Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang4/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
INFINITI FX45


AWD 4.5; 05 chỗ

2.832INFINITI G35 SEDAN


BASE 3.5; 05 chỗ

1.788JOURNEY 3.5; 05 chỗ

1.812SPORT 6MT 3.5; 05 chỗ

1.824XAWD 3.5; 05 chỗ

1.920INFINITI G37 COUPE


BASE 3.7; 04 chỗ

1.932JOURNEY 3.7; 04 chỗ

1.968SPORT 6MT 3.7; 04 chỗ

2.004INFINITI M


35 SEDAN 3.5; 05 chỗ

2.42435 AWD 3.5; 05 chỗ

2.52045 SEDAN 4.5; 05 chỗ

2.77245 AWD 4.5; 05 chỗ

2.916INFINITI QX56


2WD 5.6; 08 chỗ

2.5084WD 5.6; 08 chỗ

2.664
3

Nhãn hiệu MITSUBISHI


MITSUBISHI ECLIPSE


GS 2.4; 04 chỗ

1.164GT 3.8; 04 chỗ

1.368SE 2.4; 04 chỗ

1.380SE-V6 3.8; 04 chỗ

1.656MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER


GS 2.4; 04 chỗ

1.488GT 3.8; 04 chỗ

1.668MITSUBISHI ENDEAVOR


LS 2WD 3.8; 05 chỗ

1.596LS AWD 3.8; 05 chỗ

1.680SE 2WD 3.8; 05 chỗ

1.692SE AWD 3.8; 05 chỗ

1.776MITSUBISHI GALANT

-DE 2.4; 05 chỗ

1.176ES 2.4; 05 chỗ

1.224SE 2.4; 05 chỗ

1.320GTS 3.8 05 chỗ

1.452RALLIART 3.8; 05 chỗ

1.572MITSUBISHI COLT PLUS


1.6; 05 chỗ

600MITSUBISHI LANCER


EX GT 2.0; 05 chỗ

720FORTIS 2.0; 05 chỗ

780STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
DE 2.0; 05 chỗ

816ES 2.0; 05 chỗ

936GTS 2.0; 05 chỗ

1.032IO 2.5; 05 chỗ

840MITSUBISHI LANCER EVOLUTION


GSR 2.0; 05 chỗ

1.908MR 2.0; 05 chỗ

2.220MITSUBISHI OUTLANDER


ES 2WD 2.4; 07 chỗ

1.008ES 2WD 3.0; 07 chỗ

1.104ES 4WD 2.4; 07 chỗ

1.080LS 2WD 3.0; 07 chỗ

1.140SE 2WD 2.4; 07 chỗ

1.176XLS 2WD 3.0; 07 chỗ

1.250LS 4WD 3.0; 07 chỗ

1.250SE 4WD 2.4; 07 chỗ

1.350XLS 4WD 3.0; 07 chỗ

1.350MITSUBISHI PAJERO


PAJERO- GL 2,7 ; 07 chỗ

1.440PAJERO- GL-S AT 3.0; 07 chỗ

2.100PAJERO- GL- SMT 3.0; 07 chỗ

2.030PAJERO- GL-SGL 3.0; 09 chỗ

1.780PAJERO- GL-MT 3.0; 7 chỗ

1.867PAJERO- LAND CRUISER 4,0 7 chỗ

3.000LANCER- GLX 1,6-5 chỗ

500LANCER- 2,0, 5 chỗ

740OUTLANDER-4X2 2,4 , 5 chỗ

900MITSUBISH - PAJERO - cứu thương 3.0. 4+1chỗ

950MITSUBISH - L300 - cứu thương 2.0. 6+1chỗ

703MITSUBISHI RAIDER (PICKUP)


LS EXTENDED CAR 2WD MT 3.7; 06 chỗ

912LS EXTENDED CAR 2WD AT 3.7; 06 chỗ

1.044LS DOUBLE CAR 2WD 3.7; 06 chỗ

1.140LS DOUBLE CAR 4WD V6 3.7; 06 chỗ

1.272MITSUBISHI, GRANDIS


GRANDIS NA4WLRULVT 2.4- 7 chỗ

1.033PAJERO SPORT D.2WD.AT 2.5- 7 chỗ

860ZINGER GLS (AT)VC4WLRHEYVT 2.5- 8 chỗ

742ZINGER GLS VC4WLNHEYVT 2.5- 8 chỗ

707TRITON (PICKUP)


GLS AT 2,5 - 5 chỗ TĐ (ca bin kép)

674GLS 2.5 - 05 bán tải (số sàn) (ca bin kép)

647GLX 2.5 - 05 bán tải (ca bin kép)

563GL 2.4 - 05 bán tải (ca bin kép)

527
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương