To accuse sb of st/doing st : buộc tội ai To agree with sb on st : đồng ý với aitải về 359.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích359.84 Kb.
A
To accuse sb of st/doing st : buộc tội ai
To agree with sb on st : đồng ý với ai
To agree to do st : đống ý làm gì
To allow sb to do st : cho phép ai làm gì
To allow st/ doing st : cho phép cái gì/ làm gì
To apologized (to sb) for st/ doing st : xin lỗi (ai) vì cái gì/ vì đã làm gì
To approve / disapprove of st/doing st : tán thành/ không tán thành
To ask sb for st : hỏi xem, đề nghị ai cái gì
To ask sb to do / not to do st : yêu cầu ai làm gì/ không làm gì
To attack on st/sb : tấn công cái gì/ ai
To attempt to do st : cố gắng làm gì 
B 
To back off : lùi, rút lui
To back up : lùi lại, bảo vệ, ủng hộ, trở lại ý kiến ban nãy
To back out : lấy xe ra khỏi bãi đậu; rút lui, huỷ bỏ, lẩn trốn, nuốt lời
To base on st : dựa trên cơ sở gì
To beat around the bush : nói vòng vo, lẩn tránh vấn đề
To become of : xảy ra với ai
To believe in : cho rằng, nghĩ rằng; làm ra vẻ, giả vờ
To bite off : cố với lên
To blame sb on st/doing st : quy tội, đổ lỗi cho ai
To blow up : lạm phát, bơm đầy, nổ tung, phá huỷ, làm nổ
To blow off : thổi, bay đi, cuốn đi
To blow out : nổ, thổi tắt, dập tắt
To borrow sb st / st from sb : mượn ai cái gì
To break the law/ one''''s promise : phạm luật/ thất hứa
To break down : hỏng (máy), sụ đổ, suy nhược, bật/oà khóc
To break into : đột nhập
To break out : khởi phát, bất ngờ, bùng nổ (chiến tranh)
To break off : cắt đứt, gián đoạn, tuyệt giao
To break loose : thoát khỏi sự kiềm chế của ai, sổ lồng
To break in : tập dần cho (cái gì) còn mới, chưa quen, ngắt quãng (= to cut in)
To bring sb st/ st to sb : mang đến, mang lại cho ai cái gì
To bring back : làm nhớ lại, gợi lại
To bring to : làm hồi tỉnh
To bring up :mang lên, giáo dục, đề cập, nuôi dưỡng, phát biểu
To bring about : gây ra
To bring out : đưa ra, giới thiệu với công chúng
To bring back : trả lại vật đã mua hoặc mượn (= to take back)
To brush up on : ôn lại, xem lại
To build up : gia tăng từ từ ( tiền bạc), mạnh dần lên ( sức khoẻ)
To burn down : cháy chầm chậm, không hoàn toàn, cháy rụi hoàn toàn
To burn up : phá huỷ hoàn toàn bằng lửa, làm cho giận hay rất phiền lòng (= tick of)
To burn out : ngừng sử dụng do sử dụng vượt mức, cảm thấy mệt do làm việc quá sức
To burst out : ra đi nhanh chóng (= to storm out); hành động đột ngột, bất ngờ
To buy sb st / st for sb : mua cho ai cái gì
To buy up : mua sạch, mua sẵn, mua toàn bộ
To buy out : mua một doanh nghiệp hay công ty; mua toàn bộ cổ phần của ai để nắm quyền
C
To call for: đề nghị, đòi hỏi
To call on/at sb : ghé thăm ai
To call up: gọi điện thoại = to give sb a call
To call on : mời yêu cầu, ghé thăm (= to drop in on)
To call off : huỷ bỏ, xoá bỏ
To call it a day / night : nghỉ một buổi ( không làm việc 1 buổi)
To care for : trông nom, chăm sóc
To carry on : tiếp tục, xúc tiến
To carry out : thực hiện, thi hành
To carry out : tiến hành, thực hiện, hoàn thành (= to go through with)
To catch fire : bắt đầu cháy
To catch on : trở lên phổ biến
To catch up (with) : đuổi theo, theo kịp
To catch up : đuổi kịp, bắt kịp
To catch on : trở lên phổ biến, trở thành được ưa chuộng, hiểu được, nắm được
To catch cold : cảm lạnh
To change one''s mind : thay đổi ý kiến, quyết định
To check up on : kiểm tra nhằm mục đích xác định điều kiện, chấp thuận (= to check on)
To cheer up : sự vui vẻ, khoái trá, hoan hô
To clean out : dọn sạch, vét sạch; ăn cắp, ăn trộm; mua hoặc bán tất cả mọi thứ
To clear up : làm sáng tỏ (= to straighten out)
To collect st from smw : thu thập, thu lượm từ đâu
To combine st with st : kết hợp với
To come from : bắt nguồn từ
To come to : tập hợp lại nhận thức, làm cân bằng, lên tới đến
To come into being : ra đời
To come about : xảy ra
To come across : tình cờ thấy, tình cờ nhìn thấy
To come over : đến thăm
To come round : ghé thăm
To come up : nổi lên, lộ ra
To come true : thành sự thực, chứng tỏ điều gì đúng
To come across : bắt gặp hay tình cờ thấy (= to run across), được nhận thấy, nhận biết (= to come off)
To come about : xảy ra
To come to an end : kết thúc
To comment on st : bình luận về
To complain about st/sb : kêu ca, phàn nàn về
To concentrate on st/ doing st : tập trung tư tưởng vào
To congratulate sb on st : chúc mừng ai về
To continue to do/ doing st : tiếp tục làm gì
To cooperate with sb in doing st ( to do st) : hợp tác với ai
To count on : tin tưởng, trông mong (= to depend on)
To cover up : che giấu, trốn tránh
To crash into st : đâm sầm, lao sầm vào
To cross out : chấm dứt bằng cách gạch ngang một đường
To cut off : cắt ngang, ngăn cản đột ngột
To cut out : cắt bỏ bớt, ngừng làm (= to knock it off)
To cut corners : tiết kiệm
To cut short : thu ngắn, ngắt lời
D
To decide to do st : quyết định làm gì
To deny st/ doing st : phủ nhận đã làm gì
To depend on st/sb/doing st : phụ thuộc vào
To die down : giảm, suy yếu ( sức khoẻ)
To die out : tiệt chủng, biến mất
To discuss st ( with sb) : bàn bạc, thảo luận cái gì với ai
To divide st into : chia thành
To do over : ôn lại, làm lại
To do st instead of st/doing st : làm gì, thay vì làm gì
To do st for sb/st to sb : làm gì cho ai/ làm gì ai
To do without : tồn tại mà không có cái gì (= to go without)
To doubt that + clause : nghi ngờ rằng
To draw up : kéo lên, múc lên; thảo (văn kiện)
To dress up : ăn mặc cầu kỳ, duyên dáng
To drop off : ngủ gục, đưa đến một nơi nào đó; giảm suy thoái (= to fall off)
To drop sb a line : viết vài dòng cho ai
To drop out of : dừng lại, đứt đoạn, lắng xuống, rơi xuống
To dry up : cạn ráo, làm khô cạn, bị làm cho suy yếu
To dry out : khô ráo, làm cho khô ráo; cai rượi,làm cho tỉnh rượi (= to sober up)
E
To earn one''s living : kiếm sống
To eat in : ăn ở nhà
To eat out : ăn ở nhà hàng
To enable sb to do st : khiến ai có thể làm gì
To encourage sb to do st : khuyến khích ai làm gì
To enjoy st/doing st : thích làm gì
To escape from : trốn thoát khỏi
To expect st/sb : mong chờ, mong đợi ai cái gì
To expect sb to do st : mong muốn ai làm gì
To explain st to sb/that + clause : giải thích cho ai cái gì
To explain (to sb) that + clause : giải thích với ai rằng

F
To fade away : phai mờ, bị quên lãng
To fail to do st : không thể làm gì
To fall through : vỡ kế hoạch, không tiến hành được
To fall behind : rớt lại, không theo kịp (= to get behind)
To fall in love : bắt đầu yêu, yêu
To fall behind : thụt lùi
To fall down : thất bại
To fall off : tách rời, rời khỏi
To feel sorry for : tiếc, tiếc chuyện gì (= to take pity on)
To feel like : nghĩ rằng sẽ (làm,có) cái gì, muốn làm cái gì
To figure out : giải quyết, tính toán
To fill st with st : làm đầy bằng
To fill up : lấp đầy, đổ đầy xăng
To fill in : điền câu trả lời vào, cung cấp, nói cho ai đầy đủ chi tiết
To fill out : hoàn tất 1 câu có sẵn
To find fault with : phê bình, than phiền về cái gì đó
To find st/sb : tìm thấy, tìm được
To find st/sb + adj : thấy ai cái gì/ai như thế nào
To find out (that) + clause : phát hiện/ khám phá
To find out : lấy thông tin về, xác định, khám phá, tìm ra
To finish doing st : hoàn thành
To fix up : sửa chữa hay đưa lại tình trạng tốt, sắp xếp một cuộc hẹn hay hứa hẹn với người khác
To fool around : lãng phí thời giờ (= screw around), rong chơi, đi long nhong, đùa cợt
To force sb to do st : bắt, ép ai làm gì
To forget to do st : quên không làm gì
G
Get through to sb : liên lạc với ai 
Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua (= get over)
Get into : đi vào , lên ( xe) 
Get in: đến , trúng cử 
Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành 
Get out of = avoid 
Get down : đi xuống, ghi lại 
Get sb down : làm ai thất vọng 
Get down to doing : bắt đầu nghiêm túc làm vịêc gì 
Get to doing : bắt tay vào làm việc gì 
Get round...( to doing) : xoay xở , hoàn tất 
Get along / on with = come along / on with 
Get st across : làm cho cái gì đc hiểu 
Get at = drive at 
Get back : trở lại 
Get up : ngủ dậy 
Get ahead : vượt trước ai 
Get away with : cuỗm theo cái gì 
Get over : vượt qu a
Get on one’s nerves:làm ai phát điên , chọc tức ai 


Give away : cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật 
Give st back : trả lại 
Give in : bỏ cuộc 
Give way to : nhượng bộ , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai 
Give up : từ bỏ 
Give out : phân phát , cạn kịêt 
Give off : toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị) 
Go out : đi ra ngoài , lỗi thời 
Go out with : hẹn hò 
Go through : kiểm tra , thực hiện công việc 
Go through with : kiên trì bền bỉ 
Go for : cố gắng giành đc 
Go in for : = take part in 
Go with : phù hợp 
Go without : kiêng nhịn 
Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn )
Go off with = give away with : cuỗm theo 
Go ahead : tiến lên 
Go back on one ‘ s word : không giữ lời 
Go down with : mắc bệnh
Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng 
Go up : tăng , đi lên , vào đại học 
Go into ; lâm vào 
Go away : cút đi , đi khỏi 
Go round : đủ chia 
Go on : tiếp tục 

Grow out of : lớn vượt khỏi 
Grow up: trưởng thành 

H 
Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,)
Hand in : giao nộp ( bài , tội phạm )
Hand back : giao lại 
Hand over: trao trả quyền lực 
Hand out : phân phát(= give out)

Hang round : lảng vảng 
Hang on = hold on = hold off : cầm máy (điện thoại 
Hang up ( off) : cúp máy 
Hang out : treo ra ngoài 


Hold on off = put off 
Hold on: cầm máy 
Hold back : kiềm chế 
Hold up : cản trở / trấn lột 

J 
Jump at a chance /an opportunity chộp lấy cơ hội 
Jump at a conclusion : vội kết luận 
Jump at an order : vội vàng nhận lời 
Jump for joy : nhảy lên vì sung sướng 
Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra)


K
Keep away from = keep off : tránh xa
Keep out of : ngăn cản
Keep sb back from : ngăn cản ai không làm gì 
Keep sb from = stop sb from 
Keep sb together : gắn bó 
Keep up : giữ lại , duy trì 
Keep up with : theo kip ai 
Keep on = keep ving : cứ tiếp tục làm gì 

Knock down = pull down : kéo đổ , sụp đổ, san bằng 
Knock out : hạ gục ai 
Lay down : ban hành , hạ vũ khí
Lay out : sắp xếp, lập dàn ý 
Leave sb off = to dismiss sb: cho ai nghỉ việc 
Leave out = get rid of 

Let sb down : làm ai thất vọng 
Let sb in / out : cho ai vào / ra , phóng thích ai 
Let sb off : tha bổng cho ai 

Lie down : nằm nghỉ 

Live up to: sống xứng đáng với 
Live on : sống dựa vào

Lock up: khóa chặt ai 


Look after : chăm sóc 
Look at ; quan sát 
Look back on: nhớ lại hồi tưởng
Look round : quay lại nhìn 
Look for: tìm kiếm 
Look forward to ving: mong đợi , mong chờ 
Look in on : ghé thăm 
Look up : tra cúư ( từ điển, số điện thoại )
Look into : xem xét , nghiên cứu 
Look on : đứng nhìn thờ ơ 
Look out : coi chừng 
Look out for : cảnh giác với 
Look over : kiểm tra 
Look up to : tôn trọng 
Look dowm on : coi thường 

M


Make up : trang điểm, bịa chuyện 
Make out : phân biệt 
Make up for : đền bù, hoà giải với ai 
Make the way to : tìm đường đến 

Mix out :trộn lẫn , lộn xộn 

Miss out : bỏ lỡ 

Move away: bỏ đi, ra đi
Move out : chuyển đi 
Move in: chuyển đến 

O 
Order SB about ST: sai ai làm gì 
Owe st to sb : có đc gì nhờ ai 

P 
Pass away = to die 
Pass by : - go past : đi ngang qua , trôi qua 
Pass on to = hand down to : truyền lại 
Pass out = to faint : ngất 

Pay sb back : trả nợ ai 
Pay up the dept : trả hết nợ nần

Point out : chỉ ra 

Pull back : rút lui 
Pull down = to knock down : kéo đổ , san bằng 
Pull in to :vào( nhà ga ) 
Pull st out : lấy cái gì ra 
Pull over at : đỗ xe

Put st aside : cất đi , để dành 
Put st away : cất đi 
Put through to sb : liên lạc với ai 
Put down : hạ xuống 
Put down to : lí do của 
Put on : mặc vào ; tăng cân 
Put up : dựng lên , tăng giá 
Put up with : tha thứ, chịu đựng 
Put up for : xin ai ngủ nhờ 
Put out : dập tắt 
Put st/ sb out : đưa ai / cái gì ra ngoài 
Put off : trì hoãn 

R
Run after : truy đuổi 
Run away/ off from : chạy trốn 
Run out (of) : cạn kiệt 
Run over : đè chết
Run back : quay trở lại 
Run down : cắt giảm , ngừng phục vụ 
Run into : tình cờ gặp , đâm xô , lâm vào 

Ring after : gọi lại sau 
Ring off : tắt máy ( điện thoại )

S
Save up : để giành 

See about = see to : quan tâm , để ý 
See sb off : tạm biệt 
See sb though : nhận ra bản chất của ai 
See over = go over
Send for: yêu cầu , mời gọi 
Send to :đưa ai vào ( bệnh viện , nhà tù 
Send back : trả lại 

Set out / off : khởi hành , bắt đầu 
Set in: bắt đầu ( dùng cho thời tiết)
Set up :dựng lên 
Set sb back: ngăn cản ai 


Settle down : an cư lập nghiệp 

Show off: khoe khoang , khoác lác 
Show up :đến tới

Shop round : mua bán loanh quanh 

Shut down : sập tiệm , phá sản 
Shut up : ngậm miệng lại 

Sit round : ngồi nhàn rỗi 
Sit up for : chờ ai cho tới tận khuya 

Slown down : chậm lại 

Stand by: ủng hộ ai 
Stand out : nổi bật 
Stand for : đại diện, viết tắt của, khoan dung 
Stand in for : thế chỗ của ai 

Stay away from : tránh xa
Stay behind: ở lại 
Stay up :đi ngủ muộn 
Stay on at: ở lại trường để học thêm 
Take away from : lấy đi, làm nguôi đi 
Take after : giống ai như đúc 
Take sb / st back to : đem trả laị
Take down : lấy xuống 
Mistake sb for sb else : nhầm ai với ai 
Take in : lừa gạt ai , hiểu 
Take on : tuyển thêm , lấy thêm người 
Take off : cất cánh , cởi tháo bỏ cái gì 
Take over : giành quyền kiểm soát 
Take up : đảm nhận, chiếm giữ ( không gian ), bắt đầu làm gì ( thành thú tiêu khiển)
Take to : yêu thích 

Talk sb into st : thuyết phục ai 
Talk sb out of : cản trở ai 

Throw away : ném đi , vứt hẳn đi 
Throw out; vứt đi, tống cổ ai 

Tie down : ràng buộc 
Tie in with : buộc chặt 
Tie sb out = wear sb out = exhaust sb 

Tell off : mắng mỏ 
Try on: thử ( quần áo ) 
Try out : thử...( máy móc ) 

Turn away= turn down : ;từ chối 
Turn into : chuyển thành 
Turn out; sx , hoá ra là 
Turn on / off: mở, tắt 
Turn up / down : vặn to , nhỏ ( âm lượng )
Turn up: xuất hịên , đến tới 
Turn in: đi ngủ 

U
Use up : sử dụng hết ,cạn kiệt 

W
Wait for : đợi 
Wait up for; đợi ai đến tận khuya 

Watch out /over= look out
Watch out for : = look out for 

Wear off : mất tác dụng , biến mất , nhạt dần 
Wear sb out = exhaust sb

Work off : loại bỏ 
Work out; tìm ra cách giải quyết
Work up : làm khuấy động 

Wipe out ; huỷ diệt / exhaust sb 

Write down : viết vào 
To hear of: nghe nói tới
- To make a success of sth: thành công về việc gì
- To be relate to: có bà con với ai
- To give advice on: 
- To be apposed to: phản đối, chống lại
- To write with a pen: viết bằng bút
- To belong to: của thuộc về ai
- To succeed in; thành công
- To happen to : xảy ra với
- To aim at: nhắm vào
- To care for: chăm sóc
- To complain of sth: phàn nàn về điều gì
To turn one’s back on someone: bỏ rơi ai
- To jump over sth: nhảy qua cái gì
- To fall over sth: vấp phải vất gì
- To be wounded in the leg: bị thương ở chân
- To speak in a whisper: nói nhỏ
- To be released from prison: ra tù
- To know someone from someone: pha biệt được ai với ai
- To be expect in…: chuyên môn về….
- To rejoice at:mừng rỡ về điều gì
Catch sight of :bắt gặp

Lose sight of :mất hút

Make fun of :chế diễu

Lose track of :mất dấu

Take account of :lưu tâm

Take note of :để ý

Take care of :chăm sóc

Take advantage of :lợi dụng

Take leave of :từ biệt

Give birth to : sanh con

Give place to :nhường chỗ

Give way to :nhượng bộ, chịu thua

Pay attention to :chú ý

Put an end to :kết thúc

Put a stop to :chấm dứt

Set fire to :đốt cháy

Make a contribution to : góp phần

Lose touch with :mất liên lạc

Keep pace with :theo kịp

Keep correspondence with :liên lạc thư từ

Make room for : dọn chỗ

Make allowance for :chiếu cố

Show affection for :có cảm tình

Feel pity for :thương xót

Feel regret for :ân hận

Feel sympathy for :thông cảm

Take/have pity on :thương xót

Make a decision on :quyết định

Make complaint about :kêu ca, phàn nàn

Make a fuss about :làm om xòm

Play an influence over :có ảnh hưởng

Get victory over :chiến thắng

Take interest in :quan tâm

Have faith in :tin tưởng

Feel shame at : xấu hổ

Have a look at : nhìn

- to choose s.o for (a post) : chọn ai vào một chức vụ gì
- to make a fool of s.o : làm cho ai trở thành ngu ngốc
- to make a singer of s.o : làm cho ai trở thành ca sĩ
- to make the best of s.th : tận dụng tối đa điều gì
- to send for s.o : gửi ai đến, gửi ai tới
- to send s.o s.th : gửi cho ai cái gì
- to send s.th to s.o : gửi cái gì cho ai
- to set on fire : gây hỏa hoạn
- A true friend to s.o : một người bạn tốt đối với ai
- give s.o a ring : gọi dây nối, điện thoại
- had better : tốt hơn (thường dùng ở dạng rút gọn
- in connection with : liên kết với, kết hợp với
- in time : kịp giờ
- It comes to doing s.th: tới lúc làm việc gì
- It is kind of you : bạn thật tử tế
- It is thoughtful of you : bạn thật cẩn thận, chu đáo
- little by little : dần dần từng chút từng chút một, từ từ
- never mind : đừng lưu tâm đến, đưng lưu ý đến, khỏi lo
- no good to s.o : không tốt cho ai
- on time : đúng giờ
- stick out : nhô ra, lộ ra, lòi ra.
- to be of royal blood : thuộc dòng dõi quý tộc
- to be out of the question : ngoài vấn đề, không thành vấn đề, không thể
- to feel like + V ing : muốn (làm gì) 
- to take out : lấy ra, rút ra
- to a place : đến một nơi nào
- to accuse s.o of s.th : tố cáo ai về tội gì
- to adapt oneself to (a situation) : thích nghi vào một hoàn cảnh
- to add s.th to another : thêm một vật vào một vật khác
- to adhere to : đính vào, bám vào 
- to agree with s.o : đồng ý với ai
- to aim at : nhắm vào
- to argue with s.o about s.th : tranh cãi với ai về điều gì
- to arrange for : sắp xếp cho 
- to arrive in : đến (một thành phố hay một đất nước)
- to ask for : đòi hỏi, yêu cầu
- to attend to : chú ý đến
- to be satisfied with : thỏa mãn với, hài lòng với
- to be above s.o in the examination list : thi đậu cao hơn ai
- to be accustomed to : quen với 
- to be accustomed to doing s.th : quen làm việc gì
- to be acquainted with s.o : quen biết ai 
- to be afraid of : sợ
- to be against s.o : chống lại ai
- to be anxious about s.th : nôn nóng, lo lắng về điều gì
- to be appropriate for : thích hợp cho
- to be astonished at s.th : kinh ngạc về điều gì
- to be at war with ( a country)
- to be available to : có sẵn, sẵn sàng
- to be aware of : biết, nhận biết
- to be bad at ( a subject) : dở về môn gì
- to be beneficent to s.o : từ thiện đối với ai
- to be beside the point : ngoài đề, lạc đề
- to be brought before the judge : bị đưa ra tòa
- to be capable of doing s.th : có khả năng làm việc gì
- to be conscious of : ý thức về
- to be considerate of : ân cần, chú ý tới 
- to be contempt for s.o : khinh miệt ai 
- to be content with : hài lòng với
- to be contrary to : tương phản, trái ngược với ai 
- to be courteous to s.o : lịch sự đối với ai
- to be critical of : hay phê bình, hay chỉ trích về
- to be destined for: được dành riêng (để làm điều gì)
- to be different from : khác với
- to be dressed in white : mặc đồ trắng, mặc quần áo trắng
- to be eligible for : đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn
- to be engaged in doing s.th : bận bịu về điều gì
- to be engaged to s.o : đính hôn với ai
- to be enthusiastic about : hăng hái, say mê
- to be equal to : ngang, bằng
- to be essential for : cần thiết cho 
- to be experienced in s.th : có kinh nghiệm về việc gì
- to be expert in (a subject) : chuyên môn về cái gì
- to be expressive of : diễn đạt, biểu lộ
- to be faithful to : trung thành với
- to be false to s.o : giả dối đối với ai
- to be familiar to : rành rẽ, quen thuộc 
- to be familiar with s.o : thân mật , là tình nhân của ai
- to be famous for : nổi tiếng về 
- to be fatal to s.o : nguy hiểm đến tính mạng ai
- to be favourable for doing s.th : thuận lợi để làm gì
- to be filled with tears : đầy nước mắt
- to be forgetful of s.th : hay quên về 
- to be free from : thoát khỏi.
- to be full of : đầy, tràn ngập
- to be gallant to ladies : lịch sự với phụ nữ, nịnh đầm 
- to be good at (subject) : giỏi về môn gì
- to be good for one's health : tốt cho sức khỏe của ai
- to be guilty of : có tội
- to be happy about : vui vẻ vì, hạnh phúc vì
- to be hopeful of : hi vọng về
- to be hungry for s.th : thèm khát điều gì
- to be identical to : giống, giống nhau
- to be ignorant of s.th : không biết điều gì
- to be important to s.o : quan trọng đối với ai 
- to be in : đang thịnh hành, đang là mốt
- to be in bad temper : cáu kỉnh
- to be in business : đi làm ăn
- to be in danger : nguy hiểm
- to be in debt : mắc nợ
- to be in favor of : ủng hộ tán thành
- to be in fond of : thích
- to be in for a storm : gặp bão 
- to be in port : vào cảng
- to be in sight : trông thấy, trong tầm mắt có thể nhìn thấy
- to be in want of money : thiếu tiền
- to be indebted to s.o : mang ơn ai, mắc nợ ai
- to be independent of : độc lập với, không lệ thuộc vào
- to be indifferent to : thơ ờ, lãnh đạm, không quan tâm đến
- to be indifferent to : thờ ơ, xao lãng
- to be innocent of : vô tội 
- to be intended for s.o : dành cho ai 
- to be interested in : quan tâm tới 
- to be involve in : có liên quan, dính líu tới
- to be jealous of : ganh tỵ về 
- to be kind to s.o : tử tế với ai
- to be looking forward to s.t = to look forward to s.t : mong mỏi 
- to be loyal to s.o : trung thành với ai
- to be mad about : đam mê, say mê
- to be made from : làm từ (vật được làm ra không còn giữ nguyên chất liệu ban đầu)
- to be made of : làm bằng (vật được làm ra còn giữ chất liệu ban đầu)
- to be named after : được đặt tên theo (tên một người khác)
- to be negligent of : xao lãng
- to be new to s.o : mới lạ đối với ai
- to be offended at (by) s.th : giận dữ, bực mình về việc gì
- to be offended with (by) s.o : bị xúc phạm bởi ai, giận ai
- to be on fire : đang cháy
- to be on holiday : đi nghỉ lễ
- to be on the committee : là thành viên ủy ban
- to be opposed to : phản đối, chống lại
- to be out of order : hư, không hoạt động 
- to be over : xong kết thúc chấm dứt
- to be patient with s.o : kiên nhẫn đối với ai
- to be perfect for doing s.th : tuyệt hảo để làm việc gì
- to be pleasing to s.o : làm vừa ý ai, làm ai dễ chịu
- to be popular with: phổ thông đối với ai 
- to be positive about s.th : quả quyết về điều gì.
- to be preferable to : thích hơn
- to be prepared for : sẵn sàng, chuẩn bị
- to be proud of : hãnh diện về
- to be put in prison : bị tống giam
- to be qualified for doing s.th : đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ để làm việc gì
- to be ready for : sẵn sàng
- to be related to : có bà con thân thuộc với
- to be responsible for : chịu trách nhiệm về 
- to be satisfactory to s.o : thỏa mãn đối với ai, làm ai hài lòng.
- to be sawn into small logs : cưa thành những khúc nhỏ
- to be secured from ( a disaster) : an toàn , ko bị tai nạn
- to be shocked at s.th : xúc động về điều gì
- to be stolen from : bị trộm
- to be stuck - get stuck : bị lừa gạt
- to be suitable for : thích hợp với.
- to be superior to : vượt hơn 
- to be sure of :chắc chắn
- to be tired from : mệt nhọc vì
- to be tired of : chán ngấy vì
- to be tired of : chán
- to be tired out : mệt lử, mệt lả người
- to be to one's liking : hợp với sở thích của ai 
- to be to one's taste : hợp với khẩu vị của ai
- to be tolerant of : nhân nhượng, nhượng bộ
- to be under age : dưới tuổi thành niên
- to be under repair : đang được sửa chữa
- to be unfit for : không thích hợp với
- to be up : hết xong (dùng cho thời gian)
- to be up to s.o : tùy thuộc vào sự quyết định của ai, tùy vào ai
- to be used to doing s.th : quen làm việc gì
- to be useful for : hữu ích
- to be welcome to : được đón tiếp, được chào đón
- to be well- off : giàu ( to be rich)
- to be wounded in the leg : bị thương ở chân
- to become of : ra sao, xảy ra, xảy đến (cho người hay vật bị thiếu vắng)
- to believe in : tin tưởng vào
- to believe in : tin, tin tưởng
- to belong to : thuộc về, của
- to bite off : cắt đứt ra
- to blow away : thổi bay đi
- to blow down : thổi ngã rạp xuống 
- to blow off : cuốn bay đi
- to blow up : nổ tung, làm cho nổ
- to boast about s.th to s.o : khoe khoang, khoac lác với ai về điều gì
- to break away : vượt khỏi, thoát
- to break down : hỏng, không chạy được (máy móc, xe cộ)
- to break down : phá sập xuống
- to break off : bẻ gãy, đâp vỡ
- to break out : xảy ra thình lình, bộc phát
- to break through : phá thủng, vỡ
- to break up : bẻ nhỏ, vụn ra
- to bring to : tỉnh , hồi tỉnh
- to bring up : dạy dỗ, nuôi cho trưởng thành 
- to burden ( an animal) with s.th : chất cái gì lên một con vật 
- to burn down : bị thiêu hủy, cháy rụi
- to burn out : đứt (bóng đèn, cầu chì), không còn dùng được 
- to burn up : cháy rụi hết, cháy ra tro
- to burn up : đốt hết, cháy hết, cháy tiêu
- to burst into tear : bật khóc
- to burst out crying : phát khóc, bật khóc, òa lên khóc
- to burst out laughing : phát cười, bật cười, phá cười lên
- to call down : rày la, khiển trách, trách mắng
- to call off : bãi bỏ, hủy bỏ,bác bỏ thủ tiêu
- to call on : viếng thăm 
- to call s.o's attention to s.th : lưu ý ai về điều gì
- to care about : quan tâm tới 
- to care for : chăm sóc, chú ý tới, thích
- to carry out : hoàn thành, thực hiện, thi hành
- to catch cold : bị cảm lạnh
- to catch fire : bắt lửa, phát cháy
- to check on : kiểm soát,
- to check up : khám xét
- to check up on : kiểm tra, xem xét
- to check up on : phối kiểm.
- to chew up : nhai nhỏ ra, gặm nát
- to chop up : chặt nhỏ ra, bẻ vụn ra
- to clean up : lau sạch
- to clear up : khích lệ, làm cho vui, phấn khởi
- to come about :xảy ra 
- to come across : chợt thấy , ngẫu nhiên thấy, gặp (bất ngờ)
- to come across : tình cờ, tình cờ tìm ra, nhân thấy, trông thấy
- to come to : hồi tỉnh, hồi sinh, tỉnh lại
- to come to the point : vào thẳng vấn đề 
- to come under my umbrella : hãy đến che dù với tôi
- to compare with : so sánh với
- to complain of s.th : kêu ca, phàn nàn về chuyện gì
- to condemn s.o for doing s.th : kết án ai về điều gì
- to condemn s.o to death : kết án tử hình ai 
- to congratulate s.o on s.th : khen ngợi, chúc mừng ai về điều gì
- to consent to a proposal : tán thành một lời đề nghị
- to count on : hi vọng ở, trông mong ở
- to count on : tin cậy vào
- to cross out : xóa bỏ, gạch bỏ
- to cure s.o of an illness : chữa khỏi bệnh cho ai
- to cut off : cắt lìa ra, cắt bỏ
- to cut up : cắt nhỏ, vụn ra
- to decide upon s.th : quyết định chọn điều gì 
- to depend on s.o : lệ thuộc vào ai 
- to deprive s.o of s.th : tước đi cái gì của ai
- to die away : lắng dịu, dần tắt, im bặt, tan biến ở xa (dùng cho âm thanh).
- to die down : giảm bớt, hạ nhiệt, suy giảm.
- to die of : chết vì
- to die out : dần dần biến mất hẳn 
- to do over : lặp lại, làm lại
- to do s.th under orders : làm điều gì theo mệnh lệnh
- to draw up : thảo, soạn (văn kiện)
- to dream of : mơ tới, mơ về
- to dress up : trang điểm, chải chuốt
- to drink to s.th : uống mừng về điều gì
- to drink up : uống hết
- to drive up to : lại tới
- to drop in on : ghé thăm, rẽ vào thăm, ghé chơi
- to drop in on s.o : ghé vào thăm ai, tạt vào thăm ai
- to drop out : thôi, bỏ, rút (chân) ra khỏi
- to drop s.o a line : viết cho ai vài dòng, viết vài hàng
- to ear one's living by doing s.th : làm gì đó để kiếm sống
- to eat up : ăn hết
- to excuse s.o for doing s.th : tha thứ cho ai vì làm điều gì
- to exempt s.o from doing s.th : miễn cho ai khỏi làm việc gì
- to fail in an examination : thi rớt
- to fall down the stairs : ngã cầu thang
- to fall off : rơi, rớt xuống- giảm, sa sút
- to fall onto s.th : rơi lên trên vật gì, ngã đè lên trên vật gì
- to fall over s.th : vấp phải vật gì mà ngã 
- to fall through : thất bại, hỏng.
- to fasten one's eyes on : nhìn chằm chằm vào 
- to feel like + gerund ( v + ing) : thích cái gì
- to feel sorry for : thương hại, thương cảm
- to feel up to s.th : cảm thấy khỏe khoắn, thích hợp với việc gì 
- to fill in : điền vào, ghi vào điền vào, ghi vào cho đầy đủ, bổ túc cho đầy đủ (đơn từ)
- to fill out : mở rộng ra, làm rộng ra
- to fill up : đổ đầy xăng (cho xe…)
- to find fault with : phê bình, chỉ trích
- to find fault with s.th : chỉ trích điều gì
- to find out : tìm ra, tìm được, khám phá, tìm thấy
- to fix for : ấn định thời gian cho
- to force one's way through : chèn lối đi qua 
- to forget s.o for s.th : quên ai về chuyện gì 
- to get + (sick, well, tired, wet, busy.....) : bị ốm, thấy khá, mệt, ẩm ướt, bận rộn…
- to get along : tiến bộ, thành tựu, chạy (nói về công việc)
- to get along with s.o: hòa thuận với ai
- to get away : trốn thoát, lìa bỏ
- to get away with : thoát khỏi sự trừng phạt, hình phạt tội
- to get away with s.th : tránh khỏi bị khiển trách vì điều gì
- to get back : trở lại, trở về
- to get better (worse) : trở nên khá hơn (kém hơn)
- to get into : vào, bắt đầu( cãi nhau, đánh nhau), dấn thân vào
- to get into difficulties : gặp khó khăn, trở ngại
- to get lost : đi lạc 
- to get married : lấy ai
- to get off : xuống xe, xuống bến
- to get on : lên xe, đón xe bus
- to get on one's nerves : làm cho ai bực mình, tức giận, khó chịu
- to get out of doing s.th : tránh khỏi phải làm điều gì
- to get over : vượt qua, phục hồi, lấy lại
- to get rid of : đuổi đi, loại trừ, vất đi
- to get through : xong, làm xong, xong việc
- to get to (a place) : tới, đến nơi 
- to get up : thức dậy
- to get used to : trở nên quen với, làm quen với
- to give advice to s.o : khuyên bảo ai 
- to give birth to : sinh, đẻ ra
- to give into s.o : nhượng bộ ai
- to give s.o s.th : cho ai cái gì
- to give s.th away : cho cái gì đi làm quà tặng
- to give up : đầu hàng, từ bỏ, chối bỏ
- to go for a walk : bách bộ, dạo bộ
- to go for( on) a picnic : mời đi…
- to go in for : chơi ham mê
- to go in for : hâm mộ
- to go through: kiểm soát, xem xét
- to go up to : đi tới
- to go with : xứng hợp với (đúng mốt)
- to go without : nhịn, chịu thiếu thốn 
- to go wrong : hư hỏng, trục trặc, ,không lành.
- to hang on to s.th : nắm chặt cái gì
- to hang up : treo, móc, nhấc lên
- to have a craving for s.th : thèm khát điều gì
- to have a demand for : có nhu cầu về
- to have a dexterity in doing s.th : khéo làm việc gì 
- to have on : mặc, bận, đội, mang
- to have s.th in one's hand : tay cầm vật gì
- to have time off : có thời gian rảnh, nghỉ việc ở không
- to hear of : nghe nói tới
- to hit below the belt : đánh dưới thắt lưng
- to hold good : giữ hiệu lực, giá trị, duy trì
- to hold s.th to the fire : hơ cái gì vào lửa
- to hold still : ngồi yên, đứn yên, giữ yên
- to hold up : chặn cướp, cướp, hoãn lại, trở ngại, bế tắc
- to hope for s.th : hi vọng điều gì
- to introduce s.o to another : giới thiệu ai với một người khác
- to judge s.o by one's appearance : xét người nào về bề ngoài.
- to jump over s.th : nhảy qua vật gì
- to keep away from : tránh xa khỏi 
- to keep good time : chạy chính xác, chạy đúng giờ (đồng hồ)
- to keep house : làm việc nhà, làm nội trợ
- to keep in touch with : liên lạc, giao thiệp
- to keep on : tiếp tục
- to keep on doing s.th : tiếp tục làm việc gì
- to keep out, off, away, from... : tránh ra xa, ở ngoài...
- to keep track of : theo dõi, ghi nhớ
- to keep up : giữ ở một mức, cấp độ
- to keep up with s.o : bắt kịp ai
- to knock out : đánh bại, đánh ngất, làm bất tỉnh
- to know all about s.th : biết toàn bộ về điều gì
- to know s.o by sight : biết mặt ai, có nhìn thấy
- to know s.o from s.o : phân biệt ai với ai
- to laugh at : cười chế nhạo
- to lean on : tựa lên, dựa lên
- to learn s.th by heart : học thuộc lòng
- to leave out : thiếu sót, bỏ sót, làm mất
- to leave s.th with s.o : để cái gì lại cho ai giữ
- to let go of s.th : buông cái gì ra
- to let on : tiết lộ, bộc bạch ra, cho hết
- to lie down : tựa vào vật gì, nằm xuống
- to live from hand to mouth : sống tay làm hàm nhai, kiếm được đồng nào xào đồng đấy
- to live on : sống nhờ vào
- to live up to : đạt được, giữ được
- to live within one's income : sống theo hoàn cảnh, sống theo thu nhập của mình 
- to live within one's means : sống trong điều kiện cho phép
- to long for : mong đợi
- to look after = take care of : chăm nom, chăm sóc
- to look at : nhìn vào, trông vào
- to look down upon : khinh khi , khinh thị , khinh dễ
- to look for : tìm kiếm 
- to look into: tra xét cẩn thận, điều tra kỹ lưỡng
- to look on with s.o : xem nhờ ai 
- to look out : coi chừng cẩn thận
- to look over : xem xét ,phán đoán, duyệt lại, xem lại
- to look to s.o for help : trông cậy ai giúp đỡ
- to look up : tìm kiếm , tra từ điển
- to look up to: kính trọng, kính mến
- to make a success of s.th : thành công về cái gì 
- to make believe : giả vờ, giả đò
- to make clear : vạch rõ, giảng, nói rõ
- to make faces : nhăn nhó, nhăn mặt, làm trò khỉ
- to make for the open sea : bắt đầu ra khơi
- to make friend : kết bạn, làm bạn
- to make good : thành công (thêm giới từ in)
- to make good time : đi nhanh chóng, mau
- to make oneself pleasant to s.o : vui vẻ chiều chuộng, làm hài lòng ai
- to make out :
- to make out : thành công, tiến bộ, có kết quả 
- to make over : sửa đổi trang phục lại cho giống như mới
- to make sense : có thể tin được, có lý, hợp lý
- to make up :
- to make up one's mind : quyết định 
- to meet halfway : điều đình, hóa giải.
- to meet s.o at (a place) : đón ai ở một nơi nào 
- to mix up - to be mixed up - to get mixed up 
- to moan like hell : than trời trách đất
- to object to : phản đối
- to object to s.th : phản đối điều gì
- to pay s.th for s.th : trả vật gì để được cái gì 
- to pick up : chọn lựa
- to pick up : nhấc lên, cầm lên 
- to pin the failure on s.o : đổ thừa thất bại là do ai
- to plan on doing s.th : dự định làm điều gì 
- to point out : chỉ, vạch ra
- to prevent s.o from doing s.th : ngăn cản ai làm điều gì
- to protect s.o from s.th : che chở cho ai khỏi điều gì
- to provide s.o with s.th : cung cấp cho ai cái gì
- to put credit in s.o : đặt tin tưởng vào ai
- to put down : đàn áp, dẹp, tiễu trừ
- to put on (weight ) : cân nặng thêm, béo ra, lên cân
- to put on : mặc, đội, mang ( mũ, nón, áo quần...)
- to put out : dập tắt, thổi tắt (ngọn lửa, đèn)
- to put s.th away : cất vật gì vào chỗ của nó
- to put together : lắp, rắp lại, hợp lại với nhau
- to put up with : chịu đựng
- to put up with : chịu đựng, nhân nhượng 
- to quarrel about s.th : cãi nhau vì chuyện gì
- to quarrel with s.o about s.th : cái nhau với ai về điều gì
- to read s.th in the book : đọc được điều gì đó trong sách
- to rejoice at (over, in) s.th : mừng rỡ về điều gì
- to rely on : tin tưởng vào ai
- to reminds s.o of s.th : gợi ai nhớ điều gì
- to respect s.o for s.th : kính trọng ai về điều gì
- to rest s.th against s.th : tựa, đấu cái gì vào cái gì
- to run across = to come across : tình cờ gặp, chạm trán với, ngẫu nhiên thấy
- to run across s.o : tình cờ gặp lại ai
- to run an errands : làm việc vặt, mua bán lặt vặt
- to run away : thoát ly, ra đi, trốn đi
- to run away from home : bỏ nhà ra đi, trốn khỏi nhà
- to run into : tình cờ gặp, chạm trán với, ngẫu nhiên thấy
- to run up to : chạy tới
- to rush at s.o : xông vào ai 
- to sacrifice one's life : hi sinh cuộc đời mình cho
- to save s.o from doing s.th : giúp ai tránh khỏi phải làm điều gì
- to say s.th to s.o's face : nói thẳng vào mặt ai
- to see about : để ý đến, lưu ý, lưu tâm
- to see s.o off at (a place) : tiễn ai 
- to serve one right : đáng tội, đáng kiếp, đáng đời.
- to set fire to : làm cháy, tiêu hủy
- to set on fire: đốt cháy 
- to set out : bắt đầu, ra đi, lên đường, khởi hành
- to shake hand : bắt tay chào 
- to show a spirit towards s.o : chứng tỏ tình cảm, chứng tỏ tinh thần đối với ai
- to show off : khoe khoang, phô trương
- to show up : hiện diện, có mặt
- to smile at s.o : mỉm cười với ai
- to speak in whisper : nói nhỏ, nói thì thầm
- to spend money on s.th : tiêu sài tiền về món gì
- to spend money on s.th : tiêu tiền vào việc gì
- to stand a chance : có cơ hội, có thể có được
- to stand for : khoan dung ,chiu dung
- to stand for : tượng trưng cho, thay thế cho 
- to stand out : nổi bật 
- to stand to reason : rõ ràng, hợp lí, cố ý, hiển nhiên
- to stand up for : đòi hỏi, bênh vực, ủng hộ.
- to stay in : ở nhà
- to stay out : vắng nhà, đi ra ngoài
- to stay up : ngồi thức , thức
- to stick s.o : lừa gạt, lừa đảo.
- to stick to : kiên trì đeo đuổi, bền lòng, không thay đổi.
- to stick up : cướp có vũ khí
- to suffer from : khổ vì, đau khổ vì
- to suggest to s.o : gợi ý cho ai, cho ai biết là
- to supply s.o with s.th : cung cấp cho ai cái gì 
- to take s.o for s.o : nhầm ai với ai
- to take a look at : xem, nhìn đến
- to take a seat : ngồi xuống , mời ngồi.
- to take a walk : đi bộ, đi dạo
- to take apart : thào rời từng bộ phận
- to take delight in doing s.th : thích thú làm điều gì 
- to take down : lấy xuống, đem xuống, ghi chép ( tốc ký )
- to take for granted : xem cho là thật, là hiển nhiên, chấp nhận như vậy
- to take hold of : cầm, nắm lấy
- to take into account : để ý đến, kể đến, lưu ý đến
- to take off : cởi, tháo, gió ( nón, dày, dép...)
- to take on : tuyển dụng, thuê mướn ( người làm)
- to take one's time : làm thư thả , không vội vàng, làm một cách ung dung
- to take one's word for s.th : tin tưởng lời ai nói về điều gì
- to take over : đảm đương, đảm nhiệm, đảm trách
- to take pains : làm việc tận lực, hết sức cẩn thận
- to take part : tham dự
- to take pity on : thương hại, thương xót
- to take place : xảy ra
- to take s.o by surprise : làm cho ai ngạc nhiên 
- to take s.o by the hand : nắm tay ai
- to take s.o by the hand : nắm tay ai
- to take time off - to have time off : được nghỉ, nghỉ
- to talk over : bàn luận, thảo luận, nghiên cứu, xem xét
- to taste of : có mùi, có vị
- to tear off : xé đứt, xé bỏ
- to tear up : xé ra thành từng mảnh, hủy bỏ
- to tell s.o about s.th : kể cho ai nghe về điều gì
- to thank s.o for doing s.th : cảm ơn ai vì đã làm điều gì 
- to think of : nghĩ tới, có ý kiến về
- to think of s.o : nghĩ về ai
- to think over : suy nghĩ chính chắn, xét kỹ
- to think up : phát minh, khám phá, tìm ra
- to throw s.th at s.o : ném cái gì vào ai
- to tie up : cột chặt, buộc chặt
- to treat someone to something : thiết đãi ai món gì
- to tremble with cold : run vì lạnh 
- to trouble s.o for s.th : phiền ai giúp điều gì
- to try on : thử, cố gắng 
- to turn into : đổi sang, đổi thành
- to turn on : mở, bật ( TV, máy lạnh , đèn...) trái ngược với to turn off
- to turn one's back on s.o : quay lưng lại với ai, bỏ rơi ai
- to turn out : hóa ra, rốt cuộc, trở thành 
- to wait on (upon) : dọn bàn ăn (chỗ người nào đó) phục dịch
- to walk up to : tiến tới
- to waste time on s.th : lãng phí thời gian về việc gì
- to waste time on s.th : phí phạm thời gian về việc gì
- to wish for : ước ao
- to wonder about : tự hỏi về, ngạc nhiên về
- to work for a company : làm việc cho một công ty
- to work for living : làm việc để kiếm sống
- to worry about : lo lắng về 
- to write with ( a pen) : viết bằng (bút)
- would rather : thích hơn ( I would rather = I'd rather.......)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương