Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụC



tải về 4.59 Mb.
trang16/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   42




STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ




2.0 T SPECIAL EDITION QUATTRO TIPTRONIC; 05 chỗ

1.908







2.0 T SE AVANT QUATTRO TIPTRONIC; 05 chỗ

1.956







3.2 WITH MULTITRONIC; 05 chỗ

2.076







3.2 QUATTRO; 05 chỗ

2.124







3.2 AVANT QUATTRO; 05 chỗ

2.184







3.2 QUATTRO WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.196







3.2 AVANT QUATTRO WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.256







2.0 T CABRI OLET WITH MULTITRONIC; 05 chỗ

2.268







2.0 T CABRI OLET QUATTRO WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.388







3.2 CABRI OLET QUATTRO WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.736







AUDI A5










COUPE 3.2 ; 05 chỗ

2.280







COUPE WITH TIPTRONIC 3.2 ; 05 chỗ

2.352







AUDI A6










2.0; 05 chỗ

1.040







2.0 S LINE; 05 chỗ

1.170







3.0 TDI QUATTRO; 05 chỗ

1.800







3.1; 05 chỗ

1.690







3.1 AVANT FSI QUATTRO; 05 chỗ

1.950







3.2; 05 chỗ

2.448







3.2 WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.628







3.2 AVANT WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.796







4.2 WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

3.216







AUDI A8










4.2; 05 chỗ

4.032







L 4.2; 05 chỗ

4.272







L W12 6.0; 05 chỗ

6.864







AUDI R8










COUPE QUATTRO 4.2; 02 chỗ

6.228







COUPE QUATTRO WITH AUTO T TRONIC 4.2; 02 chỗ

6.744







AUDI SR4










RS4 4.2; 04 chỗ

3.816







RS4 CABRIOLET 4.2; 04 chỗ

4.680







AUDI S4










SPORT 4.2; 05 chỗ

2.772







AVANT 4.2; 05 chỗ

2.832







SPORT WITH TIPTRONIC 4.2; 05 chỗ

2.844







AVANT WITH TIPTRONIC 4.2; 05 chỗ

2.892







CABRIOLET 4.2; 05 chỗ

3.264







CABRIOLET WITH TIPTRONIC 4.2; 05 chỗ

3.336







AUDI S5










QUATTRO 4.2; 05 chỗ

2.880







AUDI S6










5.2; 05 chỗ

4.128




: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương