Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang10/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   42STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
LIMITED 3.6; 07 chỗ

1.680Nhãn hiệu TOYOTA


TOYOTA CROW


ROYAL SALOON 3.0; 05 chỗ

1.200ROYAL 2,4; 05 chỗ

800ROYAL 2,2; 05 chỗ

700TOYOTA AVALON


XL 3.5; 05 chỗ

1.500TOURING 3.5; 05 chỗ

1.620XLS 3.5; 05 chỗ

1.704LIMITED 3.5; 05 chỗ

1.872TOYOTA - XA 1.5

742TOYOTA - YARIS 1.3 Số TĐ

660TOYOTA AURION GRANDE


3.5; 05 chỗ

1.560TOYOTA CAMRY


2.0E; 05 chỗ

840GL MT 2.4; 05 chỗ

960GL AT 2.4; 05 chỗ

1.020GLX AT 2.4; 05 chỗ

1.020GLX MT 2.4; 05 chỗ

1.080CE MT 2.4; 05 chỗ

1.044CE AT 2.4; 05 chỗ

1.104LE MT 2.4; 05 chỗ

1.104LE AT 2.4; 05 chỗ TĐ

1.319SE MT 2.4; 05 chỗ

1.164SE AT 2.4; 05 chỗ

1.212LE 3.5; 05 chỗ TĐ

1.525SE 3.5; 05 chỗ

1.356XLE 2.4; 05 chỗ TĐ

1.525XLE 3.5; 05 chỗ

1.536TOYOTA CAMRY HYBRID


2.4; 05 chỗ

1.392TOYOTA SOLARA


SE MT 2.4; 05 chỗ

1.116SE AT 2.4; 05 chỗ

1.164SPORT MT 2.4; 05 chỗ

1.236SE 3.3; 05 chỗ

1.248SPORT AT 2.4; 05 chỗ

1.284SLE AT 2.4; 05 chỗ

1.332SPORT 3.3; 05 chỗ

1.368SLE 3.3; 05 chỗ

1.500SE CONVERTIBLE 3.3; 05 chỗ

1.512


STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
SLE CONVERTIBLE 3.3; 05 chỗ

1.644SPORT CONVERTIBLE 3.3; 05 chỗ

1.692TOYOTA COROLLA


1.3; 05 chỗ

600XLI 1.6; 05 chỗ

720GLI 1.8; 05 chỗ

780XLI 1.8; 05 chỗ

840VERSO 1.8; 07 chỗ

720MATRIX S 2.4; 05 chỗ

1.080CE MT 1.8; 05 chỗ

816CE AT 1.8; 05 chỗ

864S MT 1.8; 05 chỗ

864LE MT 1.8; 05 chỗ

864S AT 1.8; 05 chỗ

900LE AT 1.8; 05 chỗ

912TOYOTA FJ CRUISER


4x2 4.0; 05 chỗ

1.2844x4 AT 4.0; 05 chỗ

1.3564x4 MT 4.0; 05 chỗ

1.380TOYOTA HIGHLANDER


4x2 2.4; 07 chỗ

1.1764x4 2.4; 07 chỗ

1.2484x2 3.3; 07 chỗ

1.2244x4 3.3; 07 chỗ

1.296SPORT 4x2 3.3; 07 chỗ

1.332SPORT 4x4 3.3; 07 chỗ

1.404LIMITED 4x2 3.3; 07 chỗ

1.464LIMITED 4x4 3.3; 07 chỗ

1.524BASE 4x2 3.5; 07 chỗ

1.308BASE 4x4 3.5; 07 chỗ

1.368SPORT 4x2 3.5; 07 chỗ

1.428SPORT 4x4 3.5; 07 chỗ

1.500LIMITED 4x2 3.5; 07 chỗ

1.560LIMITED 4x4 3.5; 07 chỗ

1.632TOYOTA HIGHLANDER HYBRID


4x2 3.3; 07 chỗ

1.5484x4 3.3; 07 chỗ

1.620LIMITED 4x2 3.3; 07 chỗ

1.656LIMITED 4x4 3.3; 07 chỗ

1.716TOYOTA LAND CRUISSER


4.0; 8,9 chỗ

1.8004.2; 8,9 chỗ

1.9204.5; 8,9 chỗ

2.0404.7; 8,9 chỗ

2.160
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương