TỈnh đỒng naitải về 100.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích100.48 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC

ĐẦU TƯ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2012

(Kèm theo Quyết định số: 3559/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)STT

 

Địa chỉ

Số giáo viên có nhu cầu ở tập thể

Số phòng tập thể đề xuất đầu tư (modun 2 người/phòng)

Nhu cầu kinh phí
(triệu đồng)

Ghi chú

 

Tổng cộng

 

583

295

15.158

 

I

Huyện Cẩm Mỹ

 

156

78

4.056

 

1

THCS Bảo Bình

Bảo Bình

30

15

780

 

2

THCS Ngô Quyền

Sông Ray

16

8

416

 

3

THCS Xuân Bảo

Xuân Bảo

30

15

780

 

4

THCS Trần Phú

Xuân Đông

30

15

780

 

5

THPT Võ Trường Toản

Xuân Tây

30

15

780

 

6

THCS Lý Tự Trọng

Xuân Quế

20

10

520

 

II

Huyện Định Quán
72

36

1.872

 

1

MN Thanh Sơn

Thanh Sơn

8

4

208

 

2

THPT Phú Ngọc

Phú Ngọc

12

6

312

 

3

THCS Suối Nho

Suối Nho

4

2

104

 

4

TH Liên Ngọc

Ngọc Định

6

3

156

 

5

MN Tuổi Thơ

Thanh Sơn

8

4

208

 

6

TH Hoàng Hoa Thám

Thanh Sơn

6

3

156

 

7

MN Hoa Cúc

Phú Tân

8

4

208

 

8

TH Lê Văn Tám

Phú Vinh

4

2

104

 

9

MN Suối Nho

Suối Nho

6

3

156

 

10

THCS Phú Túc

Phú Túc

6

3

156

 

11

THCS Tây Sơn

Thanh Sơn

4

2

104

 

III

Huyện Long Thành
51

26

1.326

 

1

Tiểu học Cẩm Đường

Cẩm Đường

22

11

572

 

2

THCS Tân Thành

Bàu Cạn

12

6

312

 

3

THCS Phước Bình

Phước Bình

7

4

182

 

4

THPT Bình Sơn

Bình Sơn

10

5

260

 

IV

Huyện Thống Nhất
50

25

1.300

 

1

Lộ 25

Lộ 25

25

13

650

 

2

Xuân Thiện

Xuân Thiện

25

13

650

 

V

Huyện Trảng Bom
60

30

1.560

 

1

Khu vực xã Bàu Hàm

Bàu Hàm

30

15

780

 

3

Tiểu học Tân Lập

Thanh Bình

30

15

780

 

VI

Huyện Tân Phú
16

8

416

 

1

Trường MN Nam Cát Tiên

Xã Nam Cát Tiên

7

4

182

 

2

Trường THCS Thanh Sơn

Xã Thanh Sơn

4

2

104

 

3

Trường MN Phú Lập

Xã Tà Lài

5

3

130

 

VII

Huyện Vĩnh Cửu
24

12

468

 

1

Mã Đà

Mã Đà

24

12

468

 

VIII

Huyện Xuân Lộc
160

80

4.160

 

1

Khu vực xã Xuân Thọ

Xuân Thọ

20

10

520

 

2

THPT Xuân Thọ

Xuân Thọ

15

8

390

 

3

Khu vực Xuân Phú

Xuân Phú

25

13

650

 

4

Khu vực Xuân Thành

Xuân Thành

25

13

650

 

5

Khu vực Suối Cao

Suối Cao

25

13

650

 

6

Khu vực Lang Minh

Lang Minh

25

13

650

 

7

Khu vực Suối Cát

Suối Cát

25

13

650

 

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương