TÌnh hìNH, KẾt quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ NĂM 2014tải về 2.08 Mb.
trang10/15
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích2.08 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

II. Phương pháp nghiên cứu

II.1. Phương pháp tiếp cận

II.2. Khách thể

II.3. Phương pháp thu số liệu

Khảo sát số liệu từ cơ quan chủ quản

Khảo sát thông qua bảng câu hỏi dành cho GV

Phỏng vấn sâu GV dựa trên kết quả bảng câu hỏi và phỏng vấn theo nhóm

Khảo sát thông qua dự giờ

II.4. Phương pháp phân tích số liệu

III. Kết quả nghiên cứu

III.1 Thực trạng nhận thức của GV về kiểm tra đánh giá

III.2. Kiến thức về phương pháp giảng dạy

III.3. Thực trạng áp dụng kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ của trẻ

III.4. Khó khăn trong phát triển nghiệp vụ về phương pháp kiểm tra đánh giá và ứng dụng các phương pháp


Đúng tiến độ đăng kýDHH2014-07-17

Nghiên cứu nhu cầu phát triển nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành (TACN) tại Thừa Thiên Huế - Đề xuất phương án hỗ trợ thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

TS. Trương Bạch Lê

Trường ĐHNN40/20

2014-2015

Nội dung chính:

Điều tra nhận thức của giáo viên TACN trên địa bàn Thừa Thiên-Huế về các yếu tố ngôn ngữ đặc thù trong TACN, về các đường hướng và phương pháp giảng dạy trong TACN, về các dạng thiết kế chương trình giảng dạy trong TACN

Khảo sát thực trạng và nhận thức của giáo viên TACN trên địa bàn Thừa Thiên-Huế về việc sử dụng tài liệu, thiết bị mới phục vụ giảng dạy và nghiên cứu TACN

Đề xuất phương án phát triển nghiệp vụ cho giáo viên TACN theo mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ 2020.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 2

Số thạc sỹ đào tạo: 1

Báo cáo phân tích về hiện trạng và nhu cầu phát triển nghiệp vụ của giáo viên TACN tại Thừa Thiên Huế.

Bản kiến nghị về kế hoạch phát triển nghiệp vụ cho giáo viên TACN tại Thừa thiên Huế, ví dụ: năng lực giao tiếp tiếng Anh tương ứng chuẩn Châu Âu, phương pháp giảng dạy, cách chọn và sử dụng tài liệu giảng dạy thích hợp với trình độ qui định cho sinh viên cao , cách soạn bài kiểm tra đánh gía người học theo chuẩn miêu tả các kỹ năng v.v.


Chương 1: Phần mở đầu

-Tính cấp thiết của đề tài

- Lịch sử vấn đề nghiên cứu

-Mục tiêu nghiêu cứu

-Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu

- Phạm vi, nội dung nghiên cứu

Chương 2: Tổng quan

-Tầm quan trọng của PTNV

- Nguyên tắc và các khía cạnh cảu PTNV

- Các nội dung kiến thức,  hình thức PTNV đối với gv ngoại ngữ

- Các nội dung kiến thức,  hình thức PTNV đối với gv TACN

-  Các qui định về PTNV

- Các nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài


Chương 3: Phương pháp nghiên cứu- Các công cụ nghiên cứu: bản câu hỏi điều tra, bản câu hỏi phỏng vấn, tài liệu giảng dạy TACN đang  sử dụng 

- Đối tượng và phạm vị nghiên cứu

- Hướng phân tích dữ liệu

3. Chương  4: Kết quả, phân tích, thảo luận

-Thái độ của giáo viên TACN  về nhu cầu phát triển nghiệp vụ

-Nhu cầu của giáo viên TACN về các mảng kiến thức/ kỹ năng trong chương trình phát triển nghiệp vụ: vd các mảng kiến thức về ngôn ngữ, học ngoại ngữ, nội dung chương trình dạy học; kiên thức về sư phạm; kiến thức về người học; thái độ nghề nghiệp; hiểu biết về hoàn cảnh  dạy- học và sử dụng TACN ở Việt Nam ( kết quả này dựa vào dữ liệu thu được từ giáo viên và cán bộ quản lý)

-Những đề nghị của giáo viên đối với những vấn đề liên quan đến phát triển nghiệp vụ TACN

Chương 5: Hàm ý & các giải pháp đề nghị

- Hàm ý đối với việc  tổ chức PTNV cho giáo viên TACN

- Hàm ý đối với việc phát triển các học phần  TACN cấp cử nhân , cao học ngành LL & PPDH.Đúng tiến độ đăng kýDHH2014-09-08

Nghiên cứu áp dụng chỉ số đánh giá mức độ tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu ở vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

ThS. Lê Quang Cảnh

Viện TNMT45/15

2014-2015

Nội dung chính:

Phân tích những biểu hiện chính của BĐKH trên địa bàn nghiên cứu;

Xác định các nguồn sinh kế dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn nghiên cứu;

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra đối với sinh kế của người dân khu vực nghiên cứu và

Đánh giá mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra đối với sinh kế bằng bộ chỉ số

Đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân địa phương.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1


  • Bộ phiếu điều tra, kháo sát thực địa đợt I

  • Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát thực địa;

  • Báo cáo chuyên đề về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế- xã hội khu vực nghiên cứu

  • Báo cáo chuyên đề về biểu hiện của biến đổi khí hậu ở khu vực nghiên cứu.

  • Điều tra bổ sung khu vực nghiên cứu để thu thập thêm thông, tin số liệu liên quan nội dung của đề tài;

  • Áp dụng chỉ số đánh giá mức độ tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu ở khu vực nghiên cứu;

  • Viết báo cáo tổng kết;

  • Nghiệm thu đề tài

Tự đánh giá: Hoàn thành đúng tiến độ theo thuyết minh đề tài đã được phê duyệt và Hợp đồng khoa học công nghệ đã ký;

Kiến nghị, đề xuất:

  • Chuyển kinh phí đề tài theo kế hoạch được duyệt trong năm 2015;

  • Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nhiệm đề tài hoàn thành đúng tiến độDHH2014-09-09

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, sức sản xuất của giống gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

KS. Đặng Thị Hương

Trung tâm Ươm tạo và CGCN
60/40

2014-2015

Nội dung chính:

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá khả năng sản xuất thịt của giống gà Ai Cập nuôi nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá khả năng sản xuất trứng trứng của giống gà Ai Cập nuôi nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Mô hình Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp* Nội dung nghiên cứu đã thực hiện:

- Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của giống gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đánh giá khả năng sản xuất thịt của giống gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
* Kết quả, sản phẩm:

- Bảng số liệu thô về các chỉ tiêu về khả năng sinh trưởng, năng suất thịt của gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.* Về nội dung nghiên cứu:

- Theo dõi các chỉ tiêu về khả năng sản xuất trứng của giống gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đào tạo 01 sinh viên.

- Xuất bản 01 bài báo khoa học đăng Tạp chí trong nước


* Dự kiến kết quả:

- Xác định khả năng sản xuất trứng của giống gà Ai Cập nuôi theo phương thức công nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đào tạo đại học: 01 cử nhân hoặc kỹ sư.

- Bài báo đăng Tạp chí trong nước: 01

- Mô hình nuôi giống gà Ai Cập theo phương thức công nghiệp.


* Tự đánh giá:

- Triển khai các nội dung đảm bảo tiến độ theo như thuyết minh đã được phê duyệt.


* Kiến nghị, đề xuất:

- Tạo điều kiện hơn nữa trong việc cấp và thanh toán kinh phí để thuận lợi cho việc thực hiện đề tài đúng tiến độ.


DHH2014-09-10

Nghiên cứu ảnh hưởng của biochar sản xuất từ vỏ trấu lên sinh trưởng của một số loại rau trên đất cát pha ở Thừa Thiên Huế

ThS. Trần Thị Tú

Viện TNMT45/15

2014-2015

Nội dung chính:

Sản xuất biochar từ vỏ trấu.

Đánh giá khả năng cải tạo đất của biochar sản xuất từ vỏ trấu.

Đánh giá hiệu quả của biochar sản xuất từ vỏ trấu lên sinh trưởng của một số loại rau trên đất cát pha ở Thừa Thiên Huế.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 1

Biochar sản xuất từ vỏ trấu.Nội dung 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu biochar

- Khảo sát thực địa, thu thập các tư liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế - xã hội.

- Điều tra thông tin trồng rau ở địa phương

- Báo cáo chuyên đề 1Nội dung 2. Sản xuất biochar từ vỏ trấu

- Quy trình sản xuất biochar từ vỏ trấu theo mẻ

+ Làm xong việc lấy mẫu đất, vỏ trấu. Điều tra và lấy mẫu đất ở khu vực trồng rau màu, cây ngắn ngày của Tổ dân phố La Chữ và Phú Ổ, P. Hương Chữ, Tx. Hương Trà. Lấy vỏ trấu ở p. Hương Sơ và Hương Vinh, Tx. Hương Trà.

+ Phân tích các thông số trong mẫu đất tại PTN. Đã xong việc phân tích mẫu đất (pH, %OC, hệ số khô K, Độ ẩm, Dung trọng đất...)

- Thiết kế và chuẩn bị xong dụng cụ lò đốt

- Sản xuất biochar: đang thực hiệnNội dung 3. Đánh giá khả năng cải tạo đất và hiệu quả của biochar sản xuất từ vỏ trấu lên sinh trưởng của một số loại rau trên đất cát pha trong thí nghiệm dạng chậu

- Lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất ban đầu

- Chuẩn bị dụng cụ và bố trí thí nghiệm


- Hoàn thiện báo cáo chuyên đề 1

- Tiếp tục sản xuất biochar cho đủ số lượng làm thí nghiệm

- Phân tích một số đặc tính hóa lý của vật liệu biochar

- Hoàn thiện báo cáo chuyên đề 2

- Tiếp tục phân tích mẫu đất ban đầu

- Theo dõi mô hình thí nghiệm

- Phân tích mẫu đất, nước rỉ, thực vật

- Xử lý số liệu phân tích

- Báo cáo chuyên đề 3

- Có 1 bài báo được đăng tải trong năm 2015- Đảm bảo tiến độ điều tra và thu thập thông tin.

- Làm xong việc lấy mẫu đất, vỏ trấu. Phân tích đặc tính mẫu đất. Thiết kế xong dụng cụ lò đốt.

- Tiến độ sản xuất biochar còn chậm do 1 mẻ mẫu sản xuất biochar được thành phẩm đạt yêu cầu còn ít.

Kiến nghị: Tiếp tục sản xuất biochar để đủ lượng làm thí nghiệm. Gia hạn thời gian để làm phân tích mẫu biochar đến tháng 31/01/2015.


Đã thực hiện xong việc chuẩn bị dụng cụ để tiến hành thí nghiệm trồng rau trong chậu.

Kiến nghị: thực hiện xen kẽ và kết hợp giữa việc phân tích mẫu với theo dõi mô hình thí nghiệm.
DHH2014-09-11

Nghiên cứu tác động của một số chất kích kháng thực vật lên khả năng tích lũy asiaticoside trong nuôi cấy huyền phù tế bào rau má (Centella asiatica (L) Urban)

ThS. Nguyễn Thanh Giang

Trung tâm Ươm tạo và CGCN

60/35

2014-2015

Nội dung chính:

Xác định nồng độ phối hợp của các chất kích kháng thực vật như salicylic acid, dịch chiết nấm men hoặc methyl jasmonate tốt nhất cho khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má.

Xác định thời điểm bổ sung chất kích kháng thực vật vào môi trường nuôi cấy để tăng khả năng tích lũy asiaticoside.

Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 2

Quy trình nuôi cấy huyền phù tế bào rau má tăng khả năng tích lũy asiaticoside* Nội dung nghiên cứu đã thực hiện:

- Thăm dò nồng độ và thời điểm bổ sung methyl jasmonate lên khả năng tích lũy asiaticoside.

- Thăm dò tác động phối hợp nồng độ của methyl jasmonate và dịch chiết nấm men.
* Kết quả đã đạt được:

- Nồng độ MeJA thích hợp cho sự tích lũy của asiaticoside là 100 µM đạt 97,63 mg/g khối lượng khô.

- Thời điểm bổ sung MeJA thích hợp nhất là vào ngày thứ 10 sau nuôi cấy cho hiệu quả tích lũy asiaticoside tốt nhất với hàm lượng thu được 198,82 mg/g khối lượng khô.

- Nồng độ bổ sung 100 µM MeJA + 4 g/L YE ở thời điểm 10 ngày sau nuôi cấy cho hàm lượng asiaticoside tích lũy cao nhất đạt 165 mg/g khối lượng khô.


* Sản phẩm đã đạt được:

20 ml dịch chiết asiaticoside thô* Về nội dung nghiên cứu:

- Thăm dò tác động phối hợp nồng độ của salicylic acid và dịch chiết nấm men.

- Thăm dò tác động phối hợp nồng độ của salicylic acid và methyl jasmonate.

- Thăm dò tác động phối hợp nồng độ của salicylic acid, dịch chiết nấm men và methyl jasmonate.


* Dự kiến kết quả:

- Nồng độ chất kích kháng thích hợp.

- Sản phẩm dịch chiết asiaticoside thô.


* Tự đánh giá:

- Triển khai các nội dung đảm bảo tiến độ theo như thuyết minh đã được phê duyệt.

- Các kết quả, sản phẩm bước đầu thu được khả quan.
* Kiến nghị, đề xuất:

- Tạo thêm điều kiện (kinh phí, cơ sở vật chất,…) thuận lợi cho việc thực hiện đề tài đúng tiến độ.


DHH2014-12-07

Pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất – Thực tiễn tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

ThS. Viên Thế Giang

Khoa Luật50/20

2014-2015

Nội dung chính:

Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về bảo đảm tiền vay, bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất trong quan hệ cho vay của Ngân hàng thương mại thông qua việc tìm kiếm các tài liệu để nhận diện những kết quả nghiên cứu đã đạt được; những nội dung nghiên cứu được kết thừa và những nội dung nghiên cứu chưa được làm rõ nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho đề tài nghiên cứu (câu hỏi nghiên cứu)

Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng việc thu thập thông tin về bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý các địa phương để mô tả bức tranh toàn cảnh về thực tiễn thi hành pháp luật Việt Nam về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất giữa Ngân hàng thương mại và khách hàng.

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.Sản phẩm:

Số báo đăng trong nước: 1

Số cử nhân đào tạo: 2

Bản kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung chính sách,Bản kiến nghị về biện pháp quản lý đối với các Ngân hàng thương mại

Đã hoàn thành phần thu thập số liệu thô và bắt đầu viết bản thảo

Thực hiện các công việc tiếp theo của đề tài

Hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra

3. Đề tài KH&CN cấp cơ sở cấp trường/khoaNghiên cứu lý thuyết cộng hưởng từ – electron trong dây lượng tử bán dẫn bằng phương pháp toán tử chiếu

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Tìm hiểu kỹ thuật đảo ngược thời gian và phân tích dung lượng kênh trong hệ thống MIMO – UWB

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Nhận biết gai động kinh tự động từ tín hiệu EEG thô

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Nghiên cứu thành phần và hoạt tính kháng oxi hóa của polysaccharide tách chiết từ nấm Tràm Boletus felleus (Bull. Fr.) Karst Thừa Thiên Huế

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Đánh giá khả năng nhiễm mặn nước ngầm khu vực thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Đánh giá tiềm năng quặng sắt laterit sử dụng làm phụ gia xi măng ở thôn Phú Mậu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Nghiên cứu quá trình oxy hóa sinh học hiếu khí có sự hỗ trợ của H2O2 xử lý các chất hữu cơ trong nước thải nhà máy giấy

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969: Giá trị và ý nghĩa lịch sử

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Vai trò của khoa học-công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng của Đảng ta trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Motif biểu tượng đá trong truyền thuyết dân gian người Việt

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Tiếp nhận lý thuyết văn học của Mikhail Bakhtin ở Việt Nam

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Sự thay đổi địa danh và địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1954 - 2009

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Ảnh hưởng của Islam giáo đến đời sống văn hóa - xã hội Cộng hòa Indonesia

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Nhu cầu học tập kỹ năng mềm của sinh viên Đại học khoa học – Đại học Huế hiện nay

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Thực trạng và giải pháp nâng cao tính chủ động của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Khoa học – Đại học Huế hiện nay

3.5/3.5

2014
Đang thực hiện

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng bệnh viêm giáp Hashimoto ở trẻ em

Hoàng Thị Thủy Yên6/6

2014

-Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm giáp ở trẻ em

-Xác định mối liên giửa một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm-Tỷ lệ các đặc điểm lâm sàng, giá trị trung bình các kết quả cận lâm sàng


-01 bài báo khoa học


Phát triển quy trình khuếch đại gen chẩn đoán liên cầu lợn (Streptococcus suits) và ứng dụng trong chẩn đoán vi khuẩn liên cầu lợn ở dịch não tủy

Lê Văn An6/6

2014

-Xây dựng quy trình khuyết đại gen chẩn đoán liên cầu lợn

-Đưa vào ứng dụng bước đầu trong chẩn đoán tác nhân này trong viêm màng não mũNghiên cứu sẽ là một luận văn tốt nghiệp Bác sĩ và kết quả của nghiên cứu sẽ được tổng hợp thành 1 bài báo cáo khoa học đăng các tạp chí chuyên ngành

1 bài báo cáo khoa học đăng các tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cấy phân lập Helicobacter pylori, ứng dụng chẩn đoán và xác định tính nhạy cảm với kháng sinh tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Trần Thị Như Hoa6/6

2014

-Xây dựng qui trình nuôi cấy, phân lập Helicobacter pylori và ứng dụng trong chẩn đoán

-Xác định tính nhạy cảm với 1 số kháng sinh của vi khuẩn-Xây dựng được qui trình nghiên cứu

-Ứng dụng chẩn đoán viêm loét dạ dày, tá tràng.

-


Một bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh tay chân miệng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi ở phường Hương Long, thành phố Huế

Trần Thị Anh Đào4/4

2014

-Mô tả kiến thức và thực hành về phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ em.

-Các yếu tố có thể liên quan đến kiến thức và thực hành phòng bệnh tay chân miệng- Có những kiến thức thực hành lâm sàng đúng về phòng bệnh tay chân miệng


-01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Rối loạn trầm cảm và các yếu tố ảnh hưởng ở người cao tuổi tại thành phố Huế

Nguyễn Hoàng Thùy Linh5/5

2014

-Xác định tỉ lệ hiện mắc rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi

-Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi-Xác định một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu mô bệnh học các tổn thương u biểu bì và phần phụ da tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế

Nguyễn Văn Mão6/6

2014

-Mô tả một số đặc điểm đại thể tổn thương u biểu bì và phần phụ da.

-Phân tip mô bệnh học tổn thương u biểu bì và phần phụ da-Xác định đại thể tổn thương u biểu bì và phần phụ da.


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quang phổ đạo hàm trong định lượng Paracetamol và Diclofenac

Nguyễn Hữu Tiến5/5

2014

-Nghiên cứu định lượng đồng thời Paracetamol và Diclofenac trong chế phẩm.

-So sánh với các phương pháp khác-Đánh giá định lượng Paracetamol và Diclofenac trong chế phẩm bằng quang phổ đạo hàm.


01 bài báo đăng tạp chí khoa học


Nghiên cứu góp phần tự động hóa quy trình sản xuất viên hoàn nghệ

Hồ Hoàng Nhân6/6

2014

-Cải tiến thiết bị bào chế để góp phần tự động hóa quy trình sản xuất viên hoàn nghệ ở phòng thí nghiệm.

-Bào chế viên hoàn nghệ và đánh giá chất lượng sản phẩm-Thiết bị chia viên dùng để sản xuất viên hoàn nghệ sử dụng ở quy mô phòng thí nghiệm.


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây Bù dẻ tía

Lê Thị Bích Hiền6/6

2014

-Định danh tên khoa học của dược liệu.

-Xác định đặc điểm vi học-Tên khoa học của dược liệu

-Bộ dữ liệu về đặc điểm vi phẫu và đặc điểm bột của dược liệu01 bài báo khoa học


Nghiên cứu bào chế cốm bột Glucomannan từ củ nưa Amirphallus Paeonnifolius (Dennst) trồng tại Thừa thiên Huế

Lê Thị Minh Nguyệt4,5/4,5

2014

-Nghiên cứu xây dựng công thức và qui trình bào chế cốm bột

-Đánh giá chất lượng sản phẩm nghiên cứu-Bào chế sản phẩm cốm bột Glucomannan từ củ Nưa tại Thừa thiên Huế


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Đánh giá công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ Thoát vị bẹn tại khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Trần Đình Hậu4/4

2014

-Tìm hiểu công tác chăm sóc bệnh nhân sau mỗ thoát vị bẹn

-Đánh giá chất lượng sống của bệnh nhân sau mỗ thoát vị bẹn-Áp dụng công tác chăm sóc bệnh nhân Thoát vị bẹn tại các cơ sở y tế.


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị xuất huyết tiền phòng do chấn thương đụng dập nhãn cầu

Trần Nguyễn Trà My2/2

2014

-Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị xuất huyết tiền phòng do chấn thương.

- Đánh giá hiệu quả điều trị xuất huyết tiền phòng do chấn thương-Đánh giá kết quả điều trị và theo dõi sau điều trị xuất huyết tiền phòng.


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Khảo sát sự thay đổi chỉ số khúc xạ sau phẫu thuật Phaco tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế

Nguyễn Thị Thu2.5/2.5

2014

-Khảo sát sự thay đổi chỉ số khúc xạ trước và sau phẫu thuật phaco

-Đánh giá sự thay đổi các chỉ số khúc xạ trước và sau phẫu thuật phaco.


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu kỹ thuật gây tê tủy sống (GTTS) một bên bằng Bupivacaine trong phẫu thuật chi dưới612 tháng

Lê Văn Long5/5

2014

-Đánh giá kết quả của kỹ thuật gây tê tủy sống.

-Đánh giá các biến chứng có thể xảy ra của kỹ thuật gây tê tủy sống một bên.Đánh giá các biến chứng có thể xảy ra của kỹ thuật gây tê tủy sống một bên

01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi

Trần Thị Thu Lành6/6

2014

-Đánh giá kết quả của kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi.

-Đánh giá sự biến đổi huyết động và hô hấp trong quá trình gây mê và phẫu thuật-Ứng dụng kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi.


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Đánh giá kết quả của việc bộc lộ thần kinh thanh quản quặt ngược trong phẫu thuật tuyến giáp

Nguyễn Sanh Tùng6/6

2014

-Khảo sát đường đi và xác định một số mốc giải phẫu để tìm kiếm, bộc lộ dây thần kinh thanh quản quật ngược.

-Đánh giá các biến chứng phẫu thuật đối việc bộc lộ thần kinh thanh quản quặt ngược-Bài báo về xác định đường đi và bộc lộ thần kinh thanh quản quặt ngược.

Phổ biến, chuyển giao kỹ thuật bộc lộ thần kinh thanh quản quạt ngược cho các cơ sở điều trị01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu phì đại thất trái trên điện tâm đồ và siêu âm tim ở bệnh nhân tiền tăng huyết áp

Lê Thị Bích Thuận6/6

2014

-Nghiên cứu phì đại thất trái trên điênh tâm đồ và siêu âm tim.

-Tìm hiểu mối liên quan giữa phì đại thất trái với chiều cao, cân nặng, BMI ở bệnh nhân tăng huyết áp-Dự kiến có sự biến đổi và có mối liên quan.


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu hội chứng ngừng thở khi ngủ dạng tắc nghẽn ở bệnh nhân có tổn thương động mạch vành

Nguyễn Nhật Quang4,5/4.5

2014

-Mô tả đặc điểm lâm sàng.

-Tìm mối liên quan giữa độ nặng DSA và mức độ tổn thương động mạch vành-Tiên lượng mức độ nặng của DSA trên bệnh nhân tổn thương động mạch vành.


01 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu kiểu gen HLA và kết quả sử dụng sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trên bệnh nhân ghép thận

Lê Thị Hồng Vân2/2

2014

-Nghiên cứu kiểu gen HLA trên các cặp ghép thận.

-Đánh giá kết quả sử dụng thuốc ức chế trên bệnh nhân ghép thận-Bứơc đầu rút ra vai trò HLA với kết qủa sau ghép thận


01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu sức cản động mạch phổi bằng kỹ thuật siêu âm Doppler trên bệnh nhân hẹp van hai lá

Nguyễn Anh Vũ5/5

2014

- Đo áp lực động mạch phổi tâm thu bằng kỹ thuật siêu âm Doppler

--Tìm hiểu mối liên quan giữa sức cản động và áp lực động mạch phổi tâm thuĐánh giá sức cản động mạch phổi trên bệnh nhân hẹp van hai lá bằng kỹ thuật siêu âm, Doppler.


01 bài báo khoa học


Nghiên cứu sự bất đồng vận cơ tim bằng siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân suy tim mạn tính

Nguyễn Cửu Long5/5

2014

-Đánh giá một số thông số siêu âm Doppler

-Tìm hiểu mối liên quan giữa mức độ mất đồng vận cơ tim với mức độ suy tim-Có mối tương qun giữa các thông số mất đồng vận cơ tim với mức dộ suy tim

01 bài báo khoa học đăng tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu ứng dụng soi niệu quản điều trị sỏi sót, sỏi kẹt tại niệu quản sau điều trị sỏi đường niệu trên bằng tán sỏi ngoài cơ thể

Nguyễn Khoa Hùng5/5

2014

-Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng các trường hợp sỏi niệu quản.

-Đánh giá hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong sỏi niệu quản-Tỷ lệ nhiễm khuẩn niệu sau mỗ.

-Các biến chứng khác do sỏi niệu quản.
01 bài báo khoa học


Nghiên cứu kết quả học tập và một số yếu tố liên quan đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất năm học 2012 - 2013 trường Đại học Y Dược Huế

Trần Thị Lợi6/6

2014

-Khảo sát kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất của trường đại học Y Dược Huế.

-Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến kết quả học tập của sinh viên-Tìm ra được những yếu tố liên quan đến kết quả học tập của sinh viên.


01 bài báo khoa học


Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc chống thải ghép tác dụng phụ của thuốc chống thải ghép và biến chứng ở những bệnh nhân sau ghép thận

Võ Tam


6/6

2014

-Khảo sát tình hình sử dụng thuốc chống thải ghép.


Đánh giá biến chứng sau ghép thận

-01 bài báo khoa học đăng ở tạp chí chuyên ngành


Nghiên cứu đặc điêm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân Lupus ban đỏ tại khoa Da liểu BVTW Huế

Nguyễn Thị Thanh Nhàn6/6

2014

-Xác định triệu chứng da và các xét nghiệm sinh học thường gặp của bệnh nhân Lupus ban đỏ

-Các xét nghiệm sinh học có giá trị chẩn đoán bệnh Lupus ban đỏ


01 bài báo khoa học


Nghiên cứu kết quả điều trị tụt nướu bằng kỹ thuật ghép luồn mô liên kết

Nguyễn Ngọc Tâm Đan4/4

2014

-Đánh giá kết quả điều trị tụt nướu bằng kỹ thuật ghép luồn mô liên kết

-Hiệu quả của kỹ thuật ghép mô liên kết trong điều trị tụt nướu

01 bài báo khoa học


Một số đặc điểm về hình dáng môi của sinh viên năm thứ nhất

Trần Tấn Tài5/5

2014

-Tỷ lệ môi so với chiều ngang mặt.

-Mức độ lộ răng trước tiên-Làm rõ các đặc điểm về hình dáng môi


01 bài báo khoa học


Nghiên cứu hình ảnh siêu âm 2D và Doppler động mạch cảnh và động mạch sống nền ở bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim có triệu chứng giảm tưới máu não

Tôn Nữ Trà My5/5

2014

-Nghiên cứu hình ảnh siêu âm 2D và Doppler động mạch cảnh và động mạch sống nền ở bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim

-Nghiên cứu này tìm hiểu ảnh hưởng của bệnh lý ở động mạch cảnh và động mạch sống nền đến các triệu chứng giảm tưới máu não ở các bệnh nhân được đặt máy tạo nhịp tim có các triệu chứng này.

01 bài báo khoa học đăng tạp chí chuyên của Trường


Nghiên cứu quy trình tiếp nhận, quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế

Ngô Viết Lộc5/5

2014

- Khảo sát quy trình tiếp nhận, quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế.

-


Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quy trình tiếp nhận, quản lý và bảo dưỡng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện.

- 01 bài báo khoa học


Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân và các yếu tố liên quan tại một số trạm y tế xã, phường thuộc thành phố Huế và huyện Phú lộc, tỉnh Thừa thiên Huế

Nguyễn Thị Hòa5/5

2014

-Đánh giá tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân.

-Đánh giá các yếu tố liên quan đến tình hình sử dụng thuốc-Đánh giá các yếu tố liên quan đến tình hình sử dụng thuốc của người dân.


-01 bài báo khoa học


Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đăng ký chuyên ngành trực tuyến

4/4

2014

Nội dung chính:

- Cung cấp thông tin về các chuyên ngành đào tạo của Khoa Du lịch

- Cho phép đăng ký chuyên ngành trực tuyến

- Sắp xếp ưu tiên (theo điểm hoặc theo thời điểm đăng ký) được phân vào chuyên ngành đăng ký

- Cảnh báo nguy cơ bị chuyển chuyên ngành

- Lập báo cáo kết quả phân chia sinh viên vào các chuyên ngành cho phòng ĐT&CTSVSản phẩm:

- Ứng dụng web hỗ trợ đăng ký chuyên ngành trực tuyến
- Đã hoàn thành đúng tiến độ các nội dung

- Chuẩn bị nghiệm thu chính thức vào tháng 12/2014

- Có khả năng hoàn thành đúng tiến độXây dựng ứng dụng quản lý lịch công tác tuần

4/4

2014

Nội dung chính:

- Các khái niệm Tổng quan

- Thiết kế hệ thống quản lý lịch công tác tuần

- Xây dựng hệ thống quản lý lịch công tác tuầnSản phẩm:

- Hệ thống quản lý lịch công tác tuần ứng dụng tại Khoa Du lịch – Đại học Huế- Đã hoàn thành đúng tiến độ các nội dung

- Chuẩn bị nghiệm thu chính thức vào tháng 12/2014

- Có khả năng hoàn thành đúng tiến độỨng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa về điểm đến Huế

3/3

2014

Nội dung chính:

- Cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách du lịch đối với điểm đến du lịch

- Phân tích sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với điểm đến Huế

- Một số giải pháp phát triển điểm đên Huế trong tương laiSản phẩm:

- Tài liệu dùng để tham khảo- Đã hoàn thành đúng tiến độ các nội dung

- Chuẩn bị nghiệm thu chính thức vào tháng 12/2014

- Có khả năng hoàn thành đúng tiến độĐánh giá mức độ nhận biết của học sinh phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Huế về hệ thống nhận diện thương hiệu Khoa Du lịch

3/3

2014

Nội dung chính:

- Cơ sở khoa học

- Thực trạng về hệ thống nhận diện thương hiệu Khoa Du lịch

- Các giải pháp nâng cao mức độ nhận diện thương hiệuSản phẩm:

- Tài liệu dùng để tham khảo- Đã hoàn thành đúng tiến độ các nội dung

- Chuẩn bị nghiệm thu chính thức vào tháng 12/2014

- Có khả năng hoàn thành đúng tiến độNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh động tại khách sạn SAIGON MORIN Huế

3/3

2014

Nội dung chính:

- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

- Nội dung kết quả nghiên cứu

- Định hướng và giải phápSản phẩm:

- Tài liệu dùng để tham khảo- Đã hoàn thành đúng tiến độ các nội dung

- Chuẩn bị nghiệm thu chính thức vào tháng 12/2014

- Có khả năng hoàn thành đúng tiến độPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của du khách Thái Lan đối với mặt hàng lưu niệm của Huế

3/3

2014

Nội dung chính:

- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm hàng lưu niệm của du khách Thái Lan đến Huế

- Đề xuất một số giải phápSản phẩm:

- Tài liệu dùng để tham khảo- Thanh lý có lý do chính đáng

- Thanh lý có lý do chính đáng

- Không hoàn thànhNghiên cứu ý nghĩa văn hóa trong từ vựng tiếng Hán

: portal -> data -> doc -> tintuc
tintuc -> Nghiên cứu một số đặc điểm
tintuc -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
tintuc -> XẾp hạng các trưỜng đẠi học châU Á CỦa tổ chức qs năM 2014 VÀ tin vui của giáo dục việt nam
tintuc -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học huế danh mụC ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi kh&cn cấp bộ NĂM 2017
tintuc -> I. TÌNh hình thực hiệN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/nhiệm vụ kh&cn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
tintuc -> ĐẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc biên bảN ĐÁnh giá SẢn phẩm tham dự “Triển lãm sản phẩm sáng tạo của sinh viên và cán bộ trẻ năm 2013”
tintuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam đẠi học huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
tintuc -> Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2015


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương