Tính cấp thiết của đề tài


Bảng 3.10. Thành phần khu hệ Chim ở khu vực nghiên cứu nghiên cứutải về 0.55 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Bảng 3.10. Thành phần khu hệ Chim ở khu vực nghiên cứu nghiên cứu


STT

Tên bộ

Số họ

Số loài
Tên Việt Nam

Tên khoa học

1

Bộ Hạc

Ciconiformes

1

8

2

Bộ Cắt

Falconiformes

2

17

3

Bộ Chim lặn

Podicipediformes

1

1

4

Bộ Gà

Galliformes

1

5

5

Bộ Sếu

Gruiformes

2

3

6

Bộ Rẽ

Chaharadiformes

2

8

7

Bộ Bồ câu

Columbiformes

1

7

8

Bộ Vẹt

Psittaciformes

1

1

9

Bộ Cu cu

Cuculiformes

1

12

10

Bộ Cú

Strigiformes

2

9

11
Bộ Sả
Coraciiformes
5
12

12
Bộ Nuốc
Trogoniformes
1
1

13
Bộ Gõ kiến
Piciformes
2
15

14
Bộ Sẻ
Passriformes
27
153

Tổng
48

253

  • Các loài chim quý hiếm có giá trị bảo tồn: Một số loài chim mới được ghi nhận trong đợt điều tra này là: Gà so ngực gụ (Arborophila charltonii) (IUCN, 2012, LR), Cu cu phương đông (Cuculus saturates), Gõ kiến xanh cổ đỏ (Picus rabieri), Niệc mỏ vằn (Aceros undulates), Đuôi cụt nâu (Pitta phayrei), Đuôi cụt bụng vằn (Pitta elliotii), Trèo cây lưng đen (Sitta formosa), Ác là (Pica pica) (bảng 3.10).


Bảng 3.10. Các loài Chim nguy cấp, quý hiếm tại khu vực nghiên cứu


STT

Tên tiếng Việt

Tên khoa học

Tình trạng bảo tồn

SĐVN 2007

NĐ 32

IUCN 2012

Phụ lục Cites

1
Gà lôi trắng

Lophura nycthemera

NT

IB2
Gà so ngực gụ

Arborophila charltonii
IIB

LR
3
Niệc mỏ vằn

Aceros undulatus

NT

IIB

NT

IIB

4
Niệc nâu

Anorrhinus tickelli

NT

IIB

NT

IIB

5
Gõ kiến xanh cổ đỏ

Picus rabieri

NT
LR
6
Trèo cây trán đen

Sitta frontalis

NT


7
Trèo cây lưng đen

Sitta formosa

V
VU
  1. Đặc điểm đa dạng các loài lưỡng cư thuộc bộ không đuôi

-Thành phần loài: khu hệ lưỡng cư thuộc bộ không đuôi trong khu vực đã ghi nhận, có 34 loài, trong đó họ Ếch nhái có số loài lớn nhất với 16 loài, tiếp đó là họ nhái bầu với 8 loài, họ cóc và họ cóc bùn mỗi họ có 2 loài (bảng 3.11).

: DocumentLibrary -> 681ff0907584cc7f
681ff0907584cc7f -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương