TỈnh nghệ antải về 4.04 Mb.
trang22/22
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích4.04 Mb.
#39139
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
PHỤ LỤC 03:

BẢNG GIÁ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG THUỶ DÙNG ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: triệu đồngSTT

LOẠI PHƯƠNG TIỆN

Giá mới 100%

1

2

3

I

Xà lan không tự hành:Dưới 10 tấn

48
Từ 10 tấn - 20 tấn

95
Trên 20 tấn - 50 tấn

150
Trên 50 tấn - 100 tấn

170
Trên 100 tấn - 150 tấn

240
Trên 150 tấn - 200 tấn

360
Trên 200 tấn - 300 tấn

600
Trên 300 tấn - 400 tấn

850
Trên 400 tấn - 500 tấn

1.000
Trên 500 tấn - 600 tấn

1.200
Trên 600 tấn - 700 tấn

1.500
Trên 700 tấn - 800 tấn

1.800
Trên 800 tấn - 900 tấn

2.200
Trên 900 tấn

2.500

II

Xà lan tự hành:Dưới 10 tấn

120
Từ 10 tấn - 20 tấn

355
Trên 20 tấn - 50 tấn

600
Trên 50 tấn - 100 tấn

950
Trên 100 tấn - 150 tấn

1.200
Trên 150 tấn - 200 tấn

1.800
Trên 200 tấn - 300 tấn

2.400
Trên 300 tấn - 400 tấn

3.000
Trên 400 tấn - 500 tấn

3.600
Trên 500 tấn - 600 tấn

4.300
Trên 600 tấn - 700 tấn

4.600
Trên 700 tấn - 800 tấn

5.000
Trên 800 tấn - 900 tấn

5.300
Trên 900 tấn

5.700

III

Vỏ ghe, tàu:Dưới 6m

4
Từ 6m - 8m

5
Trên 8m - 12m

15
Trên 12m - 14m

22
Trên 14m - 16m

30
Trên 16m - 19m

40
Trên 19m - 22m

50
Trên 22m

80

IV

Các loại tàu kéo, tàu đẩy, tàu ủi:Sức kéo...đến 20cv

30
Trên 20cv - 50cv

50
Trên 50cv - 100cv

120
Trên 100cv - 200cv

200
Trên 200cv - 300cv

300
Trên 300cv - 400cv

400
Trên 400cv - 500cv

500
Trên 500cv

600

V

Các loại tàu kéo, tàu đẩy, tàu ủi thay vào máy (máy tàu kéo, tàu đẩy, máy xà lan tự hành...):Công suất...đến 20cv

15
Trên 20cv - 50cv

25
Trên 50cv - 100cv

60
Trên 100cv - 200cv

100
Trên 200cv - 300cv

150
Trên 300cv - 400cv

200
Trên 400cv - 500cv

300
Trên 500cv

400

VI

Xáng cạp (Ponton đặt cần cẩu):
A

Loại xáng cạpCó chiều dài từ 25m trở xuống

260
Có chiều dài trên 25m đến 30m

400
Có chiều dài trên 30m

600

B

Loại cần cẩu thay vào xáng cạpLoại có trọng kéo (sức cẩu) từ 25 tấn trở xuống:Giá tính LPTB = 2.000.000 x số tấn thực tếLoại có trọng kéo (sức cẩu) từ 25 tấn đến 45 tấn:Giá tính LPTB = 2.500.000 x số tấn thực tếLoại có trọng kéo (sức cẩu) trên 45 tấn:Giá tính LPTB = 3.000.000 x số tấn thực tế
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

tải về 4.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương