Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang16/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
2.0 T SPECIAL EDITION QUATTRO TIPTRONIC; 05 chỗ

1.9082.0 T SE AVANT QUATTRO TIPTRONIC; 05 chỗ

1.9563.2 WITH MULTITRONIC; 05 chỗ

2.0763.2 QUATTRO; 05 chỗ

2.1243.2 AVANT QUATTRO; 05 chỗ

2.1843.2 QUATTRO WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.1963.2 AVANT QUATTRO WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.2562.0 T CABRI OLET WITH MULTITRONIC; 05 chỗ

2.2682.0 T CABRI OLET QUATTRO WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.3883.2 CABRI OLET QUATTRO WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.736AUDI A5


COUPE 3.2 ; 05 chỗ

2.280COUPE WITH TIPTRONIC 3.2 ; 05 chỗ

2.352AUDI A6


2.0; 05 chỗ

1.0402.0 S LINE; 05 chỗ

1.1703.0 TDI QUATTRO; 05 chỗ

1.8003.1; 05 chỗ

1.6903.1 AVANT FSI QUATTRO; 05 chỗ

1.9503.2; 05 chỗ

2.4483.2 WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.6283.2 AVANT WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

2.7964.2 WITH TIPTRONIC; 05 chỗ

3.216AUDI A8


4.2; 05 chỗ

4.032L 4.2; 05 chỗ

4.272L W12 6.0; 05 chỗ

6.864AUDI R8


COUPE QUATTRO 4.2; 02 chỗ

6.228COUPE QUATTRO WITH AUTO T TRONIC 4.2; 02 chỗ

6.744AUDI SR4


RS4 4.2; 04 chỗ

3.816RS4 CABRIOLET 4.2; 04 chỗ

4.680AUDI S4


SPORT 4.2; 05 chỗ

2.772AVANT 4.2; 05 chỗ

2.832SPORT WITH TIPTRONIC 4.2; 05 chỗ

2.844AVANT WITH TIPTRONIC 4.2; 05 chỗ

2.892CABRIOLET 4.2; 05 chỗ

3.264CABRIOLET WITH TIPTRONIC 4.2; 05 chỗ

3.336AUDI S5


QUATTRO 4.2; 05 chỗ

2.880AUDI S6


5.2; 05 chỗ

4.128
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương