Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang26/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
HYUNDAI GENNEIS


BH380 3.8;05 chỗ

1.9852.0;AT 4 chỗ

1.1083.3; AT 05 chỗ

1.676HYUNDAI H-I


2.5; 9 chỗ

684HYUNDAI EQUUS


VS 380 3.8AT 04 chỗ

2.742VS 460 4.6;AT 04 chỗ

3.287HYUNDAI I20


1.4; 05 chỗ

533HYUNDAI ATOSPIME


GL 1.1; 05

306HYUNDAI ACCENT.


1.4 MT- 5 chỗ

5351.4 AT - 5 chỗ

567
2

Nhãn hiệu KIA


KIA AMANTI


BASE 3.8; 05 chỗ

1.452KIA OPTIMA


2.0L 05 chỗ xăng, TĐ 6 cấp

889EX 2.0; 05 chỗ

840LX 2.4; 05 chỗ

972LX 2.7; 05 chỗ

1.128EX 2.4; 05 chỗ

1.140EX 2.7; 05 chỗ

1.188KIA RIO5


LX 1.6; 05 chỗ

756SX 1.6; 05 chỗ

804KIA RIO


BASE 1.6; 05 chỗ

648LX 1.6; 05 chỗ

744RIO- EX - 1.4 - 5 chỗ

600RIO - 1.6 - 5 chỗ MT

398RIO - 1.6 05 chỗ AT

441SX 1.6; 05 chỗ

792KIA RONDO


BASE 2.4; 07 chỗ

852LX 2.4; 07 chỗ

912LX 2.7; 07 chỗ

960EX 2.4; 07 chỗ

972EX 2.7; 07 chỗ

1.020KIA SEDONA


BASE SWB 3.8; 07 chỗ

1.080


STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
LX LWB 3.8; 07 chỗ

1.200EX LWB 3.8; 07 chỗ

1.308KIA SORENTO


EX 2.5 4x2; 07 chỗ

816EX 2.5 4x4; 07 chỗ

882BASE 4x2 3.3; 05 chỗ

1.260LX 4x2 3.3; 05 chỗ

1.320LX 4x4 3.3; 05 chỗ

1.428EX 4x2 3.8; 05 chỗ

1.416EX 4x4 3.8; 05 chỗ

1.524SORENTO - 1.6 - 5 chỗ

5502WDDSLMT 2.2 - 7 chỗ

8342WDGASMT 2.4 - 7 chỗ

804LIMITED 2.0 - 7 chỗ

930DAT-4WD 2.2 (dầu TĐ-2 cầu)

1.028GMT-2WD 2.4 (xăng sàn-1 cầu)

929DAT-4WD 2.4 (xăng sàn-2 cầu

947GAT-2WD 2.4 (xăng TĐ-1 cầu)

945GAT-2WD 2.4 (xăng TĐ-1 cầu) có ESP camera

988KIA SPECTRA5


SX 2.0; 05 chỗ

924KIA SPECTRA


LX 2.0; 05 chỗ

756EX 2.0; 05 chỗ

852SX 2.0; 05 chỗ

924KIA SPORTAGE


LX 2.0 2WD; 05 chỗ

960LX 2.0 4WD; 05 chỗ

1.164LX 2.7 2WD; 05 chỗ

1.176LX 2.7 4WD; 05 chỗ

1.260EX 2.7 2WD; 05 chỗ

1.248EX 2.7 4WD; 05 chỗ

1.332GMT-2WD 2.0L (một cầu số sàn) 5 chỗ

809GAT-2WD 2.0L (một cầu số TĐ) 5 chỗ

834GMT-2WD 2.0L (hai cầu số sàn) 5 chỗ

839KIA CARENS


EX 2.0; 07 chỗ (số sàn)

600EX 2.0; 07 chỗ (số tự động)

6242.0; 07 chỗ (số sàn)

5522.0; 07 chỗ (số tự động)

576GX 2.0; 07 chỗ

600CARNIVAL - 2.7 - 8 chỗ

690SX AT 2.0-7 chỗ số TĐ

587SX MT 2.0-7 chỗ số TĐ

567
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương