Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang29/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn

216Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn

264Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn

300Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn

348Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn

384Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn

432Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn

468Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn

516Trọng tải từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn

552Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn

600Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn

636Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn

696Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn

756Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn

816Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn

876Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn

936Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn

996Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn

1.056Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn

1.104Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn

1.164Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn

1.224Trọng tải từ 25 tấn trở lên

1.284
G

XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG TRUNG QUỐC, ĐÀI LOAI SẢN XUẤT
I

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể c lái xe1

Nhãn hiệu DONGFENG PEUGEOT


307 DC7164DTA 1.6; 05 chỗ

384307 DC7164DTA 2.0; 05 chỗ

460
2

Nhãn hiệu FAW


CA6360 1.0; 05 chỗ

138CA6360 1.1; 05 chỗ

138CA7110FA1 1.1; 05 chỗ

150CA7136ZE 1.3; 05 chỗ

161CA7156UE 1.5; 05 chỗ

184
3

Nhãn hiệu HAFEI


HFJ7110E 1.1; 05 chỗ

282HFJ71333E 1.1; 05 chỗ

316
4

Nhãn hiệu GONOW


GA6490 2.2; 07 chỗ

259
5

Nhãn hiệu IMAGE


SFJ 6370D 1.0; 08 chỗ

230
6

Nhãn hiệu JAC


HFC6450M2 2.0; 05 chỗ

213
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
REFINE 2.4; 07 chỗ

219
7

Nhãn hiệu JIANGNAN


GLOW JNJ7111 1.1; 04 chỗ

173
8

Nhãn hiệu JINBEI


SY6521DS2 2.5; 09 chỗ

230
9

Nhãn hiệu LIFAN


LF7130 1.3; 05 chỗ

302LF7160 1.6; 05 chỗ

345
10

Nhãn hiệu ROEWE


ROEWE CSA7250AA-GD 2.5; 05 chỗ

575
11

Nhãn hiệu SOYAT


HATCH BACK-NJ7150 1.5; 05 chỗ

167SUV NJ6471 2.2; 07 chỗ

184
12

Nhãn hiệu GEELY


JL7162U 1.6; 05 chỗ

207
13

Nhãn hiệu XIALY


CA7136 1.3; 05 chỗ

161CA7156UE 1.3; 05 chỗ

173
14

Nhãn hiệu ZHONGHUA


SY7182HS 1.8; 05 chỗ

288
15

Nhãn hiệu ZOTYE


RX6400 1.6; 05 chỗ

265
16

Nhãn hiệu CHERY


SQR 7080 0.8; 05 chỗ

104SQR 7110S11 1.1; 05 chỗ

115SQR 7111S11T 1.1; 05 chỗ

115SQR 7130A15 1.3; 05 chỗ

150SQR 7162A15 1.6; 05 chỗ

161SQR 7180T11 1.8; 05 chỗ

213SQR 7206T11T; 05 chỗ

265
17

Nhãn hiệu HONGXING


NOBLE 1.1; 05 chỗ

150
18

Nhãn hiệu BENDE


QY6360 1.1; 07 chỗ

138
19

Nhãn hiệu CHANA


SC6360A 1.0; 08 chỗ

161
20

Nhãn hiệu TOBECAR


TOBECAR - 1.3 5 chỗ

320
21

Nhãn hiệu GREATWLL


GREATWLL - CC6460KM03 - 05 chỗ

250GREATWLL - CC6460VM00 - 7 chỗ

220
22

Nhãn hiệu TOYOTA


TOYOTA - CAMRY 2.0EAT MALAYSIA

1.016TOYOTA - CAMRY 2.0EAT ĐÀI LOAN

1.014
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương