TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang13/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

T.14 – XH – 09

Đảng lãnh đạo nhân dân Quảng Bình thực hiện nghĩa vụ chi viện lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1965 đến năm 1973ThS. Trần Như Hiền

Khoa GD Chính trị

3.5/3.5

2014

Báo cáo tổng kết đề tài

01 bài báo khoa họcĐang gửi đăng bài báo

Hoàn thành báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 10

Giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên HuếThS. Lê Thị Thu Hương

Khoa GD Chính trị

3.5/3.5

2014

Báo cáo tổng kết đề tài

01 bài báo khoa họcĐang gửi đăng bài báo

Hoàn thành báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 11

Quan điểm đối ngoại trong Tuyên ngôn độc lập và vận dụng của Đảng giai đoạn 1945 – 1954ThS. Trần Văn Lực

Khoa Giáo dục Chính trị

3.5/3.5

2014

Báo cáo tổng kết đề tài

01 bài báo khoa họcĐang gửi đăng bài báo

Hoàn thành báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 06

Dòng các đường cong với một lực tác độngSV. Võ Ngọc Cương

Lớp Toán 3B, Khoa Toán học

3.5/3.5

2014

- Báo cáo kết quả của đề tài

- 01 bài báo khoa học loại BBài báo đăng Tạp chí Khoa học và Giáo dục

Hoàn thành báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 07

Dòng độ cong trung bình mở rộngSV. Nguyễn Thành Thái

Lớp Toán 4B, Khoa Toán học

4/4

2014

- Báo cáo kết quả của đề tài

- 01 bài báo khoa học loại BBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 08

Một số đẳng thức và bất đẳng thức về hạng của ma trậnSV. Lê Văn Phú Cường

Lớp Toán 3, Khoa Toán học

4/4

2014

- Báo cáo kết quả của đề tài

- 01 bài báo khoa học loại BBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 09

Nghịch đảo Moore-Penrose của ma trận

SV. Nguyễn Thanh Nguyên

Lớp Toán 3C, Khoa Toán học

4/4

2014

- Báo cáo kết quả của đề tài

- 01 bài báo khoa học loại BBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 10

Nghiên cứu cấu trúc điện tử và một số tính chất từ của hệ FexPd1-x bằng lý thuyết phiếm hàm mật độSV. Ngô Thị Thuận

Lớp Lý 4, Khoa Vật lý

4/4

2014

1 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm Huế

Bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu KH Toàn tuốc

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 11

Sự thay đổi số phonon trong giếng lượng tử do tương tác electron-phonon bị giam giữ SV. Trần Thanh Thảo

Lớp VLTT 4, Khoa Vật lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết, tóm tắt

- 01 bài báo cáo tham dự Hội nghị khoa học sinh viên trường

- 03 báo cáo chuyên đề


Bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 12

Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái nén Hai modeSV. Đặng Thị Kim Anh

Lớp VLTT 4, Khoa Vật lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết, tóm tắt

- Bài báo đăng Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viênBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 13

Khảo sát tính chất phản kết chùm (antibunching) bậc cao của photon tần số tổng trong hệ tương tác 3 photon trong môi trường quang phi tuyến ban đầu ở trạng thái kết hợp, nén kết hợp và trạng thái kết hợp thêm photonSV. Nguyễn Thị Kim Oanh

Lớp VLTT 2, Khoa Vật lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết, tóm tắt

- Bài báo đăng Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viênBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 14

Hàm sóng của điện tử trong dị cấu trúc bán dẫn GaN/AlGaN pha tạp đồng nhất

SV. Trần Đại Cường

Lớp VLTT 4, Khoa Vật lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết, tóm tắt

- Bài báo đăng Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viênBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 15

Nghiên cứu Hàm Beta một vòng trong mô hình chuẩnSV. Nguyễn Thị Như Quỳnh

Lớp VLTT 4, Khoa Vật lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết, tóm tắt

- Bài báo đăng Kỷ yếu hội nghị khoa học sinh viênBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 17

Nghiên cứu và chế tạo vật liệu phát quang Al2O3 pha tạp Cr(III) bằng phương pháp nổSV. Nguyễn Thị Tố Loan

Lớp Hóa 4A, Khoa Hóa học

4/4

2014

Báo cáo tổng kết, tóm tắt

Bài báo đăng Tạp chí

Vật liệu phát quang Al2O3/Cr(III)


Báo cáo tổng kết

Bài báo đăng Tạp chí Khoa học và Giáo dụcĐã nghiệm thu xếp loại Tốt


T.14 – TN – 18

Nghiên cứu vòng đời và bước đầu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm khả năng gây hại của sâu đục thân (Neurostrotagunniella Busck, 1906) trên cây Mai dương (Mimosa pigra L.)SV. Lê Quang Vũ

Lớp Sinh 4, Khoa Sinh học

4/4

2014

Những thông tin khoa học về đặc điểm sinh học và hoạt động sống ở từng giai đoạn trong vòng đời của sâu đục thân (Carmenta mimosa) gây hại trên cây mai dương (Mimosa pigra).

Bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 19

Nghiên cứu dư lượng Nitrate tích lũy trong cây rau muống ở một số hồ thuộc phường Vỹ Dạ - Thành phố HuếSV. Phạm Thị Thúy Trinh

Lớp Sinh 4, Khoa Sinh học

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết

- Bài báo đăng ở Kỷ yếu Hội nghị khoa họcBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 20

Nghiên cứu thành phần loài của quần xã thực vật rừng phòng hộ chắn cát ven biển ở xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế SV. Trần Hải ThúyLớp Sinh 4, Khoa Sinh học

4/4

2014

Báo cáo những thông tin khoa học về đặc điểm cấu trúc đa dạng của quần thể thực vật

Bài báo khoa học
Bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 21

Nghiên cứu vi nấm gây bệnh thối cổ rễ ở cây lạc (Arachis hypogaea L.) trồng ở thành phố HuếSV. Lê Nguyễn Kiều Nhị

Lớp KTNL 4, Khoa Sinh học

4/4

2014

Phân lập và tuyển chọn 1-2 chủng vi nấm có hoạt tính kháng sinh mạnh

Báo cáo tổng kết, tóm tắt đề tài

01 bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV


Bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 22

Đánh giá tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Quảng BìnhHVCH. Đặng Văn Dương

Chuyên ngành Địa lý tự nhiên K21, Khoa Địa lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết

- 1 bài báo khoa họcBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 23

Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên HuếHVCH. Phan Thị Cẩm Hằng

Chuyên ngành Địa lý tự nhiên K21, Khoa Địa lý

4/4

2014

Báo cáo tổng kết, tóm tắt

Bài báo khoa học đăng Tạp chíBài báo gửi đăng Tạp chí

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 24

Nghiên cứu sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng BìnhSV. Trần Thị Huyền

Lớp Địa 4A, Khoa Địa lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt

- Báo cáo đăng trong kỷ yếu Hội nghị KH sinh viên trường ĐHSP Huế năm 2014Bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 25

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ định hướng quy hoạch rừng phòng hộ tỉnh Quảng BìnhSV. Hà Thị Minh Khang

Lớp Địa 4A, Khoa Địa lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết đề tài

- Bài báo đăng Hội nghị khoa học sinh viên trường ĐHSP Huế năm 2014.

Bài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – TN – 26

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển ngành nuôi trồng thủy hải sản tỉnh Quảng NamHVCH. Bùi Thanh Sơn

Lớp Cao học, chuyên ngành ĐLTN, K21, Khoa Địa lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết

- 1 bài báo khoa họcBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 12

Tìm hiểu từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên trong tiếng Việt

SV. Nguyễn Thị Thúy Vy

Lớp Văn 3B, Khoa Ngữ văn

4/4

2014

Báo cáo tổng kết, tóm tắt

01 bài báo đăng Kỷ yếu HN Khoa học Sinh viênBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 13

Tìm hiểu tục ngữ "cải biên" trên báo chí (từ năm 1995 đến nay)SV. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Lớp Văn 4B, Khoa Ngữ văn

4/4

2014

Báo cáo tổng kết, tóm tắt

01 bài báo đăng Kỷ yếu HN Khoa học Sinh viênBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 14

Nghệ thuật hát nói của Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Khuyến từ góc nhìn so sánhSV. Lê Văn Minh

Lớp Văn 3A, Khoa Ngữ văn

4/4

2014

Báo cáo tổng kết

01 bài báo đăng Kỷ yếu HN Khoa học Sinh viênBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 15

Nhân vật văn học chịu ảnh hưởng đến tín ngưỡng thời mẫuSV. Nguyễn Thị Hương Giang

Lớp Văn 4C, Khoa Ngữ văn

4/4

2014

Báo cáo tổng kết

01 bài báo đăng Kỷ yếu HN Khoa học Sinh viênBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 16

Hoạt động của Hội Phật giáo cứu quốc ở Bắc Bộ trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)

HVCH. Nguyễn Thị Thu Hiền

Lớp Cao học LSVN 21, Khoa Lịch sử

4/4

2014

Báo cáo tổng kết dài 40 trang A4

- 1 bài báoBài báo gửi đăng Tạp chí Khoa học

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 17

Tiềm năng, hiện trạng và giải pháp phát triển cây thanh trà phục vụ du lịch nhà vườn ở phường Thủy Biều, thành phố Huế

SV. Lê Thị Thu Sương

Lớp Địa 3C, Khoa Địa lý

4/4

2014

Báo cáo tổng kết, tóm tắt

Bài báo đăng Kỷ yếu HN KHSVBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 18

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

SV. Hồ Thị Huyền Trang

Lớp Địa 3C, Khoa Địa lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết đề tài

- 1 bài báo khoa họcBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 19

Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn hán đến sản xuất nông nghiệp và sự thích ứng của người dân ở xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

SV. Nguyễn Thị Thanh Thúy

Lớp Địa 4C, Khoa Địa lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết đề tài

- 1 bài báo khoa họcBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 20

Tiềm năng, hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch hang động tỉnh Quảng BìnhSV. Nguyễn Thị Thanh

Lớp Địa 3C, Khoa Địa lý

4/4

2014

- Báo cáo tổng kết đề tài

- 1 bài báo khoa họcBài báo đăng Kỷ yếu Hội nghị KHSV

Đang hoàn thành Báo cáo tổng kếtHoàn thành báo cáo tổng kết


T.14 – XH – 21

Hiện trạng và định hướng phát mạng lưới giao thông đường bộ thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương