Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang6/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
TOURING HEV 2WD 2.3; 05 chỗ

1.464TOURING HEV 4WD 2.3; 05 chỗ

1.560GRAND TOURING HEV 2WD 2.3; 05 chỗ

1.608GRAND TOURING HEV 4WD 2.3; 05 chỗ

1.704MAZDA CX-9


SPORT FWD 3.7; 07 chỗ

1.452SPORT AWD 3.7; 07 chỗ

1.512TOURING FWD 3.7; 07 chỗ

1.560TOURING AWD 3.7; 07 chỗ

1.620GRAND TOURING FWD 3.7; 07 chỗ

1.644GRAND TOURING AWD 3.7; 07 chỗ

1.7043.7 L-V624avle (xăng)7 chỗ TĐ

1.541MAZDA CX9 3.7 AT 2011 - 7 chỗ

1.542MAZDA CX9 3.7 AT 2011 - 7 chỗ (Cửa nóc)

1.900MAZDA CX-7


SPORT FWD 2.3; 05 chỗ

1.368SPORT AWD 2.3; 05 chỗ

1.464TOURING FWD 2.3; 05 chỗ

1.464GRAND TOURING FWD 2.3; 05 chỗ

1.512TOURING AWD 2.3; 05 chỗ

1.560GRAND TOURING AWD 2.3; 05 chỗ

1.608MAZDA B-SERIS (PICKUP)


B2300 REGULAR CAB 4x2 2.3; 05 chỗ

696B4000 CAB PLUS 4 4x4 4.0; 05 chỗ

948B4000 CAB PLUS 4 SE 4x4 4.0; 05 chỗ

1.140MAZDA BT-50


2.0 -5 chỗ bán tải (dầu) số sàn

598NHÃN HIỆU KHÁC


MINI COOPER 1.6 - 5 chỗ - Số TĐ

1.401SMART ROADSTER - 2 chỗ

721Nhãn hiệu ACURA


ACURA MDX


3.5; 07 chỗ

1.680BASE 3.7; 07 chỗ

2.070TECH PACKAGE 3.7; 07 chỗ

2.240SPORT PACKAGE 3.7; 07 chỗ

2.400ACUURA RDX


2.3; 05 chỗ

1.727TECHNOLOGY 2.3; 05 chỗ

1.900ACURA RL


3.5; 07 chỗ

2.400TECHNOLOGY 3.5; 07 chỗ

2.520CMBS/PAX 3.5; 07 chỗ

2.700ACURA TL
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
3.2; 05 chỗ

1.750TYPE-S 3.5; 05 chỗ

2.000ACURA TSX


MT 2.4; 05 chỗ

1.572AT 2.4; 05 chỗ

1.572ACURA, ZDX – ADVANCE - 3.7 - 5 chỗ

3.030ACURA , MDX TECH (TECHNOLOGY) - 3.7 - 7 chỗ

2.500
6

Nhãn hiệu HON DA


LX MT 2.4; 05 chỗ

1.128LX AT 2.4; 05 chỗ

1.176LX AT 3.0; 05 chỗ

1.404LX-S MT 2.4; 05 chỗ

1.212LX-S AT 2.4; 05 chỗ

1.260EX MT 2.4; 05 chỗ

1.284EX AT 2.4; 05 chỗ

1.332EX-L MT 2.4; 05 chỗ

1.404EX-L AT 2.4; 05 chỗ

1.440EX-L MT 3.0; 05 chỗ

1.524EX-L AT 3.0; 05 chỗ

1.524EX-L MT 3.5; 05 chỗ

1.572EX-L AT 3.5; 05 chỗ

1.572HONDA ACCORD HYBRID


AT 3.0; 05 chỗ

1.716ACCORD SERAN - 2.0 - 05 chỗ

950ACCORD SSTOR - EX-L 2WD 3.5 chỗ

1.770ACCORD SSTOR - EX-L 4WD 3.5 chỗ

1.850ACCORD SSTOR - EX-L-MT 2.4 - 05 chỗ

1.300ACCORD SSTOR - EX-L-AT 2.4 - 05 chỗ

1.340CR-V- EX - 2.0 - 05 chỗ

1.015FITMT - 1.5 - 05 chỗ

700FITAT - 1.5 - 05 chỗ

750HONDA-CR-V-EX 2.4 - 5 chỗ

964HONDA ACCORD SEDAN


2.0; 05 chỗ

1.0992.4; 05 chỗ

1.343VP MT 2.4; 05 chỗ

1.032VP AT 2.4; 05 chỗ

1.080LX SE MT 2.4; 05 chỗ

1.152LX SE AT 2.4; 05 chỗ

1.200SE AT 3.0; 05 chỗ

1.296LX AT 3.0; 05 chỗ

1.392LX MT 2.4; 05 chỗ

1.140LX AT 2.4; 05 chỗ

1.176LX-P MT 2.4; 05 chỗ

1.188
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương