Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang3/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
2.0; 05 chỗ

720NISSAN MICRA

 1.2; 05 chỗ

660NISSAN PATROL


3.0; 07 chỗ

1.2004.2; 07 chỗ

1.440NISSAN QUASHQAI

 LE 2.0; 05 chỗ

780SE 2.0; 05 chỗ

840NISSAN- QUASHQAI 2.0 2011

1.124NISSAN SUNNY

 1.6; 05 chỗ

600NISSAN TEANA

 LX 2.0; 05 chỗ

720EX 2.0; 05 chỗ

780LX 2.3; 05 chỗ

780EX 2.3; 05 chỗ

84025P 2.5; 05 chỗ

7802.5; 05 chỗ

1.326NISSAN TIIDA

 1.6 05 chỗ

6001.8; 05 chỗ

741NISSAN VERITA

 1.3; 05 chỗ

540NISSAN X-TRAIL

 2.0; 05 chỗ

7202.2; 05 chỗ

780250X 2.5; 05 chỗ

900SLX 2.5; 05 chỗ

900SLXT 2.5; 05 chỗ

1.200NISSAN LIVINA

 1.6; 05 chỗ

600GRAND 1.8

780NISSAN FRONTIER CREW CAB (PICKUP)

 SE 4x2 4.0; 05 chỗ

900SE LWB 4x2 4.0; 05 chỗ

936SE 4x4 4.0; 05 chỗ

1.020SE LWB 4x4 4.0; 05 chỗ

1.056NISMO 4x2 4.0; 05 chỗ

1.068LE 4x2 4.0; 05 chỗ

1.032LE LWB 4x2 4.0; 05 chỗ

1.104NISMO 4x4 4.0; 05 chỗ

1.176LE 4x4 4.0; 05 chỗ

1.188LE LWB 4x4 4.0; 05 chỗ

1.200STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
NISSAN FRONTIER KING CAB (PICKUP)


XE 4x2 2.5; 04 chỗ

696SE 4x2 2.5; 04 chỗ

792SE 4x2 4.0; 04 chỗ

828SE 4x4 4.0; 04 chỗ

936LE 4x2 4.0; 04 chỗ

1.008NISMO 4x2 4.0; 04 chỗ

1.008NISMO 4x4 4.0; 04 chỗ

1.080LE 4x4 4.0; 04 chỗ

1.116NISSAN TITAN CREW CAB (PICKUP)


XE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ

1.152XE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ

1.176SE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ

1.236LE SWD 4x4 5.6; 06 chỗ

1.608LE LWD 4x4 5.6; 06 chỗ

1.632NISSAN TITAN KING CAB (PICKUP)


XE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ

1.032XE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ

1.056SE SWD 4x2 5.6; 06 chỗ

1.128SE LWD 4x2 5.6; 06 chỗ

1.152NISAN TENRRNO


2.4 ;07 chỗ

840NISAN TENRRNO


2.0 ;05 chỗ

888NISSAN - TEANA - 2.0 - 5 chỗ

900NISSAN - TEANA - 250XV 2.5 - 5 chỗ

867NISSAN - SENTRA - GX 1.3 - 5 chỗ

493NISSAN - SENTRA - 1.8 - 5 chỗ

713NISSAN - GRAND LIVINA - 1.8 - 7 chỗ

800NISSAN- TIIDA - 1.8G - 7 chỗ

713NISSAN- TEANA 2.0TB AT

955NISSAN- TEANA 200XE 2010

1.150NISSAN- TEANA 200XI 2.0 XTRONIC CVT 2011

1.120NISSAN- TEANA 250XL 2.5 XTRONIC CVT 2011

1.274NISSAN- TEANA 250XV 2.5 XTRONIC CVT 2010

1.233
2

Nhãn hiệu INFINITI


RDW 3.5; 05 chỗ

1.764ADW 3.5; 05 chỗ

1.836JOURNEY RDW 3.5; 05 chỗ

1.956JOURNEY ADW 3.5; 05 chỗ

2.040INFINITI QX56 V8 5.6 - 8 Chỗ

2.679INFINITI FX35


AWD 3.5; 05 chỗ

2.1482WD 3.5; 05 chỗ

2.232
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương