Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang34/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
DFA7050T - 4.95Tấn

275ZB3810T1 - 950Kg

155ZB3812T1 - 1.2Tấn

200DFA3810T(DFA3810T1) - 950Kg

125DFA9970T,T2,T2,T3 - 7 Tấn

293Ô tô tải 2 cầu 9650T2 - 5 Tấn

385
5

Ô tô tải thùng có mui


DFA3.2T3; DFA3.2T3-LK - 3.2Tấn

275DFA3810T-MB; DFA3810T1-MB - 850Kg

125DFA4215T- MB 1.25Tấn

205DFA4215T1- MB 1.05Tấn

205DFA6227T-MB- 2.25Tấn

228DFA7027T3; DFA7027T3 - MB - 2.25Tấn

178DFA7050T-MB; DFA7050T-MB/LK- 4.7Tấn

275DFA9970T2-MB; DFA9970T3-MB- 6.8 Tấn

293DFA9975T-MB- 7.2Tấn

358Xe mui thùng phủ 2 cầu 9650T2-MB- 4.75 Tấn

385ZB3810T1- MB - 850 Kg

155ZB3812T1 - MB - 1Tấn

175
6

Xe ben tải thùng tự đổ 1 cầu


4025DG3B - 2.35Tấn

196DFA 3805D- 950Kg

175DFA10307D- 6.8 Tấn

293DFA12080D; DFA12080D-HD- 7.86 Tấn

500DFA9670DA-1;DFA9670DA-2;DFA9670DA-3;DFA9670DA-4 -6.8 Tấn

440DFA9670DA-T750 ; DFA9670D-T860 -6.8 Tấn

440KC3815D-T400 - 1.2 Tấn

161KC3815D-T550 - 1.2 Tấn

170KC6025D- PH - 2.5 Tấn

260KC6025D-PD - 2.5 Tấn

251KC6625D - 2.5 Tấn

265KC8135D; KC8135D-T650A; KC8135D-T750 - 3.45 Tấn

330KC8550D - 5 Tấn

331KC9050D-T600 - 4.95 Tấn

355KC9050D-T700 - 4.95 Tấn

400KC9060D-T600 - 6 Tấn

355KC9060D-T700 - 6 Tấn

355ZB3812D-T550 - 1.2 Tấn

193ZB5220D-2.2 Tấn

207
7

Xe tải ben tự đổ 2 cầu


9650D2A - 5Tấn

3619670D2A; 9670D2A-TT - 6.8Tấn

435KC6025D2-PD - 2.5Tấn

280STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
KC6025D2-PH- 2.5Tấn

287KC6625D2- 2.5Tấn

298KC8135D2;KC8135D2-T550;KC8135D2-T650;KC8135D2-T650A;KC8135D2-T750 - 3.45Tấn

385KC8550D2 - 5Tấn

367KC9050D2-T600; KC9050D2-T700 - 4.95Tấn

410KC9060D2-T600; KC9060D2-T700 - 6Tấn

392ZB5225D2 - 2.35Tấn

243

PHỤ LỤC SỐ II

Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy và một số loại tài sản khác

(Ban hành kèm theo Quyết định số 516/2012/QĐ-UBND, ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh Hà Giang)
ĐVT: triệu đồng

STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ

I

Xe máy nhập khẩu do các hãng Nhật Bản sản xuất

1

Nhãn hiệu HONDA

 

 

 

@ 125cc

60

 

 

@ 150cc

70

 

 

AIR BLADE

40

 

 

ASTEA (kiểu cao) 100 cc

24

 

 

ASTEA (kiểu thấp) 100 cc

21

 

 

CBR 125cc

55

 

 

CBR 150 cc

65

 

 

CBR 600 cc

250

 

 

CBX 125 cc

50

 

 

CD 125 cc

45

 

 

CD 50 cc

15

 

 

CD 90 cc

20

 

 

CG 100 cc

20

 

 

CG 125 cc

25

 

 

CREA SCOOPY 50 cc

45

 

 

CUSTOM CM 125 cc

70

 

 

DREAM EXCEL, DAMSEL 100 cc

21

 

 

DREAM I 100 cc

20

 

 

DREAM II 100 cc (kiểu cao)

26

 

 

DREAM II 100 cc (kiểu thấp)

23

 

 

DYLAN 125 cc

70

 

 

DYLAN 150 cc

80

 

 

FORTUNE WING 125 cc

27

 

 

FUMA 125 cc

40

 

 

GL PRO100 cc

24

 

 

GL PRO 145 cc

35

 

 

GL PRO 160 cc

40

 

 

GL PRO MAX 125 cc

35

 

 

JOYING 125 cc

28

 

 

LEAD 110 cc

30

 

 

NXR125 BROSKS

60

 

 

PANTHEON, FES 125 cc

80

 

 

PANTHEON, FES 150 cc

90

 

 

PS 125cc

119

 

 

REBEL CA 125 cc

60

 

 

SCOOPY 50 cc

44

 

 

SCR 110 cc

42

 

 

SDH 125 cc

40

 

: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương