TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang7/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

DHH2014-02-49

Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng lúa chịu mặn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

ThS. Dương Thanh Thủy

Trường ĐHNL
45/25

(Kinh phí tự túc)2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu khả năng chịu mặn của các giống lúa theo quy trình thanh lọc mặn của IRRI (11997)

Nghiên cứu khả năng sống sót và sinh trưởng của mô sẹo trên môi trường bổ sung muối (NaCl)

Nghiên cứu khả năng tái sinh cây thông qua mô sẹoSản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Các dòng biến dị soma có khả năng chịu mặn cao trong phòng thí nghiệm. Đây là nguồn vật liệu khởi đầu cho công tác lai tạo, chọn lọc các giống lúa chịu mặn phù hợp với điều kiện địa phươngNội dung:

Nghiên cứu khả năng chịu mặn của các giống lúa theo quy trình thanh lọc mặn của IRRI (1997)Sản phẩm:

- Sản phẩm khoa học: 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước

- Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 1 kỹ sư


Nghiên cứu khả năng sống sót và sinh trưởng của mô sẹo trên môi trường bổ sung muối (NaCl)

- Nghiên cứu khả năng tái sinh cây thông qua mô sẹo
Hoàn thành đúng tiến độ đề tàiDHH2014-02-50

Vai trò của các loài cá nuôi ghép trong hệ thống nuôi tôm sú bán thâm canh (BTC) và quảng canh cải tiến (QCCT) thân thiện với môi trường ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế thích ứng biến đổi khí hậu

ThS. Kiều Thị Huyền

Trường ĐHNL
30/30

(tự túc KP)2014-2015

Nội dung chính:

- Xác định vai trò của các đối tượng trong một hệ thống nuôi tôm sú ghép với cá

- Phân tích và đánh giá khả năng thích ứng của hình thức nuôi ghép với các loài các khác nhau để lựa chọn đối tượng tối ưu.

- Hạch toán kinh tế các hệ thống nuôi và khuyến cáo hình thức và phương thức nuôi.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 2

Mô hình nuôi xen ghép các đối tượng cá trong ao nuôi tôm sú BTC và QCCT cho hiệu quả cao để khuyến cáo cho vùng đầm phá.
Nội dung

- Điều tra, đánh giá vai trò của các đối tượng cá nuôi ghép trong hệ thống nuôi tôm sú.

- Đánh giá khả năng thích ứng của hình thức nuôi ghép với các loài cá (cá dìa, cá đối mục, cá kình) trong ao nuôi tôm sú.

- Hạch toán kinh tế các hệ thống nuôi và khuyến cáo hình thức và phương thức nuôi tôm sú BTC và QCCT thân thiện với môi trường cho vùng nước lợ.- Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú BTC và QCCT thân thiện với môi trường cho vùng nước lợ.

- Các giải pháp thực hiện.

Kết quả:

01 Bài báo đang chờ đăng tạp chí trong nước.

02 cử nhân Khoa học

01 Quy trình công nghệTiếp tục hoàn chỉnh báo cáo và nghiệm thu đề tài

Đảm bảo tiến độDHH2014-02-51

Đánh giá sự tích lũy chất hữu cơ trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành thủy sản-Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế

TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

Trường ĐHNL
30/30

(tự túc KP)2014-2015

Nội dung chính:

- Nghiên cứu sự tích lũy chất hữu cơ trong nước thải nuôi tôm thẻ chân trắng

- Nghiên cứu sự tích lũy chất hữu cơ trong bùn đáy ao nuôi tôm thẻ chân trắng

- Tính toán cân bằng chất hữu cơ trong ao nuôi tôm thẻ chân trắngSản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Số cử nhân đào tạo: 1
Nội dung:

+ Nghiên cứu sự tích lũy chất hữu cơ trong nước thải nuôi tôm thẻ chân trắng

+ Nghiên cứu sự tích lũy chất hữu cơ trong bùn đáy ao nuôi tôm thẻ chân trắng

+ Tính toán cân bằng chất hữu cơ trong ao nuôi tôm thẻ chân trắngSản phẩm:
+ Số báo đăng trong nước: 1
+ Số cữ nhân đào tạo: 1
+ Số thạc sỹ đào tạo: 1


Viết báo cáo nghiệm thu

Thực hiện đúng hạnDHH2014-02-52

Nghiên cứu phân lập một số giống vi tảo có khả năng gây độc, gây hại tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai

ThS. Hồ Thị Thu Hoài

Trường ĐHNL
30/20

(tự túc KP)2014-2015

Nội dung chính:

- Tìm hiểu sự biến động của các loaì có khả năng gây độc gây hại tại một số khu vực ở phá Tam Giang- Cầu Hai.

- Lựa chọn môi trường thích hợp cho sự phát triển của tảo.

- Phân lập 2- 3 giống vi tảo có khả năng gây độc gây hại .

- Xác định một số chỉ tiêu sinh trưởng của một số chủng đã phân lập được.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


-Thành phần và mật độ loài tảo gây độc gây hại tại xã Phú Hải và Phú Thuận.

-01 giống tảo có khả năng gây hại.

-Ảnh hưởng của ánh sáng đến sự phát triển của tảo có khả năng gây độc, hại.

-Đang xuất bản 1 bài báo tại tạp chí NN &PTNT

-01 khóa luận tốt nghiệp sinh viên


- Ảnh hưởng của độ mặn đến sự phát triển của tảo

- Viết báo cáo tổng kết đề tàiĐảm bảo tiến độDHH2014-02-53

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn đến việc sử dụng đất trồng lúa ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Nguyễn Thị Hải

Trường ĐHNL
30/30

(tự túc KP)2014-2015

Nội dung chính:

- Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Nghiên cứu thực trạng xâm nhập mặn ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn đến việc sử dụng đất trồng lúa của xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế về các vấn đề diện tích bị nhiễm mặn, hiệu quả sử dụng đất trồng lúa....

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa thích ứng với hiện tượng xâm nhập mặn cho địa phương

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


- Đã thu thập được các số liệu liên quan trên cơ sở đó đã phân tích về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu

- Đã thu thập được số liệu và phân tích được thực trạng xâm nhập mặn ở  xã Hương Phong

- Đã đưa ra được các đánh giá về ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến việc sử dụng đất trồng lúa của xã Hương Phong

- Đang xác định một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng lúa cho địa phương- Hoàn thiện báo cáo thuyết minh

- Xuất bản bài báo trên tạp chí trong nước

- Nghiệm thu đề tài


Đạt tiến độ thực hiện các nội dung của đề tài theo như kế hoạch đã xây dựng trong thuyết minh đề cương nghiên cứu của đề tài.DHH2014-02-54

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số cây trồng chính làm cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu phù hợp tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Nguyễn Phúc Khoa

Trường ĐHNL
30/20

(tự túc KP)2014-2015

Nội dung chính:

- Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Vang tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến năng suất cây trồng chính, diện tích đất nông nghiệp, chất lượng đất, hiện trạng sử dụng đất, phương thức sử dụng đất.

- Quy trình kỹ thuật canh tác sử dụng đất hợp lý cho một số cây trồng chính thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Đề xuất hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


- Điều tra thu thập số liệu, phỏng vấn nông hộ.

- Tổng quan các vấn đề nghiên cứu

- Phân tích điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội.

- Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khu vực nghiên cứu.- Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất

- Đề xuất các giải pháp sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu

- Kết luận và kiến nghị

- Xuất bản kết quả nghiên cứu

- Nghiệm thu đề tài


Đề tài thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Kiến nghị: Không

Đề xuất: Không
DHH2014-02-55

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp ứng phó

TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Trường ĐHNL30/20

(tự túc KP)2014-2015

Nội dung chính:

- Đánh giá sự thay đổi và tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường và kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian gần đây (2000 - 2012).

- Đánh giá năng lực và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đã thực hiện.

- Đề xuất và lồng ghép các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho từng lĩnh vực, từng khu vực, từng hoạt động tại địa phương trên cơ sở xây dựng các bản đồ tổn thương do biến đổi khí hậu.

- Xác định các khu vực ưu tiên, các lĩnh vực ưu tiên, các hoạt động ưu tiên và các dự án ưu tiên triển khai thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số thạc sỹ đào tạo: 1


- Đã cơ bản hoàn thành các nội dung 1,2 và 4.

- Đã xuất bản 2 bài báo liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Các tác giả đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung 3 và 5.


Đề tài thực hiện đúng tiến độ đề ra.DHH2014-03-51

Công suất hấp thụ và độ rộng phổ phi tuyến trong siêu mạng chấm lượng tử

PGS.TS Lê Đình

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Tổng quan về hệ bán dẫn thấp chiều, giếng lượng tử, siêu mạng, dây lượng tử và chấm lượng tử

Tổng quan về lý tuyết phản ứng tuyến tính và phương pháp các phương pháp toán tử chiếu.

Thành lập biểu thức của độ dẫn phi tuyến trong siêu mạng chấm lượng tử thế parabol, thành lập biểu thức của công suất hấp thụ phi tuyến và xác định điều kiện để có cộng hưởng electron-phonon và khảo sát độ rộng vạch phổ. Tính số và vẽ đồ thị

Thành lập biểu thức của độ dẫn quang trong siêu mạng chấm lượng tử thế vuông góc, thành lập biểu thức của công suất hấp thụ và xác định điều kiện để có cộng hưởng electron-phonon và khảo sát độ rộng vạch phổ. Tính số và vẽ đồ thị.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 3

Số thạc sỹ đào tạo: 3

Tài liệu tổng quan về bán dẫn thấp chiều, về phương pháp toán tử chiếu

Báo cáo chuyên đề về công suất hấp thụ và độ rộng phổ trong siêu mạng chấm lượng tử

Các chương trình tính số và vẽ đồ thị- 02 bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Giáo dục

- Hoàn thành các báo cáo chuyên đề

- Chương trình Số


Hoàn thành các nội dung đã đăng ký

Đúng tiến độDHH2014-03-52

Nghiên cứu tổng hợp chất màu gốm sứ theo phương pháp tiền chất đi từ tinh bột

TS. Trần Dương

Trường ĐHSP30/13

2014-2015

Nội dung chính:

Tổng hợp tiền chất kim loại – tinh bột đồng thời khảo sát các đặc trưng của chúng dựa trên phổ IR, phổ phân tích nhiệt, phổ tia X,...

Tổng chợp chất màu trên cơ sở mạng spinel,.. dựa trên việc khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như nhiệt độ nung, thời gian nghiền, lực ép viên,..., phổ phân tích nhiệt, phổ tia X,...

Khảo sát tính chất của chất màu tổng hợp được trên cơ sở kéo men trên xương gốm.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 2

Bột màu dùng cho gốm sứ.

Các chất màu dùng cho gốm sứ và sản phẩm kéo men.

Qui trình tổng hợp chất màu quy mô phòng thí nghiệm


- Số bài báo: 02

- Gửi đăng: 02

- Hướng dẫn: 02 Thạc sĩ

- 01 Khóa luận tốt nghiệpHoàn thành các chuyên đề theo đăng ký

Đúng tiến độDHH2014-03-53

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường và hoạt động kinh tế-xã hội đặc thù ở vùng ven biển-đầm phá Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp ứng phó

TS. Lê Năm

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu đến môi trường và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tổng quan hiện trạng và định hướng các hoạt động kinh tế - xã hội đặc thù ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế.

Nghiên cứu biểu hiện của biến đổi khí hậu ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế.

Phân tích và đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu liên quan tới môi trường và các hoạt động kinh tế - xã hội đặc thù ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế.

Đề xuất các giải pháp ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 3

Số cử nhân đào tạo: 2

Số thạc sĩ đào tạo: 1

Cơ sở dữ liệu về các bản đồ chuyên đề liên quan

Bản đề xuất và kiến nghị.- 01 bài báo đăng ở Kỷ yếu Hội nghị KH Địa lý toàn quốc

- Hướng dẫn 01 Khóa luận Tốt nghiệp

- 01 Luận văn Thạc sĩ

- Hoàn thành cơ sở lý luận đề tàiHoàn thành các nội dung đã đăng ký

Đúng tiến độDHH2014-03-54

Nghiên cứu tạo dòng phân tử gen pectinase từ nấm mốc Aspergillus niger

PGS.TS Trần Quốc Dung

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Phân lập và tuyển chọn Aspergillus niger có khả năng tổng hợp pectinase tốt.

Tạo dòng gen pectinase từ Aspergillus niger.

Phân tích trình tự sản phẩm cDNA được tạo dòng.

Xử lý số liệu và viết báo cáo tổng kết.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 2


Đã đào tạo 3 cử nhân

Nội dung

1. Phân lập và tuyển chọn chủng Aspergillus niger sinh pectinase hoạt tính cao: Tốt

2. Tách chiết RNA tổng số của Aspergillus niger: đáp ứng yêu cầu cho các nghiên cứu tiếp theo

3. Thiết kế primers: các primer đặc hiệu.Sản phẩm

1. Chủng A. niger sinh pectinase hoạt tính cao

2. Dung dịch RNA tổng số có chất lượng tốt, đảm bảo cho các nghiên cứu tiếp theo.

3. Cặp primer đặc hiệu


1. Tối ưu hóa phản ứng PCR (nồng độ: Taq-polymerase, dNTP, DNA, mồi; chế độ nhiệt độ và thời gian phản ứng; số chu kỳ)

2. Tạo dòng gen pectinase từ A. niger

3. Phân tích trình tự của sản phẩm cDNA được tạo dòng

4. Viết bài báo và báo cáo tổng kết đề tàiĐúng tiến độDHH2014-03-55

Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên độ rộng vạch phổ dò tìm cộng hưởng trong hố lượng tử cao vô hạn

ThS. Lê Thị Thu Phương

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu mô hình hố lượng tử cao vô hạn (các kiến thức cơ sở bao gồm năng lượng và hàm sóng của electron trong hố lượng tử cao vô hạn dưới ảnh hưởng của trường sóng điện từ khi có từ trường và khi không có từ trường).

Dựa và phương pháp toán tử chiếu để đưa ra biểu thức tổng quát của tensơ độ dẫn và hàm độ rộng vạch phổ trong cả hai trường hợp không có từ trường và có từ trường.

Đưa ra biểu thức tổng quát cho công suất hấp thụ và áp dụng cho mô hình hố lượng tử cao vô hạn trong cả hai trường hợp có từ trường và không có từ trường.

Thực hiện tính toán số và vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của công suất hấp thụ vào năng lượng của photon. Từ đây đưa ra một phương pháp mới (được gọi tên là phương pháp profile) để thu được độ rộng vạch phổ hấp thụ trong mô hình hố lượng tử cao vô hạn và từ đó chúng tôi khảo sát sự phụ thuộc của nó vào nhiệt độ và vào các tham số của vật liệu.

Sản phẩm:

Số báo đăng nước ngoài: 1

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 3

Cung cấp các thông tin vè các tính chất của hố lượng tử cần thiết cho chế tạo linh kiện điện tử bằng vật liệu nano.

Các sản phẩm của đề tài có thể sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu bán dẫn thấp chiều cho bậc đại học và sau đại học- Tài liệu tổng quan về bán dẫn dây lượng tử

- Các kết quả tinh toán giải tích.
- Thực hiện tính số

- Viết đề tài và đăng báo.Đúng tiến độDHH2014-03-56

Đặc trưng vành thông qua các môđun liên quan đến nil - nội xạ

ThS. Lương Thị Minh Thủy

Trường ĐHS30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu Nil-nội xạ và các tính chất.

Nghiên cứu các đặc trưng của vành QF, PF thông qua các môđun liên quan đến Nil-nội xạ.

Sản phẩm:

Số báo đăng nước ngoài: 1

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1- Nghiên cứu tài liệu và các bài báo liên quan, hoàn thành “Chương 1: Môđun tựa nội xạ linh và các tính chất”.

- Chứng minh được một số kết quả của đề tài và bài báo liên quan để hoàn thành “Chương 2: Đặc trưng vành thông qua các môđun liên quan đến tựa nội xạ linh”.- Xêmina và trao đổi kinh nghiệm.

- Gửi đăng ở tạp chí trong nước và nước ngoài.

- Viết báo cáo tổng kết.


Đúng tiến độDHH2014-03-57

Con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX

TS. Lê Thành Nam

Trường ĐHSP30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Những yếu tố hình thành con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX

Con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX

Đặc trưng và hệ quả của con đường mở rộng lãnh thổ "kiểu Mỹ" thế kỷ XIX.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 3


- Đăng 03 bài báo,

- Hướng dẫn thành công 02 khóa luận cử nhân; 01 luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Thế giới- Viết báo cáo tổng kết đề tài

- Viết bài báo khoa họcĐúng tiến độDHH2014-03-58

Vấn đề bạo lực trong Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917

PGS.TS Lê Văn Anh

Cơ quan Đại học Huế30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Thu thập tư liệu tại các thư viện và trung tâm lưu trữ quốc gia.

Dịch và xử lý tư liệu.

Công bố một số bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành.

Tổ chức xêmina về một số nội dung cơ bản của đề tài.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1


- Hoàn thành thu thập tài liệu

- Gửi đăng 1 bài báo

- Hướng dẫn 01 Khóa luận tốt nghiệp


Tiếp tục hoàn thành các nội dung của đề tài

- Viết bài báo khoa họcĐúng tiến độDHH2014-03-59

Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

ThS. Nguyễn Văn Thắng

Trường Đ


30/10

2014-2015

Nội dung chính:

Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp của DNNN Việt Nam vào CHDCND Lào trong thời gian qua;

Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư trực tiếp của DNVN Việt Nam vào CHDCND Lào trong thời gian tới.

Nghiên cứu Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài.

Nghiên cứu thực trạng đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đề xuất Một số phương hướng và giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương