TỈnh đỒng nai số: 1146/QĐĐc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích8.77 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1146/QĐĐC-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về giá các loại đất

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011


Do sơ suất trong khâu kiểm tra, rà soát văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 như sau:

Tại bảng Phụ lục 05, bảng giá đất ở đô thị, Phần VIII thị trấn Vĩnh An ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2011 đã ghi:

“Đường 768

1. Đoạn từ ranh xã Vĩnh Tân đến cầu Bàu Me;

2. Đoạn từ cầu Bàu Me đến cầu Vĩnh An;

3. Đoạn từ cầu Bàu Me đến ngã ba huyện;

4. Đoạn từ ngã ba huyện đến giáp đường ĐT 762;

5. Đoạn từ giáp đường ĐT 762 đến ngã tư đập tràn;”

Nay sửa lại là:

“Đường 768

1. Đoạn từ ranh xã Vĩnh Tân đến cầu Bàu Me;

2. Đoạn từ cầu Bàu Me đến cầu Vĩnh An;

3. Đoạn từ cầu Vĩnh An đến ngã ba huyện;

4. Đoạn từ ngã ba huyện đến giáp đường ĐT 762;

5. Đoạn từ giáp đường ĐT 762 đến ngã tư đập tràn;”Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 79/2010/QĐ- UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đinh Quốc Thái: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương