Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang21/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   42STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
ADVENTURE 6.0; 05 chỗ

3.084
8 948

Nhãn hiệu OPEL


OPEL ANTARA


2.0; 05 chỗ

8402.4; 05 chỗ

960
9

Nhãn hiệu CHEVROLET


CHEVROLET AVEO5


SVM 1.6; 05 chỗ

600LS 1.6; 05 chỗ

696CHEVROLET AVEO


LS 1.6; 05 chỗ

708LT 1.6; 05 chỗ

804CHEVROLET COBALT


LS COUPE 2.2; 05 chỗ

840LS 2.2; 05 chỗ

840LT1 2.2; 05 chỗ

876LT1 COUPE 2.2; 05 chỗ

876LT2 2.2; 05 chỗ

948LT2 COUPE 2.2; 05 chỗ

948SPORT 2.2; 05 chỗ

1.140SPORT COUPE 2.2; 05 chỗ

1.140SS TURBO CHARGED COUPE 2.2; 05 chỗ

1.296CHEVROLET CORVETTE


COUPE LT1 6.2; 02 chỗ

2.532COUPE LT2 6.2; 02 chỗ

2.616COUPE LT3 6.2; 02 chỗ

2.760COUPE LT4 6.2; 02 chỗ

2.940CONVERTIBLE LT2 6.2; 02 chỗ

3.000CONVERTIBLE LT3 6.2; 02 chỗ

3.264CONVERTIBLE LT4 6.2; 02 chỗ

3.444Z06 LZ1 7.0; 02 chỗ

3.912Z06 LZ2 7.0; 02 chỗ

4.068Z06 LZ3 7.0; 02 chỗ

4.248CHEVROLET EQUINOX


LS 2WD 3.4; 05 chỗ

1.320LT1 2WD 3.4; 05 chỗ

1.368LS AWD 3.4; 05 chỗ

1.416LT2 2WD 3.4; 05 chỗ

1.440LT1 AWD 3.4; 05 chỗ

1.464LT2 AWD 3.4; 05 chỗ

1.536LTZ 2WD 3.4; 05 chỗ

1.596SPORT 2WD 3.6; 05 chỗ

1.620LTZ AWD 3.4; 05 chỗ

1.692


STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
SPORT AWD 3.6; 05 chỗ

1.704CHEVROLET HHR


LS 2.2; 05 chỗ

972LT1 2.2; 05 chỗ

1.032LT2 2.4; 05 chỗ

1.164SS 2.0; 05 chỗ

1.332CHEVROLET HHR PANEL


LS 2.2; 02 chỗ

984LT1 2.2; 02 chỗ

1.044LT2 2.4; 02 chỗ

1.176CHEVROLET IMPALA


LS 3.5; 06 chỗ

1.104LT 3.5; 06 chỗ

1.14050TH ANNIVERSARY 3.5; 06 chỗ

1.2722LT 3.9; 06 chỗ

1.272LTZ 3.9; 06 chỗ

1.392SS 5.3; 06 chỗ

1.476CHEVROLET MALIBU


LS 2.4; 05 chỗ

1.152LT1 2.4; 05 chỗ

1.224LT2 2.4; 05 chỗ

1.332LTZ 3.6; 05 chỗ

1.572CHEVROLET MALIBU CLASSIC


LT2 3.5; 05 chỗ

1.188CHEVROLET MALIBU HYBRID


HY 2.4; 05 chỗ

1.392CHEVROLET SUBURBAN


LS 1500 2WD 5.3; 09 chỗ

1.860LT1 1500 2WD 5.3; 09 chỗ

1.896LS 2500 2WD 6.0; 09 chỗ

1.920LT1 2500 2WD 6.0; 09 chỗ

1.968LS 2500 4WD 5.3; 09 chỗ

1.992LT2 1500 2WD 5.3; 09 chỗ

2.016LT1 1500 4WD 5.3; 09 chỗ

2.040LS 2500 4WD 6.0; 09 chỗ

2.064LT3 1500 2WD 5.3; 09 chỗ

2.064LT2 2500 2WD 6.0; 09 chỗ

2.076LT1 2500 4WD 6.0; 09 chỗ

2.112LT3 2500 2WD 6.0; 09 chỗ

2.124LT2 1500 4WD 5.3; 09 chỗ

2.148LT3 1500 4WD 5.3; 09 chỗ

2.196LT2 2500 4WD 6.0; 09 chỗ

2.220LT3 2500 4WD 6.0; 09 chỗ

2.268LTZ 1500 2WD 5.3; 09 chỗ

2.280
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương