Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang22/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
LTZ 1500 4WD 5.3; 09 chỗ

2.412CHEVROLET TAHOE


LS 2WD 4.8; 09 chỗ

1.692LT1 2WD 5.3; 09 chỗ

1.788LS 4WD 5.3; 09 chỗ

1.872LT2 2WD 5.3; 09 chỗ

1.884LT1 4WD 5.3; 09 chỗ

1.932LT3 2WD 5.3; 09 chỗ

1.932LT2 4WD 5.3; 09 chỗ

2.028LT3 4WD 5.3; 09 chỗ

2.064LTZ 2WD 5.3; 09 chỗ

2.184LTZ 4WD 5.3; 09 chỗ

2.316CHEVROLET TAHOE HYBRID

-1HY 2WD 6.0; 08 chỗ

2.4601HY 4WD 6.0; 08 chỗ

2.592CHEVROLET TRAIL BLAZER

-LT1 2WD 4.2; 05 chỗ

1.596LT2 2WD 4.2; 05 chỗ

1.716LT1 4WD 4.2; 05 chỗ

1.716LT3 2WD 4.2; 05 chỗ

1.824LT2 4WD 4.2; 05 chỗ

1.836SS1 2WD 6.0; 05 chỗ

1.848LT3 4WD 4.2; 05 chỗ

1.944SS1 AWD 6.0; 05 chỗ

1.968SS3 2WD 6.0; 05 chỗ

1.980SS3 AWD 6.0; 05 chỗ

2.172CHEVROLET UPLANDER


LS REGULAR WHEEL BASE 3.9; 07 chỗ

1.080LS EXTENDED WHEEL BASE 1LS 3.9; 07 chỗ

1.212LS EXTENDED WHEEL BASE 1LT 3.9; 07 chỗ

1.464CHEVROLET CAPTIVA


LS 2.0; 07 chỗ

780LT 2.0; 07 chỗ

840LS 2.4; 07 chỗ

900LT 2.4L - 7 chỗ - xăng (số sàn)

739LTZ 2.4L - 7 chỗ - xăng (số TĐ)

795LT 2.4L - 7 chỗ - dầu (số sàn)

518LTZ 2.4L - 7 chỗ - dầu (số TĐ)

785CHEVROLET EPICA


2.0; 05 chỗ

720CHEVROLET PRIZM


PRIZM 1.8 5 chỗ

720CHEVROLET CRUZE


CRUZE LS 1.6 MT 5 chỗ (màu trắng)

478
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương