TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang9/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1


Đã triển khai các nội dung nghiên cứu trên. Hiện nay đã tiến hành phẫu thuật được khoảng 30 bệnh nhân, đang tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả.


Tiếp tục thu thập số liệu

Hoàn thành đúng tiến độDHH2014-04-40

Xây dựng phần mềm câu hỏi trắc nghiệm tự học niệu khoa

ThS. Lê Đình Đạm

Trường ĐHYD
40/30

2014-2015

Nội dung chính:

Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến phạm vi và đối tượng nghiên cứu.

Thiết kế hệ thống câu hỏi trắc nghiệm tự học học phần niệu khoa.

Xây dựng phần mềm câu hỏi trắc nghiệm tự học học phần niệu khoa.

Sử dụng thử nghiệm phần mềm trên đối tượng sinh viên Y3 đến Y6.

Chỉnh sửa và hoàn thiện phần mềm câu hỏi trắc nghiệm tự học học phần niệu khoa.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Chương trình máy tính: Đĩa CD chứa phần mềm hoàn thiệnHoàn thành việc thu thập số liệu

Tiếp tục xây dựng phần mềm.

Sử dụng thử

Hoàn thiện sản phẩm và viết báo cáo


Hoàn thành đúng tiến độDHH2014-04-41

Nghiên cứu mức độ hiểu biết về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế và tìm hiểu mức sẵn sàng chi trả cho phí bảo hiểm y tế tự nguyện và các yếu tố liên quan của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Hoàng Lan

Trường ĐHYD40/40

2014-2015

Nội dung chính:

Chọn ra 20 đại diện người dân chưa tham gia BHYT ở 15 xã/phường ở tỉnh Thừa Thiên-Huế để phỏng vấn sâu về việc tham gia bảo hiểm y tế

Điều tra hộ gia đình dựa trên mẫu câu hỏi thiết kế sẵn. Biến số nghiên cứu: Thông tin chung về hộ gia đình: nhân khẩu, kinh tế xã hội; Kiến thức về bảo hiểm y tế; Lí do chưa tham gia BHYT; Lựa chọn mức phí đồng ý để tham gia BHYT.

Kiến nghị chính sách phù hợp với tình hình thực tiển và nhu cầu của người dân nhằm thúc đẩy việc tham gia BHYT trong thời gian đến.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Bài đăng kỷ yếu HN quốc tế: 1

Số thạc sỹ đào tạo: 1


-Hoàn chỉnh đề cương và bộ công cụ

-Thử nghiệm bộ công cụ

-Hoàn thành thu thập số liệu định tính: phỏng vấn sâu đủ 20 người dân phù hợp với tiêu chuẩn chọn mẫu nghiên cứu

-Hoàn thành thu thập số liệu định lượng: phỏng vấn đủ 300 người dân ở các địa điểm nghiên cứu.

Sản phẩm đã đạt được:

Một phần bộ số liệu của để tài được sử dụng cho đề tài luận văn tốt nghiệp cho 1 sinh viên bác sĩ y học dự phòng năm cuối và 1 học viên lớp cao học YTCC khoá 2013-2015. Hiện các em đang phân tích và viết báo cáo.
Tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại theo kế hoạch đã đăng ký

- Nhập và phân tích số liệu: 1-2/2015

- Viết bài báo: 3/2015

- Viết báo cáo và nộp: 4-12/2015
Hoàn thành đúng tiến độDHH2014-04-42

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán và giá trị tiên lượng của procalcitonin huyết thanh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sau phẫu thuật

ThS. Trần Xuân Thịnh

Trường ĐHYD60/30

2014-2015

Nội dung chính:

Thu thập bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng sau phẩu thuật đủ tiêu chuẩn vào nghiên cứu

Xét nghiệm Procalcitonin và các xét nghiệm khác để tiên lượng và theo dõi trong quá trình điều trị vào ngày đầu sau mổ, ngày thứ 3 và thứ 5 sau mổ.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


- Đã hoàn thành đề cương và thông qua đề cương nghiên cứu.

- Đang thu thập số liệu nghiên cứu
-Tiếp tục thu thập số liệu nghiên cưu

-Tổng hợp và phân tích số liệu nghiên cứu

-Viết báo cáo nghiên cứu

-Trình bày báo cáo nghiên cứu

Hoàn thành đúng tiến độDHH2014-05-09

Nghiên cứu phần mềm 3D Zbrush và các phương pháp ứng dụng chuyên sâu trong giảng dạy chuyên ngành Điêu khắc tại trường ĐHNT-ĐHH

CN. Phan Xuân Hoà

Trường ĐHNT60/30

2014-2015

Nội dung chính:

Giới thiệu phần mềm Zbrush:

Giới thiệu cách sử dụng cơ bản và chuyên sâu các công cụ cần thiết nhất hỗ trợ cho quá trình sáng tác ý tưởng, phác thảo, hoàn chỉnh một tác phẩm Điêu khắc cho học sinh khoa Điêu khắc.

Phương pháp sử dụng và hỗ trợ của Z brush cho chuyên ngành Điêu khắc:Sản phẩm:

Số sách xuất bản trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Sản phẩm ứng dụng: phương pháp:1; báo cáo phân tích: 2

1 Tài liệu tham khảo phân tích, giới thiệu và sử dụng phần mềm Zbrush cơ bản và nâng cao.

1 Tài liệu tham khảo phân tích các vấn đề Lý thuyết về Nguyên lý bố cục Nghệ thuật Điêu khắc.

1 Tài liệu hướng dẫn hai phương pháp ứng dụng phần mềm vào công tác giảng dạy, học tập tại Khoa Điêu khắc (trường ĐHNT - ĐHH).

3 Đĩa DVD (12 Gb) có nội dung là các Video hướng dẫn trực quan sử dụng Zbrush và các phương pháp ứng dụng cho nghiên cứu, sáng tác Điêu khắcHoàn thành tài liệu hướng dẫn chi tiết để tham khảo, thực hành trực quan phần lý thuyết Zbrush, tài liệu về lý thuyết bố cục tạo hình Nghệ thuật Điêu khắc.


Tiếp tục triển khai các chương, mục đã đăng ký theo thuyết minh

- Thực hiện đề tài đúng tiến độ

- Đề nghị cơ quan quản lý cấp kinh phí đúng theo thời gian và các mục thực hiện đã duyệt theo thuyết minh để chủ nhiệm đề tài thực hiện

DHH2014-06-25

Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Trường ĐHKT70/30

2014-2015

Nội dung chính:

Hệ thống những cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thịt

Nghiên cứu thực trạng tiêu thụ thịt cũng như nhận thức và hiểu biết của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt

Nghiên cứu các nhóm nhân tố tác động đến nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm đối với việc tiêu dùng thịt

Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao nhận thức và hiểu biết về an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thịt cho người tiêu dùng ở địa bàn nghiên cứu

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Số thạc sĩ đào tạo: 1Hệ thống những cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thịt

Nghiên cứu thực trạng tiêu thụ thịt cũng như nhận thức và hiểu biết của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt
Thực hiện tiếp các nội dung còn lại

Đảm bảo tiến độDHH2014-06-26

Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Trần Thị Bích Ngọc

Trường ĐHKT50/30

2014-2015

Nội dung chính:

Hệ thống hóa lý thuyết về tác động cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nghiên cứu tác động của các yếu tố của cơ cấu vốn : tỷ số nợ ngắn hạn trên tổng tài sản, tỷ số nợ dài hạn trên tổng tài sản, tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản, tỷ số tổng nợ trên vốn chủ sở hữu đến hiệu quả hoạt động (tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của các công ty cổ phần ở Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Cung cấp một tài liệu chuyên khảo về tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cho sinh viên ngành tài chính - ngân hàng

Đào tạo một cử nhân ngành tài chính làm về đề tài này. 

Đưa ra được một số khuyến nghị về xây dựng cấu trúc vốn cho công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.Hệ thống hóa lý thuyết về tác động cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Nghiên cứu tác động của các yếu tố của cơ cấu vốnThực hiện tiếp các nội dung còn lại

Đảm bảo tiến độDHH2014-06-27

Nâng cao động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế

PGS.TS Phan Thị Minh Lý

Trường ĐHKT80 (ngân sách: 60)

2014-2015

Nội dung chính:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về động lực làm việc của nhân viên nói chung và giảng viên đại học nói riêng

Đánh giá động lực làm việc của giảng viên trong Đại học Huế.

Đánh giá tác động của của các nhân tố đến động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế.

Giải pháp tăng cường động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế.

Sản phẩm:

Số báo đăng nước ngoài: 1

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1Hệ thống hóa cơ sở lý luận về động lực làm việc của nhân viên nói chung và giảng viên đại học nói riêng

Đánh giá động lực làm việc của giảng viên trong Đại học Huế.Thực hiện tiếp các nội dung còn lại

Đảm bảo tiến độDHH2014-06-28

Nghiên cứu sự dịch chuyển của chuỗi cung rau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Nguyễn Thị Diệu Linh

Trường ĐHKT60/30

2014-2015

Nội dung chính:

Xác định chuỗi cung rau điển hình và sự dịch chuyển chuỗi cung rau từ lúc mới hình thành cho đến nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Phân tích, đánh giá các nhân tố tác động tới sự dịch chuyển của chuỗi cung, chỉ ra các bất cập cần khặc phục.

Đề xuất một số giải pháp đối với các bên liên quan để làm cho sự dịch chuyển hiệu quả hơnSản phẩm:

Số báo đăng nước ngoài: 1

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Báo cáo tóm tắt khuyến nghị gửi các địa chỉ sử dụng


Xác định chuỗi cung rau điển hình và sự dịch chuyển chuỗi cung rau từ lúc mới hình thành cho đến nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế


Thực hiện tiếp các nội dung còn lại

Đảm bảo tiến độDHH2014-06-29

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

Trường ĐHKT120

(ngân sách: 60)/60

2014-2015

Nội dung chính:

Xác định sản phẩm của giáo dục đại học và làm rõ nội dung các chiều kích của chất lượng giáo dục đại học

Đánh giá ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng các mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học áp dụng trên thế giới.

Đánh giá thực trạng quản lý chất lượng giáo dục ở Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác chất lượng giáo dục cho đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Báo cáo phân tích về kết quả nghiên cứu để Tư vấn quản lýXác định sản phẩm của giáo dục đại học và làm rõ nội dung các chiều kích của chất lượng giáo dục đại học

Đánh giá ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng các mô hình quản lý chất lượng giáo dục đại học áp dụng trên thế giớiThực hiện tiếp các nội dung còn lại

Đảm bảo tiến độDHH2014-07-12

Đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga- tiếng Việt trong các hội thọai của khách du lịch thường gặp

TS. Vũ Yến Sơn

Trường ĐHNN40/25

2014-2015

Nội dung chính:

Khảo sát, phân tích cách xưng hô tiếng Nga và tiếng Việt.

So sánh đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga và tiếng Việt.

Sử dụng cách xưng hô tiếng Nga trong giao tiếp (nói) ở những chủ điểm du lịch thường gặp.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1


PHẦN  I: Hô từ trong tiếng Nga và tiếng Việt

 I.1. Khái niệm chung về hô từ1.1. Hô từ trong tiếng Nga

- Vị trí của hô từ trong câu

- Đặc điểm hình thái ngữ pháp của hô từ

- Các loại từ loại được sử dụng làm hô từ.1.2. Tiểu kết về hô từ tiếng Nga

 I.2. Hô từ trong tiếng Việt2.1. Các loại từ loại được sử dụng làm hô từ trong tiếng Việt

- Vị trí của hô từ trong câu tiếng Việt

- Đặc điểm ngữ pháp của hô từ tiếng Việt

 2.2. Tiểu kết về hô từ tiếng Việt
PHẦN II: So sánh đối chiếu cách xưng hô trong tiếng Nga và tiếng Việt

II.1. Đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga và tiếng Việt đối với người quen biết

II. 2. Đối chiếu cách xưng hô tiếng Nga và tiếng Việt đối với người không quen biết.

II.3. Những khác biệt trong cách xưng hô của tiếng Nga và tiếng Việt dưới góc độ ngôn ngữ và góc độ văn hóaPHẦN III: Sử dụng cách xưng hô tiếng Nga trong các chủ điểm thường gặp

 III.1. Cách xưng hô tiếng Nga trong các chủ điểm du lịch thường gặp như: Встреча, ресторан, место экскурсия, конференция,Đúng tiến độ đăng kýDHH2014-07-13

Xây dựng kỹ thuật dịch Hán - Việt từ góc độ ngữ pháp

ThS. Liêu Vĩnh Dũng

Trường ĐHNN40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Khái quát lý luận cơ bản về lý thuyết dịch bao gồm: định nghĩa, phân loại các hình thức dịch thuật và tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình dịch thuật.

Xử lí các từ ngữ, các loại câu khó dịch, dễ nhầm lẫn hoặc hay sai về ngữ pháp trong quá trình dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt giúp cho người học dịch tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn nhìn từ góc độ dịch đối chiếu thông qua các chức năng ngữ pháp.

So sánh các điểm ngữ pháp giống và khác nhau giữa tiếng Hán và tiếng Việt về đặc điểm cấu trúc từ loại và hoạt độngcủa từ pháp, cú pháp, các dạng câu đặc biệt…

Đề xuất một số kỹ thuật dịch Hán -Việt từ góc độ ngữ pháp, được xem xét trong hư từ, thực từ và các dạng thức câu

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


+ Khái quát lý luận cơ bản về lý thuyết dịch bao gồm: định nghĩa, phân loại các hình thức dịch thuật và tiêu chuẩn đánh giá trong quá trình dịch thuật.


+So sánh các điểm ngữ pháp giống và khác nhau giữa tiếng Hán và tiếng Việt về đặc điểm cấu trúc từ loại và hoạt động của từ pháp, cú pháp, các dạng câu đặc biệt…

+Đề xuất một số kỹ thuật dịch Hán-Việt từ góc độ ngữ pháp nhằm giải quyết khó khăn trong quá trình dịch thuật.


Đúng tiến độ đăng kýDHH2014-07-14

Đặc điểm ngôn ngữ-xã hội của các từ ngữ vay mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh được sử dụng trong một số báo chí bằng tiếng Việt tại Việt Nam hiện nay

PGS.TS Trần Văn Phước

Trường ĐHNN

50/25

2014-2015

Nội dung chính:

Cơ sở lý luận về vai trò, tác động chính trị-xã hội-văn hóa của từ vay mượn ngoại lai.

Những đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng của những từ vay mượn có nguồn gốc tiếng Anh trong báo chí bằng tiếng Việt

Tác động văn hóa, xã hội, chính trị từ việc vay mượn những từ có nguồn gốc tiếng Anh trên báo chí trong quá trình Việt Nam hội nhập thế giới.

Những kiến nghị nhằm giúp sử dụng những từ vay mượn có nguồn gốc tiếng Anh phù hợp hơn.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Từ điển bỏ túi các từ vay mượng gốc tiếng Anh trên báo chí Việt Nam.1.Mở đầu

1.1.Lý do nghiên cứu

1.2.Câu hỏi nghiên cứu

1.2.1.Những đặc điểm ngôn ngữ của những từ vay mượn có nguồn gốc tiếng Anh là gì?

1.2.2.Những từ vay mượn có nguồn gốc tiếng Anh trên báo chí tác động như thế nào đối với văn hóa, xã hội, chính trị Việt Nam trong quá trình hội nhập thế giới?

1.2.3.Những kiến nghị nào nhằm giúp sử dụng những từ vay mượn có nguồn gốc tiếng Anh phù hợp hơn?2.Cơ sở lý luận

2.1.Bối cảnh xã hội-chính trị Việt Nam trong quá trình hội nhập thế giới

2.2.Vai trò của báo chí viết bằng tiếng Việt trong việc giáo dục thanh niên hiện nay

2.3.Những phương thức vay mượn từ vựng
3.Đặc điểm ngôn ngữ của những từ vay mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh

3.1.Đặc điểm ngữ âm

3.2.Đặc điểm ngữ pháp

3.3.Đặc điểm từ vựng-ngữ nghĩa4.Tác động xã hội của những từ vay mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh trên một số tờ báo tiếng Việt dành cho thanh niên Việt Nam

4.1.Tác động văn hóa

4.2.Tác động xã hội

4.3.Tác động chính trị

4.4.Tác động đối với sự chuẩn mực ngôn ngữ


Đúng tiến độ đăng kýDHH2014-07-15

Đánh giá việc thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường trực tuyến triển khai cho 5 ngành đào tạo tại Đại học Huế

ThS. Bảo Khâm

Trường ĐHNN
40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Điều tra thực tế triển khai thực hiện chương trình trực tuyến 5 ngành ĐHH, tập trung vào những thành công và hạn chế của chương trình thí điểm trực tuyến.

Chỉnh lý và hoàn thiện chương trình thí điểm trực tuyến thành chương trình trực tuyến chính thức để có thể áp dụng cho sinh viên không chuyên ngữ ĐHH và các đại học khác.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Chương trình hoàn chỉnh bổ sung chương trình trực tuyến

Sản phẩm ứng dụng: bản kiến nghị

Tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành cử nhân sư phạm tiếng Anh hay thạc sĩ lý luận phương pháp dạy học tiêng Anh có thể ứng dụng vào công tác giảng dạy tại các trường phỏ thông giúp nâng cao việc học tiếng Ánh tại cấp mình dạyA. Đánh giá hiệu quả chương trình:

1. Hỗ trợ từ cơ sỏ giáo dục

2. Xây dựng khóa học

3. Cấu trúc chương trình

4. Hỗ trơ sinh viên

5. Hỗ trợ từ Khoa

6. Quá trình dạy học

7. Kiểm tra đánh giá
B. Đề xuất chương trình tiếng Anh tăng cường trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ

1. Mục tiêu

2. Nội dung

3. Phương pháp dạy-học

4. Đánh giá


Đúng tiến độ đăng kýDHH2014-07-16

Nghiên cứu về thực trạng kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ trẻ em tại các trường tiểu học thành phố Huế

ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Như

Trường ĐHNN40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Khảo sát nhận thức và thực hiện về kiểm tra đánh giá của giáo viên dạy tiếng Anh ở 6 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế.

Tìm hiểu các khó khăn mà các giáo viên tiểu học đang gặp phải trong việc kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ của trẻ em.

Khảo sát thực trạng ứng dụng kiểm tra đánh giá ngôn ngữ của giáo viên bậc tiểu học.

Đưa ra các giải pháp nâng cao nhận thức của giáo viên tiểu học về kiểm tra đánh giá nhằm khắc phục, phát triển và nâng cao hiệu quả việc dạy và học tiếng Anh ở 6 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1

Sản phẩm ứng dụng: bản kiến nghị

Khung bồi dưỡng năng lực sư phạm cho GV Tiểu học

Tài liệu tham khảo xây dựng khung chương trình bồi dưỡng cho GV Tiếng Anh Tiểu học Thành phố HuếI.1. Các thuật ngữ quan trọng

I.2 Mục tiêu, hình thức, thể loại và 6 đặc trưng của Test, Test – Assessment

I.3 Đặc điểm của trẻ em và việc học ngoại ngữ

I.4. Giảng dạy ngôn ngữ và kiểm tra đánh giá

I.5. Kiểm tra đánh giá các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và các phương pháp học ngoại ngữ của trẻ em

I.6. Các phương pháp kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ của trẻ em

I.6.1. Đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ của trẻ em thông qua bộ sưu tập tài liệu học tập (Portfolio)

I.6.2. Đánh giá khả năng sử dụng ngoại của ngữ trẻ em thông qua các Tasks

I.6.3. Đánh giá sử dụng ngoại ngữ của trẻ em qua các dự án nhỏ (Projects)

I.6.4. Phương pháp tự đánh giá (Self assessment)

I.6.5. Phương pháp đánh giá cùng cấp (Peer assessement)

I.6.6. Đánh giá ngoại ngữ của trẻ thông qua các bài kiểm tra, bài thi (Traditional tests)

I.6.7.Đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ của trẻ thông qua các bài tập lớn, bài tập về nhà (Take-home tasks)

I.6.8. Đánh giá ngoại ngữ trẻ thông qua quan sát (Observation)

I.6.9. Đánh giá ngoại ngữ trẻ thông qua các buổi hội nghị, phỏng vấn (Conferencing)

I.7. Nhận thức của GV về kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ của trẻ em

I.8. Các nghiên cứu kháo sát thực trạng kiểm tra đánh giá ngoại ngữ trẻ em


: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương