Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang28/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   42STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
SPARK van 1.0L 2 chỗ

214SPARK LT 1.0L 5 chỗ số sàn

304SPARK LTA 1.0L 5 chỗ số TĐ

336LT SUPER 1.0L 5 chỗ số TĐ

366
4

Nhãn hiệu SAMSUNG


SAMSUNG SM3


1.6; 05 chỗ

660SAMSUNG SM3 - RE 1.6 - 5 chỗ

420SAMSUNG SM3 - CE 1.6 05 chỗ

534SAMSUNG SM3 - LEPLUS 1.6 5 chỗ

600SAMSUNG SM3PE - 1.6 - 5 chỗ

436SAMSUNG SM3 - 1.8 - 5 chỗ

503
5

Nhãn hiệu SSANGYONG


SSANGYONG ACTYON


2.0; 05 chỗ

660CX7 2.7; 05 chỗ

780SSANGYONG KYRON

-2.0; 07 chỗ

660LV7 2.7; 07 chỗ

780SSANGYONG REXTON


RX270XDI 2.7; 07 chỗ

780RX270XVT 2.7; 07 chỗ

720SSANGYONG REXTON II


RX270XDI 2.7; 07 chỗ

780RX320 3.2; 07 chỗ

840SSANGYONG STAVIC


SV270 2.7; 07 chỗ

720SSANGYONG CHAIRMAN


3.2; 05 chỗ

1.080SSANGYONG KORANDO


2.9; (tải van)

480SSANGYONG – CHAIRMAN- CW700 - 3.6 - 5 chỗ

2.800
II

Xe ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên


Từ 10 đến dưới 15 chỗ

480Từ 15 đến dưới 24 chỗ

732Từ 24 đến dưới 30 chỗ

984Từ 30 đến dưới 35 chỗ

1.224Từ 35 đến dưới 40 chỗ

1.476Từ 40 đến dưới 45 chỗ

1.728Từ 45 đến dưới 50 chỗ

2.445Từ 50 đến dưới 60 chỗ

2.232Từ 60 chỗ trở lên

2.472
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ

III

Xe ô tô vận tải các loại

168Trọng tải dưới 750 kg

228Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn

276Trọng tải từ 1 tấn đến dưới 1,25 tấn

336Trọng tải từ 1,25 tấn đến dưới 1,5 tấn

384Trọng tải từ 1,5 tấn đến dưới 2,0 tấn

444Trọng tải từ 2,0 tấn đến dưới 2,5 tấn

492Trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 3,0 tấn

552Trọng tải từ 3,0 tấn đến dưới 3,5 tấn

600Trọng tải từ 3,5 tấn đến dưới 4,0 tấn

660Trọng tải từ 4,0 tấn đến dưới 4,5 tấn

708Trọng tải từ 4.5 tấn đến dưới 5,5 tấn

768Trọng tải từ 5,5 tấn đến dưới 6,5 tấn

816Trọng tải từ 6,5 tấn đến dưới 7,5 tấn

900Trọng tải từ 7,5 tấn đến dưới 8,5 tấn

972Trọng tải từ 8,5 tấn đến dưới 9,5 tấn

1.044Trọng tải từ 9,5 tấn đến dưới 11 tấn

1.128Trọng tải từ 11 tấn đến dưới 12,5 tấn

1.200Trọng tải từ 12,5 tấn đến dưới 14 tấn

1.272Trọng tải từ 14 tấn đến dưới 16 tấn

1.356Trọng tải từ 16 tấn đến dưới 18 tấn

1.428Trọng tải từ 18 tấn đến dưới 20 tấn

1.500Trọng tải từ 20 tấn đến dưới 22 tấn

1.572Trọng tải từ 22 tấn đến dưới 25 tấn

1.656Trọng tải từ 25 tấn trở lên

1.300HYUNDAI HD270 - 2009 (Trộn bê tông)

1.500HYUNDAI XITEC HD260 (16.000 L)

1.800HYUNDAI XITEC HD310 (22.000 L)F

XE Ô TÔ DO CÁC HÃNG LIÊN XÔ, ĐÔNG ĐỨC CŨ SẢN XUẤT
I

Xe ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên


Từ 10 đến dưới 15 chỗ

420Từ 15 đến dưới 24 chỗ

636Từ 24 đến dưới 30 chỗ

852Từ 30 đến dưới 35 chỗ

1.080Từ 35 đến dưới 40 chỗ

1.296Từ 40 đến dưới 45 chỗ

1.512Từ 45 đến dưới 50 chỗ

1.728Từ 50 đến dưới 60 chỗ

1.944Từ 60 chỗ trở lên

2.172
II

Xe ô tô vận tải các loại


Trọng tải dưới 750 kg

132Trọng tải từ 750 kg đến dưới 1 tấn

180
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương