TỈnh thái nguyên số: 33/2008/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


II Xe m¸y do Hµn Quèc s¶n xuÊt vµ liªn doanh víi ViÖt Namtải về 1.92 Mb.
trang14/16
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.92 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

II

Xe m¸y do Hµn Quèc s¶n xuÊt vµ liªn doanh víi ViÖt Nam

 
394

CPI

7,6
395

DAE LIM 50

8,5
396

DAE HAN 50

8,5
397

DAN SAN 100

7,6
398

DAN SAN 110

9,3
399

DAE HAN SMAR 125

22,5
400

DAE HAN ANTIC

22,0
401

DAE HAN II

10,5
402

DAE HAN SUPER

11,0
403

DAE HAN APRA

9,5
404

DAE HAN NO VA100

10,0
405

DAE HAN NO VA110

12,5
406

DAE HAN Sun ny

20,0
407

DAE HAN Sm

7,0
408

DAE HAN Sm 100

8,3
1

2

3
409

DAE HAN 150

29,0
410

DAE HAN SUPER

8,4
411

DAE HAN SMART

22,0
412

DAE HAN ANTIC

22,0
413

DAE LIM 125 c«n tay

42,5
414

DAE LIM

13,6
415

HA DO SI VA

11,0
416

HEI SUN

9,4
417

HYO SUNG 110

9,4
418

HYO SUNG 125

12,5
419

HYO SUNG 150

14,5
420

HA LIM 125

27,0
421

HA LIM F125

27,0
422

HA LIM XO 125 cc

21,0
423

HAE SUN 125

23,0
424

HAE SUN Smi le 125

23,0
425

ma ca to

6,8
426

SUFEHALIM

12,5
427

UNI ON

9,4
428

UNI ON 150

28,5
429

UNI ON 125

20,0
III

Xe cã nguån gèc tõ Th¸i Lan

 
430

BEST

15,3
431

DEDME

16,5
432

DREAM ME

20,4
433

DREAM ME MPE

17,0
434

DAME

17,0
435

DAMSEL

17,0
436

FAI RI

19,5
437

WA VE 100

19,5
IV

Xe do NhËt B¶n s¶n xuÊt vµ liªn doanh víi ViÖt Nam

 
A

H·ng Hon §a

 
438

AIR BLADE KVG(C)

32,0
439

AIR BLADE KVG(C)RPSOL

33,0
440

AIR BLADE KVGF (C)

32,0
441

AIR BLADE KVGF (S)

30,0
442

AIR BLADE KVGF

31,0
443

SH 125

85,0
444

SH 150

130,0
1

2

3
445

SPACY-102

30,8
446

SPACY GCCN 102

34,5
447

SPACY-125

90,0
448

DY LAN-125

90,0
449

DY LAN-150

105,0
450

SUPER DREAM KVVA-STD

16,0
451

SUPER DREAM KVVA-HT

16,5
452

@ 125

80,0
453

@ 150

100,0
454

REBEL 125

80,0
455

CUS TOM 125

70,0
456

CLICK

26,5
457

Hon Da 81/50

16,0
458

Hon Da 81/70

18,0
459

Hon Da 82/50

17,0
460

Hon Da 82/70

20,0
461

HODC SIN CU GCFN vn sx

34,5
462

FUTURE NEO FI KVLH

26,0
463

FUTURE NEO FI KVLH (C)

27,0
464

FUTURE NEO KVLN

22,5
465

FUTURE NEO gtkvln

24,0
466

FUTURE NEO KVLN (D)

22,0
467

FUTURE NEO KTMJ

22,5
468

FUTURE II

22,5
469

FUTURE KVLA

21,5
470

FUTURE GT

24,0
471

WA VE GMN

14,0
472

SUPE DREAM

15,5
473

SUPE DREAM (KEVZ-STD)

15,9
474

SUPE DREAM (KEVZ-LTD)

16,5
475

WA VE

12,9
476

WA VE ERV KTLN

16,9
477

WAVA FD 110 CDX phanh c¬

20,5
478

WAVA FD 110 CSD phanh ®Üa

21,5
479

WA VE Π97

12,9
480

WA VE Π+

13,3
481

WA VE ΠKVRL

12,9
482

WA VE ΠKVRJ

17,5
483

WAVE ΠKVRP

12,9
: Uploads
Uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương