TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang2/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15DHH2013-03-42

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp hỗn hợp các nguyên tố đất hiếm trên nền γAl2O3 bằng phương pháp sol-gel

PGS. TS. Võ Văn Tân - Trường ĐHSP


45/45

2013-2014

Nội dung:

- Khảo sát các nguyên liệu ban đầu tạo sol-gel và xác định điều kiện tối ưu để tạo nền γAl2O3

- Nghiên cứu bản chất các nguyên tố đất hiếm Eu, Nd riêng rẽ pha tạp trên nền γAl2O3 đến khả năng phát quang của vật liệu.

- Nghiên cứu hỗn hợp các nguyên tố đất hiếm Eu, Nd đồng pha tạp trên nền γAl2O3 đến khả năng phát quang của vật liệu.

- Nghiên cứu xác định khoảng nhiệt độ, thời gian nun ủ các vật liệu phát quang pha tạp và đồng pha tạp các nguyên tố đất hiếm đến khả năng phat quang của vật liệu.

- Khảo sát đặc trưng của vật liệu phát quang bằng phổ phát quang, phổ huỳnh quang, phổ nhiễu xạ tia, phân tích nhiệt.

- Xây dựng qui trình chế tạo vật liệu phát quang pha tạp hỗn hợp các nguyên tố đất hiếm trên nền γAl2O3 bằng phương pháp sol-gel.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-43

Tính chất tự thuật trong tiểu thuyết đương đại Việt Nam - nhìn từ lý thuyết nữ quyền

TS. Trần Thị Sâm - Trường ĐHSP


40/40

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu các trào lưu nữ quyền phương Tây, đặc biệt là ở Pháp và ảnh hưởng của nó đến sáng tác văn học nữ Việt Nam đương đại.

- Khảo sát thể loại tiểu thuyết của các nhà văn nữ Việt Nam đương đại và tìm ra đặc điểm tự thuật, trên các phương diện: Nhìn từ lý thuyết nữ quyền, nhìn từ cái tôi trần thuật, diễn ngôn trần thuật, kiến tạo văn bản.

- Chỉ ra các phương hướng nghiên cứu tiếp theo của nữ quyền luận.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-44

Tạo biểu tượng về địa điểm của sự kiện trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường Trung học phổ thông thời kỳ 1954 – 1975

ThS. Nguyễn Đức Cương - Trường ĐHSP


45/45

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tạo biểu tượng về địa điểm của sự kiện trong dạy học lịch sử ở trường THPT – Lý luận và thực tiễn.

- Nội dung và mức độ kiến thức phản ánh biểu tượng về địa điểm của sự kiện lịch sử trong dạy học lịch sử ở trường THPT (1954-1975).

- Hình thức và biện pháp tạo biểu tượng về địa điểm của sự kiện lịch sử trong dạy học lịch sử giai đoạn 1954-1975 ở trường THPT – Thực nghiệm sư phạm (Chương trình Chuẩn).Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-45

Định hướng giá trị nhân cách của sinh viên Đại học Huế

TS. Nguyễn Văn Bắc - Trường ĐHSP


45/45

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về nhân cách, định hướng giá trị, định hướng giá trị nhân cách.

- Khảo sát thực trạng định hướng giá trị nhân cách của sinh viên Đại học Huế hiện nay.

- Đề xuất và thử nghiệm biện pháp tác động giáo dục định hướng giá trị nhân cách đúng đắn cho SV.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-46

Hệ động lực rời rạc và một số mô hình ứng dụng trong tin học

TS. Lê Mạnh Hà - Trường ĐHSP


40/40

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu tính chất của các hệ động lực rời rạc về mặt định tính.

- Nghiên cứu mô hình rotor-router theo quan điểm của hệ động lực rời rạc.

- Chứng minh giả thuyết Frankl.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-47

Nghiên cứu cấu trúc của các quần xã thực vật vùng đất cát nội đồng ở huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Trương Thị Hiếu Thảo - Trường ĐHSP


45/45

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu các quần xã thực vật vùng đất cát nội đồng huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cấu trúc các quần xã thực vật đặc trưng địa bàn nghiên cứu.

- Xây dựng bản đổ phân bổ các quần xã thực vật đặc trưng và đề xuất một số biện pháp cải tạo và phục hồi thảm thực vật tự nhiên địa bàn nghiên cứu.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-48

Ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn Trung học Phổ thông

ThS. Lê Khánh Tùng - Trường ĐHSP


45/45

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong sạy học ngữ văn THPT.

- Cách ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học đọc hiểu văn bản, tiếng Việt và làm văn.

- Thực nghiệm sư phạm


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-49

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam giai đoạn 2001 - 2012.

ThS. Bùi Thị Thảo

Trường ĐHSP


40/40

2013-2014

Nội dung:

- Khái quát chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với VN trước năm 2001.

- Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.

- Phân tích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2012, so sánh và rút ra những nội dung thể hiện sự điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ trong thời kỳ này cũng như so với 1945-1991 và giai đoạn 1991-2001.

- Rút ra một số nhận xét, đánh giá về sự điều chỉnh chính sách, tác động của sự điều chỉnh và dự báo chiến lược đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong thời gian tới.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-03-50

Hệ hỗ trợ ra quyết định trong dạy học trên môi trường E-learning và sự tương tác trong dạy học

ThS. Nguyễn Thế Dũng

Trường ĐHSP


45/45

2013-2014

Nội dung:

- Cơ sở lý luận về dạy học E-learning và sự tương tác giữa các yếu tố dạy học trong quá trình dạy học E-learning.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong hệ thống đánh giá, quyết định các liều lượng tri thức cần mang lại cho người học trong hệ thống quản lý khóa học trong hệ thống dạy học E-learning.

- Nghiên cứu dạy học kiến tạo - tương tác với sự hỗ trợ của E-learning.

- Đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa giảng viên - sinh viên và hiệu quả dạy học E-learning.


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-26

Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất ở đô thị của thành phố Huế làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý

TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014

Nội dung:

- Quá trình hình thành và phát triển đô thị ở Thừa Thiên - Huế

- Chủ trương, chính sách về phát triển và quản lý đất ở đô thị của Thừa Thiên - Huế

- Thực trạng sử dụng đất ở đô thị của thành phố Huế

- Công tác quản lý đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Huế

- So sánh lựa chọn những loại hình sử dụng đất ở đô thị hợp lý, tiết kiệm phù hợp với điều kiện thành phố Huế

- Những giải pháp về sử dụng và quản lý đất ở đô thị


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-27

Yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm chuối già lùn tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Hồ Lê Phi Khanh

Trường ĐHNL


45/45

2013-2014

Nội dung:

- Tình hình sản xuất chuối già lùn tại huyện Nam Đông: diện tích, quy mô, năng suất, sản lượng, số hộ tham gia trồng, quy mô bình quân mỗi hộ, tỷ trọng của thu nhập từ chuối già lùn trong tổng thu nhập của nông hộ, chi phí sản xuất, doanh thu và thu nhập từ hoạt động sản xuất chuối già lùn.

- Các mắc xích trong chuỗi giá trị sản phẩm chuối già lùn: khối lượng/ tỷ trọng hàng hóa tiêu thụ, số lượng các kênh tiêu thụ, số tác nhân trong mỗi kênh, vai trò và đặc điểm của các tác nhân, tỷ trọng hàng hóa qua mỗi mắc xích của kênh thị trường và sự hình thành giá trị sản phẩm qua các mắc xích cũng như sự phân chia lợi nhuận của các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến các mắc xích trong chuỗi giá trị sản phẩm chuối già lùn

- Những đề xuất cho việc cải thiện khả năng tiêu thụ sản phẩm cho mỗi mắc xích: đề xuất về kỹ thuật và thị trường


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-28

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Invitro cây hoa chuông (Sinningia speciosa) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Lã Thị Thu Hằng -

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nhân giống in-vitro cây hoa chuông

- Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của cây cấy mô trong giai đoạn vườn ươm (Các thí nghiệm ở giai đoạn vườn ươm)


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-29

Nghiên cứu sử dụng phân sinh học WEHG và thuốc thảo mộc Pongam để sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở Thừa Thiên Huế

ThS. Trần Thị Xuân Phương

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014

Nội dung;

- Nghiên cứu khả năng thay thế phân đạm vô cơ bằng phân sinh học Wegh đối với sản xuất giống lúa BT7

- Nghiên cứu tình hình sâu hại và đánh giá hiệu lực phòng trừ của thuốc thảo mộc Pongam

- Xây dựng mô hình


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-30

Nghiên cứu, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong đất trồng và nước tưới ở các vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn của Tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014

Nội dung:

- Tiến hành khảo sát về tình hình sản xuất rau và một số nguồn gây ảnh hưởng đến hàm lượng kim loại nặng trong đất và nước tưới tại xã Hương An và xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

-Đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong đất trồng và nước tưới tại xã Hương An và Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-31

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để sản xuất lúa trên đất nhiễm mặn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

ThS. Trịnh Thị Sen

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến Thời gian sinh trưởng và phát triển của các giống qua các giai đoạn, Sinh trưởng và phát triển, Tình hình sâu bệnh hại, Các đặc trưng, đặc tính liên quan đến mặn, Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất

- Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng bón kali đến Thời gian sinh trưởng và phát triển của các giống qua các giai đoạn, Sinh trưởng và phát triển, Tình hình sâu bệnh hại, Các đặc trưng, đặc tính liên quan đến mặn, Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất Hiệu quả kinh tế và hiệu quả đầu tư phân bón, Các chỉ tiêu về hóa tính của đấtĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-32

Nghiên cứu áp dụng phương pháp Trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) để phát hiện mầm bệnh dại ở động vật

PGS.TS. Phạm Hồng Sơn

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014

Nội dung:

1) Xác định tính hữu dụng của phương pháp SSIA trong nghiên cứu xác nhận sự hiện diện của virus dại trong nước bọt của chó  • Chế kháng nguyên hồng cầu gắn virus dại từ hồng cầu ngan đã qua các bước xử lí (kháng nguyên IHA). Pha chất chống hóa băng và thử nghiệm bảo quản lạnh sâu (-20 oC)

  • Chế kháng huyết thanh đặc hiệu virus dại bằng cách tiêm động vật thí nghiệm nhiều lần, trong đó lần thứ hai cách lần đầu bốn tuần, sau đó cách từng tuần (tối miễn dịch).

  • Máu động vật đã tối miễn dịch được lấy và thu huyết thanh.

  • Xác định hiệu giá kháng thể chống virus dại trong kháng huyết thanh bằng kháng nguyên IHA. Kháng huyết thanh chứa kháng thể được pha thành dung dịch kháng thể chuẩn chứa 16 đơn vị phản ứng IHA (hiệu giá kháng thể 4 log2).

  • Lấy mẫu bệnh phẩm là dịch nước bọt chó. Thử nghiệm SSIA, mẫu bình thường thì phải âm tính, còn nếu được pha thêm virus dại thì mẫu đó phải cho phản ứng SSIA dương tính. Tìm kiếm phương pháp xử lí mẫu nước bọt cần thiết nếu có biểu hiện dương tính giả.

2) Xác định tình hình mang virus dại ở chó và chuột hoang tại địa bàn TP Huế và lân cận.  • Mẫu nước bọt được lấy và bảo quản lạnh sâu cho đến khi xử lý và xét nghiệm SSIA xác định sự hiện diện của kháng nguyên virus dại.

  • Xác định tỉ lệ mang kháng nguyên virus dại từ các nhóm động vật.

Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-33

Nghiên cứu đa dạng loài và xác định kỹ thuật gây trồng một số loài cây vùng bán ngập nước tại hồ Truồi huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

ThS. Võ Thị Minh Phương

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014

Nội dung:

-Điều tra đa dạng các loài cây trên vùng đất bán ngập nước và đánh giá mức độ đa dạng thực vật tại hồ Truồi;

-Nghiên cứu lựa chọn các loài cây gỗ có khả năng trồng rừng phòng hộ tại vùng bán ngập hồ Truồi;

-Xây dựng mô hình vườn nhân giống các loài cây đã lựa chọn và bố trí các thí nghiệm về phương pháp nhân giống và kỹ thuật gieo ươm các loài chủ yếu;

-Xây dựng mô hình trồng rừng phòng hộ bằng các loài cây đã được lựa chọn tại vùng bán ngập hồ Truồi.

-Theo dõi, đánh giá tỷ lệ sống và tình hình sinh trưởng của các loài cây trồng trong mô hìnhĐã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-34

Xác định thành phần loài cá giống di nhập từ biển vào đầm phá Tam Giang- Cầu Hai - tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất các biện pháp khai thác hợp lý

ThS. Trần Thị Thu Sương

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014

Nội dung:

1. Xác định thành phần loài cá giống di nhập từ biển vào đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

-Lập danh mục cấu trúc thành phần loài cá giống di nhập từ biển vào đầm phá Tam Giang- Cầu Hai

- Xác định kích cỡ cá giống, mùa vụ xuất hiện, số lượng cá giống xuất hiện

2. Đề xuất một số giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi cá giống

- Xác định các ngư cụ chính khai thác cá giống và đánh giá hiệu quả khai thác của các ngư cụ này

- Đề xuất một số giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi cá giống


Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-35

Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ chiếu sáng đến sự hình thành các thành phần hóa học cơ bản của nguyên liệu thu hái trên môt số giống chè chọn lọc trồng tại Phú hộ, Phú Thọ để sản xuất bột trà xanh dạng Matcha

ThS. Võ Quốc Sinh

Trường ĐHNL


48/48

2013-2014

Nội dung:

- Nghiên cứu đặc điểm hình thái đọt 1 tôm 3 lá của các giống chè

Màu sắc lá, diện tích lá 1, lá 2, lá 3 của các giống chè

- Thành phần cơ giới đọt 1 tôm 3 lá của các giống chè

Tỷ lệ tôm, lá 1, lá 2, lá 3 cuộng so với trọng lượng đọt chè. Trọng lượng trung bình của đọt chè và số lượng đọt chè/1kg

- Hàm lượng một số hợp chất hoá học cơ bản trong đọt chè tươi của các giống chè

- Nghiên cứu xác đinh sự biến thiên của các thành phần hóa học của nguyên liệu thu hái theo cường độ chiếu sáng khác nhau trong quá trình chè phủ cây chè theo thời gian khác nhau.Đã thực hiện hầu hết các nội dung đăng ký ở thuyết minh

Viết báo cáo tổng kết và tiến hành nghiệm thu vào cuối tháng 12/2014

Hoàn thành đúng tiến độDHH2013-02-36

Nghiên cứu biến động tài nguyên rừng và khuynh hướng sử dụng đất của đồng bào miền núi Trung Trường Sơn dưới tác động của tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 – 2012

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng

Trường ĐHNL


50/50

2013-2014


: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương