Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang9/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
CONVENIENCE 2.0; 05 chỗ

876POPULAR 2.0; 05 chỗ

948SUZUKI GRAND VITARA


2.0; 05 chỗ

840BASE 2WD 2.7; 05 chỗ

1.080BASE 4WD 2.7; 05 chỗ

1.176XSPORT 2WD 2.7; 05 chỗ

1.260XSPORT 4WD 2.7; 05 chỗ

1.332LUXURY 2WD 2.7; 05 chỗ

1.332LUXURY 4WD 2.7; 05 chỗ

1.416SUZUKI RENO


BASE 2.0; 05 chỗ

768CONVENIENCE PACKAGE 2.0; 05 chỗ

792SUZUKI APV


GL; 08 chỗ

456GLX; 07 chỗ

497SUZUKI SWIFT


1.5 AT; 05 chỗ

6001.5 MT; 05 chỗ

564SUZUKI SX4


2.0; 05 chỗ

792POPULAR 2.0; 05 chỗ

816SPORT 2.0; 05 chỗ

828SPORT ROAD TRIP 2.0; 05 chỗ

852SPORT CONVENIENCE 2.0; 05 chỗ

864SPORT ROAD TRIP CONVENIENCE 2.0; 05 chỗ

888SPORT TOURING PACKAGE 2.0; 05 chỗ

912SPORT ROAD TRIP TOURING 2.0; 05 chỗ

948SUZUKI SX4 CROSSOVER


BASE FWD 2.0; 05 chỗ

828BASE AWD 2.0; 05 chỗ

852ROAD TRIP EDITION FWD 2.0; 05 chỗ

852CONVENIENCE PACKAGE FWD 2.0; 05 chỗ

852CONVENIENCE PACKAGE AWD 2.0; 05 chỗ

876ROAD TRIP EDITION CONVENIENCE FWD 2.0; 05 chỗ

888TOURING PACKAGE FWD 2.0; 05 chỗ

924TOURING PACKAGE AWD 2.0; 05 chỗ

948ROAD TRIP EDITION TOURING FWD 2.0; 05 chỗ

948SUZUKI XL7


BASE 2-ROW 2WD 3.6; 07 chỗ

1.032PREMIUM 2-ROW 2WD 3.6; 07 chỗ

1.128PREMIUM 3-ROW 2WD 3.6; 07 chỗ

1.200LUXURY 2-ROW 2WD 3.6; 07 chỗ

1.200PREMIUM 2-ROW AWD 3.6; 07 chỗ

1.212STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
LUXURY 3-ROW 2WD 3.6; 07 chỗ

1.272PREMIUM 3-ROW AWD 3.6; 07 chỗ

1.284LUXURY 2-ROW AWD 3.6; 07 chỗ

1.284LIMITED 3-ROW 2WD 3.6; 07 chỗ

1.320LUXURY 3-ROW AWD 3.6; 07 chỗ

1.356LIMITED 3-ROW AWD 3.6; 07 chỗ

1.392
11

Nhãn hiệu SUBARU


SUBARU FORESTER


2.5 X; 05 chỗ

1.224SPORT 2.5 X; 05 chỗ

1.2602.5 X PREMIUM; 05 chỗ

1.3082.5 X L.L.BEAN EDITION; 05 chỗ

1.536SPORT 2.5 XT; 05 chỗ

1.5482.5 XT LIMITED; 05 chỗ

1.608SUBARU IMPREZA


2.5 I; 05 chỗ

9962.5 I WAGON; 05 chỗ

1.032WRX 2.5; 05 chỗ

1.416WRX 2.5 WAGON; 05 chỗ

1.440WRX STI 2.5; 05 chỗ

2.028SUBARU LEGACY

-2.5 I; 05 chỗ

1.1882.5 I SPECIAL EDITION; 05 chỗ

1.2122.5 I LIMITED; 05 chỗ

1.3922.5 GT LIMITED; 05 chỗ

1.6202.5 I WAGON; 05 chỗ

1.2482.5 I SPECIAL EDITION WAGON; 05 chỗ

1.3322.5 I LIMITED WAGON; 05 chỗ

1.4522.5 GT LIMITED WAGON; 05 chỗ

1.7643.0 R LIMITED; 05 chỗ

1.7882.5 GT SPEC.B; 05 chỗ

1.932SUBARU OUTBACK


SPORT 2.5; 05 chỗ

1.164BASIC 2.5; 05 chỗ

1.2722.5 I; 05 chỗ

1.3682.5 I L.L.BEAN EDITION; 05 chỗ

1.5122.5 I LIMITED; 05 chỗ

1.5722.5 I LIMITED L.L.BEAN EDITION; 05 chỗ

1.6682.5 XT LIMITED; 05 chỗ

1.7643.0 R L.L.BEAN EDITION; 05 chỗ

1.800SUBARU TRIBECA


3.6; 05 chỗ

1.7403.6; 07 chỗ

1.548LIMITED 3.6; 05 chỗ

1.884
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương