Tính cấp thiết của đề tài


Bảng 3.21. Tổng hợp thực thi pháp luật ở khu vực nghiên cứutải về 1.21 Mb.
trang14/18
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.21 Mb.
#1412
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Bảng 3.21. Tổng hợp thực thi pháp luật ở khu vực nghiên cứuNội dung

Đơn vị/năm

2009

2010

2011

2012

Tổng cộng

Số vụ bắt giữ

Vụ

61

57

82

101

301

Xử phạt hành chính

Nghìn đồng

48.000

95.000

42.000

22.000

207.000

Tịch thu gỗ

M3

5

23

17,6

4,492

50,092

Tịch thu xe máy

Chiếc

18

19

87

94

218

Tịch thu cưa máy

Chiếc

11

12

6

2

31

Súng săn

Khẩu

1


1

Động vật hoang dã

Kg

2510

35
Nguồn: Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình

Theo số liệu thống kê, năm 2009, trong khu vực đã ngăn chặn, bắt và xử lý 61 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 18 xe máy, 11 cưa xăng, tổ chức thả động vật về rừng 2 vụ, gồm có 2 con cầy bông lau, hơn 30 con rắn các loại, 1 con chim, tiêu hủy 1 con lửng lợn 15kg; năm 2010, đã ngăn chặn, bắt giữ 57 vụ vi phạm, tịch thu 19 xe máy, 12 cưa xăng; đến năm 2012, số vụ vi phạm tăng lên 101 vụ, tịch thu 94 xe máy, 2 cưa xăng, và 10kg cá thể Cầy vòi hương.

Như vậy, cùng với khai thác gỗ trái phép và xâm lấn đất nông nghiệp thì hiện tại săn bắn là mối đe dọa lớn nhất tới khu hệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học trong khu vực. Đây là các nguyên nhân cần giải quyết trước mắt nhằm ngăn chặn các hành vi làm suy thoái đa dạng sinh học.

3.3. Thực trạng quản lý bảo tồn ĐDSH tại dải núi đá vôi phía Tây Nam

tỉnh Hòa Bình


Dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình gồm 10 xã có HST rừng trên núi đá vôi. Trong đó, 7 xã (Nam Sơn, Bắc Sơn, Ngổ Luông, Tự Do, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn và Tân Mỹ) thuộc Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông và 3 xã (Pù Bin, Noong Luông, Vạn Mai) thuộc huyện Mai Châu nằm ở phía Tây Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

3.3.1. Hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý, nguồn lực và cơ sở hạ tầng


Chức năng của Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông và Hạt kiểm lâm Mai Châu: Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông có tổng diện tích là 19.254 ha, thuộc địa phận huyện Tân Lạc và Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình, trong đó, đất lâm nghiệp là 16.800 ha, chia ra phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 12.700 ha, phân khu phục hồi sinh thái là 4.100 ha, còn lại là đất nông nghiệp và đất khác nằm trải dài trên 7 xã.

Khu BTTN được thành lập nhằm bảo vệ các hệ sinh thái rừng và cảnh quan trên núi đá vôi, bảo vệ các loài động thực vật, nguồn gen, phục vụ nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.
Hình 3.7. Khu bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái của Khu BTTN

Ngọc Sơn- Ngổ Luông


Với nhiệm vụ được giao là giáo dục cộng đồng thông qua các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về quản lý bảo vệ rừng; Xây dựng kế hoạch phát triển rừng, bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh hại rừng; Tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên nhằm ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các vụ vi phạm, thực hiện các hoạt động nhằm thu hút và phát triển du lịch sinh thái. Từ năm 2004 đến nay, Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã xây dựng được nhiều tài liệu tuyên truyền phân phát cho người dân, giáo dục trong trường học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về bảo vệ rừng, hướng dẫn người dân xây dựng và thực hiện Quy ước bảo vệ rừng, tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng, ký cam kết bảo vệ tới tất cả 51 xóm trong khu vực... Đồng thời, Khu BTTN cũng xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, tuần tra nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm rừng; Phối hợp với chính quyền địa phương, công an, huyện đội tổ chức các đợt tuần tra truy quét.

Song song với những nhiệm vụ trên, Khu BTTN đã quan tâm giải quyết việc làm tạo nguồn thu nhập thông qua các hỗ trợ về trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng (Dự án 661) cho cộng đồng người dân. Ngoài ra, một số Chương trình do các tổ chức quốc tế tài trợ đã phát huy hiệu quả tích cực đối với cộng đồng dân cư, như Hội tình nguyện Nhật Bản thực hiện dự án “phát triển nông thôn qua phát triển sinh kế”; Dự án cảnh quan núi đá vôi Pù Luông - Cúc Phương, giáo dục môi trường và phát triển sinh kế; Dự án Ngọc Sơn - Ngổ Luông, bảo tồn rừng, phát triển sinh kế, du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng... [70].

Bên cạnh khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông thì hạt kiểm lâm Mai Châu cũng có chức năng, nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng, đồng thời tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản.

Hiện trạng tổ chức bộ máy: Cho đến nay, cán bộ Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông có 24 người, bao gồm Giám đốc kiêm hạt trưởng hạt kiểm lâm, Phó giám đốc kiêm hạt Phó hạt kiểm lâm, các phòng ban và cán bộ kiểm lâm. Ngoài ra, KBT còn hợp đồng với 1 người phục vụ quét dọn và nấu nướng. Quỹ lương của Ban quản lý Khu BTTN do UBND tỉnh Hoà Bình quyết định. Tiêu chuẩn nghiệp vụ, ngạch, chức danh theo qui định chung của Nhà nước.

Kết quả phân tổng hợp nguồn nhân lực của khu vực nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.22.Bảng 3.22. Tổng hợp nguồn lực cán bộ công nhân viên trong khu vực

Trình độ chuyên môn

Ngọc Sơn-Ngổ Luông

Hạt kiểm lâm Mai Châu

Đại học

9

2

Cao đẳng

12

1

Trung cấp

2
Sơ cấp

1
Tổng

24

3

Tuy hạt kiểm lâm Mai Châu với số lượng là 16 người, có trách nhiệm quản lý toàn bộ diện tích rừng tại huyện Mai Châu. Khu vực diện tích rừng 3 xã Pù Bin, Noong Luông, Vạn Mai thuộc huyện Mai Châu do 3 kiểm lâm địa bàn giám sát thực hiện, mỗi người chịu trách nhiệm 1 xã và báo cáo lên lãnh đạo hạt kiểm lâm Mai Châu các việc liên quan.

Qua tổng hợp trên cho thấy, nguồn nhân lực hiện tại là 27 người quản lý 23.042 ha so với trong luận chứng kinh tế kỹ thuật là 34 người quản lý 19.254ha (diện tích KBT). Như vậy, nhân lực của khu vực còn thiếu, do vậy sẽ rất khó khăn cho việc đáp ứng được chức năng nhiệm vụ cần thiết trong bảo tồn ĐDSH, điều này được thể hiện ở những điểm sau:  • Số lượng cán bộ còn thiếu

Theo dự án đầu tư xây dựng Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông giai đoạn I (2006- 2010) số cán bộ thiết yếu phải đạt 34 người và 6 trạm bảo vệ rừng trong diện tích 7 xã [71]. Trong khi đó, theo quy định của Nhà nước thì một kiểm lâm quản lý 1000ha rừng, riêng đối với rừng đặc dụng thì 500ha rừng biên chế một kiểm lâm. Tuy nhiên, ở khu vực hiện nay với số lượng 27 người trực tiếp quản lý 23.042 ha rừng đang làm việc trong điều kiện khó khăn, gặp nhiều trở ngại và khó kiểm soát. Vì thế, việc quản lý bảo vệ tốt tài nguyên rừng tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình là rất khó khăn và đầy thách thức.

- Thiếu cán bộ chuyên môn

Một trong những chức năng quan trọng của KBT là nghiên cứu khoa học đa lĩnh vực, bao gồm nhiều đối tượng nghiên cứu, đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông chỉ có một số cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng. Mặt khác, các cán bộ này trình độ chuyên môn về BTTN còn hạn chế, thiếu kiến thức về xã hội nên chưa đáp ứng được nhiệm vụ quản lý và bảo tồn ĐDSH trên địa bàn.

Bộ máy tổ chức của Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông (hình 3.8).


GIÁM ĐỐC

HẠT TRƯỞNG


Каталог: DocumentLibrary -> 681ff0907584cc7f
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> Ubnd tỉnh bắc kạn sở KẾ hoạch & ĐẦu tư
681ff0907584cc7f -> Tính cấp thiết của đề tài
681ff0907584cc7f -> Tính cấp thiết của đề tài

tải về 1.21 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương