TỈnh vĩnh phúCtải về 10.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích10.78 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


Số: /UBND-PC2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày tháng 10 năm 2013

V/v: Tăng cường bảo đảm TTATGT


Kính gửi: - Các sở ngành: Giao thông vận tải, Công an tỉnh;

- UBND huyện, thành, thị.


Từ ngày 22 đến ngày 25/10/2013, toàn quốc đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh: Lai Châu, Bình Phước và Lào Cai, làm chết 19 người, bị thương trên 30 người. Đây là hậu quả rất nặng nề, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận. Để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 363 của Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật để chở khách...

2. Sở giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra an toàn trước khi phương tiện xuất bến, bảo đảm các phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật mới được chở khách. Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, các cơ quan, đơn vị phải quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe, yêu cầu chấp hành quy tắc giao thông và kỹ thuật điều khiển xe qua các đoạn đường đèo, dốc nguy hiểm. Thường xuyên theo dõi hoạt động của các phương tiện từ thiết bị giám sát hành trình để cảnh báo, nhắc nhở, xử lý vi phạm của lái xe.

3. Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị tăng cường chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác bảo đảm TTATGT; chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy, đường sắt; đảm bảo an toàn các khu vực giao cắt, kiên quyết đình chỉ ngay những phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định, người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, thiếu dụng cụ cứu sinh... Giao Chủ tịch UBND cấp xã có đường thủy tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách ở các bến đò ngang, các điểm du lịch.

4. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đội ngũ lái xe khách, xe tải nặng, phương tiện thủy chở khách./.

Nơi nhận:

- CPCT;


- CPVP;

- Như trên;

- Các cơ quan thành viên Ban ATGT;

- Văn phòng Ban ATGT;- Lưu VT, PC2.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Hòa Bình

: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương