TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang4/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

DHH2013-06-24

Nhận diện các kiến thức và kỹ năng của người lao động trong lĩnh vực kế toán theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

ThS. Hồ Phan Minh Đức

Trường ĐHKT50/50

2013-2014

Nội dung:

- Hệ thống hóa và đánh giá tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu

- Tiến hành khảo sát các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc (tập trung ở TTH và các tỉnh, thành phố ở miền Trung) để tìm hiểu các yêu cầu của họ về kiến thức và kỹ năng của người lao động trong lĩnh vực kế toán.

- Tổng hợp và phân loại các nhóm kiến thức, kỹ năng của người lao động trong lĩnh vực kế toán được yêu cầu bởi người sử dụng lao động.

- Đề xuất các gợi ý và kiến nghị cho các trường đại học để xây dựng các chương trình đào tạo ngành kế toán phù hợp với yêu cầu xã hội.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-07-08

Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của hành vi cám ơn trong tiếng Nga và tiếng Việt

TS. Nguyễn Tư Sơn

Trường ĐHNN
40/40

2013-2014

Nội dung:

Đưa ra một số vấn đề lý luận về lý thuyết hội thoại, lý thuyết hành vi ngôn ngữ, hành vi cám ơn.

Đánh giá đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của hành vi cám ơn trong tiếng Việt và tiếng Nga

Đối chiếu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của hành vi cám ơn trong tiếng nga và tiếng ViệtĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-07-09

Dạy/học tiếng Pháp-ngoại ngữ hai trong tình hình mới

tại trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế. Thách thức và giải pháp

TS. Trần Thị Kim Trâm

Trường ĐHNN


40/40

2013-2014

Nội dung:

Đưa ra các khái niệm về dạy/học« ngoại ngữ hai » và người học NN2; về tình huống giao tiếp và tương tác; về kỹ năng giao tiếp nói; về động cơ học tập

Giới thiệu bảng đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu của Châu Âu (CECR)

Điều tra tình hình dạy/học tiếng pháp-ngoại ngữ hai (NN2) tại Trường ĐHNN-ĐH Huế

Nêu ra một số đề xuất đối với nhà trường, Khoa tiếng Pháp, Tổ Ngoại ngữ KC và CN tiếng Pháp, cán bộ giảng dạy


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-07-10

Nhận thức và thực tế việc đánh giá hiệu quả học phần ngành tiếng Anh tại Đại học Huế từ phía giáo viên và sinh viên

PGS.TS.Trương Viên

Trường ĐHNN40/40

2013-2014

Nội dung:

- Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu nhận thức của sinh viên, và giáo viên phụ trách học phần về các vấn đề liên quan đến hoạt động đánh giá hiệu quả học phần tại các lớp cấp cử nhân ngành tiếng Anh (giữa và cuối học kỳ).

- Tìm hiểu thực tế tiến hành các hoạt động đánh giá học phần tại một số học phần cấp cử nhân ngành tiếng Anh (giữa và cuối học kỳ).

- Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc tiến hành các hoạt động đánh giá hiệu quả học phần;

- Xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả học phần bao gồm quy trình đánh giá, nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá, và các mẫu đánh giá.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-07-11

Ứng dụng công nghệ thông tin để rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên năm thứ nhất (thi đầu vào không phải khối D3) Khoa Tiếng Pháp

ThS. Trần Thị Thu Ba

Trường ĐHNN40/40

2013-2014

Nội dung:

Cơ sở lý thuyết

-Phương pháp giảng dạy/ học tập tiếng pháp theo kỹ năng (approche par compétence) và các phương pháp liên quan : dạy và học qua mạng (e-learning)

-Ứng dụng CNTT vào giảng dạy ngoại ngữ,

-Phương pháp tự học của sinh viên.

Soạn chương trình dạy và học tiếng pháp bổ trợ dựa trên khung chương trình các môn thực hành tiếng áp dụng tại khoa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Huế

+ Soạn chương trình dạy và học bổ trợ với sự hỗ trợ của CNTT: thiết kế bài tập, đánh giá năng lực sinh viên

+ Hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, hỗ trợ sinh viên năm 1 khoa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ theo chương trình đã soạn

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ

+ Giáo viên đánh giá

+ Sinh viên đánh giá

Đề xuất dựa trên kết quả điều tra

+ Đề xuất liên quan đến chương trình dạy và học bổ trợ

+ Đề xuất liên quan đến cung cấp kiến thức và kỹ năng dành cho giáo viên

+ Đề xuất liên quan đến cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viênĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-09-05

Nghiên cứu một số tính chất lý hóa của β-(-1,4)- glucanase ngoại bào từ Trichoderma asperellum

PGS. TS. Cao Đăng Nguyên -Viện TNMT


60/60

2013-2014

Nội dung:

- Nuôi cấy nhân giống và tuyển chọn chủng nấm sợi thuộc Trichoderma asperellum.

- Tách chiết, tinh sạch và xác định khối lượng phân tử của β-(-1,4)- glucanase.

- Xác định nhiệt độ tối thích cho hoạt động và độ bền nhiệt độ

của enzyme.

- Xác định pH thích hợp cho hoạt động và độ bền pH của enzyme.

- Xác định ảnh hưởng của các ion kim loại và các chất ức chế lên hoạt tính của enzyme.

- Xác định hoạt tính của enzym trên một vài nguồn cơ chất khác nhau.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-09-06

Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ, dinh dưỡng trong nước thải chế biến thủy sản

ThS. Trần Quang Lộc - Viện TNMT


60/60

2013-2014

Nội dung:

- Tổng quan về bùn hạt hiếu khí và tiềm năng ứng dụng.

- Lắp đặt, lựa chọn các điều kiện vận hành bể phản ứng theo mẻ (SBR) để nghiên cứu quá trình hình thành bùn hạt hiếu khí qui mô phòng thí nghiệm.

- Tạo bùn hạt hiếu khí với nước thải tổng hợp ở phòng thí nghiệm trên mô hình SBR.

- Nghiên cứu, đánh khả năng xử lý chất hữu cơ và dinh dưỡng trên nước thải chế biến thủy sản.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-09-07

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất thịt của tổ hợp lợn lai F1(♂ Duroc x ♀ Meishan) ở Thừa Thiên Huế

ThS. Lê Đức Thạo - Viện TNMT


60/60

2013-2014

Nội dung:

- Bố trí thí nghiệm 2 lô và đối chứng được phân ngẫu nhiên trên 5 ô chuồng, đảm bảo đồng đều.

- Quản lý gia súc và thức ăn trên các chỉ tiêu: theo dõi về khả năng sinh trưởng của lợn và về phẩm chất thịt xẻ.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-10-04

Nghiên cứu xây dựng một số tua du lịch kết hợp từ thiện ở Thành phố Huế

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - Khoa Du lịch


50/50

2013-2014

Nội dung:

- Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

- Phân tích kết quả điều tra làm cơ sở thiết kế 03 tua du lịch kết hợp từ thiện

- Định hướng và một số giải pháp phát triển du lịch kết hợp từ thiện ở TP Huế.Hoàn thành

nghiệm thu

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-12-06

Thực trạng áp dụng pháp luật quy hoạch sử dụng đất ở Thừa Thiên Huế từ năm 2004 đến 2014

ThS. Lê Thị Phúc - Khoa Luật


50/50

2013-2014

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá một cách có hệ thống các quy định của pháp luật đất đai hiện hành và hoạt động xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về quy hoạch tại Thừa Thiên Huế


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độ

2. Đề tài cấp cơ sở ĐHH triển khai 2014DHH2014-01-54

Nghiên cứu, thiết kế và thực thi chip vi điều khiển 8bit

ThS. Phan Hải Phong, Trường ĐHKH


50/25

2014-2015

Nội dung chính:

Tìm hiểu, nghiên cứu cấu trúc và chức năng của một số lõi vi xử lý 8-bit sử dụng tập lệnh RISC để phát triển thành một lõi vi xử lý có khả năng ghép nối với các lõi ngoại vi được thiết kế về sau. Lõi vi xử lý được xây dựng phải có một trình biên dịch kèm theo hoặc có thể sử dụng một trình biên dịch đã được phát triển sẵn để cho phép phát triển các phần mềm nhúng được thuận lợi về sau này. Các loại lõi vi xử lý dự dịnh nghiên cứu có thể là PicoBlaze, Nios I, hoặc là một số lõi vi xử lý 8-bit khác.

Nghiên cứu, thiết kế một số các lõi ngoại vi dành cho vi điều khiển. Các lõi ngoại vi sau khi được thiết kế thành công sẽ được ghép nối với lõi vi xử lý nói trên để tạo thành một hệ vi điều khiển thống nhất. Các lõi ngoại vi dự định nghiên cứu sẽ là những loại thiết bị ngoại vi phổ biến, cho phép hệ vi điều khiển vừa thiết kế có thể hoạt động như một máy tính độc lập, đồng thời có thể giao tiếp với nhiều thiết bị điện tử bên ngoài để tạo thành một hệ thống điện tử hoàn chỉnh. Các lõi ngoại vi này có thể là các bộ giao tiếp như: các cổng I/O 8 bit, bộ giao tiếp UART, bộ giao tiếp I2C và SPI. Ngoài ra còn có một số lõi ngoại vi cần thiết khác như là: bộ định thời, bộ PWM…

Chế tạo một lõi vi điều khiển cứng dựa trên công nghệ FPGA. Với lõi vi điều khiển cứng này, ta có thể tiến hành đo đạc, kiểm chứng và so sánh đánh giá hiệu năng của hệ thống so với các hệ vi điều khiển đang có trên thị trường.Sản phẩm:

- Số báo đăng trong nước: 2

- Số cử nhân đào tạo: 3

- Vật liệu: Lõi vi điều khiển dưới dạng lõi mềm (tồn tại ở dạng ngôn ngữ mô tả phần cứng) với các tính năng kết nối ngoại vi thông dụng, có thể ứng dụng cho các hệ điện tử, tự động hoá, các hệ thống nhúng….Đề tài cũng sẽ tiến hành nghiên cứu, thiết kế một số các lõi ngoại vi dành cho vi điều khiển. Các lõi ngoại vi sau khi được thiết kế thành công sẽ được ghép nối với lõi vi xử lý nói trên để tạo thành một hệ vi điều khiển thống nhất. Các lõi ngoại vi dự định nghiên cứu sẽ là những loại thiết bị ngoại vi phổ biến, cho phép hệ vi điều khiển vừa thiết kế có thể hoạt động như một máy tính độc lập, đồng thời có thể giao tiếp với nhiều thiết bị điện tử bên ngoài để tạo thành một hệ thống điện tử hoàn chỉnh. Các lõi ngoại vi này có thể là các bộ giao tiếp như: các cổng I/O 8 bit, bộ giao tiếp UART, bộ giao tiếp I2C và SPI.

- Đề tài nghiên cứu một số lõi ngoại vi cần thiết khác như là: bộ định thời, bộ PWM…

Toàn bộ lõi vi điều khiển sau khi được thiết kế bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng sẽ được thực thi và chế tạo thành một lõi vi điều khiển cứng dựa trên công nghệ FPGA. Với lõi vi điều khiển cứng này, ta có thể tiến hành đo đạc, kiểm chứng và so sánh đánh giá hiệu năng của hệ thống so với các hệ vi điều khiển đang có trên thị trường.

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1
DHH2014-01-55

Mô-đun bất ổn định trên đại số Steenrod và hàm tử đa thức

ThS. Nguyễn Đặng Hồ Hải

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu dự đoán sau đây của L. Schwartz: qua hàm tử mà chúng tôi xây dựng ở trên, phạm trù các hàm tử đa thức ngặt có thể xem như là một phạm trù con đầy của phạm trù các mô-đun bất ổn định trên đại số Steenrod. Dự đoán này tương đương với việc hàm tử mà chúng tôi xây dựng cảm sinh một đẳng cấu giữa các nhóm mở rộng bậc không trên hai phạm trù đó.Sản phẩm:

- Số báo đăng nước ngoài: 1

- Số cử nhân đào tạo: 1

- Số thạc sỹ đào tạo: 1Nghiên cứu dự đoán sau đây của L. Schwartz: qua hàm tử mà chúng tôi xây dựng ở trên, phạm trù các hàm tử đa thức ngặt có thể xem như là một phạm trù con đầy của phạm trù các mô-đun bất ổn định trên đại số Steenrod.


Dự đoán này tương đương với việc hàm tử mà chúng tôi xây dựng cảm sinh một đẳng cấu giữa các nhóm mở rộng bậc không trên hai phạm trù đó.

+ Số báo đăng nước ngoài: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1

+ Số thạc sỹ đào tạo: 1Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-56

Tuyển chọn những chủng tảo silic cho hàm lượng lipid cao phân lập từ đầm phá Thừa Thiên Huế

TS. Nguyễn Thị Thu Liên

Trường ĐHKH
50/25

2014-2015

Nội dung chính:

- Phân lập các chủng tảo silic từ môi trường nước đầm phá Thừa Thiên Huế

- Tuyển chọn các chủng tảo có hàm lượng lipid tổng số cao

- Xác đinh các điều kiện nhân sinh khối của các chủng tuyển chọn

- Xác định thành phần lipid và acid béo của các chủng tảo

Phân loại xác định loài tảo.


- Số báo đăng trong nước: 2

- Số cử nhân đào tạo: 1

- Số thạc sỹ đào tạo: 1

- Bộ sưu tập sống các chủng tảo silic phân lập từ vùng đầm phá Thừa Thiên Huế cùng với các thông tin về hàm lượng lipid tổng số, thành phần lipid, các điều kiện tối ưu cho sự sinh trưởng và nuôi cấy nhân tạo, tên loài.1. Nghiên cứu phân lập các chủng vi tảo silic từ các mẫu nước tự nhiên thu được tại các địa điểm nghiên cứu. Sơ bộ định danh và mô tả đặc điểm hình thái của các chủng tảo.

2. Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi tảo có hàm lượng silic cao3. Tối ưu hóa các điều kiện để gia tăng sinh khối và khả năng sản xuất lipid của các chủng tảo được tuyển chọn, bước đầu đề xuất quy trình sản xuất sinh khối.

4. Xác định thành phần lipid và acid béo của các chủng tảo silic được tuyển chọn.

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1

+ Thạc sĩ : 1


Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-57

Đánh giá thực trạng phát sinh, quản lý phân hầm cầu ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp cải thiện

ThS. Đặng Thị Thanh Lộc

Trường ĐHKH
50/25

2014-2015

Nội dung chính:

Điều tra, tính toán lượng phát sinh phân hầm cầu ở thành phố Huế

Điều tra và đánh giá thực trạng quản lý chất thải phân hầm cầu ở thành phố Huế (chủ yếu tập trung vào các hoạt động thu gom, thải bỏ, xử lý phân hầm cầu của hai đơn vị chịu trách nhiệm chính là Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế và các đơn vị tư nhân, cũng như nhu cầu tái sử dụng cho các mục đích khác ở thành phố Huế)

Phân tích các đặc điểm của phân hầm cầu, xây dựng hệ số phát thải ô nhiễm và đánh giá tải lượng thải ô nhiễm từ phân hầm cầu tại thành phố Huế.

Đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nguồn phát thải phân hầm cầu tại thành phố Huế

Đề xuất các giải pháp quản lý bền vững đối với phân hầm cầu tại thành phố Huế.Sản phẩm:

- Số báo đăng trong nước: 1

- Số cử nhân đào tạo: 1

- Bản báo cáo kiến nghị cung cấp đánh giá một cách toàn diện nguồn gốc, lượng phát sinh và đặc điểm phân hầm cầu cũng như các hoạt động thu gom, thải bỏ, xử lý phân hầm cầu tại thành phố Huế.Nội dung 1. Tổng quan nghiên cứu

Nội dung 2. Thực trạng phát sinh phân hầm cầu ở thành phố Huế

Nội dung 3. Đặc trưng của chất thải phân hầm cầu ở thành phố Huế


Nội dung 4. Đánh giá thực trạng quản lý chất thải phân hầm cầu ở thành phố Huế

Nội dung 5. Đề xuất giải pháp quản lý bền vững chất thải phân hầm cầu tại thành phố Huế

+ Số báo đăng trong nước: 1

+ Số cử nhân đào tạo: 1Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-58

Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch trên môi trường tính toán đám mây

ThS. Nguyễn Hoàng Hà

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Lập lịch tối ưu tĩnh dựa trên lý thuyết tối ưu bầy đàn và lập lịch tối ưu động dựa trên Heuristic.

Tìm hiểu các công cụ mô phỏng trên TTĐM để xây dựng phần mềm mô phỏng và so sánh các thuật toán lập lịch đã cải tiến hoặc đề xuất mới so với các thuật toán khác.

Tìm hiểu về tính toán lưới và TTĐM

Nghiên cứu các vấn đề về lập lịch trên TTĐM

Đề xuất mới hoặc cải tiến các thuật toán lập lịch đã có theo các hướng tối ưu hóa bầy đàn và dựa trên các Heuristic

Xây dựng phần mềm mô phỏng để so sánh với các thuật toán lập lịch đã có.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1


-Lập lịch tối ưu tĩnh dựa trên lý thuyết tối ưu bầy đàn

-Lập lịch tối ưu động dựa trên Heuristic

-Tìm hiểu các công cụ đã có để phân tích, thiết kế và cài đặt thử nghiệm để so sánh các thuật toán lập lịch đã cải tiến hoặc đề xuất so với các thuật toán khác.

-Tìm hiểu về tính toán lưới và TTĐM: Tìm hiểu các khái niệm, kiến trúc, các phần mềm, các thách thức và khó khăn khi tiến hành lập lịch trên tính toán lưới và TTĐM
-Nghiên cứu các vấn đề về lập lịch: Nghiên cứu các nguyên tắc, các loại lập lịch, lý thuyết đồ thị để chứng minh thuật toán, các công cụ để xây dựng bộ lập lịch, so sánh và nhận xét các ưu khuyết điểm của các thuật toán lập lịch đã có trên TTĐM

Đề xuất hoặc cải tiến thuật toán lập lịch theo các hướng tối ưu hóa bầy đàn và dựa trên các Heuristic

-Số báo đăng trong nước: 2

-Số cử nhân đào tạo: 1

- Bản báo cáo kết quả thực hiện đề tài

- Bài báo khoa học

- Phần mềm thực nghiệm để so sánh giữa các thuật toán

- Bản hướng dẫn sử dụng phần mềmĐể đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015DHH2014-01-59

Xử lý tri thức không nhất quán với cách tiếp cận theo phương pháp đồng thuận

ThS. Nguyễn Văn Trung

Trường ĐHKH40/20

2014-2015

Mục tiêu: Nghiên cứu và đề xuất được phương pháp tích hợp các cơ sở tri thức không nhất quán sử dụng lý thuyết đồng thuận (consensus theory).

Nội dung chính:

Nghiên cứu về mô hình hoá tri thức, mô hình hoá xung đột tri thức (knowledge conflict), biểu diễn các tri thức không nhất quán.

Nghiên cứu lý thuyết đồng thuận (consensus theory), bao gồm tổng quan và cách xây dựng, đánh giá, các hàm đồng thuận (consensus function), đánh giá chất lượng của hàm đồng thuận, và trên cơ sở lý thuyết này đưa ra được giải pháp xử lý tri thức không nhất quán theo hướng phục vụ cho trí tuệ tập thể.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số cử nhân đào tạo: 1


Nghiên cứu về mô hình hoá tri thức, mô hình hoá xung đột tri thức (knowledge conflict), biểu diễn các tri thức không nhất quán bằng các ngôn ngữ ontology.


-Nghiên cứu lý thuyết đồng thuận (consensus theory), bao gồm tổng quan và cách xây dựng, đánh giá, các hàm đồng thuận (consensus function), đánh giá chất lượng của hàm đồng thuận, và trên cơ sở lý thuyết này đưa ra được giải pháp xử lý tri thức không nhất quán theo hướng phục vụ cho trí tuệ tập thể.

+ Số báo đăng trong nước: 2

+ Số cử nhân đào tạo: 1


Để đề tài nghiệm thu đúng theo thời gian đăng ký, đề nghị cấp đủ kinh phí và đúng theo kế hoạch đầu năm 2015: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương