Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang7/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
LX-P AT 2.4; 05 chỗ

1.236EX MT 2.4; 05 chỗ

1.284EX AT 2.4; 05 chỗ

1.332EX-L MT 2.4; 05 chỗ

1.392EX-L AT 2.4; 05 chỗ

1.440EX-L MT 3.0; 05 chỗ

1.512EX-L AT 3.0; 05 chỗ

1.512EX AT 3.5; 05 chỗ

1.440EX-L AT 3.5; 05 chỗ

1.560HONDA CIVIC COUPE

 DX MT 1.8; 05 chỗ

840DX AT 1.8; 05 chỗ

888LX MT 1.8; 05 chỗ

948LX AT 1.8; 05 chỗ

996EX MT 1.8; 05 chỗ

1.056EX AT 1.8; 05 chỗ

1.104EX-L MT 1.8; 05 chỗ

1.128EX-L AT 1.8; 05 chỗ

1.176HONDA CIVIC GX

 AT (LIMITED AVAILABILITY) 1.8; 05 chỗ

1.428HONDA CIVIC HYBRID

 CTV AT-PZEV 1.3; 05 chỗ

1.272HONDA CIVIC SEDAN

 DX MT 1.8; 05 chỗ

852DX AT 1.8; 05 chỗ

900LX MT 1.8; 05 chỗ

960LX AT 1.8; 05 chỗ

1.008EX MT 1.8; 05 chỗ

1.056EX AT 1.8; 05 chỗ

1.104EX-L MT 1.8; 05 chỗ

1.128EX-L AT 1.8; 05 chỗ

1.176HONDA CIVIC COUPE SI

 2.0; 05 chỗ

1.188HONDA CIVIC SI SEDAN

 2.0; 05 chỗ

1.200HONDA CR-V

 SX 2.0; 05 chỗ

930EX 2.0; 05 chỗ

977EX-L 2.0; 05 chỗ

1.035LX 2WD 2.4; 05 chỗ

1.038LX 4WD 2.4; 05 chỗ

1.248EX 2WD 2.4; 05 chỗ

1.250EX 4WD 2.4; 05 chỗ

1.300EX-L 2WD 2.4; 05 chỗ

1.400


STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
EX-L 4WD 2.4; 05 chỗ

1.460HONDA ELEMENT


LX 2WD MT 2.4; 04 chỗ

1.080LX 2WD AT 2.4; 04 chỗ

1.128LX 4WD MT 2.4; 04 chỗ

1.164LX 4WD AT 2.4; 04 chỗ

1.212EX 2WD MT 2.4; 04 chỗ

1.200EX 2WD AT 2.4; 04 chỗ

1.248EX 4WD MT 2.4; 04 chỗ

1.284EX 4WD AT 2.4; 04 chỗ

1.320SC 2WD MT 2.4; 04 chỗ

1.296SC 2WD AT 2.4; 04 chỗ

1.344HONDA FIT


MT 1.5; 05 chỗ

828AT 1.5; 05 chỗ

876SPORT MT 1.5; 05 chỗ

900SPORT AT 1.5; 05 chỗ

948HONDA JAZZ


MT 1.5; 05 chỗ

720AT 1.5; 05 chỗ

780HONDA ODYSSEY


LX 3.5; 08 chỗ

1.248EX 3.5; 08 chỗ

1.392EX-L 3.5; 08 chỗ

1.548TOURING 3.5; 08 chỗ

1.932HONDA PILOT


LX 2WD 3.5; 08 chỗ

1.296LX 4WD 3.5; 08 chỗ

1.356VP 2WD 3.5; 08 chỗ

1.332VP 4WD 3.5; 08 chỗ

1.404EX 2WD 3.5; 08 chỗ

1.440EX 4WD 3.5; 08 chỗ

1.500SE 2WD 3.5; 08 chỗ

1.524SE 4WD 3.5; 08 chỗ

1.596EX-L 2WD 3.5; 08 chỗ

1.548EX-L 4WD 3.5; 08 chỗ

1.608HONDA RIDGELINE (PICKUP)


RT 3.5; 05 chỗ

1.200RTX 3.5; 05 chỗ

1.212RTS 3.5; 05 chỗ

1.296RTL 3.5; 05 chỗ

1.416HONDA S2000


2.2; 02 chỗ

1.908CR 2.2; 02 chỗ

2.016
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương