Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang19/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
LIMITED 4.6L 4x4; 07 chỗ

1.548LIMITED 4.6L AWD; 07 chỗ

1.548FORD FOCUS


S COUPE 2.0; 05 chỗ

828S 2.0; 05 chỗ

852SE COUPE 2.0; 05 chỗ

876SE 2.0; 05 chỗ

888SES COUPE 2.0; 05 chỗ

948SES 2.0; 05 chỗ

960FOCUS 1.8 MT 4 cửa

556FOCUS 1.8 AT 5 cửa

619FOCUS 2.0 AT 5 cửa ( máy dầu)

724FOCUS 2.0 AT 4 cửa (xăng)

672FORD MUSTANG


DELUXE COUPE 4.0; 04 chỗ

1.116PREMIUM COUPE 4.0; 04 chỗ

1.188DELUXE CONVERTIBLE 4.0; 04 chỗ

1.392PREMIUM CONVERTIBLE 4.0; 04 chỗ

1.452GT DELUXE COUPE 4.6; 04 chỗ

1.488GT PREMIUM COUPE 4.6; 04 chỗ

1.548GT DELUXE CONVERTIBLE 4.6; 04 chỗ

1.752GT PREMIUM CONVERTIBLE 4.6; 04 chỗ

1.812FORD SHELBI GT500


COUPE 5.4; 04 chỗ

2.352CONVERTIBLE 5.4; 04 chỗ

2.616FORD TAURUS X


SEL FWD 3.5; 05 chỗ

1.332SEL AWD 3.5; 05 chỗ

1.416EDDIE BAUER FWD 3.5; 05 chỗ

1.464LIMITED FWD 3.5; 05 chỗ

1.500EDDIE BAUER AWD 3.5; 05 chỗ

1.548LIMITED AWD 3.5; 05 chỗ

1.596FORD TRANSIT


350L; 15 chỗ

7802.4L EURO II-16 chỗ Diesl

720FORD RANGGER SUPER CAB 4x2 (PICKUP)


XL 2.3; 05 chỗ (02 cửa)

708XLT 2.3; 05 chỗ (02 cửa)

780SPORT 3.0; 05 chỗ (02 cửa)

804XLT 3.0; 05 chỗ (04 cửa)

840SPORT 3.0; 05 chỗ (04 cửa)

864FORD RANGGER SUPER CAB 4x4 (PICKUP)


XL 4.0; 05 chỗ (02 cửa)

876XLT 4.0; 05 chỗ (02 cửa)

̣̣̣912STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
SPORT 4.0; 05 chỗ (02 cửa)

936XLT 4.0; 05 chỗ (04 cửa)

972SPORT 4.0; 05 chỗ (04 cửa)

996FX4 4.0; 05 chỗ (02 cửa)

1.008FX4 4.0; 05 chỗ (04 cửa)

1.068FORD MONDEO


PORD 2.3 AT

924EVEREST – XLT 2.6 – 4X4 – 7 chỗ

1.400EVEREST – 4X4 737 kg (PICKUP)

543EVEREST – 4X2 737 kg (PICKUP)

508EVEREST – 4X4 667 kg (PICKUP)

630EVEREST – 4X2 667 kg (PICKUP)

530
4

Nhãn hiệu DODGE


DODGE AVENGER


SXT 2.4; 05 chỗ

1.164R/T 3.5; 05 chỗ

1.368R/T AWD 3.5; 05 chỗ

1.476DODGE CALIBER


SE 1.8; 05 chỗ

864SXT 1.8; 05 chỗ

1.008R/T FWD 2.4; 05 chỗ

1.104R/T AWD 2.4; 05 chỗ

1.224SRT4 2.4; 05 chỗ

1.332DODGE CHALLENGER


SRT8 6.1; 05 chỗ

2.136DODGE CHAGER


SE 2.7; 05 chỗ

1.296SXT 3.5; 05 chỗ

1.512SXT AWD 3.5; 05 chỗ

1.644R/T 5.7; 05 chỗ

1.788R/T AWD 5.7; 05 chỗ

1.908SRT8 6.1; 05 chỗ

2.124DODGE DURANGO


SXT 4x2 3.7; 08 chỗ

1.332SXT 4x4 4.7; 08 chỗ

1.500SLT 4x2 3.7; 08 chỗ

1.488ADVENTURER MODEL 4x2 4.7; 08 chỗ

1.584SLT 4x4 3.7; 08 chỗ

1.656ADVENTURER MODEL 4x4 4.7; 08 chỗ

1.692LIMITED 4x2 4.7; 08 chỗ

1.740LIMITED 4x4 4.7; 08 chỗ

1.848DODGE CARAVAN


SE 3.3; 07 chỗ

1.104SXT 3.8; 07 chỗ

1.356
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương