Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang5/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
GL 2.4 4WD(ca bin đơn)

375GL 2.4 2WD(ca bin đơn)

344MITSUBISHI, CANTER


PAJERO cứu thương 3.0- 4+1chỗ

1.074PAJERO L300 cứu thương 2.0- 6+1chỗ

783CANTER 7.5 GREAT -C$C 3.9cc- 3 chỗ tải

641CANTER 7.5 GREAT -T.Hở, 3.9cc- 3 chỗ tải

688CANTER 7.5 GREA- T.KÍN 3.9cc- 3 chỗ tải

724CANTER 6.5 WIDE- C$C 3.9cc- 3 chỗ tải

614CANTER 6.5 WIDE- T. HỞ 3.9cc- 3 chỗ tải

655CANTER 6.5 WIDE- T.KÍN 3.9cc- 3 chỗ tải

686CANTER 4.7 LW- C$C 3.9cc- 3 chỗ tải

568CANTER 4.7 LW- T. HỞ 3.9cc- 3 chỗ tải

609CANTER 4.7 LW- T. KÍN 3.9cc- 3 chỗ tải

640
4

Nhãn hiệu MAZDA


MAZDA 2


1.5 - 05 chỗ

7571.5L -DOHC 5 chỗ số sàn

6041.5L -DOHC 5 chỗ số TĐ

6341.5 MT 2011

605MAZDA MAZDA3


I SPORT 2.0; 05 chỗ

816I TUURING VALUE 2.0; 05 chỗ

972S SPORT 2.3; 05 chỗ

1.020S SPORT 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

1.044S TOURING 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

1.080S TOURING 2.3; 05 chỗ

1.080S GRAND TOURING 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

1.176S GRAND TOURING 2.3; 05 chỗ

1.1761.6;L- DOHC 05 chỗ số sàn

7581.6;L -DOHC 05 chỗ số TĐ

7881.6 - 05 chỗ

6502.0 - 05 chỗ

7202.5 - 05 chỗ.

8502.0 - 7 chỗ

868Hatchback 1.6 AT 2010

731Hatchback 1.6 AT 2011

779Sedan 1.6 AT 2011

783MAZDA MAZDA5


SPORT 2.3; 06 chỗ

900TOURING 2.3; 06 chỗ

1.032GRAND TOURING 2.3; 06 chỗ

1.116MAZDA MAZDA6


I SPORT 2.3; 05 chỗ

1.092


STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
I SPORT VALUE EDITION 2.3; 05 chỗ

1.128I VALUE EDITION 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

1.176S SPORT VALUE EDITION 3.0; 05 chỗ

1.272I SPORT TOURING 2.3; 05 chỗ

1.272S VALUE EDITION 3.0; 05 chỗ (5 cửa)

1.320I SPORT GRAND TOURING 2.3; 05 chỗ

1.380I GRAND TOURING 2.3; 05 chỗ (5 cửa)

1.404S SPORT TOURING 3.0; 05 chỗ

1.416S TOURING 3.0; 05 chỗ (5 cửa)

1.464S SPORT GRAND TOURING 3.0; 05 chỗ

1.536S GRAND TOURING 3.0; 05 chỗ (5 cửa)

1.5722.0L-DOHC 5 chỗ số sàn

1.047Sedan 2.0 AT 2011

1.048MAZDA MAZDASPEED3


SPORT 2.3; 05 chỗ

1.296TOURING 2.3; 05 chỗ

1.404MAZDA MX-5 MIATA


SV 2.0; 02 chỗ

1.176SPORT 2.0; 02 chỗ

1.224TOURING 2.0; 02 chỗ

1.356SPORT Power Retractable Hardtop 2.0; 02 chỗ

1.392GRAND TOURING 2.0; 02 chỗ

1.428TOURING Power Retractable Hardtop 2.0; 02 chỗ

1.464SPECIAL EDITION 2.0; 02 chỗ

1.512GRAND TOURING Power Retractable Hardtop 2.0; 02 chỗ

1.536MAZDA RX-8

 SPORT 1.3; 04 chỗ

1.500TOURING 1.3; 04 chỗ

1.680GRAND TOURING 1.3; 04 chỗ

1.76440TH ANNIVERSARY EDITION 1.3; 04 chỗ

1.776MAZDA TRIBUTE

 I SPORT FWD 2.3; 05 chỗ

1.104I TOURING FWD 2.3; 05 chỗ

1.224S SPORT FWD 3.0; 05 chỗ

1.248I SPORT 4WD 2.3; 05 chỗ

1.284S TOURING FWD 3.0; 05 chỗ

1.296I TOURING 4WD 2.3; 05 chỗ

1.332I GRANDTOURING FWD 2.3; 05 chỗ

1.356S SPORT 4WD 3.0; 05 chỗ

1.356S TOURING 4WD 3.0; 05 chỗ

1.392S GRANDTOURING FWD 3.0; 05 chỗ

1.428I GRANDTOURING 4WD 2.3; 05 chỗ

1.452S GRANDTOURING 4WD 3.0; 05 chỗ

1.524MAZDA TRIBUTE HYBRID: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương