TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang15/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

* Nội dung hoạt động:

- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm KH&CN đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà quản lý;

- Tạo cơ hội để hình thành mối liên kết giữa Trung tâm với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư;

- Kết nối cung – cầu và thúc đẩy thị trường KH&CN để tiếp tục xây dựng, phát triển Trung tâm trong việc Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ ở khu vực miền Trung – Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung.
* Nội dung đã thực hiện:

- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm KH&CN đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà quản lý;* Các sản phẩm tham gia triễn lãm:

- Chế phẩm sinh học Bokashi trầu.

- KIT chẩn đoán nhanh bệnh ký sinh trùng Toxoplasma gond II

- Chế phẩm sinh học EM2, EM5

- Sản phẩm viên nang tảo Spirulina và bột tảo Spirulina

- Sản phẩm rau và nấm sò sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Các loại cây thảo dược: diệp hạ châu, cây bách bệnh, cây tram Úc, cây xuân hoa,…

- Vắc xin phòng bệnh hoại tử thần kinh ở cá (VNN)

- Quy trình kỹ thuật phòng trừ tổng hợp bệnh E.coli trên lợn

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây cói

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải nuôi tôm chân trắng bằng phương pháp sinh học kết hợp cơ học

- Quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina quy mô hộ gia đình làm thực phẩm bổ sung

- Quy trình sản xuất nấm sò trắng trên nguyên liệu rơm rạ hoặc mùn cưa gỗ cao su

- Quy trình sản xuất chế phẩm EM2 và EM5 xử lý nước trong ao nuôi tôm và bảo vệ môi trường* Nội dung hoạt động:

- Hình thành mối liên kết giữa Trung tâm với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư;

- Kết nối cung – cầu và thúc đẩy thị trường KH&CN để tiếp tục xây dựng, phát triển Trung tâm trong việc Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ ở khu vực miền Trung – Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

* Dự kiến kết quả:

- Chuyển giao, thương mại hóa thành công 01 sản phẩm KHCN/năm* Tự đánh giá:

- Triển khai tốt các nội dung hoạt động theo đúng mục tiêu triễn lãm đề ra.* Kiến nghị, đề xuất:

- Tăng cường về số lượng và quy mô các triễn lãm sản phẩm KH&CN hơn nữa để tạo cơ hội để hình thành mối liên kết giữa các nhà khoa học với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư; Kết nối cung – cầu và thúc đẩy thị trường KH&CN


Triễn lãm sản phẩm khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế 8/2014

7

Từ 14 đến 15/8/2014

* Nội dung hoạt động:

- Tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, giới thiệu về hoạt động và năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm hợp tác, giới thiệu những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế -xã hội.
* Nội dung đã thực hiện:

- Giới thiệu, quảng bá một số sản phẩm, kết quả nghiên cứu KH&CN tiêu biểu của Trung tâm đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà khoa học và người dân

* Các sản phẩm tham gia triễn lãm:

Chế phẩm sinh học Bokashi Trầu:

- Cá mú nghệ “Khổng” ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.
* Tự đánh giá:

- Các sản phẩm tham gia triễn lãm nhận được quan tâm, và đánh giá cao của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà khoa học và người dân.* Kiến nghị, đề xuất:

- Tăng cường công tác tổ chức, đặc biệt là công tác quản bá về chương trình của triễn lãm sản phẩm KH&CN hơn nữa đến với người dân.

Tham gia chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học năm 2014 (BIOTECHMART 2014).

6

Từ ngày 21-24/10/2014


* Nội dung hoạt động:

- Biotechmart 2014, là cơ hội đẻ các trường, tổ chức KH&CN sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nhiều lĩnh vực: y dược, môi trường, nông- lâm-nghư nghiệp,...- Biotechmart 2014 còn là nơi gặp gỡ trực tiệp giữa các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu KH&CN nhằm kết nối cung- cầu công nghệ, tư vấn, trao đổi, ký kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

* Nội dung đã thực hiện:

Giới thiệu người dân và các nhà doanh nghiệp một số kết quả nghiên cứu Khoa học & Công nghệ, các sản phẩm trên nền công nghệ sinh học sẵn sàng chuyển giao

- Gặp gỡ trực tiệp giữa các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu KH&CN nhằm kết nối cung- cầu công nghệ, tư vấn, trao đổi, ký kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ* Các sản phẩm tham gia Biotechmart 2014:

- Chế phẩm sinh học Bokashi Trầu

- Quy  trình kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây cói (poster)

- Quy trình sản xuất và chế biến tảo tảo Spirulina

- Chế phẩm EM5 xử lý nước trong ao nuôi tôm và bảo vệ môi trường

- Các sản phẩm ứng dụng công nghệ nano (Bông gạc đắp vết thương kháng khuẩn, quần áo chống dịch bệnh, mũ bao tóc kháng khuẩn, khẩu trang kháng khuẩn).

- Chế phẩm CSIT-SEFA xử lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản.

- KIT chẩn đoán nhanh bệnh do ký sinh trùng Toxoplasma gondii gây ra ở người và gia súc.

- Máy SASD-07 phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ.

- Zeolite 4A (dạng bột).

- Tuyển tập các sản phẩm KH&CN, kỷ yếu hội thảo, hội nghị KH&CN của Đại học Huế

- Tạp chí KH&CN Đại học Huế
* Tự đánh giá:

- Triển khai tốt các nội dung hoạt động giới thiệu các sản phẩm và báo cáo hội thảo theo đúng mục tiêu hội chợ đề ra.

- Các sản phẩm tham gia hội chợ nhận được quan tâm, và đánh giá cao của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà khoa học và người dân.

* Kiến nghị, đề xuất:

- Tăng cường về số lượng và quy mô các hội chợ về chuyên ngành sinh học, mời nhiều đơn vị tham gia hơn để có sự đa dạng, phong phú về các về sản phẩm KH&CN thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học.

- Tăng cường quản bá vè chương trình hội chợ trên các phương tiện truyền thông.
Hội thảo khoa học sinh viên năm 2014

15

11/2014

Nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế
Hội thảo khoa học cán bộ

15

12/2014

Tổng kết 10 năm hoạt động khoa học công nghệ của Khoa GDTC - ĐHH
Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm 2013

12

1/2014

Tích cực và hạn chế công tác KHCN HTQT năm 2013 của Khoa GDTC-ĐHH
Tham dự hội thảo quốc tế tại Đại học TDTT Bắc Ninh

10

12/2014

Hội thảo quốc tế
HT: Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo ngành CNKT Môi trường

2

Tháng 3/2014


- Đánh giá chương trình về tính khoa học, tính cập nhật, tính phù hợp;

- Nội dung, giải pháp điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, đề cương các môn học- Các báo cáo tham luận

- Ý kiến trao đổiHT: Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo ngành KTCT Xây dựng

2

Tháng 4/2014


- Đánh giá chương trình về tính khoa học, tính cập nhật, tính phù hợp; đề xuất các giải pháp điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, đề cương các môn học

- Các báo cáo tham luận

- Ý kiến trao đổiHT: Đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo ngành KT Điện

2

Tháng 5/2014


Đánh giá chương trình ; Đề xuất nội dung, giải pháp điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, đề cương các môn học

- Các báo cáo tham luận

- Ý kiến trao đổiHội nghị: NCKH và ứng dụng sản phẩm NCKH trong đào tạo, CGCN

2
Đánh giá thực trạng NCKH; Đề xuất nội dung, cách thức NCKH, giải pháp ứng dụng sản phẩm NCKH trong đào tạo và CGCN;

- Các báo cáo tham luận

- Ý kiến trao đổiTháng 12/2014


Hội nghị: Định hướng cho SV lựa chọn và thực hiện đồ án tốt nghiệp

2

Tháng 10/2014

Những đề tài liên quan đến chương trình đào tạo các ngành; Hướng dẫn SV lựa chọn, thực hiện ĐA.

- Các báo cáo tham luận

- Ý kiến trao đổi

: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương