TỈnh nghệ antải về 4.04 Mb.
trang21/22
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích4.04 Mb.
#39139
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
22

ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VT3)

Việt Nam

27 500

23

ATTILA VICTORIA (Thắng đùm - VT4)

Việt Nam

25 500

24

ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VT7)

Việt Nam

23 000

25

ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VT8)

Việt Nam

22 500

26

ATTILA VICTORIA (Thắng đĩa - VTA)

Việt Nam

26 000

27

ATTILA VICTORIA (Thắng đùm - VT2)

Việt Nam

20 500

28

ATTILA VICTORIA (Thắng đùm - VT9)

Việt Nam

20 500

29

ATTILA VICTORIA-VTH

Việt Nam

26 000

30

ATTILA VICTORIA-VTJ

Việt Nam

23 000

31

ATTILA VICTORIA-VTG

Việt Nam

24 500

32

BOSS

Việt Nam

8 500

33

ELEGANT (SA6)

Việt Nam

10 500

34

ELEGANT (SAC)

Việt Nam

9 500

35

ELEGANT

Việt Nam

10 600

36

ELEGANT II SAF

Việt Nam

10 200

37

ENJOY 125

Việt Nam

18 900

38

EXCEL 150cc (H5K)

Việt Nam

32 000

39

EXCEL II - VSE (Đồng hồ điện tử)

Việt Nam

36 500

40

EXCEL II (VS1)

Việt Nam

35 000

41

EXCEL II (VS5)

Việt Nam

36 000

42

GALAXY

Việt Nam

8 700

43

MAGIC 110 (VAA)

Việt Nam

12 400

44

MAGIC 110R (VA9)

Việt Nam

13 500

45

MAGIC 110RR (VA1)

Việt Nam

14 400

46

NEW MOTO STAR

Việt Nam

13 000

47

JOYRIDE 110

Việt Nam

30 500

48

JOYRIDE- VWD 110

Việt Nam

30 500

49

RS II

Việt Nam

8 200

50

RS110 (RS1)

Việt Nam

9 600

51

SALUT (SA2)

Việt Nam

9 200

52

SANDA BOSS

Việt Nam

9 000

53

SHARK

Việt Nam

45 000

54

SHARK-VVC

Việt Nam

55 000

55

SHARK-VVB

Việt Nam

44 000

56

WOLK-VL1 125

Việt Nam

16 000

57

WOLK 125

Việt Nam

16 000

58

SYMPHONY 125

Nhập khẩu

42 000
HÃNG YAMAHA1

YAMAHA BWs

Việt Nam

59 000

2

YAMAHA CUXI (1DW1)

Việt Nam

31 700

3

YAMAHA EXCITER 1S91 - phanh đĩa

Việt Nam

26 300

4

YAMAHA EXCITER 1S92 phanh đĩa-vành đúc

Việt Nam

27 700

5

YAMAHA EXCITER 1S93 phanh đĩa

Việt Nam

26 800

6

YAMAHA EXCITER 1S94 phanh đĩa-vành đúc

Việt Nam

28 200

7

YAMAHA EXCITER 1S99 (ký hiệu 1S94)

Việt Nam

33 000

8

YAMAHA EXCITER 5P72 (ký hiệu 5P71)

Việt Nam

33 500

9

YAMAHA EXCITER 5P71

Việt Nam

35 500

10

EXCITER R phanh đĩa, vành đúc, côn tự động (1S9A)

Việt Nam

33 500

11

EXCITER RC phanh đĩa, vành đúc, côn tay (55P1)

Việt Nam

33 500

12

EXCITER GP phanh đĩa, vành đúc, côn tay (55P2)

Việt Nam

33 500

13

YAMAHA EXCITER RC

Việt Nam

35 000

14

YAMAHA JUPITER (phanh cơ) 5VT 1

Việt Nam

21 000

15

YAMAHA JUPITER (phanh đĩa) 5VT 2

Việt Nam

22 000

16

YAMAHA JUPITER S01

Việt Nam

23 700

17

YAMAHA JUPITER S11

Việt Nam

22 700

18

YAMAHA JUPITER B21

Việt Nam

24 200

19

YAMAHA JUPITER 5VT7

Việt Nam

24 000

20

YAMAHA Gravita 31C5 (ký hiệu 31C2)

Việt Nam

23 100

21

YAMAHA Gravita 5B96 vành đúc

Việt Nam

23 700

22

YAMAHA Gravita 5B96 vành đúc

Việt Nam

23 700

23

YAMAHA JUPITER MX 5B91 phanh cơ

Việt Nam

20 600

24

YAMAHA JUPITER MX 5B92 phanh đĩa

Việt Nam

21 600

25

YAMAHA JUPITER MX 5B93 vành đúc

Việt Nam

23 200

26

YAMAHA JUPITER MX 5B94 phanh cơ

Việt Nam

20 800

27

YAMAHA JUPITER MX 5B98 (ký hiệu 5B94)

Việt Nam

21 300

28

YAMAHA JUPITER MX 5B95

Việt Nam

21 900

29

YAMAHA JUPITER MX 5B99 (ký hiệu 5B95)

Việt Nam

22 600

30

YAMAHA JUPITER MX - phanh cơ

Việt Nam

21 500

31

YAMAHA JUPITER MX - phanh đĩa

Việt Nam

22 500

32

YAMAHA JUPITER MX phanh đĩa-vành đúc

Việt Nam

24 000

33

YAMAHA JUPITER MX 2S11 - phanh cơ

Việt Nam

20 600

34

YAMAHA JUPITER MX 2S01 - phanh đĩa

Việt Nam

21 600

35

YAMAHA JUPITER MX 4B21 phanh đĩa-vành đúc

Việt Nam

23 000

36

YAMAHA JUPITER RC 31C6 (ký hiệu 31C3)

Việt Nam

25 300

37

YAMAHA LUVIAS (44S1)

Việt Nam

25 400

38

YAMAHA Mio - Classico 5WP1/5WP5

Việt Nam

16 000

39

YAMAHA Mio - Classico 5WPA

Việt Nam

15 000

40

YAMAHA Mio - Classico 4D11

Việt Nam

20 000

41

YAMAHA Mio - Classico 4D12

Việt Nam

21 000

42

YAMAHA Mio - Classico 23C1 phanh đĩa, vành đúc

Việt Nam

21 500

43

YAMAHA Mio - Amore

Việt Nam

16 500

44

YAMAHA Mio - Maximo

Việt Nam

17 000

45

YAMAHA Mio- Maximo 23B2 phanh đĩa, vành đúc

Việt Nam

20 500

46

YAMAHA Mio - Maximo 4P82

Việt Nam

20 000

47

YAMAHA Mio - Ultimo 5WP9

Việt Nam

17 000

48

YAMAHA Mio - Ultimo 4P84

Việt Nam

18 500

49

YAMAHA Mio - Ultimo 4P83

Việt Nam

20 000

50

YAMAHA Mio-Ultimo 23B1 phanh cơ, vành tăm

Việt Nam

18 500

51

YAMAHA Mio-Ultimo 23B3 phanh đĩa, vành đúc

Việt Nam

20 500

52

YAMAHA NOUVO 5VD1

Việt Nam

20 000

53

YAMAHA NOUVO 5P11

Việt Nam

27 700

54

YAMAHA NOUVO phanh đĩa (2B51)

Việt Nam

23 000

55

YAMAHA NOUVO vành đúc (2B52)

Việt Nam

24 000

56

YAMAHA NOUVO 2B56

Việt Nam

24 300

57

YAMAHA NOUVO 22S2 vành đúc

Việt Nam

24 500

58

YAMAHA NOUVO 22S2 vành đúc thể thao

Việt Nam

24 800

59

YAMAHA NOUVO LX-STD 5P15 (ký hiệu 5P11)

Việt Nam

32 000

60

YAMAHA NOUVO LX-RC/LTD 5P15 (ký hiệu 5P11)

Việt Nam

35 000

61

YAMAHA SIRIUS 5HU2 (Phanh cơ)

Việt Nam

19 500

62

YAMAHA SIRIUS 5HU3 (Phanh đĩa)

Việt Nam

20 500

63

YAMAHA SIRIUS 3S31 (Phanh cơ)

Việt Nam

15 000

64

YAMAHA SIRIUS 3S41 (Phanh đĩa)

Việt Nam

15 700

65

YAMAHA SIRIUS 5HU 9 - phanh đĩa

Việt Nam

13 000

66

YAMAHA SIRIUS 5HU 8 - phanh cơ

Việt Nam

12 000

67

YAMAHA SIRIUS 5C61- phanh cơ

Việt Nam

14 900

68

YAMAHA SIRIUS 5C62 - phanh đĩa

Việt Nam

15 900

69

YAMAHA SIRIUS 5C63 - phanh cơ

Việt Nam

16 100

70

YAMAHA SIRIUS 5C64 - phanh đĩa

Việt Nam

17 100

71

YAMAHA SIRIUS- 5C6F (ký hiệu 5C64)

Việt Nam

18 800

72

YAMAHA SIRIUS- 5C6G (ký hiệu 5C64)

Việt Nam

19 100

73

YAMAHA TAURUS 16S2 (Phanh cơ)

Việt Nam

13 900

74

YAMAHA TAURUS 16S1 (Phanh đĩa)

Việt Nam

14 400

75

YAMAHA MBK FORCE124

Nhập khẩu

44 000

76

YAMAHA FOTSE 125

Nhập khẩu

40 000

77

YAMAHA FOTRE 125

Nhập khẩu

40 000

78

YAMAHA FLAME 125

Nhập khẩu

46 000

79

YAMAHA VINO 125

Nhập khẩu

44 000

80

YAMAHA CYGNUS

Nhập khẩu

42 000

81

YAMAHA CYGNUS Z

Nhập khẩu

30 000

82

YAMAHA CYGNUS X

Nhập khẩu

50 000

83

YAMAHA AVENUE

Nhập khẩu

30 000

84

YAMAHA YMT FORCE

Nhập khẩu

30 000

85

YAMAHA RUBYFY100T-8

Nhập khẩu

30 000

86

YAMAHA YBR 250

Nhập khẩu

130 000
CÁC LOẠI XE KHÁC1

FIVEMOST

Việt Nam

10 000

2

DIAMOND BLUE

Việt Nam

50 000

3

ASTREA

Việt Nam

5 500

4

ADUKA

Việt Nam

5 500

5

AGRIGATO

Việt Nam

5 200

6

AKITA

Việt Nam

5 300

7

ANGEL 100cc (VA2)

Việt Nam

12 300

8

ANGOX

Việt Nam

8 000

9

ANSSI

Việt Nam

5 700

10

ARENA (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 600

11

ARROW

Việt Nam

9 500

12

ASHITA

Việt Nam

5 100

13

ATLANTIE

Việt Nam

5 600

14

ATZ

Việt Nam

6 200

15

AVARICE

Việt Nam

5 600

16

BACKHAND II

Việt Nam

8 100

17

BACKHAND SPORT

Việt Nam

13 200

18

BANER

Việt Nam

5 100

19

BELLE 100,110

Việt Nam

6 500

20

BEST WAY (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 300

21

BIZIL

Việt Nam

5 100

22

BUTAN

Việt Nam

5 300

23

CITIKOREV

Việt Nam

5 500

24

CITINEW 110

Việt Nam

5 500

25

CITIS C110

Việt Nam

5 500

26

CITIS @

Việt Nam

5 500

27

CM-125

Việt Nam

6 300

28

DAEWOO 100

Việt Nam

5 400

29

DAEWOO X110

Việt Nam

6 300

30

DAISAKI

Việt Nam

6 200

31

DANIC

Việt Nam

5 800

32

DANY

Việt Nam

6 170

33

DEAMOT 100

Việt Nam

6 600

34

DEARY

Việt Nam

5 300

35

DOSILX

Việt Nam

5 250

36

DRAMA

Việt Nam

5 600

37

DURAB

Việt Nam

5 300

38

DYOR 100,110

Việt Nam

5 000

39

DYOR 150

Việt Nam

13 000

40

EITALY C125

Việt Nam

14 000

41

ELGO

Việt Nam

5 400

42

ENGAAL

Việt Nam

5 200

43

ESH @

Việt Nam

18 000

44

EVERY

Việt Nam

5 100

45

ESPERO100

Việt Nam

5 300

46

ESPERO110

Việt Nam

5 300

47

FASHION 100,110

Việt Nam

5 800

48

FASHION 125

Việt Nam

8 000

49

FASHION 125i

Việt Nam

6 600

50

FASHION 50

Việt Nam

7 500

51

FASHION100HM

Việt Nam

5 000

52

FASHION100HM-2

Việt Nam

5 000

53

FATAKI

Việt Nam

5 400

54

FEELING (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 600

55

FIGO

Việt Nam

5 800

56

FIONDASCR 110

Việt Nam

6 300

57

FLASH

Việt Nam

5 400

58

FOCOL

Việt Nam

5 300

59

FONDARS C110

Việt Nam

5 500

60

FONDARS C50

Việt Nam

5 500

61

FORESTRY (100CC, 110cc)

Việt Nam

5 800

62

FREINDWAY

Việt Nam

5 100

63

FUJIKI

Việt Nam

5 700

64

FUMIDO

Việt Nam

5 200

65

FURITY

Việt Nam

5 500

66

FUSIN 110

Việt Nam

5 800

67

FUSIN C100

Việt Nam

5 500

68

FUSIN C125

Việt Nam

10 000

69

FUSIN C150

Việt Nam

10 000

70

FUSIN C50

Việt Nam

5 700

71

FUSIN XSTAR

Việt Nam

16 000

72

FUSKI

Việt Nam

5 200

73

FUZEKO

Việt Nam

5 600

74

FUZIX

Việt Nam

5 700

75

GANASSI

Việt Nam

5 100

76

GCV

Việt Nam

5 000

77

GENIE

Việt Nam

5 100

78

GENZO

Việt Nam

5 200

79

GTS 200

Việt Nam

70 000

80

HAESUN @ (RC)

Việt Nam

6 800

81

HAESUN @ (RC)S

Việt Nam

7 200

82

HAESUN 100@

Việt Nam

6 500

83

HAESUN 110A

Việt Nam

6 300

84

HAESUN 125 F1 - G(E)

Việt Nam

12 000

85

HAESUN 125F

Việt Nam

11 000

86

HAESUN 125F1

Việt Nam

11 000

87

HAESUN 125F2

Việt Nam

11 000

88

HAESUN 125F3

Việt Nam

12 000

89

HAESUN 125F5

Việt Nam

12 000

90

HAESUN 125F6

Việt Nam

11 000

91

HAESUN 125F-G

Việt Nam

11 000

92

HAESUN A

Việt Nam

5 600

93

HAESUN F14

Việt Nam

6 200

94

HAESUN F14 - FH

Việt Nam

7 300

95

HAESUN F14- (FH)S

Việt Nam

7 300

96

HAESUN F14- FHS

Việt Nam

7 200

97

HAESUN F14(F)

Việt Nam

6 800

98

HAESUN F14(FS)

Việt Nam

6 800

99

HAESUN F14(RC)

Việt Nam

6 800

100

HAESUN F14-FH(RC)

Việt Nam

6 800

101

HAESUN F14-FHS(RC)

Việt Nam

7 000

102

HAESUN II

Việt Nam

6 000

103

HAESUN II (FU)

Việt Nam

5 400

104

HAESUN II (FUS)

Việt Nam

5 500

105

HAESUN II (RC)

Việt Nam

6 800

106

HAESUN II (RC)S

Việt Nam

7 100

107

HAESUN LF(RC)

Việt Nam

6 800

108

HAESUN TAY GA 125SP

Việt Nam

11 000

109

HANDLE

Việt Nam

7 200

110

HARMONY

Việt Nam

5 700

111

HAVICO

Việt Nam

5 700

112

HENGE

Việt Nam

5 300

113

HOIYODAZX 110

Việt Nam

5 800

114

HONLEI

Việt Nam

5 500

115

HONLEI VINA

Việt Nam

5 100

116

HONLEI VINA K110

Việt Nam

5 100

117

HONOR

Việt Nam

5 500

118

HONPAR 110

Việt Nam

6 400

119

HONSHA 100

Việt Nam

6 600

120

HONSHA 110

Việt Nam

6 900

121

HUNDACPI 100

Việt Nam

6 400

122

HUNDACPI 110

Việt Nam

6 700

123

HUNDASU 110

Việt Nam

5 900

124

IJECTION Shi 150

Việt Nam

33 000

125

IMOTO

Việt Nam

6 900

126

INTERNAL

Việt Nam

5 400

127

JACKY

Việt Nam

5 550

128

JACOSI (LOẠI 110RS)

Việt Nam

5 700

129

JAGON

Việt Nam

5 300

130

JALAX

Việt Nam

5 400

131

JAMOTO

Việt Nam

6 700

132

JASPER

Việt Nam

6 200

133

JASPER100LF

Việt Nam

5 000

134

JIULONG

Việt Nam

5 550

135

JOLIMOTO

Việt Nam

5 500

136

JUNON

Việt Nam

5 900

137

KAISER

Việt Nam

5 800

138

KASAI

Việt Nam

5 250

139

KAZU

Việt Nam

5 300

140

KEEWAY 125F2

Việt Nam

23 500

141

KEEWAY 2

Việt Nam

6 500

142

KEEWAY F14

Việt Nam

7 200

143

KEEWAY F14 (MX) - Thắng cơ

Việt Nam

8 300

144

KEEWAY F14 (MX) - Thắng đĩa

Việt Nam

9 200

145

KEEWAY F14 (MXS)

Việt Nam

8 500

146

KEEWAY F14S

Việt Nam

8 000

147

KEEWAY F14S(MX)

Việt Nam

8 300

148

KEEWAY F14S(MXS)

Việt Nam

8 500

149

KEEWAY F25

Việt Nam

12 000

150

KEEWAY II(RC)

Việt Nam

6 800

151

KEEWAY II(RC)S

Việt Nam

7 300

152

KENBO

Việt Nam

5 000

153

KENLI

Việt Nam

5 250

154

KINEN

Việt Nam

5 300

155

KIREI

Việt Nam

5 100

156

KITAFU110

Việt Nam

5 300

157

KITOSU

Việt Nam

5 100

158

KIXINA

Việt Nam

5 250

159

KOREACITI 110

Việt Nam

9 500

160

KOZUMI

Việt Nam

5 100

161

KRIS

Việt Nam

5 900

162

KSHAHI

Việt Nam

5 400

163

KWASHAKI C110

Việt Nam

5 500

164

KWASHAKI C50

Việt Nam

5 500

165

LANKHOA 100, 110

Việt Nam

5 250

166

LENOVA

Việt Nam

6 700

167

LINMAX 110

Việt Nam

5 600

168

LISOHAKA - CM125

Việt Nam

6 400

169

LISOHAKA 100, 110

Việt Nam

5 500

170

LISOHAKA 150

Việt Nam

6 300

171

LOTUS

Việt Nam

5 000

172

LUXARY

Việt Nam

5 200

173

MANGOSTIN

Việt Nam

5 400

174

MARRON

Việt Nam

5 100

175

MASTA

Việt Nam

5 300

176

MAX III PLUS 100

Việt Nam

7 200

177

MING XING MX100 II - U

Việt Nam

5 900

178

MINGXING 100II-U

Việt Nam

5 900

179

MINGXING B-U

Việt Nam

5 500

180

MINGXING II-LF

Việt Nam

5 600

181

MINGXING II-U

Việt Nam

5 500

182

MINGXING II-U(B)

Việt Nam

5 400

183

MODEL II

Việt Nam

5 300

184

NAKADO

Việt Nam

5 300

185

NAORI (50cc, 100cc, 110cc)

Việt Nam

5 500

186

NEOMOTO

Việt Nam

6 900

187

NEW VMC

Việt Nam

7 200

188

NEW VMC-II

Việt Nam

7 300

189

NEWEI

Việt Nam

5 700

190

NOMUZA

Việt Nam

7 400

191

NOVEL FORCE (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 500

192

ORIENTAL

Việt Nam

6 300

193

PIGODX

Việt Nam

5 200

194

PIOGODX

Việt Nam

5 100

195

PITURY

Việt Nam

5 100

196

PLACO

Việt Nam

5 400

197

PLAMA

Việt Nam

5 200

198

PLATCO

Việt Nam

5 500

199

PLAZIS

Việt Nam

5 100

200

PLAZIX

Việt Nam

5 400

201

PLUS 100, 110

Việt Nam

5 100

202

PLUZA

Việt Nam

5 200

203

QUICK (DREAM CAO)

Việt Nam

5 000

204

QUICK (DREAM LÙN)

Việt Nam

4 700

205

QUICK (WARE)

Việt Nam

5 300

206

REBAT

Việt Nam

4 800

207

REIONDA 110

Việt Nam

5 900

208

RENDO

Việt Nam

8 000

209

RETOT

Việt Nam

7 500

210

RIMA

Việt Nam

5 500

211

RIVER (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 300

212

RIVER (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 500

213

ROBOT

Việt Nam

5 200

214

ROONEY

Việt Nam

5 300

215

ROSSINO

Việt Nam

5 200

216

RUDY

Việt Nam

5 100

217

RUPI

Việt Nam

5 100

218

SACHS SKY 125

Việt Nam

19 500

219

SADOKA

Việt Nam

7 000

220

SAMWEI

Việt Nam

5 900

221

SAPPHIRE 125

Việt Nam

19 000

222

SAPPHIRE BELLA 125SA

Việt Nam

35 000

223

SASUNA (LOẠI 110RS)

Việt Nam

5 400

224

SAYOTA 110

Việt Nam

5 100

225

SCR-YAMAHA

Việt Nam

5 500

226

SCR-VAMAI-LA

Việt Nam

5 500

227

SDH C125-S

Việt Nam

20 000

228

SEAWAY

Việt Nam

5 300

229

SEVIC

Việt Nam

5 300

230

SHLX @

Việt Nam

5 200

231

SHOZUKA

Việt Nam

5 500

232

SHUZA

Việt Nam

5 400

233

SIGNAX

Việt Nam

14 000

234

SIHAMOTO

Việt Nam

5 100

235

SILVA 100,110

Việt Nam

5 500

236

SILVA 110(T)

Việt Nam

6 300

237

SINOSTAR

Việt Nam

6 300

238

SINUS FAMOUS

Việt Nam

5 400

239

SIRENA (50cc, 100cc, 110cc)

Việt Nam

5 200

240

SOCO

Việt Nam

5 100

241

SOLID

Việt Nam

6 300

242

SONHA 100, 110

Việt Nam

5 100

243

SPARI @ 110

Việt Nam

5 500

244

SPARI @ 125

Việt Nam

6 700

245

SPIDE

Việt Nam

5 200

246

STORM

Việt Nam

5 300

247

STRIKER (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 100

248

SUAVE

Việt Nam

5 200

249

SUBITO

Việt Nam

5 100

250

SUCCESSFUL

Việt Nam

5 000

251

SUFAT

Việt Nam

6 600

252

SUGAR

Việt Nam

5 100

253

SUKAWA C110

Việt Nam

5 500

254

SUKAWA C125

Việt Nam

10 000

255

SUNDAR

Việt Nam

5 300

256

SUNGGU

Việt Nam

5 500

257

SUNKI

Việt Nam

5 100

258

SUPER HAESUN

Việt Nam

7 500

259

SUPERMALAYS (100cc, 110cc)

Việt Nam

5 200

260

SURDA

Việt Nam

5 600

261

SUSABEST

Việt Nam

5 200

262

SUSUKULX

Việt Nam

5 200

263

SUVINA

Việt Nam

5 800

264

SYAX

Việt Nam

6 300

265

SYECAX

Việt Nam

5 200

266

SYECOX

Việt Nam

5 300

267

SYEN

Việt Nam

5 200

268

SYEX

Việt Nam

5 200

269

SYMOBI

Việt Nam

5 100

270

TAMIS

Việt Nam

5 300

271

TEACHER

Việt Nam

5 800

272

TEAM

Việt Nam

5 900

273

TELLO

Việt Nam

5 300

274

TELLO 125

Việt Nam

6 900

275

TIAN

Việt Nam

5 100

276

TOXIC

Việt Nam

5 500

277

TRACO

Việt Nam

5 100

278

VALENTI

Việt Nam

5 100

279

VANILLA

Việt Nam

5 200

280

VARLET

Việt Nam

5 100

281

VCM

Việt Nam

5 200

282

VERONA (LOẠI 110)

Việt Nam

5 100

283

VICTORY (50cc, 100cc, 110cc)

Việt Nam

5 400

284

VIDAGIS

Việt Nam

5 300

285

VINALLA

Việt Nam

5 100

286

VINA HOÀNG MINH

Việt Nam

5 000

287

VINASHIN

Việt Nam

5 200

288

VIOLET

Việt Nam

5 100

289

VIRGIN

Việt Nam

5 100

290

VISOUL

Việt Nam

5 200

291

VVATC

Việt Nam

5 300

292

VVAV @

Việt Nam

5 100

293

WAIT

Việt Nam

6 800

294

WALLET

Việt Nam

5 100

295

WAMUS

Việt Nam

5 200

296

WARLIKE

Việt Nam

5 600

297

WARY

Việt Nam

5 100

298

WATASI

Việt Nam

5 200

299

WATER 100, 110

Việt Nam

5 400

300

WAUECUP

Việt Nam

5 200

301

WAV @

Việt Nam

18 300

302

WAVINA

Việt Nam

5 200

303

WAXEN

Việt Nam

5 300

304

WAYMAN

Việt Nam

5 200

305

WAYSEA 110

Việt Nam

5 300

306

WAYXIN

Việt Nam

5 400

307

WELKIN

Việt Nam

5 300

308

WHODA

Việt Nam

5 200

309

WINDOW 100, 110

Việt Nam

5 100

310

WISE

Việt Nam

5 300

311

WOHDA 100, 110

Việt Nam

5 100

312

WTO @

Việt Nam

5 200

313

XE MÔTÔ 3 BÁNH CHỞ HÀNG

Việt Nam

45 000

314

XOLEX

Việt Nam

5 200

315

YAMALLAV

Việt Nam

5 500

316

YAMASU

Việt Nam

5 500

317

YAMIKI

Việt Nam

5 500

318

YATTAHA 110

Việt Nam

6 300

319

YTM (100CC, 110cc)

Việt Nam

5 300

320

ZEKKO

Việt Nam

5 200

321

ZONLY

Việt Nam

5 700

322

ZONOX

Việt Nam

5 600

323

ZUKEN

Việt Nam

5 300

324

ZYMAS

Việt Nam

5 400

325

SOTRE 125

Việt Nam

30 000

326

HDNDATAIWAN

Việt Nam

4 600

327

HDNDAHAMOTO

Việt Nam

4 600

328

SYMPUSAN

Việt Nam

4 600

329

HAOJUE JOY STAR HJ100T-7

Việt Nam

21 800

330

DAELIMCKD

Việt Nam

6 200

331

AIRBETHI

Việt Nam

40 000

332

FORCE ONE125

Việt Nam

31 000

333

FOSTE 125X

Việt Nam

40 000

334

HONDA DIO

Nhập khẩu

32 000

335

FOTRE 125

Việt Nam

40 000
PHẦN III- CÁC LOẠI XE DO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KHÁC TRONG NƯỚC SẢN XUẤT, LẮP RÁP (chưa có giá tại các mục trên)1

Loại xe số dung tích xylanh dưới 100cm3
6 000

2

Loại xe số dung tích xylanh từ 100cm3 đến dưới 115cm3
7 500

3

Loại xe số dung tích xylanh từ 115cm3 đến dưới 125cm3
15 000

4

Loại xe số dung tích xylanh từ 125cm3 đến dưới 150 cm3
30 000

5

Loại xe số dung tích xylanh từ 150 cm3 trở lên
40 000tải về 4.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương