TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang11/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ThS. Nguyễn Thị Linh Tú

CBGD Khoa tiếng Trung2/2

1.2014-12.2014

Nội dung

Chương I: Khái niệm chung về văn hóa, ngôn ngữ

1. Khái niệm về văn hóa và ngôn ngữ

2. Khái niệm về từ vựng văn hóa

Chương II: Nội hàm văn hóa trong từ vựng tiếng Hán

1. Quan niệm đẳng cấp tôn ti trong từ vựng tiếng Hán

2. Quan niệm về trời, tâm. Khí trong từ vựng tiếng Hán

Chương III: Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế giảng dạy và dịch thuật


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa họcChương I: Khái niệm chung về văn hóa, ngôn ngữ

1. Khái niệm về văn hóa và ngôn ngữ

2. Khái niệm về từ vựng văn hóa

Chương II: Nội hàm văn hóa trong từ vựng tiếng Hán

1. Quan niệm đẳng cấp tôn ti trong từ vựng tiếng Hán

2. Quan niệm về trời, tâm. Khí trong từ vựng tiếng Hán

Chương III: Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế giảng dạy và dịch thuật

31.12.2014 Nghiệm thu


Xây dựng hệ thống e-learning phục vụ giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và khảo sát đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng hệ thống để giảng dạy một học phần phương pháp giảng dạy tiếng Anh

ThS. Dương Minh Hùng

PGĐ TT TT - TV4/4

1.2014-12.2014

Nội dung

Chương I: Tổng quan về e-learning

Chương II: Xây dựng hệ thống e-learning trên nền tảng mã nguồn mở moodle và ứng dụng để giảng dạy học phần phương pháp dạy học 2

Chương III: Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai hệ thống e-learning


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa học

- Tài liệu tham khảo cho giáo viên


Chương I: Tổng quan về e-learning

Chương II: Xây dựng hệ thống e-learning trên nền tảng mã nguồn mở moodle và ứng dụng để giảng dạy học phần phương pháp dạy học 2

Chương III: Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai hệ thống e-learning31.12.2014 Nghiệm thu


Phát hiện và phân tích những lỗi sai trong phát âm tiếng Hàn của sinh viên hệ chính quy khoa NN&VH Hàn Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và đề xuất một số phương án khắc phục

CN. Cao Xuân Anh Tú

CBGD Khoa NN&VH

Hàn Quốc


2/2

1.2014-12.2014

Nội dung

A. Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu và bố cục nội dung

B. Nội dung

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương II: Khảo sát và phân loại lỗi sai – phân tích nguyên nhân

Chương III: Một số biện pháp khắc phục trong giảng dạy và học tập phát âm tiếng Hàn

C. Phần kết luận
Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa học

- Tài liệu tham khảo


A. Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Phương pháp nghiên cứu và bố cục nội dung

B. Nội dung

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương II: Khảo sát và phân loại lỗi sai – phân tích nguyên nhân

Chương III: Một số biện pháp khắc phục trong giảng dạy và học tập phát âm tiếng Hàn


31.12.2014 Nghiệm thu


Những lỗi sai ngữ pháp thường gặp của sinh viên ngoại ngữ không chuyên học tiếng Hàn

CN. Phạm Thị Duyên CBGD Khoa NN&VHHQ

2/2

1.2014-12.2014

Nội dung

Chương I: Khái quát tiếng Hàn và những lỗi sai thường gặp

1. Lịch sử hình thành

2. Đặc trưng của tiếng Hàn

- Đặc trưng về ngữ âm, từ vựng, từ loại, ngữ pháp

- Những lỗi sai ngữ pháp thường gặp

Chương II: Khảo sát thực trạng lỗi sai ngữ pháp của sinh viên ngoại ngữ không chuyên học tiếng Hàn tại trường ĐHNN Huế

Chương III: Đề xuất biện pháp khắc phục


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa họcChương I: Khái quát tiếng Hàn và những lỗi sai thường gặp

1. Lịch sử hình thành

2. Đặc trưng của tiếng Hàn

- Đặc trưng về ngữ âm, từ vựng, từ loại, ngữ pháp

- Những lỗi sai ngữ pháp thường gặp

Chương II: Khảo sát thực trạng lỗi sai ngữ pháp của sinh viên ngoại ngữ không chuyên học tiếng Hàn tại trường ĐHNN Huế

Chương III: Đề xuất biện pháp khắc phục


31.12.2014 Nghiệm thu


Đối chiếu nhóm từ chỉ giới trong tiếng Nga và tiếng Việt

SV. Trịnh Thị Hà

Khoa tiếng Nga2/2

1.2014-12.2014

Nội dung

Chương I: Thống kê nhóm từ chỉ giới trong tiếng Việt và tiếng Nga

Chương II: Phân loại từ chỉ giới trong tiếng Việt và tiếng Nga

Chương III: Đối chiếu nhóm từ

1. Về cấu tạo

2. Về ngữ pháp


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa họcChương I: Thống kê nhóm từ chỉ giới trong tiếng Việt và tiếng Nga

Chương II: Phân loại từ chỉ giới trong tiếng Việt và tiếng Nga

Chương III: Đối chiếu nhóm từ

1. Về cấu tạo

2. Về ngữ pháp31.12.2014 Nghiệm thu


Thực trạng và định hướng phát triển du lịch tại làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

SV. Lương Đức Giang

Khoa Việt Nam học1.5/1.5

1.2014-12.2014

Nội dung

Chương I: Cơ sở khoa học về vấn đề nghiên cứu

Chương II: Tìm hiểu về thực trạng phát triển du lịch tại làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Khái quát về làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Sản phẩm truyền thống của làng nghề Đệm bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tiềm năng phát triển du lịch của làng nghề truyền thống Đệm bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thực trạng về công tác bảo tồn và phát triển du lịch của làng nghề hiện nay

Chương III: Định hướng phát triển du lịch ở làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, Thừa Thiên Huế


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa họcTìm hiểu về thực trạng phát triển du lịch tại làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Khái quát về làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Sản phẩm truyền thống của làng nghề Đệm bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tiềm năng phát triển du lịch của làng nghề truyền thống Đệm bàng Phò Trạch, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thực trạng về công tác bảo tồn và phát triển du lịch của làng nghề hiện nay

Định hướng phát triển du lịch ở làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch, Thừa Thiên Huế


31.12.2014 Nghiệm thu


Một số phương pháp nâng cao kỹ năng hùng biện tiếng Trung Quốc cho sinh viên khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

SV. Phạm Thị Thúy

Khoa tiếng Trung1.5/1.5

1.2014-12.2014

Nội dung

1. Giới thiệu khái quát về hùng biện

2. Khảo sát, phân tích thực trạng kỹ năng hùng biện của sinh viên khoa tiếng Trung

3. Một số phương pháp nâng cao kỹ năng trong quá trình tiến hành hùng biện


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa học1. Giới thiệu khái quát về hùng biện

2. Khảo sát, phân tích thực trạng kỹ năng hùng biện của sinh viên khoa tiếng Trung

3. Một số phương pháp nâng cao kỹ năng trong quá trình tiến hành hùng biện31.12.2014 Nghiệm thu


Khảo sát thực trạng khai thác các tài nguyên trực tuyến để nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

SV. Đào Quang

Uyển Nhi

Khoa tiếng Anh1.5/1.5

1.2014-12.2014

Nội dung

Chương I: Mở đầu

Chương II: Tổng quan lý thuyết

Chương III: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương IV: Nội dung nghiên cứu

1. Mục đích sử dụng các tài nguyên trực tuyến của sinh viên khoa tiếng Anh

2. Hiệu quả khai thác tài nguyên trực tuyến để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên năm 1 và năm 4 khoa tiếng Anh

3. Những thuận lợi trong khả năng tiếp cận các tài nguyên trực tuyến

4. Những khó khăn sinh viên thường gặp trong việc tiếp cận các tài nguyên trực tuyến

5. So sánh thực trạng khai thác tài nguyên trực tuyến của sinh viên năm 1 và năm 4 chuyên ngành tiếng Anh đối với việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ

6. Giải pháp khắc phục

Chương V: Kết luận


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa họcNội dung nghiên cứu

1. Mục đích sử dụng các tài nguyên trực tuyến của sinh viên khoa tiếng Anh

2. Hiệu quả khai thác tài nguyên trực tuyến để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của sinh viên năm 1 và năm 4 khoa tiếng Anh

3. Những thuận lợi trong khả năng tiếp cận các tài nguyên trực tuyến

4. Những khó khăn sinh viên thường gặp trong việc tiếp cận các tài nguyên trực tuyến

5. So sánh thực trạng khai thác tài nguyên trực tuyến của sinh viên năm 1 và năm 4 chuyên ngành tiếng Anh đối với việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ

6. Giải pháp khắc phục


31.12.2014 Nghiệm thu


Khảo sát tình hình học tiếng Anh (thuận lợi & khó khăn) của học sinh tiểu học người dân tộc Cơ Tu (huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế) khi học tiếng Anh như là một ngoại ngữ

SV. Trần Thị Ngọc Yến

Khoa tiếng Anh1.5/1.5

1.2014-12.2014

Nội dung

Chương I: Tổng quan lý thuyết

Chương II: Nội dung nghiên cứu

1. Thực trạng dạy – học tiếng Anh đang sử dụng hiện nay ở một số trường có đa phần học sinh là người Cơ tu trên địa bàn huyện A Lưới

2. Gải pháp dành cho người dạy và học sinh tiểu học người Cơ tu

Chương III: kết luận


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa họcChương I: Tổng quan lý thuyết

Chương II: Nội dung nghiên cứu

1. Thực trạng dạy – học tiếng Anh đang sử dụng hiện nay ở một số trường có đa phần học sinh là người Cơ tu trên địa bàn huyện A Lưới

2. Gải pháp dành cho người dạy và học sinh tiểu học người Cơ tu

Chương III: kết luận31.12.2014 Nghiệm thu


Khảo sát biểu hiện và nguyên nhân của tính thụ động của sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ năm thứ 2 ở trường Đại học Ngoại ngữ Huế trong giờ học nói và hướng khắc phục

SV. Lê Thanh Quỳnh Trang

Khoa tiếng Anh


1.5/1.5

1.2014-12.2014

Nội dung

Chương I: Mở đầu

Chương II: Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu

- Sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên trong lớp thực hành nói

- Yếu tố gây nên tính thụ động của sinh viên ở lớp học

- Đặc điểm về tính thụ động

- Nguyên nhân tính thụ đọng ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp

Chương III: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương IV: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương V: Kết luận và đề xuất


Sản phẩm và Kết quả:

- 01 bài báo khoa họcChương II: Tổng quan lịch sử vấn đề nghiên cứu

- Sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên trong lớp thực hành nói

- Yếu tố gây nên tính thụ động của sinh viên ở lớp học

- Đặc điểm về tính thụ động

- Nguyên nhân tính thụ đọng ảnh hưởng đến hiệu quả giao tiếp

Chương III: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Chương IV: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương V: Kết luận và đề xuất

31.12.2014 Nghiệm thu


Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức Khoa Luật - Đại học Huế giai đoạn 2014-2020 đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập quốc tế

30

2014

Nghiên cứu, xây dựng các biện pháp, giải pháp cụ thể để quy hoạch, phát triẻn đội ngũ cán bộ đồng bộ và đạt chuẩn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị .Đã nghiêm thu 11/2014, đạt loại TốtThực trạng công tác đào tạo theo tín chỉ của Khoa Luật- Đại học Huế từ năm 2009 đến năm 2013 và các giải pháp nâng cao chất lượng


30

2014

Đánh giá đồng bộ và toàn diện công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Khoa Luậ-ĐHH

Làm rõ những đạt được cũng như tồn tại từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục.


Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường tại thành phố Huế


25

2014

Phan tích thực trạng và đánh giá chất lượng đội ngũ, cán bộ công chức tại thành phố Huế từ đó đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ củađọi nguc cán bộ công chức.

Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Địa vị pháp lý của lao động nữ theo pháp luật lao động và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

25

2014

Làm rõ những vấn đề lý luận vè sự điều chỉnh của pháp luật đối với địa vị pháp lý của lao động nữ, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền và nghĩa vụ của lao động nữ.

Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Trợ cấp thôi việc cho người lao động và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

25

2014

Đánh giá thực tiễn áp dụng chế độ trợ cấp thôi việc tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật từ đó đề xuất một số giải pháp.

Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Quyền tự do kinh doanh trong thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005

25

2014

Làm rõ các vấn đề lý luận về quyền tự do kinh doanh và những nội dung cơ bản của nó. Góp phần tuyên truyền rộng rãi quy định của pháp luật về quyền tự do kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 2005.

Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Pháp luật Việt Nam về Tập đoàn kinh tế Nhà nước – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

25

2014

Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng cac squy định của pháp luật về Tập đoàn kinh tế Nhà nước

Đưa ra những bất cập và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về Tập đoàn kinh tế nhà nướcĐã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

25

2014

Xây dựng và đề xuất các giải pháp pháp lý để việc thu phí ngày càng có hiệu quả hơn, tiến tới đạt mục đích Nhà nước mong muốn khi đặt ra phí BVMT đối với nước thải.

Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Quyền con người trong pháp luật dân sự

25

2014

Nghiên cứu một số thực trạng và thực tiễn thực thi việc bảo đảm quyền con người ở Việt nam hiện nay qua đó đề xuất những kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền con người trong pháp luật dân sự.

Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Lãi suất trong hợp đồng vay tiền theo quy định của pháp luật Việt Nam

25

2014

Đánh giá thực tiễn giải quyết các vụ việc tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng vay tiền tại Tòa án nhân dân, nêu ra những vấn đề còn tồn tại, bất cập về lãi suất trong các quy định của pháp luật dân sự.

Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về lãi suất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích cho các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng vay tiền, vay tài sản.Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam

25

2014

Làm rõ những vấn đề lý luận, vấn đề pháp lý về thừa kế… thời Nguyễn, giúp hiểu biết về cội nguồn của các chế định thừa kế hiện nay ở nước ta vốn đã được kế thừa từ trong di sản pháp luật dân tộc.

Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Thực trạng hoạt động lập pháp của Quốc hội

25

2014

Phân tích một số vấn đề lý luận về hoạt động lập pháp của Quốc hội. Đánh giá thực trạng , tìm ra những hạn chế từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội.

Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Cơ quan quản lí cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam


06

2014

Phân tích thực trạng của cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh theo pháp luật cạnh tranh hiện hành.

Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện cơ quan cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh.Đã hoàn tất báo cáo

Đang chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu


Hoạt động giám sát của nhân dân đối với các cơ quan dân cử qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế


06

2014

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hoạt động giám sát của nhân dân đối với các cơ quan dân cử, phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò quyền lực nhà nước của nhan dân đối với các cơ quan dân cử trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Đã hoàn tất báo cáo
Đã nghiệm thu tháng 11/2014, đạt loại TốtỨng dụng Nano bạc vào việc sản xuất băng gạc y tế có khả năng sát khuẩn và phục hồi vết thương nhanh

: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương