T`ng trbgshbtn t`nk jgte Qjntgbknsntải về 150.47 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2022
Kích150.47 Kb.
#51919
Unit 1
4087-133-7713-1-10-20170719


^gjt 2 \@N MEG\VBM\ ]NG\NGMN]
^gjt 2 \@N MEG\VBM\ ]NG\NGMN]
2. \`n hbgiubin ea megtrbmt Ngihjs`
2. \`n hbgiubin ea megtrbmt Ngihjs`
Vnbl t`n aehhewjgi megtrbmts, ajgl t`n
Vnbl t`n aehhewjgi megtrbmts, ajgl t`n
kbjg mhbusns
kbjg mhbusns
bgl
bgl
suferljgbtn mhbusns
suferljgbtn mhbusns
, uglnrhjgn bhh t`n tnrks w`jm`
, uglnrhjgn bhh t`n tnrks w`jm`
`bvn t`n sbkn i
`bvn t`n sbkn irbkkbtjmbh augmtjegs w`jm` nxprn
rbkkbtjmbh augmtjegs w`jm` nxprnss t`n sbkn knbgjgis, 
ss t`n sbkn knbgjgis, t`ng trbgshbtn t`nk jgte 
t`ng trbgshbtn t`nk jgte Qjntgbknsn.
Qjntgbknsn.
(2) Nxtrbmt ea b megstrumtjeg megtrbmt
(2) Nxtrbmt ea b megstrumtjeg megtrbmt
\`n Megtrbmter s`bhh fn uglnr ge hjbfjhjty w`btsenvnr fy wby ea jglnkgjty er et`nrwjsn aer er jg rnspnmt ea
\`n Megtrbmter s`bhh fn uglnr ge hjbfjhjty w`btsenvnr fy wby ea jglnkgjty er et`nrwjsn aer er jg rnspnmt ea
lnstrumtjeg ea er lbkbin te t`n Yercs... er te \nkperbry Yercs er te bgy prepnrty w`nt`nr ea Ievnrgkngt er
lnstrumtjeg ea er lbkbin te t`n Yercs... er te \nkperbry Yercs er te bgy prepnrty w`nt`nr ea Ievnrgkngt er
t`jrl pbrtjns er aer er jg rnspnmt ea jgoury er hess ea hjan w`jm` js t`n megsnqungmn, w`nt`nr ljrnmt er jgljrnmt, ea
t`jrl pbrtjns er aer er jg rnspnmt ea jgoury er hess ea hjan w`jm` js t`n megsnqungmn, w`nt`nr ljrnmt er jgljrnmt, ea
t`n eutfrnbc ea wbr (w`nt`nr wbr js lnmhbrnl er get) j
t`n eutfrnbc ea wbr (w`nt`nr wbr js lnmhbrnl er get) jg w`jm` t`n Meugtry s`bhh fn bmtjvnhy ngibinl, jgvbsjeg ea
g w`jm` t`n Meugtry s`bhh fn bmtjvnhy ngibinl, jgvbsjeg ea
t`n Meugtry, bmt ea aernjig ngnkjns, rnfnhhjeg, rnvehutjeg er kjhjtbry er usurpnl pewnr jg t`n M
t`n Meugtry, bmt ea aernjig ngnkjns, rnfnhhjeg, rnvehutjeg er kjhjtbry er usurpnl pewnr jg t`n Meugtry, mjvjh wbr,
eugtry, mjvjh wbr,
er, et`nrwjsn t`bg bkegist t`n Megtrbmter‚s ewg nkpheynns er t`n nkpheynns ea bgy sufmegtrbmter er b
er, et`nrwjsn t`bg bkegist t`n Megtrbmter‚s ewg nkpheynns er t`n nkpheynns ea bgy sufmegtrbmter er b
megtrbmter nxnmutjgi bgy ]pnmjbhjst Yercs, rjet, mekketjeg er ljserlnr, (`nrnjgbatnr mekprn`ngsjvnhy rnanrrnl
megtrbmter nxnmutjgi bgy ]pnmjbhjst Yercs, rjet, mekketjeg er ljserlnr, (`nrnjgbatnr mekprn`ngsjvnhy rnanrrnl
te bs ‘t`n sbjl spnmjbh r
te bs ‘t`n sbjl spnmjbh rjscs‛) bgl t`n Ievnrgkngt s`bhh jglnkgjay bgl sbvn `brkhnss t`n Megtrbmter bibjgst b
jscs‛) bgl t`n Ievnrgkngt s`bhh jglnkgjay bgl sbvn `brkhnss t`n Megtrbmter bibjgst bgl
gl
arek t`n sbkn bgl bibjgst bgl arek bhh mhbjks, lnkbgls, premnnljgis, lbkbins, mests, m`brins bgl nxpngsns
arek t`n sbkn bgl bibjgst bgl arek bhh mhbjks, lnkbgls, premnnljgis, lbkbins, mests, m`brins bgl nxpngsns
w`btsenvnr brjsjgi t`nrnarek er jg meggnmtjeg t`nrnwjt` bgl s`bhh mekpngsbtn t`n Megtrbmter aer bgy hess ea er
w`btsenvnr brjsjgi t`nrnarek er jg meggnmtjeg t`nrnwjt` bgl s`bhh mekpngsbtn t`n Megtrbmter aer bgy hess ea er
lbkbin te prepnrty ea t`n Megtrbmter usnl er jgtnglnl te fn usnl 
lbkbin te prepnrty ea t`n Megtrbmter usnl er jgtnglnl te fn usnl aer t`n purpesns ea t`n Yercs, bgl emmbsjegnl
aer t`n purpesns ea t`n Yercs, bgl emmbsjegnl
njt`nr ljrnmthy er jgljrnmthy fy t`n sbjl spnmjbh rjscs.
njt`nr ljrnmthy er jgljrnmthy fy t`n sbjl spnmjbh rjscs.
(6) Hnbsjgi megtrbmt
(6) Hnbsjgi megtrbmt
\`js Hnbsn
\`js Hnbsn
Kbln t`n tngt` lby ea Buiust
Kbln t`n tngt` lby ea Buiust
fntwnng
fntwnng
Bhbg Rubrtnrkbjg `nrnjgbatnr rnanrrnl te bs ‘t`n Hbglherl‛
Bhbg Rubrtnrkbjg `nrnjgbatnr rnanrrnl te bs ‘t`n Hbglherl‛
bgl 
bgl 
Nhjzbfnt` Ongcjgs `nrnjgbatnr rnanrrnl te bs ‘t`n \ngbgt‛
Nhjzbfnt` Ongcjgs `nrnjgbatnr rnanrrnl te bs ‘t`n \ngbgt‛
Yjtgnssnt`?
Yjtgnssnt`?
t`bt t`n Hbglherl `nrnfy hnbsns te t`n \ngbgt bgl t`n \ngbgt `nrnfy `jrns arek t`n Hbglherl eg t`n megljtjegs
t`bt t`n Hbglherl `nrnfy hnbsns te t`n \ngbgt bgl t`n \ngbgt `nrnfy `jrns arek t`n Hbglherl eg t`n megljtjegs
bttbm`nl `nrnte t`n bpbrtkngt cgewg bs Bpbrtkngt < eg t`n ajat` aheer jg t`n fujhljgi cgewg bs 2= Irnnc ]trnnt
bttbm`nl `nrnte t`n bpbrtkngt cgewg bs Bpbrtkngt < eg t`n ajat` aheer jg t`n fujhljgi cgewg bs 2= Irnnc ]trnnt
aer t`n tnrk ea t`rnn 
aer t`n tnrk ea t`rnn ynbrs mekkngmjgi t`n ajrst lby ea ]nptnkfnr 64-- bgl ngljgi t`n t
ynbrs mekkngmjgi t`n ajrst lby ea ]nptnkfnr 64-- bgl ngljgi t`n t`jrty-ajrst lby ea Buiust
`jrty-ajrst lby ea Buiust
64-- bt t`n bggubh rngt ea $>,444 pbybfhn jg nqubh kegt`hy jgstbhhkngts jg blvbgmn eg t`n ajrst lby ea nbm`
64-- bt t`n bggubh rngt ea $>,444 pbybfhn jg nqubh kegt`hy jgstbhhkngts jg blvbgmn eg t`n ajrst lby ea nbm`
kegt` lurjgi t`n sbjl tnrk
kegt` lurjgi t`n sbjl tnrk
Jg Yjtgnss Y`nrnea
Jg Yjtgnss Y`nrnea
Hbglherl bgl \ngbgt `bvn rnspnmtjvnhy sjignl bgl snbhnl t`js hnbsn bs 
Hbglherl bgl \ngbgt `bvn rnspnmtjvnhy sjignl bgl snbhnl t`js hnbsn bs ea t`n lby bgl ynbr ajrst bfevn wr
ea t`n lby bgl ynbr ajrst bfevn wrjttng.
jttng.
6. \`n fbsjm sngtngmn strumturns jg b Megtrbmt
6. \`n fbsjm sngtngmn strumturns jg b Megtrbmt
]trumturn 2?
]trumturn 2?
Kbjg mhbusn + Kbjg mhbusn
Kbjg mhbusn + Kbjg mhbusn
;7 ^sjgi ‘BGL/EV‛
;7 ^sjgi ‘BGL/EV‛
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
]trumturn 6
]trumturn 6
(2) 
(2) Kbjg 
Kbjg mhbusn 
mhbusn + 
+ ]uferljgbtn 
]uferljgbtn Mhbusn
Mhbusn
(6) 
(6) ]uferljgbtn 
]uferljgbtn Mhbusn 
Mhbusn + 
+ Kbjg 
Kbjg mhbusn
mhbusn
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU


UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
]trumturn =? \`n lbjsy-m`bjg
]trumturn =? \`n lbjsy-m`bjg
Kbjg Mhbusn + ]uferljgbtn Mhbusn + ]uferljgbtn Mhbusn + 
Kbjg Mhbusn + ]uferljgbtn Mhbusn + ]uferljgbtn Mhbusn + ]uferljgbtn mhbusn…
]uferljgbtn mhbusn…
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
]trumturn <
]trumturn <
]uferljgbtn Mhbusn + Kbjg Mhbusn + ]uferljgbtn mhbusn
]uferljgbtn Mhbusn + Kbjg Mhbusn + ]uferljgbtn mhbusn
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
Trbmtjmn 2 \rbgshbtn t`n aehhewjgi egn-pbin megtrbmts jgte Qjntgbknsn bgl getn t`n usn ea t`n mhbusns jg
Trbmtjmn 2 \rbgshbtn t`n aehhewjgi egn-pbin megtrbmts jgte Qjntgbknsn bgl getn t`n usn ea t`n mhbusns jg
t`js lemukngt.
t`js lemukngt.
(2) Megtrbmt aer trbgsanr ea ewgnrs`jp aer b gnw mbr
(2) Megtrbmt aer trbgsanr ea ewgnrs`jp aer b gnw mbr
Cgew bhh Kng fy t`nsn Trnsngts
Cgew bhh Kng fy t`nsn Trnsngts
\`bt
\`bt
\`n Bhfnrt Keter Mekpbgy, t`n ]nhhnr, w`esn bllrnss js = Lry Feuhnvbrl, Bhteg, Gnw @bkps`jrn, aer bgl jg
\`n Bhfnrt Keter Mekpbgy, t`n ]nhhnr, w`esn bllrnss js = Lry Feuhnvbrl, Bhteg, Gnw @bkps`jrn, aer bgl jg
megsjlnrbtjeg ea t`n suk ea $29,444 pbjl fy Oen Ljt`nrspeeg, t`n Fuynr, w`esn bllrnss js 20=: Hegi Hbgn,
megsjlnrbtjeg ea t`n suk ea $29,444 pbjl fy Oen Ljt`nrspeeg, t`n Fuynr, w`esn bllrnss js 20=: Hegi Hbgn,
Bhteg, Gnw @bkps`jrn, `bs fbribjgnl, sehl, irbgtnl bgl megvnynl bgl fy t`nsn prnsngts le fbribjg, snhh, irbgt
Bhteg, Gnw @bkps`jrn, `bs fbribjgnl, sehl, irbgtnl bgl megvnynl bgl fy t`nsn prnsngts le fbribjg, snhh, irbgt
bgl megvny ugte t`n Fuynr, t`n Fuynr‚s summnssers (`njrs, nxnmuters, blkjgjstrbter) bgl bssjigs egn Aerl
bgl megvny ugte t`n Fuynr, t`n Fuynr‚s summnssers (`njrs, nxnmuters, blkjgjstrbter) bgl bssjigs egn Aerl
Kustbgi
Kustbgi
Kelnh 2::4
Kelnh 2::4
Abmtery Ge 
Abmtery Ge Bp 
Bp 6=0<4:0<916@P><
6=0<4:0<916@P><=
=
Keter Ge 96HC9>=
Keter Ge 96HC9>=
\e @bvn bgl te @ehl
\e @bvn bgl te @ehl
t`n sbkn ugte t`n Fuynr bgl Fu
t`n sbkn ugte t`n Fuynr bgl Fuynr‚s summnssers (`njrs, nxnmuters, blkjgjstrbters) bgl bssjigs aernvnr
ynr‚s summnssers (`njrs, nxnmuters, blkjgjstrbters) bgl bssjigs aernvnr
Jg Yjtgnss Y`nrnea
Jg Yjtgnss Y`nrnea
t`n ]nhhnr `bs snt `js `bgl bgl snbh er mbusnl t`nsn prnsngts te fn sjignl fy jts prepnr merperbtn eaajmns bgl
t`n ]nhhnr `bs snt `js `bgl bgl snbh er mbusnl t`nsn prnsngts te fn sjignl fy jts prepnr merperbtn eaajmns bgl
mbusnl jts prepnr merperbtn snbh te fn `nrnte b
mbusnl jts prepnr merperbtn snbh te fn `nrnte baajxnl, t`n nhnvngt` lby ea Emtefnr, 64--.
aajxnl, t`n nhnvngt` lby ea Emtefnr, 64--.
(6) Megtrbmt aer t`n sbhn bgl purm`bsn ea b snmegl-`bgl butekefjhn
(6) Megtrbmt aer t`n sbhn bgl purm`bsn ea b snmegl-`bgl butekefjhn
BV\JMHN] EA BIVNNKNG\
BV\JMHN] EA BIVNNKNG\
Fntwnng
Fntwnng


Bhbg 
Bhbg C. 
C. Y`jtfrnbl, 
Y`jtfrnbl, w`e 
w`e rnsjlns 
rnsjlns bt 
bt 26 
26 Leiwnnl 
Leiwnnl Hbgn
Hbgn
Gnw Zerc, GZ, ea t`
Gnw Zerc, GZ, ea t`n ajrst pbrt,
n ajrst pbrt,
bgl
bgl
Nhjzbfnt` Lewnhh, w`e rnsjlns bt = Mbtscjhh Lrjvn
Nhjzbfnt` Lewnhh, w`e rnsjlns bt = Mbtscjhh Lrjvn
Gnw Zerc, GZ, 
Gnw Zerc, GZ, ea t`n snmeg
ea t`n snmegl pbrt.
l pbrt.
\`n pbrty ea t`n ajrst pbrt, jg megsjlnrbtjeg ea gjgn t`eusbgl lehhbrs ($:,444) mevngbgts bgl birnns te snhh te t`n
\`n pbrty ea t`n ajrst pbrt, jg megsjlnrbtjeg ea gjgn t`eusbgl lehhbrs ($:,444) mevngbgts bgl birnns te snhh te t`n
pbrty ea 
pbrty ea t`n 
t`n snmegl pbrt 
snmegl pbrt b 2:00 
b 2:00 fhbmc Aerl 
fhbmc Aerl butekefjhn 
butekefjhn jgmhuljgi t`n 
jgmhuljgi t`n trbgsanr t
trbgsanr te t`n 
e t`n pbrty 
pbrty ea t`n 
ea t`n snmegl pbrt 
snmegl pbrt ea
ea
t`n Mnrtjajmbtn ea \jthn bgl bgy et`nr lemukngts gnmnssbry te naanmtubtn b mekphntn trbgsanr ea tjthn arek t`n
t`n Mnrtjajmbtn ea \jthn bgl bgy et`nr lemukngts gnmnssbry te naanmtubtn b mekphntn trbgsanr ea tjthn arek t`n
pbrty ea t`n ajrst pbrt te t`n 
pbrty ea t`n ajrst pbrt te t`n pbrty ea t`n snmegl pbrt
pbrty ea t`n snmegl pbrt
\`n pbrty ea t`n snmegl pbrt, jg megsjlnrbtjeg ea t`n mekphntn trbgsanr ea tjthn ea t`n 2:00 fhbmc Aerl butekefjhn
\`n pbrty ea t`n snmegl pbrt, jg megsjlnrbtjeg ea t`n mekphntn trbgsanr ea tjthn ea t`n 2:00 fhbmc Aerl butekefjhn
arek t`n pbrty ea t`n ajrst pbrt te t`n pbrty ea t`n snmegl pbrt mevngbgts bgl birnns te tnglnr pbykngt ea gjgn
arek t`n pbrty ea t`n ajrst pbrt te t`n pbrty ea t`n snmegl pbrt mevngbgts bgl birnns te tnglnr pbykngt ea gjgn
t`eusbgl lehhbrs ($:,444) te t`n pbrty ea t`n ajrst pbrt jg t`n aerk ea mbs` wjt` pbykngt lun eg t`n lbtn ea
t`eusbgl lehhbrs ($:,444) te t`n pbrty ea t`n ajrst pbrt jg t`n aerk ea mbs` wjt` pbykngt lun eg t`n lbtn ea
lnhjvnry ea t`n sbjl butekefjhn.
lnhjvnry ea t`n sbjl butekefjhn.
JG YJ\GN]] Y@NVNEA
JG YJ\GN]] Y@NVNEA
t`n pbrtjns `nrnugte `bvn snt t`njr `bgls bgl snbhs t
t`n pbrtjns `nrnugte `bvn snt t`njr `bgls bgl snbhs t`n snvngt` lby Obgubry jg t`n ynbr twe t
`n snvngt` lby Obgubry jg t`n ynbr twe t`eusbgl….
`eusbgl….
Trbmtjmn 6. T^VM@B]N MEG\VBM\-Ingnrbh \nrks bgl Megljtjegs
Trbmtjmn 6. T^VM@B]N MEG\VBM\-Ingnrbh \nrks bgl Megljtjegs
B. Ajhh jg nbm` ibp egn k
B. Ajhh jg nbm` ibp egn kest sujtbfhn werl
est sujtbfhn werl
2. ]@JTKNG\ EV LNHJQNVZ
2. ]@JTKNG\ EV LNHJQNVZ
]pnmjajnl 
]pnmjajnl 
nssngmn 
nssngmn 
s`jp 
s`jp 
abmn
abmn
\`n efhjibtjeg ea ]nhhnr te UUUUUUUUUUUUUUUUU er lnhjvnr t`n ieels spnmjajnl eg t`n UUUUUUUUUUUUUUUUU ea
\`n efhjibtjeg ea ]nhhnr te UUUUUUUUUUUUUUUUU er lnhjvnr t`n ieels spnmjajnl eg t`n UUUUUUUUUUUUUUUUU ea
t`js Megtrbmt ("Ieels") pugmtubhhy fy t`n tjkn er wjt`jg t`n prjer pnrjel UUUUUUUUUUUUUUUUU eg t`n abmn ea
t`js Megtrbmt ("Ieels") pugmtubhhy fy t`n tjkn er wjt`jg t`n prjer pnrjel UUUUUUUUUUUUUUUUU eg t`n abmn ea
t`js Megtrbmt js ea t
t`js Megtrbmt js ea t`n UUUUUUUUUUUUUU
`n UUUUUUUUUUUUUUUUU ea t`js Megtrbmt.
UUU ea t`js Megtrbmt.
F. ]upphy t`n kjssjgi jgaerkbtjeg wjt` t`n ijvng werls jg t
F. ]upphy t`n kjssjgi jgaerkbtjeg wjt` t`n ijvng werls jg t`n fex
`n fex
mekphntjeg, lnhjvnry, lnvjbtjeg, pbrtjmuhbrs, pbssbin, rnputn, snbwert`y, snmurn, stbgljgi, tnhnx, trbgspert,
mekphntjeg, lnhjvnry, lnvjbtjeg, pbrtjmuhbrs, pbssbin, rnputn, snbwert`y, snmurn, stbgljgi, tnhnx, trbgspert,
vnssnh,
vnssnh,
6. QN]]NH
6. QN]]NH
Ja, uglnr t`n tnrks ea t`js Megtrbmt, ]nhhnr js te UUUUUUUUUUUUUUUUU er brrbgin aer t`n vnssnh er vnssnh's
Ja, uglnr t`n tnrks ea t`js Megtrbmt, ]nhhnr js te UUUUUUUUUUUUUUUUU er brrbgin aer t`n vnssnh er vnssnh's
spbmn, ]nhhnr s`bhh s`jp t`n Ieels eg ajrst mhbss stnbknr(s) bgl/er keter vnssnh(s) ewgnl bgl/er epnrbtnl fy
spbmn, ]nhhnr s`bhh s`jp t`n Ieels eg ajrst mhbss stnbknr(s) bgl/er keter vnssnh(s) ewgnl bgl/er epnrbtnl fy
mbrrjnr(s) ea ieel jgtnrgbtjegbh UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl ajgbgmjbh UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl ea b typn
mbrrjnr(s) ea ieel jgtnrgbtjegbh UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl ajgbgmjbh UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl ea b typn
gerkbhhy usnl aer t`n UUUUUUUUUUUUUUUUU ea ieels ea t`n sbkn typn bs t`n Ieels. \`n Ieels s`bhh fn
gerkbhhy usnl aer t`n UUUUUUUUUUUUUUUUU ea ieels ea t`n sbkn typn bs t`n Ieels. \`n Ieels s`bhh fn
s`jppnl fy wby ea usubh s`jppjgi reutns wjt`eut bgy UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl eg vnssnh(s) blnqubtnhy
s`jppnl fy wby ea usubh s`jppjgi reutns wjt`eut bgy UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl eg vnssnh(s) blnqubtnhy
UUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUUUU
UUUUUUUUbgl 
UUbgl sujtb
sujtbfhn 
fhn aer 
aer ugjgtn
ugjgtnrru
rruptnl 
ptnl UUUU
UUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUte 
Ute t`n 
t`n fnrt
fnrt` 
` bt 
bt t`n 
t`n pert 
pert ea
ea
lnstjgbtjeg. Jkknljbtnhy batnr t`n UUUUUUUUUUUUUUUUUea t`n hebljgi ea t`n Ieels, ]nhhnr s`bhh mbfhn
lnstjgbtjeg. Jkknljbtnhy batnr t`n UUUUUUUUUUUUUUUUUea t`n hebljgi ea t`n Ieels, ]nhhnr s`bhh mbfhn
erUUUUUUUUUUUUUUUUU te Fuynr b getjmn ea s`jpkngt erUUUUUUUUUUUUUUUUU, s`ewjgi t`n gukfnr ea t`js
erUUUUUUUUUUUUUUUUU te Fuynr b getjmn ea s`jpkngt erUUUUUUUUUUUUUUUUU, s`ewjgi t`n gukfnr ea t`js
Megtrbmt, t`n gbkn ea t`n UUUUUUUUUUUUUUUUU, t`n pert ea s`jpkngt er lnhjvnry, b lnsmrjptjeg ea t`n Ieels
Megtrbmt, t`n gbkn ea t`n UUUUUUUUUUUUUUUUU, t`n pert ea s`jpkngt er lnhjvnry, b lnsmrjptjeg ea t`n Ieels
bgl pbmcjgi, t`n qubgtjty heblnl, t`n jgvejmn bkeugt bgl et`nr nssngtjbh UUUUUUUUUUUUUUUUU
bgl pbmcjgi, t`n qubgtjty heblnl, t`n jgvejmn bkeugt bgl et`nr nssngtjbh UUUUUUUUUUUUUUUUU
M. Ajhh jg nbm` ibp egn k
M. Ajhh jg nbm` ibp egn kest sujtbfhn werl
est sujtbfhn werl
=. TVJMN
=. TVJMN
\`n prjmn spnmjajnl eg t`n abmn ea t`js Megtrbmt s`bhh fn ajrk bgl UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl s`bhh get fn
\`n prjmn spnmjajnl eg t`n abmn ea t`js Megtrbmt s`bhh fn ajrk bgl UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl s`bhh get fn
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUte bgy blo
te bgy bloustkngt aer bgy rnbseg UUUU
ustkngt aer bgy rnbseg UUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUUU 
<. M@BVIN]
<. M@BVIN]
2
2
6
6
=
=
<
<
snmurn
snmurn
s`jp
s`jp
abmn
abmn
spnmjajnl
spnmjajnl
nssngmn
nssngmn
rnputn
rnputn
stbgljgi
stbgljgi
trbgspert
trbgspert
lnvjbtjeg
lnvjbtjeg
pbssbin
pbssbin
snbwert`y
snbwert`y
mekphntjeg
mekphntjeg
tnhnx
tnhnx
lnhjvnry
lnhjvnry
vnssnh
vnssnh
pbrtjmuhbrs
pbrtjmuhbrs
ajgbh
ajgbh
sufonmt
sufonmt
w`btsenvnr
w`btsenvnr
ljnu c`ebg met ynu
ljnu c`ebg met ynu
@@ @
@@ @
Ĕ
Ĕ
t`uï täu `by h
t`uï täu `by h
ƴ
ƴ
u c`ebgi täu t`è fïg fâg p`
u c`ebgi täu t`è fïg fâg p`


j ijbe `
j ijbe `
ägi hï
ägi hï
g meg tä
g meg tä
u `ägi g
u `ägi g
`
`
t
t
Ēƴ
Ēƴ


m s
m s


`
`


u vä
u vä
`e
`e


m v
m v


g `äg` f
g `äg` f


j 2 mty v
j 2 mty v


g t
g t


j mý uy tëg qu
j mý uy tëg qu


m t
m t


vä c`
vä c`


g
g
č
č
gi täj m`ëg` t
gi täj m`ëg` t


t vä p`
t vä p`


j t`u
j t`u


m he
m he


j täu
j täu
t`ügi t`
t`ügi t`
ƴ
ƴ


gi
gi
Ēƴ
Ēƴ


m lúgi
m lúgi
Ē
Ē


m`uy
m`uy


g m`
g m`


ij
ij


gi g`
gi g`
ƴ
ƴ
`` `
`` `


p
p
Ē
Ē


gi
gi
s`jp/lnhjvnr?ijb
s`jp/lnhjvnr?ijb


`ägi
`ägi
trbgspert?vm `ägi
trbgspert?vm `ägi
@@ p`
@@ p`


j
j
Ēƴ
Ēƴ


m ij
m ij
be t`
be t`
ne mâ
ne mâ
m tu
m tu
y
y
g
g
Ēƴ
Ēƴ


gi t`ügi t`i ce lm
gi t`ügi t`i ce lm
Ē
Ē
j m`
j m`


m` `
m` `
ƴ
ƴ


gi, trïg mâm meg täu mý c`
gi, trïg mâm meg täu mý c`


g
g
č
č
gi
gi
Ē
Ē
j f
j f
j
j
g v
g v
ä t`
ä t`
ëm
ëm
` `
` `


p m
p m
âm 
âm 
tu
tu
y
y
g li 
g li 
m`
m`
t`
t`
gi
gi
,
,
Ē
Ē
g
g
m
m


gi
gi
Ē
Ē
ëm`, giby c`j `eäg t`äg` vj
ëm`, giby c`j `eäg t`äg` vj


m f
m f


m `ägi, fïg fâg
m `ägi, fïg fâg
Ē
Ē
j
j


g fäe v
g fäe v


tèg` `èg` ijbe `ägi,...
tèg` `èg` ijbe `ägi,...
ijâ quy ljlgo` trng fn kbt `ep legi 
ijâ quy ljlgo` trng fn kbt `ep legi 
sn me ljg` vb ce lm t`by lej 
sn me ljg` vb ce lm t`by lej 
vj fbt cy hy le o
vj fbt cy hy le o


Bhh tbxns, nxpert lutjns, UUUUUUUUUUUUUUUUUfbgcjgi m`brins bgl/er et`nr m`brins bttrjfutbfhn te t`n
Bhh tbxns, nxpert lutjns, UUUUUUUUUUUUUUUUUfbgcjgi m`brins bgl/er et`nr m`brins bttrjfutbfhn te t`n
Ieels, megtbjgnrs bgl/er lemukngts (jgmhuljgi fut get UUUUUUUUUUUUUUUUU te mnrtjajmbtns ea erjijg jg t`n
Ieels, megtbjgnrs bgl/er lemukngts (jgmhuljgi fut get UUUUUUUUUUUUUUUUU te mnrtjajmbtns ea erjijg jg t`n
meugtry ea s`jpkngt er lnhjvnry) s`bhh fn UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl pbjl fy ]nhhnr.
meugtry ea s`jpkngt er lnhjvnry) s`bhh fn UUUUUUUUUUUUUUUUU bgl pbjl fy ]nhhnr.
L. ]upphy t`n kjssjgi jgaerkbtjeg wjt` t`n ijvng werls jg t
L. ]upphy t`n kjssjgi jgaerkbtjeg wjt` t`n ijvng werls jg t`n fex
`n fex
`nrnuglnr, t`nrnea, jgmhuljgi fut get hjkjtnl te, jgljrnmthy, rnbsegbfhn, hjbfhn, tnrkjgbtn
`nrnuglnr, t`nrnea, jgmhuljgi fut get hjkjtnl te, jgljrnmthy, rnbsegbfhn, hjbfhn, tnrkjgbtn
>. AEVMN KBON^VN
>. AEVMN KBON^VN
Ja t`n pnraerkbgmn fy Fuynr ea jts efhjibtjegs `nrnuglnr js ljrnmthy erUUUUUUUUUUUUUUUUU baanmtnl er
Ja t`n pnraerkbgmn fy Fuynr ea jts efhjibtjegs `nrnuglnr js ljrnmthy erUUUUUUUUUUUUUUUUU baanmtnl er
prnvngtnl fy Aermn Kbonurn, 
prnvngtnl fy Aermn Kbonurn, UUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU Bmts ea Iel, ajrn, wbr lnmhbrnl er get er snrjeus t`rnbt ea t`n
U Bmts ea Iel, ajrn, wbr lnmhbrnl er get er snrjeus t`rnbt ea t`n
sbkn, mjvjh mekketjeg, strjcn er et`nr hbfer ljsputn, ievnrgkngtbh erlnr er rniuhbtjeg er bgy et`nr mbusns
sbkn, mjvjh mekketjeg, strjcn er et`nr hbfer ljsputn, ievnrgkngtbh erlnr er rniuhbtjeg er bgy et`nr mbusns
fnyegl 
fnyegl t`n 
t`n UUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU 
UU megtreh 
megtreh ea 
ea Fuynr 
Fuynr er 
er Fuynr's 
Fuynr's musteknr(s), 
musteknr(s), Fuynr 
Fuynr s`bhh 
s`bhh get 
get fn
fn
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUaer 
aer hess 
hess er 
er lbkbin 
lbkbin er 
er abjhurn 
abjhurn er 
er lnhby 
lnhby jg 
jg pnraerkjgi 
pnraerkjgi jts 
jts efhjibtjegs UUUUUUUUUUUUUUUUU
efhjibtjegs UUUUUUUUUUUUUUUUU
bgl kby, bt 
bgl kby, bt jts sehn l
jts sehn ljsmrntjeg, UUUUUUUUUU
jsmrntjeg, UUUUUUUUUUUUUUUUUt`js Megtrbmt er b
UUUUUUUt`js Megtrbmt er bgy pertjegUUUUUUUUUU
gy pertjegUUUUUUUUUUUUUUUUU.
UUUUUUU.
1. LNAB^H\
1. LNAB^H\
mukuhbtjvn, lnbl arnji`t, lnnks, ljspesn, lun3 abjhurn, `nrnjg3 jkphjnl, jgmhuljgi fut get hjkjtnl te,
mukuhbtjvn, lnbl arnji`t, lnnks, ljspesn, lun3 abjhurn, `nrnjg3 jkphjnl, jgmhuljgi fut get hjkjtnl te,
jgsehvngmy, et`nrwjsn, prepnrtjns, rnmnjvnr, rnknljns, tnrkjgbtn, t`nrnea
jgsehvngmy, et`nrwjsn, prepnrtjns, rnmnjvnr, rnknljns, tnrkjgbtn, t`nrnea
Jg mbsn ea (j) ]nhhnr'sUUUUUUUUUUUUUUUUU te pnraerk bgy prevjsjeg ea t`js Megtrbmt er frnbm` ea bgy
Jg mbsn ea (j) ]nhhnr'sUUUUUUUUUUUUUUUUU te pnraerk bgy prevjsjeg ea t`js Megtrbmt er frnbm` ea bgy
nxprnss er UUUUUUUUUUUUUUUUUtnrks, megljtjegs er wbrrbgtjns megtbjgnlUUUUUUUUUUUUUUUUU3 (jj) ]nhhnr's
nxprnss er UUUUUUUUUUUUUUUUUtnrks, megljtjegs er wbrrbgtjns megtbjgnlUUUUUUUUUUUUUUUUU3 (jj) ]nhhnr's
jgbfjhjty te pby jts lnfts ingnrbhhy bs t`ny fnmeknUUUUUUUUUUUUUUUUU3 (jjj) ]nhhnr's fbgcruptmy
jgbfjhjty te pby jts lnfts ingnrbhhy bs t`ny fnmeknUUUUUUUUUUUUUUUUU3 (jjj) ]nhhnr's fbgcruptmy
erUUUUUUUUUUUUUUUUU3 er (jv) bppejgtkngt ea b trustnn, UUUUUUUUUUUUUUUUUer hjqujlbter ea ]nhhnr er ea
erUUUUUUUUUUUUUUUUU3 er (jv) bppejgtkngt ea b trustnn, UUUUUUUUUUUUUUUUUer hjqujlbter ea ]nhhnr er ea
bgy kbtnrjbh pbrt ea ]nhhnr's bssnts erUUUUUUUUUUUUUUUUU ("Nvngts ea Lnabuht"), Fuynr kby, bt jts sehn
bgy kbtnrjbh pbrt ea ]nhhnr's bssnts erUUUUUUUUUUUUUUUUU ("Nvngts ea Lnabuht"), Fuynr kby, bt jts sehn
ljsmrntjeg3 (j) UUUUUUUUUUUUUUUUUt`js Megtrbmt er bgy pbrtUUUUUUUUUUUUUUUUU3 (jj) rnonmt t`n Ieels3 (jjj)
ljsmrntjeg3 (j) UUUUUUUUUUUUUUUUUt`js Megtrbmt er bgy pbrtUUUUUUUUUUUUUUUUU3 (jj) rnonmt t`n Ieels3 (jjj)
UUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUUUU
UUUUUUUUea 
UUea t`n 
t`n Ieels 
Ieels aer 
aer t`n 
t`n bmm
bmmeugt 
eugt ea 
ea ]nhh
]nhhnr 
nr bt 
bt b 
b tjkn 
tjkn bgl 
bgl prjmn 
prjmn w`jm
w`jm` 
` Fuynr
Fuynr
UUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUUUU
UUUUUUUU 
UU rnbs
rnbsegbfhn3 
egbfhn3 bgl 
bgl (jv) 
(jv) purm
purm`bsn 
`bsn nhsnw
nhsnw`nrn 
`nrn bgl 
bgl m`brin 
m`brin ]nh
]nhhnr 
hnr wjt
wjt` 
` bgy 
bgy rnsu
rnsuhtjgi 
htjgi hess 
hess er
er
lbkbin, bgl ]nhhnr s`bhh rnjkfursn Fuynr aer bhh hess er lbkbin brjsjgi ljrnmthy er jgljrnmthy arek sum`
lbkbin, bgl ]nhhnr s`bhh rnjkfursn Fuynr aer bhh hess er lbkbin brjsjgi ljrnmthy er jgljrnmthy arek sum`
Nvngts ea Lnabuht, UUUUUUUUUUUUUUUUUbgy mests bgl nxpngsns sum` bsUUUUUUUUUUUUUUUUU, hess ea preajt
Nvngts ea Lnabuht, UUUUUUUUUUUUUUUUUbgy mests bgl nxpngsns sum` bsUUUUUUUUUUUUUUUUU, hess ea preajt
eftbjgbfhn arek rnsbhn fy Fuynr ea t`n Ieels bgl lbkbin mbusnl te bgy musteknr purm`bsjgi t`n Ieels
eftbjgbfhn arek rnsbhn fy Fuynr ea t`n Ieels bgl lbkbin mbusnl te bgy musteknr purm`bsjgi t`n Ieels
arek Fuynr.
arek Fuynr.
\`n rji`ts bgl rnknljns ea Fuynr `nrnuglnr brnUUUUUUUUUUUUUUUUUbgl jg blljtjeg te Fuynr's rji`ts,
\`n rji`ts bgl rnknljns ea Fuynr `nrnuglnr brnUUUUUUUUUUUUUUUUUbgl jg blljtjeg te Fuynr's rji`ts,
pewnr
pewnrs bgl 
s bgl UUUUUU
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUU 
UUUUU nxjst
nxjstjgi bt 
jgi bt hbw er 
hbw er jg nqu
jg nqujty 
jty er UU
er UUUUUUU
UUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUU
UUUU
9. YBVVBG\Z
9. YBVVBG\Z
mhbjk, megaerk, aurgjs`nl, jkphjnl, hbtngt, knrm`bgtbfhn, getwjt`stbgljgi, prbmtjmbfhn, rnausn, t`nrnea, tjthn
mhbjk, megaerk, aurgjs`nl, jkphjnl, hbtngt, knrm`bgtbfhn, getwjt`stbgljgi, prbmtjmbfhn, rnausn, t`nrnea, tjthn
]nhhnr s`bhh megvny te Fuynr ieel bgl knrm`bgtbfhn UUUUUUUUUUUUUUUUU te t`n Ieels arnn ea bgy
]nhhnr s`bhh megvny te Fuynr ieel bgl knrm`bgtbfhn UUUUUUUUUUUUUUUUU te t`n Ieels arnn ea bgy
ngmukfrbgmn, hjng er snmurjty jgtnrnst. ]nhhnr wbrrbgts t`bt t`n Ieels s`bhh auhhy UUUUUUUUUUUUUUUUUte bgy
ngmukfrbgmn, hjng er snmurjty jgtnrnst. ]nhhnr wbrrbgts t`bt t`n Ieels s`bhh auhhy UUUUUUUUUUUUUUUUUte bgy
bgl bhh spnmjajmbtjegs, lnsmrjptjegs, lrbwjgis bgl lbtb er sbkphns er kelnhs aurgjs`nl te er fy Fuynr, bgl
bgl bhh spnmjajmbtjegs, lnsmrjptjegs, lrbwjgis bgl lbtb er sbkphns er kelnhs aurgjs`nl te er fy Fuynr, bgl
s`bhh fnUUUUUUUUUUUUUUUUU, ea ieel kbtnrjbh bgl werckbgs`jp bgl arnn arek lnanmts, bgl s`bhh fn ajt er
s`bhh fnUUUUUUUUUUUUUUUUU, ea ieel kbtnrjbh bgl werckbgs`jp bgl arnn arek lnanmts, bgl s`bhh fn ajt er
sujtbfhn aer t`n usn(s) er purpesn(s) jgtnglnl fy Fuynr.
sujtbfhn aer t`n usn(s) er purpesn(s) jgtnglnl fy Fuynr.
Fuynr s`bhh kbcn bhh mhbjks, nxmnpt aer UUUUUUUUUUUUUUUUU lnanmts, rnibrljgi t`n Ieels bibjgst ]nhhnr jg
Fuynr s`bhh kbcn bhh mhbjks, nxmnpt aer UUUUUUUUUUUUUUUUU lnanmts, rnibrljgi t`n Ieels bibjgst ]nhhnr jg
wrjtjgi bs seeg bs rnbsegbfhy UUUUUUUUUUUUUUUUU batnr brrjvbh ea t`n Ieels bt t`njr ajgbh lnstjgbtjeg bgl
wrjtjgi bs seeg bs rnbsegbfhy UUUUUUUUUUUUUUUUU batnr brrjvbh ea t`n Ieels bt t`njr ajgbh lnstjgbtjeg bgl
ugpbmcjgi bgl jgspnmtjegUUUUUUUUUUUUUUUUU, w`nt`nr fy Fuynr er Fuynr's musteknr(s).
ugpbmcjgi bgl jgspnmtjegUUUUUUUUUUUUUUUUU, w`nt`nr fy Fuynr er Fuynr's musteknr(s).
]nhhnr s`bhh fn rnspegsjfhn aer hbtngt lnanmts ea t`n Ieels bt bgy tjkn batnr lnhjvnry,
]nhhnr s`bhh fn rnspegsjfhn aer hbtngt lnanmts ea t`n Ieels bt bgy tjkn batnr lnhjvnry,
UUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUUUU
UUUUUUUUjgspnm
UUjgspnmtje
tjeg 
g bgl 
bgl bmmn
bmmnptbgm
ptbgmn 
n ea 
ea t`n 
t`n Ieels 
Ieels w`nt
w`nt`nr 
`nr fy 
fy Fuyn
Fuynr 
r er 
er Fuynr
Fuynr's 
's must
musteknr(
eknr(s),
s),
anns
anns
hjkjtnl
hjkjtnl
fergn
fergn
jgljrnmthy
jgljrnmthy
jgmhuljgi fut get hjkjtnl te
jgmhuljgi fut get hjkjtnl te
rnbsegbfhn
rnbsegbfhn
hjbfhn
hjbfhn
`nrulnr
`nrulnr
tnrkjgbtn
tnrkjgbtn
t`nrnea
t`nrnea
abjhurn
abjhurn
j
j
k
k
p
p
h
h
j
j
n
n
l
l
`
`
n
n
r
r
n
n
j
j
g
g
lun
lun
jgsehvngmy
jgsehvngmy
rnmnjvnr
rnmnjvnr
prepnrtjns
prepnrtjns
t
t
n
n
r
r
k
k
j
j
g
g
b
b
t
t
n
n
t
t
`
`
n
n
r
r
n
n
e
e
a
a
ljspesn
ljspesn
lnnks
lnnks
j
j
g
g
m
m
h
h
u
u
l
l
j
j
g
g
i
i
f
f
u
u
t
t
g
g
e
e
t
t
h
h
j
j
k
k
j
j
t
t
n
n
l
l
t
t
e
e
l
l
n
n
b
b
l
l
a
a
r
r
n
n
j
j
i
i
`
`
t
t
mukuhbtjvn
mukuhbtjvn
rnknljns
rnknljns
et`nrwjsn
et`nrwjsn
tjthn
tjthn
megaerk
megaerk
knrm`bgtbfhn
knrm`bgtbfhn
hbtngt
hbtngt
prbmtjmbfhn
prbmtjmbfhn
getwjt`stbgljgi
getwjt`stbgljgi
t`nrnea
t`nrnea
k
k


j c`e
j c`e


g t`u
g t`u
, t`un PC, m
, t`un PC, m
`j p`j p`
`j p`j p`
j G@ hjng qu
j G@ hjng qu
bg lng ``
bg lng ``
fbe iek g`ugi ce `bg m`n
fbe iek g`ugi ce `bg m`n


HR lng @@
HR lng @@
giuy me gi`jk tregi mub g`ugi su me gby
giuy me gi`jk tregi mub g`ugi su me gby


prevjl
prevjlnl 
nl t`bt 
t`bt b 
b getjm
getjmn 
n ea 
ea UUUU
UUUUUUUU
UUUUUUUUUU
UUUUUUUUUs`bh
UUUs`bhh h fn 
fn kbln 
kbln bs 
bs seeg 
seeg bs 
bs rnbs
rnbsegbfh
egbfhy 
y prbmt
prbmtjmbfh
jmbfhn 
n batnr
batnr
ljsmevnry ea sum` lnanmts.
ljsmevnry ea sum` lnanmts.
Fuynr rnsnrvns t`n rji`t te rnonmt bgl UUUUUUUUUUUUUUUUU bmmnptbgmn ea bhh er pbrt ea bgy s`jpkngt ea
Fuynr rnsnrvns t`n rji`t te rnonmt bgl UUUUUUUUUUUUUUUUU bmmnptbgmn ea bhh er pbrt ea bgy s`jpkngt ea
Ieels w`jm` brn get jg bmmerlbgmn wjt` spnmjajmbtjegs, lnsmrjptjegs, lrbwjgis, lbtb, sbkphns er
Ieels w`jm` brn get jg bmmerlbgmn wjt` spnmjajmbtjegs, lnsmrjptjegs, lrbwjgis, lbtb, sbkphns er
kelnhsUUUUUUUUUUUUUUUUU
kelnhsUUUUUUUUUUUUUUUUUte 
te er fy 
er fy Fuynr er 
Fuynr er wjt` ]nhhnr's nxprnss er 
wjt` ]nhhnr's nxprnss er UUUUUUUUUUUUUUUUUwbrrbgtjns.
UUUUUUUUUUUUUUUUUwbrrbgtjns.
0. JGLNKGJ\Z
0. JGLNKGJ\Z
ljsfursnkngt, `brkhnss, jglnkgjay, jgtnhhnmtubh, kbhaugmtjeg, prepnrty, tnrkjgbtjeg
ljsfursnkngt, `brkhnss, jglnkgjay, jgtnhhnmtubh, kbhaugmtjeg, prepnrty, tnrkjgbtjeg
]nhhnr s`bhh lnangl, UUUUUUUUUUUUUUUUUbgl `ehl Fuynr, Fuynr's musteknr(s), usnrs ea t`n Ieels, bgl jts
]nhhnr s`bhh lnangl, UUUUUUUUUUUUUUUUUbgl `ehl Fuynr, Fuynr's musteknr(s), usnrs ea t`n Ieels, bgl jts
er t`njr eaajmnrs bgl ljrnmters UUUUUUUUUUUUUUUUU arek bgl bibjgst bgy hjbfjhjty, hess, lbkbin, pngbhty,
er t`njr eaajmnrs bgl ljrnmters UUUUUUUUUUUUUUUUU arek bgl bibjgst bgy hjbfjhjty, hess, lbkbin, pngbhty,
mest, nxpngsn bgl UUUUUUUUUUUUUUUUU (jgmhuljgi bttergnys' anns) er pnrsegbh jgoury, lnbt` er
mest, nxpngsn bgl UUUUUUUUUUUUUUUUU (jgmhuljgi bttergnys' anns) er pnrsegbh jgoury, lnbt` er
UUUU
UUUUUUUUU
UUUUUUUUUUU
UUUUUUUUlbkbi
UUlbkbin bs 
n bs b rn
b rnsuht e
suht ea bg
a bgy mhb
y mhbjk 
jk er l
er ljsput
jsputn mbu
n mbusnl 
snl fy, lu
fy, lun t
n te er r
e er rnhb
nhbtjgi, 
tjgi, jg bg
jg bgy wb
y wby, te
y, te
t`n Ieels er bgy lnanmt er UUUUUUUUUUUUUUUUU t`nrnea er bgy jgarjginkngt ea bgy pbtngt, trblnkbrc,
t`n Ieels er bgy lnanmt er UUUUUUUUUUUUUUUUU t`nrnea er bgy jgarjginkngt ea bgy pbtngt, trblnkbrc,
utjhjty kelnh, lnsjig, mepyrji`t, kbsc werc er bgy et`nr UUUUUUUUUUUUUUUUUprepnrty rji`ts jg Obpbg er jg
utjhjty kelnh, lnsjig, mepyrji`t, kbsc werc er bgy et`nr UUUUUUUUUUUUUUUUUprepnrty rji`ts jg Obpbg er jg
bgy et`nr meugtry, w`jm` jglnkgjty s`bhh survjvn t`n UUUUUUUUUUUUUUUUUea t`js Megtrbmt.
bgy et`nr meugtry, w`jm` jglnkgjty s`bhh survjvn t`n UUUUUUUUUUUUUUUUUea t`js Megtrbmt.
:. INGNVBH
:. INGNVBH
bssjig, bwbrl, megstjtutns, megstrunl, ljaanrngmns, abjhurn, ajgbh, `nrnea, jgtnrprntnl, keljajnl, prjer, ruhns,
bssjig, bwbrl, megstjtutns, megstrunl, ljaanrngmns, abjhurn, ajgbh, `nrnea, jgtnrprntnl, keljajnl, prjer, ruhns,
sntthnl, supnrsnlns, t`nrne
sntthnl, supnrsnlns, t`nrnea, trjfugbh, wbjvnr
a, trjfugbh, wbjvnr
(2) Bhh ljsputns, megtrevnrsjns er UUUUUUUUUUUUUUUUU brjsjgi eut ea er jg rnhbtjeg te t`js Megtrbmt er t`n
(2) Bhh ljsputns, megtrevnrsjns er UUUUUUUUUUUUUUUUU brjsjgi eut ea er jg rnhbtjeg te t`js Megtrbmt er t`n
frnbm` t`nrnea w`jm` kby get fn sntthnl fy kutubh bmmerl wjt`eut u
frnbm` t`nrnea w`jm` kby get fn sntthnl fy kutubh bmmerl wjt`eut uglun lnhby s`bhh fn UUUUUUUUUUUUU
glun lnhby s`bhh fn UUUUUUUUUUUUUUUUUfy
UUUUfy
brfjtrbtjeg jg \ecye, Obpbg, jg bmmerlbgmn wjt` t`n UUUUUUUUUUUUUUUUUea premnlurn ea t`n Obpbg Mekknrmjbh
brfjtrbtjeg jg \ecye, Obpbg, jg bmmerlbgmn wjt` t`n UUUUUUUUUUUUUUUUUea premnlurn ea t`n Obpbg Mekknrmjbh
Brfjtrbtjeg Bssemjbtjeg. \`nUUUUUUUUUUUUUUUUU ea brfjtrbtjeg s`bhh fnUUUUUUUUUUUUUUUUUbgl fjgljgi upeg
Brfjtrbtjeg Bssemjbtjeg. \`nUUUUUUUUUUUUUUUUU ea brfjtrbtjeg s`bhh fnUUUUUUUUUUUUUUUUUbgl fjgljgi upeg
fet` 
fet` pbrtjns, 
pbrtjns, bgl 
bgl oulikngt 
oulikngt eg 
eg sum` 
sum` bwbrl 
bwbrl kby 
kby fn 
fn ngtnrnl 
ngtnrnl jg 
jg bgy 
bgy meurt 
meurt erUUUUUUUUUU
erUUUUUUUUUUUUUUUUU`bvjgi
UUUUUUU`bvjgi
ourjsljmtjeg UUUUUUUUUUUU
ourjsljmtjeg UUUUUUUUUUUUUUUUU\`js Megtrbmt s`bhh fn, jg bhh rnspnmts, ievnrgnl fy bgl UUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUU\`js Megtrbmt s`bhh fn, jg bhh rnspnmts, ievnrgnl fy bgl UUUUUUUUUUUUUUUUUjg
Ujg
bmmerlbgmn wjt` t`n hbws ea Obpbg. \`n trbln tnrks sum` bs AEF, MAV bgl MJA s`bhh fn UUUUUUUUUUUUUUUUUjg
bmmerlbgmn wjt` t`n hbws ea Obpbg. \`n trbln tnrks sum` bs AEF, MAV bgl MJA s`bhh fn UUUUUUUUUUUUUUUUUjg
bmmerlbgmn wjt` "JGME\NVK] 6464".
bmmerlbgmn wjt` "JGME\NVK] 6464".
(6) \`n UUUUUUUUUUUUUUUUU ea Fuynr bt bgy tjkn te rnqujrn auhh pnraerkbgmn fy ]nhhnr ea t`n
(6) \`n UUUUUUUUUUUUUUUUU ea Fuynr bt bgy tjkn te rnqujrn auhh pnraerkbgmn fy ]nhhnr ea t`n
tnrksUUUUUUUUUUUUUUUUU s`bhh get baanmt t`n rji`t ea Fuynr te ngaermn t`n sbkn. \`n wbjvnr fy Fuynr ea bgy
tnrksUUUUUUUUUUUUUUUUU s`bhh get baanmt t`n rji`t ea Fuynr te ngaermn t`n sbkn. \`n wbjvnr fy Fuynr ea bgy
frnbm` 
frnbm` ea 
ea bgy 
bgy prevjsjeg 
prevjsjeg ea 
ea t`js 
t`js Megtrbmt 
Megtrbmt s`bhh 
s`bhh get 
get fn 
fn megstrunl 
megstrunl bs 
bs b 
b UUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU 
UU ea 
ea bgy 
bgy summnnljgi
summnnljgi
frnbm` ea sum` 
frnbm` ea sum` prevjsjeg er wbjvnr ea t`n prevj
prevjsjeg er wbjvnr ea t`n prevjsjeg jtsnha.
sjeg jtsnha.
(=) \`js MegtrbmtUUUUUUUUUUUUUUUUUt`n ngtjrn birnnkngt fntwnng t`n pbrtjns `nrnte bgl
(=) \`js MegtrbmtUUUUUUUUUUUUUUUUUt`n ngtjrn birnnkngt fntwnng t`n pbrtjns `nrnte bgl
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUbhh pr
bhh prjer 
jer er m
er megtnkperbgneu
egtnkperbgneus 
s mekkugjmbtjegs er 
mekkugjmbtjegs er birnnkngts er 
birnnkngts er uglnrtbcjgis w
uglnrtbcjgis wjt` 
jt` rnibrl
rnibrl
te t`n sufonmt kbttnr `nrnea. \`js Megtrbmt kby get fn UUUUUUUUUUUUUUUUU er tnrkjgbtnl nxmnpt fy b wrjttng
te t`n sufonmt kbttnr `nrnea. \`js Megtrbmt kby get fn UUUUUUUUUUUUUUUUU er tnrkjgbtnl nxmnpt fy b wrjttng
birnnkngt ea ]nhhnr bgl Fuynr.
birnnkngt ea ]nhhnr bgl Fuynr.
(<) ]nhhnr s`bhh get trbgsanr er UUUUUUUUUUUUUUUUUt`js Megtrbmt er bgy pbrt t`nrnea wjt`eut Fuynr's
(<) ]nhhnr s`bhh get trbgsanr er UUUUUUUUUUUUUUUUUt`js Megtrbmt er bgy pbrt t`nrnea wjt`eut Fuynr's
UUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU wrjttng megsngt.
wrjttng megsngt.
Trbmtjmn =. Ngihjs`-Qjntgbknsn trbgshbtjeg
Trbmtjmn =. Ngihjs`-Qjntgbknsn trbgshbtjeg
2. \`n stjpuhbtnl prjmns brn ajxnl, bgl t`n
2. \`n stjpuhbtnl prjmns brn ajxnl, bgl t`ny brn te fn uglnrsteel lnhjvnrnl pbjl te t`n phbmn 
y brn te fn uglnrsteel lnhjvnrnl pbjl te t`n phbmn ea lnstjgbtjeg.
ea lnstjgbtjeg.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUU
mhbjk
mhbjk
rnausn
rnausn
aurgjs`nl
aurgjs`nl
jkphjnl
jkphjnl
jglnkgjty
jglnkgjty
`brkhnss
`brkhnss
ljsfursnkngt
ljsfursnkngt
prepnrty
prepnrty
kbhaugmtjeg
kbhaugmtjeg
jgtnhhnmtubh
jgtnhhnmtubh
tnrkjgbtjeg
tnrkjgbtjeg
ljaanrngmns
ljaanrngmns
sntthnl
sntthnl
ruhns
ruhns
bwbrl
bwbrl
ajgbh
ajgbh
trjfugbh
trjfugbh
t`nrnea
t`nrnea
megstrunl
megstrunl
jgtnrprntnl
jgtnrprntnl
abjhurn
abjhurn
`nrnea
`nrnea
wbjvnr
wbjvnr
megstjtutns
megstjtutns
supnrsnlns
supnrsnlns
keljajnl
keljajnl
bssjig
bssjig
prjer
prjer
Iëb 
Iëb 
quj 
quj 
ljg
ljg
` t`
` t`
è m
è m
Ē
Ē


g` vä
g` vä
Ēƴ
Ēƴ


m
m
`
`
j
j
u h
u h
ä f
ä f
b
b
e i
e i


m
m
ƴ
ƴ


m v
m v


g m
g m
`
`
uy
uy
g t
g t
r
r


Ē
Ē
g g
g g
Ƣ
Ƣ
j
j
Ē
Ē
g.
g.


6. \`n `nbljgis bgl kbrijgbh getns jg t`nsn Ingnrbh Megljtjegs s`bhh get fn lnnknl pbrt ea t`js Megtrbmt, bgl
6. \`n `nbljgis bgl kbrijgbh getns jg t`nsn Ingnrbh Megljtjegs s`bhh get fn lnnknl pbrt ea t`js Megtrbmt, bgl
t`ny s`bhh get te fn 
t`ny s`bhh get te fn tbcng jgte megsjlnrbtjeg jg t`n jgtnrprntbtjeg `nrnea.
tbcng jgte megsjlnrbtjeg jg t`n jgtnrprntbtjeg `nrnea.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
=. \`n Nk
=. \`n Nkpheynr `bs t`n rji`t te 
pheynr `bs t`n rji`t te tnrkjgbtn t`js Megtrbmt ja meg
tnrkjgbtn t`js Megtrbmt ja megstrumtjeg werc js get pnraerkn
strumtjeg werc js get pnraerknl 
l jg bmmerlbg
jg bmmerlbgmn
mn
wjt` hembh fy-hbws.
wjt` hembh fy-hbws.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
<. Ja lnhjvnry js lnhbynl kern t`bg =4 lbys arek t`n birnnl lbtn ea lnhjvnry lun te rnbsegs et`nr t`bg Aermn
<. Ja lnhjvnry js lnhbynl kern t`bg =4 lbys arek t`n birnnl lbtn ea lnhjvnry lun te rnbsegs et`nr t`bg Aermn
Kbonurn, t`n Fuynr js ngtjthnl te tnrkjgbtn t`js Megtrbmt.
Kbonurn, t`n Fuynr js ngtjthnl te tnrkjgbtn t`js Megtrbmt.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
>. \`n lnhjvnry tjkn `bs fnng bl`nrnl te ja t`n megsjigkngt js rnbly aer ljspbtm` nx wercs wjt`jg t`n birnnl
>. \`n lnhjvnry tjkn `bs fnng bl`nrnl te ja t`n megsjigkngt js rnbly aer ljspbtm` nx wercs wjt`jg t`n birnnl
pnrjel bgl ja getjmn te 
pnrjel bgl ja getjmn te t`js naanmt js sngt te t`n Turm`bsnr.
t`js naanmt js sngt te t`n Turm`bsnr.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
Trbmtjmn <. Qjntgbknsn-Ngihjs` trbgshbtjeg
Trbmtjmn <. Qjntgbknsn-Ngihjs` trbgshbtjeg
2. \rƴớgi `ửp fïg Fâg p`ậj m`ểu trâm
2. \rƴớgi `ửp fïg Fâg p`ậj m`ểu trâm` g`jỉk t`bg` teâg c`eậg tjỂg fờj t
` g`jỉk t`bg` teâg c`eậg tjỂg fờj t`ƴớgi t`jỉt `Ảj ƴồm t
`ƴớgi t`jỉt `Ảj ƴồm tëg`, fïg Kub, sbu
ëg`, fïg Kub, sbu
c`j Ēí iừj včg fậg t`ügi fâe 
c`j Ēí iừj včg fậg t`ügi fâe cểp t`ớj m`e fïg Fâg, Ēƴ
cểp t`ớj m`e fïg Fâg, Ēƴửm quyỂg m`Ắk lỪt @ửp Ēờgi.
ửm quyỂg m`Ắk lỪt @ửp Ēờgi.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
6. Fïg Kub sẻ ijâk Ēểg` `ägi c`j `ägi Ēẵg Ēëm`. Gẵu `ägi `eâ c`ügi p`ú `ửp vồj @ửp Ēờgi vỂ m`Ắt hƴửgi
6. Fïg Kub sẻ ijâk Ēểg` `ägi c`j `ägi Ēẵg Ēëm`. Gẵu `ägi `eâ c`ügi p`ú `ửp vồj @ửp Ēờgi vỂ m`Ắt hƴửgi
`by sỒ hƴửgi, t`è fïg Kub sẻ p`ậj t`ügi fâe giby m`e fïg Fâg vỂ fẮt cỽ sỲ sbj fjỉt gäe giby hẫp tỪm.
`by sỒ hƴửgi, t`è fïg Kub sẻ p`ậj t`ügi fâe giby m`e fïg Fâg vỂ fẮt cỽ sỲ sbj fjỉt gäe giby hẫp tỪm.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
=. Giby c`j `eäg tẮt vjỉm ijbe `ägi m`e giuớj M`uyïg m`ổ, fïg Fâg p`ậj iừj včg fậg t`ügi fâe m`e fïg Kub
=. Giby c`j `eäg tẮt vjỉm ijbe `ägi m`e giuớj M`uyïg m`ổ, fïg Fâg p`ậj iừj včg fậg t`ügi fâe m`e fïg Kub
vỂ tèg` `èg` ijbe `ägi.
vỂ tèg` `èg` ijbe `ägi.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUU 
U
<. \rƴớgi `ửp fẮt Ēờgi `eẹm trbg` m`Ắp p`ât sjg` tợ `by hjïg qubg Ēẵg @ửp Ēờgi gäy, `bj fïg sẻ iẹp g`bu Ēọ
<. \rƴớgi `ửp fẮt Ēờgi `eẹm trbg` m`Ắp p`ât sjg` tợ `by hjïg qubg Ēẵg @ửp Ēờgi gäy, `bj fïg sẻ iẹp g`bu Ēọ
tèk rb fjỉg p`âp `öb ijậj.
tèk rb fjỉg p`âp `öb ijậj.
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
>. \rƴớgi `ửp fïg Kub vj p`Ảk fẮt cỽ ĒjỂu c`eậg vä ĒjỂu cjỉg gäe mứb @ửp Ēờgi gäy, fïg Fâg Ēƴửm quyỂg
>. \rƴớgi `ửp fïg Kub vj p`Ảk fẮt cỽ ĒjỂu c`eậg vä ĒjỂu cjỉg gäe mứb @ửp Ēờgi gäy, fïg Fâg Ēƴửm quyỂg
m`Ắk lỪt teäg fỚ `by kỚt p
m`Ắk lỪt teäg fỚ `by kỚt p`ẩg @ửp Ēờgi gäy `eẹm tẢk giƴgi ijbe 
`ẩg @ửp Ēờgi gäy `eẹm tẢk giƴgi ijbe `ägi tjẵp.
`ägi tjẵp.
Mâm tjïu
Mâm tjïu
Ē
Ē
vä i`
vä i`
j m`ÿ 
j m`ÿ 
fïg h 
fïg h 
tregi 
tregi 
p`æg 
p`æg 
g`
g`
ƴ
ƴ
gi
gi
Ē
Ē
jïu c`ebg m`ugi s
jïu c`ebg m`ugi s


c`ügi
c`ügi
Ēƴ
Ēƴ


m xnk hä k
m xnk hä k


t
t
p
p
`
`
g
g
m
m


b `
b `


p
p
Ē
Ē
gi gäy, vä m`ugi (tjïu
gi gäy, vä m`ugi (tjïu
Ē
Ē
ï vb i`j m`u
ï vb i`j m`u
fïg hï
fïg hï
̄
̄
) s
) s


c`ügi
c`ügi
Ēƴ
Ēƴ


m tj
m tj
̂
̂
g`
g`
Ē
Ē
ï
ï
̂
̂
g/xêt
g/xêt
Ē
Ē
ï
ï
̂
̂


tregi 
tregi 
p`æ
p`æ
̄
̄
g ljï
g ljï
̍
̍
g ijb
g ijb
̊
̊
j/ijb
j/ijb
̊
̊
j t`j
j t`j
̂
̂
m`.
m`.
M`u lbu tu me quyng m`bk lut `ep 
M`u lbu tu me quyng m`bk lut `ep 
legi gby gnu megi trjg` xby lugi c`egi luem t`um `jng t`ne 
legi gby gnu megi trjg` xby lugi c`egi luem t`um `jng t`ne 
quy
quy
Ē
Ē
jg` mub Hubt ljb p`uegi.
jg` mub Hubt ljb p`uegi.
G
G
u i
u i
jb
jb
e `
e `
äg
äg
i f
i f


m`
m`


k t
k t


qu
qu
â =
â =
4 g
4 g


y c 
y c 
t
t


giäy ijbe `ägi t`
giäy ijbe `ägi t`


b t`u
b t`u


g vè g`
g vè g`


gi hû le c`ügi p`
gi hû le c`ügi p`


j
j
f
f
t
t
c
c
`
`


c`âgi, fïg kub
c`âgi, fïg kub
Ēƴ
Ēƴ


m
m
q
q
u
u
y
y
g
g
m
m
`
`
k
k
l
l


t @
t @
Ĕ
Ĕ
gäy
gäy
\`
\`
Ƣ
Ƣ
j ijbg ijbe `bgi
j ijbg ijbe `bgi
ĒƴƢ
ĒƴƢ
̭
̭
m tüg tre
m tüg tre
̭
̭
gi trjï
gi trjï
̭
̭
t
t
Ē
Ē
ï gïu hü `bgi
ï gïu hü `bgi
Ē
Ē
b s
b s
č
č
g sbgi xuæt
g sbgi xuæt
Ē
Ē
j tb
j tb
̭
̭
j g`b kby tregi c`ebgi t`
j g`b kby tregi c`ebgi t`
Ƣ
Ƣ
j ijbg
j ijbg
Ē
Ē
b t`eb t`uæ
b t`eb t`uæ
̭
̭
g vb gïu t`ügi fbe vï cït
g vb gïu t`ügi fbe vï cït
qub
qub
̊
̊
gb
gb
̄
̄
y
y
Ē
Ē
b
b
̍
̍
ĒƴƢ
ĒƴƢ
̭
̭
m i
m i
ƴ
ƴ
̊
̊
j m`e gi
j m`e gi
ƴƢ
ƴƢ
̄
̄
j kub
j kub
Jg mbsn t`n ]nhhnr js rnspegsjfhn aer pbyjgi t`n nstjkbtnl bkeugt ea lbkbins, t`n Fuynr, batnr`bvjgi sngt tjknhy wrjttng getjmn te t`n ]nhhnr, js ngtjthnl te
Jg mbsn t`n ]nhhnr js rnspegsjfhn aer pbyjgi t`n nstjkbtnl bkeugt ea lbkbins, t`n Fuynr, batnr`bvjgi sngt tjknhy wrjttng getjmn te t`n ]nhhnr, js ngtjthnl te
tnrkjgbtn t`n Megtrbmt.
tnrkjgbtn t`n Megtrbmt.
\`n Fuynr wjhh jgspnmt t`n ieels w`ng t`n ieels brrjvn bt t`n 
\`n Fuynr wjhh jgspnmt t`n ieels w`ng t`n ieels brrjvn bt t`n 
lnstjgbtjeg. Ja t`n ieels le get megaerk te t`n Megtrbmt jg 
lnstjgbtjeg. Ja t`n ieels le get megaerk te t`n Megtrbmt jg 
tnrks ea qubhjtyer qubgtjty, Fuynr
tnrks ea qubhjtyer qubgtjty, Fuynr
s`bhh jkknljbtnhy getjay ]nhhnr ea bgy ljsmrnpbgmy
s`bhh jkknljbtnhy getjay ]nhhnr ea bgy ljsmrnpbgmy
^peg mekphntjeg ea t`n lnhjvnry ea t`n ieels te t`n Mbrrjnr, t`n 
^peg mekphntjeg ea t`n lnhjvnry ea t`n ieels te t`n Mbrrjnr, t`n 
]nhhnr kust ijvn wrjttng getjmn te t`n FuynrBfeut t`n lnhjvnry sjtubtjeg
]nhhnr kust ijvn wrjttng getjmn te t`n FuynrBfeut t`n lnhjvnry sjtubtjeg
Jg t`n nvngt ea b 
Jg t`n nvngt ea b 
ljsbirnnkngt er ljsputn brjsjgi eut ea er jg meggnmtjeg wjt` t`js Birnnkngt, t`n twe pbrtjns s`bhh knnt teajgl b sehutjeg.
ljsbirnnkngt er ljsputn brjsjgi eut ea er jg meggnmtjeg wjt` t`js Birnnkngt, t`n twe pbrtjns s`bhh knnt teajgl b sehutjeg.


UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUU 
UU 
UUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
UUUUUUUUUUUU
Jg mbsn t`n Fuynr vjehbtns bgy tnrks bgl megljtjegs ea t`js Megtrbmt, t`n ]nhhnr js ngtjthnl tetnrkjgbtn t`js Megtrbmt jg w`ehn er jg 
Jg mbsn t`n Fuynr vjehbtns bgy tnrks bgl megljtjegs ea t`js Megtrbmt, t`n ]nhhnr js ngtjthnl tetnrkjgbtn t`js Megtrbmt jg w`ehn er jg 
pbrt er suspngl aurt`nr
pbrt er suspngl aurt`nr
lnhjvnry.
lnhjvnry.

tải về 150.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương