Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kt-xh, qp-an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007tải về 80.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích80.35 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN CẨM LỆ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /BC-UBND Cẩm Lệ, ngày tháng 6 năm 2007


BÁO CÁO


Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007


Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007, từ những kết quả đạt được trong năm 2006, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ và nhân dân trong quận, qua sáu tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của HĐND quận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2007, UBND quận đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả như sau :

PHẦN I

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu nămI. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:
1- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận 838,2 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch quận, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm 2006.

2- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng 638,2 tỷ đồng, đạt 50,61% kế hoạch quận, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2006. Trong đó công nghiệp dân doanh 71,2 tỷ đồng, đạt 41,64% so với kế hoạch, tăng 23,61% so với cùng kỳ năm 2006.

3- Giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ 185 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch quận, tăng 32,14% so với cùng kỳ năm 2006.

4- Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp15 tỷ đồng, đạt 51,7% so với kế hoạch quận, giảm 6,25% so với cùng kỳ năm 2006.

5- Giá trị xuất khẩu 1,47 triệu USD đạt 29,5% kế hoạch, giảm 38,75% so với cùng kỳ năm 2006.

6- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 16,9 tỷ đồng, trong đó thu cân đối NS quận là 14,3 tỷ đồng, đạt 66,26% kế hoạch TP và 64,15% KH quận.

7- Giải quyết việc làm cho 875 lao động, đạt 67,3% kế hoạch quận.

8- Giảm 199 hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, đạt 66,33% kế hoạch quận.
II. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực:

1. Về Kinh tế:

1.1. Ngành công nghiệp-xây dựng:

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng 638,2 tỷ đồng, đạt 50,61% kế hoạch quận tăng 28% so với cùng kỳ, trong đó giá trị ngành CN dân doanh 71,2 tỷ đồng, đạt 41,6% so với kế hoạch, tăng 23,61% so với cùng kỳ năm 2006 (trong tổng giá trị ngành CN dân doanh, giá trị ngành chế biến đạt 62,3 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 88%, cụ thể ngành chế biến lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, giấy, bao bì). Giá trị ngành DN dân doanh đạt thấp so KH là do thời gian đầu năm các DN đang tìm kiếm thị trường, chuẩn bị KH sản xuất và có 04 DN tạm ngừng hoạt động vì thay đổi địa điểm sản xuất. Trong 6 tháng có 28 DN với vốn đăng ký 21,6 tỷ đồng và 37 hộ sản xuất mới thành lập, nâng tổng số DN hiện có lên 175DN và 409 hộ sản xuất, đã góp phần vào giá trị tăng trưởng của ngành. Bên cạnh đó, quận đã tạo điều kiện tổ chức Đại hội thành lập Hội doanh nghiệp quận Cẩm Lệ, tổ chức các lớp chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế và có nhiều buổi làm việc, gặp gỡ giúp các DN tìm hiểu thị trường, đăng ký tham gia hội chợ triển lãm, cũng như tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất để DN và hộ cá thể có điều kiện cạnh tranh, phát triển.

Nhìn chung, quy mô phát triển ngành công nghiệp-xây dựng ngày càng tăng có nhiều sản phẩm mới, đa dạng, các ngành hàng chế biến, công nghiệp khai thác chiếm tỷ trọng lớn và hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.
1.2. Ngành thương mại-dịch vụ:

Giá trị ngành thương mại-dịch vụ 185 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch quận, tăng 32,14% so với cùng kỳ năm 2006, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 110 tỷ đồng. Qua 6 tháng, đã có 42 DN và 205 hộ kinh doanh mới hình thành, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 195DN và 1.855 hộ kinh doanh thương mại-dịch vụ. UBND quận đã triển khai kế hoạch và có nhiều giải pháp để thực hiện đề án phát triển thương mại-dịch vụ giai đoạn 2006-2010 và sau 2010 của quận, đã hoàn thành xây dựng chợ Hoà An và đưa vào sử dụng, chỉ đạo xây dựng chợ Cẩm Lệ theo đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN và hộ kinh doanh phát triển theo hướng ổn định.

Hoạt động tín dụng của 05 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tiếp tục phát triển, với tổng vốn huy động là 455 tỷ và tổng dư nợ đến nay là 210 tỷ đồng, kịp thời giải quyết cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân vay vốn để đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động.

Trên lĩnh vực thương mại-dịch vụ, tốc độ phát triển và giá trị ngành thương mại-dịch vụ ngày càng tăng cao, đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất trên địa bàn quận, nhưng giá trị xuất khẩu mới đạt 1,47 triệu USD bằng 29,5% kế hoạch giao, giảm 38,75% so với cùng kỳ năm 2006. Nguyên nhân giảm là do một số DN mất hợp đồng xuất khẩu và ngừng hoạt động để tìm mặt bằng sản xuất mới.


1.3.Ngành nông nghiệp:

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 15 tỷ đồng, đạt 51,7% so với kế hoạch quận, giảm 6,25% so với cùng kỳ năm 2006. Tình hình sản xuất, thu hoạch vụ Đông Xuân 2006-2007 đạt khá, hiệu quả đầu tư trên 01 đơn vị diện tích tăng, với năng suất cây lúa đạt bình quân 59 tạ/ha, cây màu các loại cho năng suất cao, nhất là cây ngô đạt 60tạ/ha, tổng sản lượng cây có hạt đạt trên 2.730 tấn, diện tích nuôi trồng thuỷ sản ổn định. Tuy nhiên, giá trị nông nghiệp có giảm so với cùng kỳ năm 2006, là do diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp, nhiều hộ nông dân đã chuyển đổi ngành nghề sản xuất. Công tác phòng, chống dịch bệnh được thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt, không để dịch bệnh phát sinh, đã triển khai đạt kết quả công tác tiêm phòng cho 10.715 gia cầm, 1.128 gia súc. Hiện nay, quận đang đầu tư giai đoạn 01 phát triển vùng rau La Hường ở phường Hoà Thọ Đông với kinh phí là 131 triệu đồng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho 110 hộ thôi chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề sản xuất tại 03 phường Khuê Trung, Hoà An, Hoà Thọ Đông theo Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 8/5/2006 của UBND thành phố.


2. Thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 16,9 tỷ đồng đạt 74,47% KH thành phố và 71,63% KH quận, trong đó thu cân đối NS quận là 14,3 tỷ đồng, đạt 66,26% kế hoạch thành phố và 64,15% KH quận.

Tổng chi ngân sách quận là 38,4 tỷ đồng, đạt 72,4% kế hoạch thành phố và 66,11% kế hoạch quận. Trong đó chi cân đối ngân sách quận 29,5 tỷ đồng đạt 56,87% KH thành phố và 56,12% KH quận.

(Có báo chi tiết tình hình thu, chi ngân sách đính kèm)
3. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:

Trong công tác quy hoạch, quận đã phối hợp với các BQL dự án, các chủ đầu thực hiện có kết quả việc GPMB, bố trí TĐC cho các hộ dân, từ đầu năm đến nay đã vận động 186 hộ bàn giao mặt bằng, phối hợp bố trí 375 lô đất tái định cư thực tế cho các hộ thuộc diện giải toả. Ngoài ra, quận đã phối hợp với các BQL dự án đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp dân và đã giải quyết trên 280 trường hợp, tiếp nhận 140 đơn thư kiến nghị về GPMB, bố trí TĐC của các hộ dân, đã giải quyết 60 đơn thư và 80 trường hợp trình lãnh đạo thành phố xem xét, giải quyết.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch ở các dự án đã công bố như: khu đô thị Tây đường Trường Chinh, khu du lịch sinh thái đảo nổi Đồng Nò -phường Hoà Xuân và các dự án đang triển khai tại phường Hoà An.

Về xây dựng cơ bản, UBND quận đã chỉ đạo đẩy mạnh thi công các công trình còn lại trong năm 2006, phối hợp tổ chức thi công 54 công trình với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng, trong đó có 10 công trình NS thành phố đầu tư với kinh phí 21,7 tỷ đồng, 24 công trình NS quận đầu tư với kinh phí 10,3 tỷ đồng và 20 công trình khắc phục hậu quả cơn bão số 6 với kinh phí 2,1 tỷ đồng (Trong đó vốn đầu tư xây dựng cơ bản phần NS quận đầu tư tăng lên trên 03 tỷ đồng so với kế hoạch là do quy mô công trình thay đổi, trượt giá nguyên vật liệu và chi phí nhân công tăng). Đến nay đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng 33 công trình, có 09 công trình đang triển khai thi công và 12 công trình còn lại đang hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và chờ phê duyệt dự toán thiết kế triển khai xây dựng. (có biểu danh mục công trình đính kèm)

Công tác quản lý đô thị được tăng cường, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đã ngăn chặn và xử lý 11 trường hợp vi phạm xây dựng nhà không có giấy phép ở các khu dân cư và tuyến đường Nguyễn Tri Phương nối dài. Tổ chức lực lượng ra quân thực hiện quyết định 36/QĐ-UB của Thành phố về quản lý vỉa hè, lòng lề đường; thực hiện đầu tư 10 tuyến điện chiếu sáng có chiều dài 4,3 km với tổng vốn đầu tư 680 triệu đồng. Ngoài ra, đã giải quyết cấp 236 giấy phép xây dựng nhà và 362 giấy xác nhận quy hoạch cho tổ chức, công dân; thực hiện đầu tư giai đoạn 01 về cấp nước sạch ở phường Hoà Xuân
4. Tài nguyên-Môi trường:

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản được tăng cường, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng đất đai cũng như khai thác khoáng sản trái phép. Qua 6 tháng, đã cấp 1360 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, công dân; thực hiện xét tính pháp lý cho 335 trường hợp thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn quận; kiểm tra, đo đạc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 250 hộ ven quốc lộ 14B; đề xuất Sở TN-MT về đo đạc bản đồ theo hệ toạ độ địa chính cho 05 phường, hoàn thành việc xây dựng đề án gắn biển số nhà cho các tuyến đường đã đặt tên trên địa bàn quận, trước mắt triển khai công tác gắn biển số nhà tại phường Khuê Trung; lập đề án quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận. .Về công tác bảo vệ môi trường, đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch về bảo vệ môi trường năm 2007, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp; triển khai đề án Bảo vệ môi trường giai đoạn năm 2007-2010; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh lập bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định; xử lý các cơ sở sản xuất nằm xen kẻ trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.
5. Văn hoá-Xã hội:

Về giáo dục-đào tạo: Thực hiện tốt chương trình cải cách giáo dục, đã tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng học tập theo cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Kết thúc năm học 2006-2007 có 4569 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, đạt tỷ lệ 94,12%, 4716 tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 84,21%, có 538 học sinh tốt nghiệp PTTH, bổ túc THPT, trong đó trường PTTH Hoà Vang tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 91,5%; ngoài ra, có 103 học sinh giỏi đạt giải thành phố ở các bậc học. UBND quận đã xây dựng đề án đổi và đặt tên trường mang tên danh nhân văn hoá, lịch sử và đang triển khai xây dựng đề án trường chuẩn quốc gia, giai đoạn 2007-2010. Ngoài ra, tổ chức phổ cập giáo dục và xoá mù chữ cho 150 người có hoàn cảnh khó khăn, dạy nghề phổ thông cho 742 em và tổ chức cho gần 200 em theo học các lớp ngoại ngữ, tin học.

Về lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội: Trong dịp Tết Nguyên Đán quận kịp thời giải quyết các chế độ chính sách và quà Tết của các cấp cho các đối tượng chính sách, với tổng trị giá 555,4 triệu đồng, cấp 58,128 tấn gạo và gần 60 triệu đồng cho 1739 hộ dân nghèo, khó khăn. Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh-liệt sĩ 27/7 trên địa bàn quận. Tổ chức Hội chợ việc làm trên địa bàn quận, phối hợp giải quyết cho 875 lao động có việc làm, đào tạo nghề cho 122 trường hợp. Tổ chức Hội nghị giảm nghèo, đề ra giải pháp cụ thể giúp các hộ thoát nghèo; thực hiện thẩm định 35 dự án cho vay giải quyết việc làm với số tiền 562 triệu đồng, trong 6 tháng, có 199 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 66,3% kế hoạch. Thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 1.259 đối tượng chính sách và 5.066 người nghèo, khó khăn. Ngoài ra, đã tranh thủ các tổ chức, đơn vị hỗ trợ xây dựng mới 33 nhà khó khăn bị thiệt hại do bão số 6 với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Về công tác y tế : Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đã khám và điều trị cho 12.888 lượt bệnh nhân. Tổ chức kiểm tra 390/477 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các bếp ăn trường mầm non trên địa bàn, có 253 cơ sở đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ 65%, đồng thời đã biện pháp xử lý các cơ sở vi phạm. Tiến hành bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ y tế ở các phường và đưa 02 trạm y tế phường Hoà Thọ Tây và Hoà An đi vào hoạt động.

Về công tác dân số, gia đình và trẻ em: Triển khai thực hiện tốt chiến dịch truyền thông dân số với tổng biện pháp tránh thai đạt 104% (đã thực hiện 18/19 ca đình sản); tranh thủ từ nhiều nguồn hỗ trợ đã tổ chức gặp mặt và trao 1.595 suất quà và 27 suất học bổng thường xuyên cho các em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 100 triệu đồng, xây dựng 05 ngôi nhà tình thương với kinh phí 66 triệu đồng; cấp phát 925 thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, nâng tổng số trẻ em được cấp thẻ khám chữa bệnh đến nay là 9.666 cháu.

Về lĩnh vực văn hoá-thể thao: đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động các ngày Lễ, Tết, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII; phối hợp tổ chức tốt các lễ hội như: đình làng Lỗ Giáng, Trung Lương-phường Hoà Xuân và Lễ tế Nghĩa sĩ Đà Nẵng; hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia nhà thờ Chí sỹ Thái Phiên. Tổ chức hội thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng chương trình tham gia các hội thi do thành phố tổ chức. Tổng kết phong trào “TDĐKXD ĐSVH”, biểu dương gia đình văn hoá, cơ quan đơn vị văn hoá và tổ dân phố văn hoá, thực hiện chương trình “5 không” và “3 có”, đồng thời chú trọng lồng ghép thực hiện chương trình “4 giảm” của quận; Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng toàn quận năm học 2006-2007, phát động phong trào thi đấu thể thao trong CBCNVC ở quận và phường, tham gia các giải thi đấu thể dục -thể thao ở thành phố chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng Đà Nẵng. Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 814 ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn và xử phạt 08 cơ sở hoạt động không đúng quy định.

Công tác truyền thanh luôn đảm bảo chương trình, thời lượng phát sóng, qua 6 tháng đã xây dựng trên 150 chương trình thời sự và mở thêm chuyên mục tuyên truyền pháp luật, chuyên mục Môi trường và đời sống hàng tuần, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, sử dụng gần 1.000 tin, bài, mẫu nói chuyện, phỏng vấn và các tư liệu khác,v.v..có chương trình phát sóng đến các khu dân cư trên địa bàn quận.

Hoạt động của nhiều tổ chức Hội ở quận có hiệu quả. Hội chữ thập đỏ đã thực hiện công tác cứu trợ, xây dựng 08 ngôi nhà tình thương; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 220 hộ với tổng giá trị trên 650 triệu đồng. Công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thanh tra, Tư pháp, Xây dựng chính quyền:

Công tác thanh tra : Thực hiện kế hoạch thanh tra ở các đơn vị, địa phương, qua đó phát hiện nhiều sai phạm và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Thường xuyên duy trì quy chế tiếp công dân ở quận và phường, đã tiếp 110 lượt công dân, tiếp nhận 96 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, với nội dung chủ yếu là tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, trong đó có 60 thuộc thẩm quyền và đã giải quyết được 57 đơn, đạt tỷ lệ 95%. So với cùng kỳ năm 2006, tình hình khiếu nại tố cáo có giảm về số lượng nhưng tăng tính phức tạp về nội dung đối với một số vụ việc.

Trên lĩnh vực tư pháp : Thực hiện có kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong toàn dân nhất là về các lĩnh vực đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường, thương mại, doanh nghiệp, bầu cử đại biểu Quốc hội, với gần 3.000 lượt người tham dự. Đồng thời, đã thực hiện có kết quả công tác hoà giải ở cơ sở, đạt tỷ lệ trên 70%, giải quyết tốt công tác chứng thực cho 3.061 trường hợp và 1.186 trường hợp đăng ký, thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân. Công tác thi hành án dân sự có nhiều tiến bộ hơn so với cùng kỳ, đạt 40% .

Công tác xây dựng chính quyền : Thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, với tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Tổ chức thực hiện đề án phân loại đơn vị hành chính cấp phường theo Nghị định 159/CP của Chính phủ và điều chỉnh địa giới hành chính 04 phường trình HĐND quận thông qua; triển khai thực hiện mô hình “một cửa liên thông” ở 02 phường Hoà Thọ Đông và Hoà Xuân, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2007. Thành lập bộ máy tổ chức cho 06 trạm y tế các phường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý chợ Cẩm Lệ-Hoà An, Ban vận động thành lập Hội cựu giáo chức quận, thành lập thêm 13 tổ dân phố. Lập kế hoạch tổ chức đào tạo các lớp tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức ở quận và phường. Phối hợp Liên đoàn lao động tổ chức tuyên truyền cho cán bộ quận, phường về Pháp lệnh công chức, Chỉ thị 11 và NQ 09 của Thành uỷ Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.
7. Quốc phòng-An ninh:

Triển khai thực hiện có kết quả công tác quốc phòng-quân sự địa phương năm 2007, hoàn thành công tác xét tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2007; tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập theo cơ chế 02/BCT tại 03 phường Hoà An, Hoà Thọ Đông và Khuê Trung. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,5% so với dân số, tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 150 cán bộ, công chức đối tượng 4.

Trong lĩnh vực an ninh-chính trị và trật tự an toàn xã hội đã triển khai thực hiện các chương trình về giảm tội phạm, giảm tai nạn giao thông và mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, sáu tháng đầu năm có 23 vụ, trong đó có 02 vụ trọng án (tăng 14 vụ so với cùng kỳ), các loại tội phạm mới xuất hiện như đòi nợ thuê, cướp giật tài sản. Quận thường xuyên chỉ đạo quản lý và nắm tình hình các loại đối tượng, phối hợp giải quyết tốt các hoạt động liên quan đến tôn giáo, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII và một số nhiệm vụ chính trị khác; Tổ chức tuần tra kiểm soát trật tự ATGT thường xuyên trên các tuyến đường, từ đầu năm đến nay đã xử phạt hành chính 1.493 trường hợp, phạt tiền trên 370 triệu đồng; có 12 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm 9 người chết (giảm 03 vụ và 03 người chết so với cùng kỳ năm 2006). Công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đã phối hợp tốt với mặt trận, các hội đoàn thể, tăng cường các hoạt động tuyên truyền về các quy định pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng chống và đấu tranh tố giác tội phạm.
III. Sự chỉ đạo điều hành của UBND quận trong 6 tháng đầu năm:

Ngay từ đầu năm 2007, UBND quận đã sớm giao chỉ tiêu kế hoạch và ký kết giao ước thi đua với các địa phương, ban hành Quyết định 239/2007/QĐ-UBND về giải pháp điều hành phát triển KT-XH,QP-AN trong năm 2007 cho các ngành và các phường thực hiện. Với tổng số 90 đầu công việc trong QĐ 239/2007/QĐ-UBND, đến nay có 78 đầu việc đã và đang triển khai, 12 đầu việc còn lại được tiếp tục triển khai trong thời gian đến. Trong chỉ đạo điều hành, UBND quận đã có chương trình phối hợp với UBMTTQVN và các Hội đoàn thể nhằm góp phần thực hiện có kết quả nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2007.

Trong định hướng phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn, UBND quận đã tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, QP-AN quận đến 2020 và chủ động xây dựng đề án phát triển theo lĩnh vực ngành và triển khai các đề án tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội quận phù hợp trong những năm đến, cụ thể như: triển khai đề án Thương mại-dịch vụ, Bảo vệ môi trường, đặt đổi tên trường mang tên danh nhân văn hoá, lịch sử, gắn biển số nhà, phát triển CN-TTCN, xây dựng giao thông kiệt hẻm, phát triển và quản lý đô thị, quy hoạch sử dụng đất...

Bên cạnh việc giao chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ năm 2007, UBND quận đã giao 03 nhiệm vụ trọng tâm cho các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện, đề ra chủ trương “04 giảm” và đã chi ngân sách trên 100 triệu đồng để lập các đề án và triển khai chương trình “04 giảm”, đồng thời phân công lãnh đạo UBND quận chỉ đạo, điều hành các chương trình một cách cụ thể.

Song song với việc tập trung phát triển kinh tế, UBND quận luôn chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội như giảm hộ nghèo, xoá nhà tạm, tạo việc làm, giải toả đền bù, bố trí tái định cư, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn mại dâm, ma tuý,..lãnh đạo UBND quận thường xuyên đi kiểm tra, sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện và giải quyết những tồn tại, vướng mắc phát sinh nên các hoạt động văn hoá-xã hội có nhiều khởi sắc.

Sáu tháng qua, UBND quận đã ban hành 05 văn bản quy phạm pháp luật, để chỉ đạo các mặt công tác. Trong điều hành, UBND quận đã chú trọng việc phát huy nội lực, tập trung chỉ đạo giải quyết công việc một cách dứt điểm. Chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan nhằm tranh thủ ý kiến, sự hỗ trợ, giúp đỡ trong phát triển kinh tế-xã hội nên việc điều hành thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi.

Bên cạnh những việc làm được, công tác điều hành của UBND quận còn những hạn chế thể hiện ở một số mặt: Tình trạng tổ chức hội, họp để giải quyết công việc vẫn còn nhiều; thực hiện cải cách hành chính có một số mặt hạn chế, tồn tại, công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án còn chậm; quản lý đô thị và quản lý môi trường còn nhiều bất cập; giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân về môi trường, nước sinh hoạt…chưa kịp thời; công tác chỉ đạo ở một số lĩnh vực còn thiếu chủ động và chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ giao.
IV. Đánh giá chung:

Qua 6 tháng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2007, nhìn chung phần lớn các chỉ tiêu đều đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm trước, các hoạt động trên các lĩnh vực thương mại-dịch vụ, công nghiệp dân doanh có bước phát triển và tăng khá so với cùng kỳ năm 2006, nhiều doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh mới ra đời, đây là dấu hiệu bước đầu khởi sắc của kinh tế quận; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, trong công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo thực hiện; mặc dù có nhiều yếu tố tác động nhưng công tác thu ngân sách đạt khá; công tác bố trí tái định cư, quản lý đô thị và quản lý tài nguyên, môi trường được thực hiện có kết quả; công tác xây dựng cơ sở hạ tầng triển khai đảm bảo yêu cầu chất lượng; hoạt động thanh tra, tư pháp và xây dựng chính quyền triển khai thực hiện khá đồng bộ; các hoạt động văn hoá-thể thao được duy trì; công tác Y tế, Dân số và LĐ-TB&XH được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đạt được kết quả trên, đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành thành phố; sự lãnh đạo sâu sát của Ban chấp hành Đảng bộ quận, sự giám sát, đôn đốc của HĐND quận, sự phối hợp khá đồng bộ và có trách nhiệm của UBMTTQVN, các đoàn thể từ quận đến phường và sự điều hành năng động, nhạy bén của bộ máy chính quyền từ quận đến phường. Tuy nhiên, so với kế hoạch thì vẫn còn một số công việc, nhiệm vụ triển khai thực hiện chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc đề ra, tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do: một số ngành và địa phương chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm được giao cũng như tiến độ hoàn thành công việc, thiếu đôn đốc, kiểm tra khi phân giao công việc; trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có lĩnh vực còn thụ động và thiếu sáng tạo trong tham mưu giải quyết công việc. Công tác quản lý đô thị chưa bao quát đều, các hộ thoát nghèo chưa vững chắc, tình hình tội phạm gia tăng, tai nạn giao thông chưa được kiềm chế, kiểm soát. Đây là những hạn chế mà các ngành và các địa phương cần rút kinh nghiệm và nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 đề ra.
PHẦN II

Nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007
I- Phương hướng chung:

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2007, cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt yêu cầu về: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công cơ sở hạ tầng; hoàn thành các đề án phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra; duy trì và thực hiện có kết quả 03 chương trình trọng tâm và chương trình “04 giảm” năm 2007; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, triển khai xã hội hoá các hoạt động văn hoá-xã hội, tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt công tác quốc phòng -quân sự địa phương, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.


II- Một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Về Kinh tế:

-Triển khai đề án phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của quận, giai đoạn 2006-2010. Tạo điều kiện để Hội doanh nghiệp quận mở rộng các hoạt động tìm kiếm bạn hàng làm ăn, giới thiệu, quảng bá sản phẩm thực hiện hoạt động sản xuất-kinh doanh ngày càng hiệu quả. Phối hợp với các ngành thành phố sớm hoàn thành quy hoạch khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn quận để trình thành phố phê duyệt.

-Cùng với thành phố chuẩn bị các điều kiện để đưa Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế đi vào hoạt động. Khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, tiếp tục tạo điều kiện để chợ Hoà An hoạt động phát triển ổn định, hoàn thành và đưa vào sử dụng chợ Cẩm Lệ.

-Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, hoàn thành công tác đầu tư phát triển giai đoạn 01 vùng rau La Hường-phường Hoà Thọ Đông. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, nhất là dịch bệnh gia cầm H5N1 tái phát.

-Chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện công tác PCLB&TKCN năm 2007.
2. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:

-Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, bố trí tái định cư cho dân, đẩy mạnh tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật tại các khu dân cư; thực hiện công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, QP-AN của quận đến năm 2020. Thực hiện rà soát, khớp nối các dự án quy hoạch được duyệt trên địa bàn quận.

-Tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng hoàn thành và triển khai đề án Quản lý đô thị, giao thông kiệt hẻm trên địa bàn quận. Chuẩn bị công tác đầu tư các công trình năm 2008, để đề nghị thành phố và quận đầu tư.

- Triển khai thi công và đẩy nhanh tiến độ công trình năm 2007 để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, như Trung tâm TD-TT, chợ Cẩm Lệ…


3. Tài nguyên-môi trường: Tăng cường các biện pháp quản lý về tài nguyên và môi trường, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; triển khai sâu rộng đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn quận và thực hiện có kết quả chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2007; hoàn thành việc gắn biển số nhà ở các tuyến đường đã có tên trên địa bàn quận; đề nghị thành phố đặt tên một số tuyến đường đủ điều kiện.

4. Văn hóa-xã hội:

Chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2007-2008. Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án về trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2007-2010, triển khai đề án đặt tên danh nhân văn hoá-lịch sử cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở. Phối hợp với ngành chức năng thành phố tiến hành nâng cấp, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá: Nghĩa trủng Hoà Vang, khu lăng mộ Ông Ích Khiêm; lập dự án trùng tu đình làng Lỗ Giáng-Hoà Xuân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh-liệt sĩ (27/7). Tăng cường hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 trong việc kiểm tra, xử lý các tệ nạn xã hội. Thực hiện hoàn thành kế hoạch giảm hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và công tác khắc phục nhà ở do hậu quả bão số 6. Trang bị cho 02 trạm y tế phường Hoà Thọ Tây, Hoà An đi vào hoạt động, xây dựng phường Khuê Trung đạt chuẩn quốc gia y tế. Các Hội tăng cường quan hệ, thu hút các chương trình hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân.


5. Công tác Thanh tra, Tư pháp, Xây dựng chính quyền:

-Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức tiếp công dân theo đúng quy chế đã xây dựng. Tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại tố cáo đối với thủ trưởng các đơn vị và các phường trên địa bàn quận.

-Tổ chức tuyên truyền luật cư trú, quản lý thuế, công chứng, đồng thời phổ biến pháp luật sâu rộng trong toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về các Luật và những quy định dưới Luật. Phối hợp với ngành chức năng thành phố tiến hành trợ giúp pháp lý lưu động cho tổ chức, công dân có nhu cầu.

-Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, rút kinh nghiệm ở phường Hoà Xuân, Hoà Thọ Đông thực hiện có kết quả mô hình “một cửa liên thông” để năm 2008 triển khai ở các phường còn lại; tổ chức đánh giá cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời xét cán bộ có năng lực, trình độ tham gia thi tuyển công chức năm 2007; xây dựng phương án củng cố chính quyền phường vững mạnh đi đôi với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả.


6. Quốc phòng-An ninh:

Tiếp tục xây dựng công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành công tác gọi công dân nhập ngũ đạt 100% về chỉ tiêu và chất lượng. Thực hiện tốt công tác tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT trên địa bàn và các chương trình về giảm tội phạm và giảm tai nạn giao thông.


Nhiệm vụ năm 2007 là hết sức nặng nề, còn nhiều việc phải làm, phải phấn đấu cao hơn nữa, đề nghị các ngành, các cấp cần phải nổ lực quyết liệt, tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố, sự lãnh đạo của BCH Quận uỷ, phối hợp với Mặt trận và các hội, đoàn thể, khai thác những lợi thế, khắc phục những khó khăn quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch KT-XH, QP-AN năm 2007, tạo nên sức bật mới cho sự phát triển của quận trong những năm đến, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân./.

Nơi nhận: TM.UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN

- UBND thành phố; CHỦ TỊCH

- TT.Tvụ Quận uỷ;


- TT.HĐND quận; (B/c)

- CT và các PCT UBND quận;

- UBMTTQVN và các Hội đoàn thể quận;

- VP Quận uỷ, các ngành thuộc quận;

- UBND các phường;

- CVP, các PVP UBND quận;- Lưu: VT, TH. Võ Văn Thương

: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương