Tượng số 1 Nguyễn Thị Ninh Sn: 1966 Đc: Huyện Nam Hà, Tinh Lâm Đồng Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu) Ngày 15/5/CanhDần (26/6/2010) Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm  Tượng số 2tải về 288.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích288.23 Kb.Danh Sách Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 1

Nguyễn Thị Ninh Sn: 1966

Đc: Huyện Nam Hà, Tinh Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 15/5/CanhDần (26/6/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 2

Trần Ngọc Sơn

Đc: Quận Ba Đình Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 27/5/CanhDần(8/7/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 3

Nguyễn Thị MinhTâm

Pháp Danh:

Đc: , Quận Cầu Giấy Tp.Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 27/5/CanhDần (8/7/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 4

Phạm Văn Dũng Sn:1978

Pháp Danh:Nguyên Thịnh

Đc:Quận từ liêm Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười mươi triệu)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 5

Trần Thị Ngọc Lan

Pháp Danh :

Đc: Quận Tây Hồ Tp.Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 28/8/Canh Dần(27/9/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 6

Nguyễn Thị Sáu Sn: 1960

Pháp Danh:

Đc: Quận Gò Vấp Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 14/6/ Canh Dần (25/7/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 7

Nguyễn Thế Nhã

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Quỳnh Anh

Đc: Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 28/6/ Canh Dần (8/8/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 8

Nguyễn Thế Vũ (chủ tịch HĐQT C.ty Đồng Phát)

Pháp Danh :

Đc: Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 10/7/Canh Dần (19/8/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 9

Lưu Thị Túc

Pháp Danh :

Đc: ,Biên Hoà ,Đồng Nai

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 29/7/ Canh Dần (7/9/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 10

Thái Văn Thăng

Trần Thị Giao

Thái Kim Hải

Thái Kim Xê

Thái Văn Minh

Đc: Tp: An Giang

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 11

Nguyễn Kim Thoa

Lý Hiếu Ái

Lý Nguyễn Lan Phương

Đc: Quận 8 , Tp.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày18/8/Canh Dần (25/9/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 12

Trần Thị Bích Hà

Nguyễn Thị Anh Đào

Trần Quốc Hùng

Vương Miêu Thanh

Đc Hoa Kỳ , Na Uy

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày3/9/Canh Dần(10/10/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 13

Nguyễn Thị Phê

Cao Thu Thuỷ

Nguyễn Xuân Ngọc

Đc: Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày25/8/Canh Dần (2/10/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 14

Nguyễn Thị Tú

Nguyễn Thị Thu Hường

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Phán

Nguyễ Phúc Huy

Hoàng Thị Lập

Nguyễn Duy Đông

Nguyễn Thị Thảo

Đc: Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày25/8/Canh Dần (2/10/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 15

Trần Thành Lộc

Lê Tấn Thành

Lê Duy Phương

Gia đình cô Liên Hà (sài gòn)

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày3/9/Canh Dần(10/10/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 16

Trần Thanh Tuyết

Đỗ Văn Thanh

Đỗ Minh Tân

Đỗ Nhật Tân

(xin cúng tượng số 16)

Đc: Tp.ĐàLạt

Cúng1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 7/Giêng/Tân Mão(9/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 17

Võ Kim Sơn

Lê Thị Ngọc Dung

Lê Thị Ngọc Huệ

Đc: Hoa Kỳ

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày3/9/Canh Dần(10/10/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 18

Trần Thị Bích Hà

Đặng Minh Phú

Đặng Minh Phát

Đặng Minh Thành

Hồi hướng cầu siêu

Trần Thị Bích Hạnh mất 34t

Trần Sĩ Long mất 52t

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày3/9/Canh Dần(10/10/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 19

Trần Hữu Ngọc

Giám Đốc C.ty TNHH Thái Dương

Đc: Tp: Vinh , Tỉnh Nghệ An

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày4/9/Canh Dần(11/10/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 20

Dương Phan Phát

Lâm Lệ Phương

Lý Gia Vỹ

Ly.RICHARD

Ly.STÉPHANIE

Ly.IRENE

Đc: Tp: Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày10/10/Canh Dần(15/11/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 21

Ngô Thị Tâm PD: Quãng Từ

Đc: canada

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày18/10/Canh Dần (23/11/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 22

C.ty TNHH ĐT và XD Kiên Trung

Đc: Bảo Lộc Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày18/10/Canh Dần (23/11/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 23

Vũ Thị Mên

Nguyễn Thị Thu Hương

Lê Thị Xuân

Phạm Thị Uyên

Đc: Tp: Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày26/10/Canh Dần(31/11/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 24

Cao Đức Nhân

Phạm Thị Lê Nga

Đc: Quận 7 , Tp:HCM

Cúng 5,000,000 (năm triệu)

Ngày22/10/Canh Dần(27/11/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 25

Trần Thị Vinh

Trần Thị Quới

Đc: Quận Gò Vấp , Tp:HCM

(Xin khắc tên hương linh)

Trần Văn Thảo PD: Chánh Tiến

Hồ Thị Phê PD:Tín Nguyên

Trần Thị Trong PD: Tín Trí

Trần Hửu Minh PD: Anh Đức

Trần Thị Thanh PD:Tịnh Hạnh

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày30/10/Canh Dần(5/12/2010)

]Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 26

Võ Thị Tám

Trần Thanh Quang

Trần Thanh Phương Thảo

Đc: Quận 6 Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày30/10/Canh Dần(5/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 27

Trần Khánh Trung

Ngô Thị Việt khắc tên 4 người này

Ngô Thị Thảnh

Trần Khánh Tiến

Trần Sái


Trần Khả Loan

Trần Khả Phụng

Trần Văn Liễu

Trần Khải Phương

Trần Khải Diệp

Trần Khải Nhị

Đc: Kiên Giang

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày30/10/Canh Dần(5/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 28

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Giang Long

Lê Kiều Thu

Tô Diệu Khanh

Tô Phương Hoài

Đc: số


Quận Hoàng Mai ,Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày3/11/Canh Dần(7/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 29

Cô Ba : Huệ Hải

Đc: Quận Gò Vấp , Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày5/11/Canh Dần(10/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 30

Lin Chin Chuang

Hà Thuý Linh

Lin Tiến Chi

Lin Tiến Bảo

Đc: Tp: Đà Lạt

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày17/11/Canh Dần(22/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 31

Lê Trung Hiền

Lê Thị Chi

Lê Thị Nhi

Lê Thị My

Lê Thị Tâm

Lê Thị Có

Lê Thị Thành

Lê Thị Phước

Đc: Xã Xuân Thọ ,Tp: ĐàLạt

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày20/11/Canh Dần(25/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 32

NguyễnĐức Hưởng

Nguyễn Đức Lương Sn: 1962

Hoàng Phương Thảo Sn:1976

Nguyễn Hoàng Duy Sn:1991

Nguyễn Hoàng Anh Sn: 2000

Nguyễn Hoàng Nhi Sn:2004

Trần Thị Nê Sn:1932

Vong Linh

Hồ Thị Đắc PD: Đồng Ngã

Nguyễn Văn Bân Sn:1926

Đc: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày26/11/Canh Dần(31/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 33

Nguyễn Thị Hồng (tự Đỗ Thị Ốc) Sn:1928

Nguyễn Kim Quỳ Sn:1954

Trần Hồng Quý Sn:1953

Nguyễn Trần Huy Tuấn Sn:1977

Lê Thị Thanh Hiền Sn:1979

Nguyễn Trần Như Quỳnh Sn:1980

Trịnh Khánh Hoàng Sn:1980

Nguyễn Lê Minh Khang Sn:2008

Trần Đình Hoà Sn:1955

Trần Đình Bảo Sn:1958

Trần Hồng Hoa Sn:1966

Nguyễn Đình Thành Sn:1966

Nguyễn Hồng Đào Sn:1970

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 19/1/Tân Mão(21/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 34

Nguyễn Văn Vinh

Pháp Danh

Đc: Tp: Vũng Tàu

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 28/11/Canh Dần (2/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 35

Lê Thị Hương

Pháp Danh

Đc: Quận Đống Đa , Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 28/11/Canh Dần (2/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 36

Nguyễn Quang Bảo

Nguyễn Bích Hồng PD: Diệu Thắm

Nguyễn Bảo Khánh PD: Quảng Minh

Nguyễn Bảo Lân PD: Quảng Chánh

Lê Ngọc Hân

Đt: 0909959093

Đc: Quận 5 ,Tp:HCM

Cúng1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 2/12/Canh Dần (5/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 37

Hà Thị Hường Sn:1951

Nguyễn Văn Hoá Sn:1948

Hà Thị Nga Sn:1973

Nguyễn Thanh Sang Sn:1977

Nguyễn Thanh Hồng Sn:1979

Nguyễn Thị Thanh Văn Sn:1982

Nguyễn Thị Trúc Linh Sn:1985

Nguyễn Thị Thanh Thảo Sn:1988

Đc: Tp:HCM

Cúng1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 29/11/Canh Dần (3/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 38

Phạm Thị Lệ Thu Sn:1959

Hà Đức Trí Sn:1980

Hà Thị Thanh Hiều Sn:1982

Mai Thị Thu Vân Sn:1982

Hà Hoàng Khang Sn:2004

Đc: Tp:HCM

Cúng1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 29/11/Canh Dần (3/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 39

Phạm Thị Mùi Sn: 1919

Hà Văn Thọ Sn: 1963

Đt: 0918656337 và 0838255160

Đc: Tp:HCM

Cúng1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 29/11/Canh Dần (3/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 40

Huỳnh Hớn Hoà Sn:1960

Trần Diệu Trân Sn:1961

Huỳnh Lệ Quân Sn:1982

Huỳnh Quốc Tài Sn:1985

Huỳnh Quốc Phát Sn:1988

Đc: Tp:HCM

Cúng1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 29/11/Canh Dần (3/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 41

Lương Ngọc Lan Sn:1919

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 29/11/Canh Dần (3/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 42

Nguyễn Ngọc Tấn Sn:1971

Hứa Mỹ Quyên Sn:1969

Đt: 0903841389

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 2/12/Canh Dần (5/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 43

Phạm Thị Huỳnh Nhung

Trương Liên Hà

Phạm Quang Thành

Phạm Huỳnh Thiện

ĐC : TPHCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 25/05/Tân Mão(26/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 44

Phạm Văn Thêm

Nguyễn Thị Phương

Cùng các con

Đc: Tp: ĐàLạt , Tỉnh Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 27/12/Canh Dần(24/11/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 45

Ngô Văn Minh PD: Tịnh Quang

Lê Thị Kim Phê PD: Diệu An

Ngô Minh Thường PD: Tịnh Huệ

(xin cúng tượng số 77)

Đc: Tp.HCM

Cúng1 tượng Quan Âm 10,000,000(mười triệu)

Ngày 3/Giêng/Tân Mão(9/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 46 đến 49

Trương Quốc Huân Sn:1966

Nguyễn Thị Thanh Tâm Sn:1971

Trương Quốc Hiếu Sn:1993

Trương Quốc Khánh Sn:1999

Đc: Tp:HCM

Cúng 4 tượng Quan Âm 40,000,000 (bốn mươitriệu)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 50

Trần Hoàng Dũng

Nguyễn Ngọc Xuân Trang

Nguyễn Thi Bảnh

Hoàng An

Hoàng Linh

Hoàng Phúc

Hoàng Ân


Hoàng Huy

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 51

Nguyễn Thị Nở PD: Diệu Hoa

Đc:

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)Ngày17/12/Canh Dần (20/1/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 52

Trần Quý Trang

Nguyễn Thị Thuý Loan

Đt:0903836675

Đc: Tp HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Cúng Bàn Thư Ký 1.000.000đ trước sau chuyển tài khoản.

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 53

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nguyễn Văn Phú

Lê Thị Biết

Phùng Thị Nga

Trần Nhất Thế Hưng

Trần Quốc Huy

Nguyễn Thị Kim Loan

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Trần Nhất Chí Phương

Trần Nhất Phương Nghi

Trần Nhất Thế Luân

Đt: 0918549821

Đc: Tp: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 17/12/Canh Dần (20/1/2011)

Cúng Bàn Thư Ký 3.000.000đ trước sau chuyển tài khoản.

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 54

Nguyễn Trường Sơn

Đc: Tp. HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 8/Giêng/Tân Mão(10/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 55

Nguyễn Thị Tố Oanh

Lê Quang Đức

Đc: Bình Dương

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 8/Giêng/Tân Mão(10/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 56

Nguyễn Công Chánh

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Nguyễn Công Hoàng Khanh

Nguyễn Công Hoàng Kim

Đc: TP.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 4/Giêng/Tân Mão(8/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 57

Hà Thị Chắc

Lưu Thị Phương

Lưu Trường Sơn

Nguyễn Minh Hoàng

Đt:0908280773

Đt:0909077776

Đc: Tp.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/Giêng/Tân Mão(8/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 58

Nguyễn Thị Nhiếp PD:Chúc Phục

Đt:0838448193

Đc: TP:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/Giêng/Tân Mão(8/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 59

Huỳnh Thị Mai

Nguyễn Thanh Liêm

(xin cúng tượng số 59)

Đc: Tp.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 10/Giêng/Tân Mão(12/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 60

Vũ Thị Kim Phượng

PD: Nguyên Thoại

Đc: TP: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/Giêng/Tân Mão(8/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 61

Vũ Thị Kim Khanh PD: Nguyên Ngân

Đc: Tp.HCM

Vũ Thị Kim Quyên PD: Chúc Huyền

Đc: Tp.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/Giêng/Tân Mão(8/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 62

Nhóm Phật Tử PPGM

Pháp Danh : Huệ Tâm

Đc: Tp.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/Giêng/Tân Mão(8/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 63

Lê Cư PD : Tâm Hội

Nguyễn Thị Bích Phượng (tức Lâm Thị Hương) PD: Tâm Diệu

Nguyễn Anh Tuấn PD: Nguyên Anh

Nguyên Anh Quân PD : Nguyên Pháp

Nguyễn Anh Thư PD: Diệu Tài

Đc: , Tp ĐàLạt ,Tỉnh Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 mười triệu)

Ngày20/8/Canh Dần(27/9/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 64

Nguyễn Tâm Thanh Sn:1977

Nguyễn Nhật Minh Sn:1983

Đc: AUSTRALIA

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 26/12/Canh Dần (23/11/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 65

Lâm Văn Hai

Nguyễn Thị Đát

Lâm Quang Dũng

Lâm Thanh Thảo

Lâm Quang Vũ

Đặng Thanh Phong

Trình Thị Bích Phượng

Đc: Tp.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 10/Giêng/Tân Mão(12/2/2011

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 66

Lâm Thị Mộng Liên

Trương Văn Minh

Huỳnh Phương Thảo

Trương Huỳnh Phương Lâm

Trương Triết Lâm

Đc: Tp.HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 67

Huyền Tôn Nữ Thị Thanh Mai

Đc: Thôn Đa Thọ , Xã Xuân Thọ , Tp:ĐàLạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 16/Giêng/Tân Mão(18/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 68

Trần Thanh Nghị Sn:1967

Trần Thị Tường Vi Sn:1971

Trần Thị Liên Hương Sn:2000

Đc: Tp: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày25/11/Canh Dần(30/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 69

Nguyễn Ngọc Đắc

Khương Thị Hồng Hương

Lý Dương Khoan

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Nguyễn Khương Bảo

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 18/1/Tân Mão(20/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 70

Lâm Hồng Quang

Đc: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày giỗ Tổ

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 71

La Khoa Lập PD: Tuệ Trường

La Kim Hương PD: Diệu Quí

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 24/1/Tân Mão(26/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 72 đến 74

Trần Quang Tuấn Sn:1950

Trầ Mỹ Loan Sn:1952

Trần Quang Lân Sn:1979

Mã Thị Minh Đan Sn:1981

Trần Quang Luân Sn:1975

Phạm Hương Giang Sn:1975

Đc: Phường 3 , Tp: Bạc Liêu

Cúng 3 tượng Quan Âm 30,000,000 (ba mươi triệu)

Ngày 26/1/Tân Mão(28/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 75 đến 76

Nguyễn Ngọc Thuý PD: Diệu Ngọc

Nguyễn Duy Trung PD: Nguyên Kim

Nguyễn Đoàn Duy Anh

Nguyễn Đoàn Duy Thanh

Nguyễn Đoàn Duy Trực

Đc: TP:HCM

Cúng 2 tượng Quan Âm 20,000,000 (Hai mươi triệu)

Ngày 24/1/Tân Mão(26/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 77

Văn Kim Vân PD: Huệ Ân

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 18/3/2011

Ghi tên như sau

Lâm Thị Hai PD: Hệu Thiện 79t

Văn Kim Hưng 46t

Cầu Siêu Hương Linh : Quang Trí Nghiệp

PD: Hoằng Cần Hd: 78t

Mất ngày 28/1/2006

Đc: TP: HCM

Đt: 091362626

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 78

Phạm Huỳnh Tạo

Phạm Quyết Thắng

Phạm Huỳnh Sang

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phạm Huỳnh Dưỡng

Nguyễn Thị Huỳnh Anh

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 1/2/Tân Mão(5/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 79

Võ Thị Thuỳ Trang

Mai Thị Mỹ Linh

Phạm Thị Thanh Hải

Phạm Huỳnh Lập

Dương Mộng Khuyên

Nguyễn Thị Khiêm

Đt:0913171676

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 1/2/Tân Mão(5/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 80

Trần Nguyễn Ngoc Thạch PD: Chiếu Anh

Nguyễn Thị Hạnh PD: Nguyên Quả

Trần Nguyễn Ngọc Ngân Thảo

PD: Chiếu Ngân

Trần Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

PD: Chiếu Thanh

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 1/2/Tân Mão(5/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 81

Hồng Kiến Anh

Trần Nguyễn Ngọc Phương Thảo

PD: Chiếu Thuận

Trần Chi


Hồng Kim

Đc: sanfasicco _ california _ USA

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 1/2/Tân Mão(5/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 82

Nguyễn Thị Kim On Và Gia Quyến

Đc: california _ USA

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 1/2/Tân Mão(5/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 83

Huỳnh Đình Quyền

Đc: california _ USA

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 1/2/Tân Mão(5/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 84

Trần Thị Đầm

Trần Thị Ngọc Hiền

Trương Thị Thu Vân

Và toàn thể gia đình

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 1/2/Tân Mão(5/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 85

Võ Văn Giác

PD: Minh Trí

Trang Thị Mai Phương

PD: Diệu Hạnh

Diệu Huệ _ Diệu Hiền

Đc: Tp:HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 1/2/Tân Mão(5/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 86

Vũ Thị Nhuần

PD: Tân Mãn Viên 59t

Đc: Tp Móng Cái

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 87

Chu Thị Thắm (em cô Loan)

Nguyễn Đức Lương

Đc: TP Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 5/2/Tân Mão (9/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 88

Nguyễn Ngọc Long

PD: Nguyên Phước (cháu cô Loan)

ĐC : Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 5/2/Tân Mão (9/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 89

Chu Duy Luận PD: Nguyên Tâm

Đỗ Thị Hường PD: Diệu Đạt

Đc: Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 5/2/Tân Mão (9/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 90

Chu Duy Thảo

Phùng Thị Oanh

Đt: 0912146956

Đc: Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 mười triệu)

Ngày 5/2/Tân Mão (9/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 91

Trần Ngọc Sự SN: 2/4/1962 PD: Nguyên Thành

Nguyễn Thị Thuý SN: 1971 PD: Diệu Cúc

Trần Thị Thêm SN: 1968 PD: Diệu Phúc

Trần Thanh Giang SN: 1991 PD: Diệu Hà

Trần Ngọc Thanh Giang SN: 1996 PD: Diệu An

Trần Thu Giang SN: 2006 PD: Diệu Sơn

Đc: TP Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 5/2/Tân Mão (9/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 92

Nguyễn Minh Hiếu

Đc: TP: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 3/2/Tân Mão (7/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 93

Mai Thị Phương PD: Nguyên Hương

Cùng gia quyến

Đc: Tp Phan Thiết

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/2/Tân Mão

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 94

Dương Thị Hải

Nguyễn Văn Thiện

Bùi Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Minh Phước

Nguyễn Thị Minh Phúc

Nguyễn Minh Tâm

Đc: Phan Thiết

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/2/Tân Mão

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 95

Phan Thiến , Bình Thuận

Đồng Thị Lượm 54t PD: Nguyên Lợi

Trần Văn Thành 54t PD: Quảng Tựu

Trần Đồng Diệu Linh 19t PD: Quảng Sơn

Trần Đồng Thạo 18t

PD: Quảng Pháp

Lê Thị Nghĩa 75t

Nguyễn Thị Nhỏ 71t

Đồng Thị Bông 46t

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/2/Tân Mão

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 96

Dương Thị Sáng 61t

PD: Nguyên Quang

Đc: Tp Phan Thiết

Trương Thị Yến 57t PD: Đồng Nhạn

Đc: , Tp Phan Thiết

Cao Thị Thu Vân 60t

Trần Thị Huệ 58t

Đc: Tp Phan Thiết

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 6/2/Tân Mão

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 97

Nguyễn Thị Huệ Thu

Trần Duy Hy

Đc Tp: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 11/2/Tân Mão (15/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 98

Huỳnh Kim Loan

SN: Tân hợi 41t

Nguyễn Huy Cường

SN: Mậu Thân 44t

Nguyễn Huỳnh Hoang Anh SN: Ất Hợi 16t

Nguyễn Huỳnh Kim Thiên

SN: Đinh Hợi 5t

Đc: Tp: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 10/2/Tân Mão (14/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 99

Ngô Vương Thiên Ân

Ngô Vương Thiên Bảo

Cùng gia quyến dòng họ Ngô Vương, Nguyễn Phạm

(xin cúng tượng số 99)

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 24/1/Tân Mão(26/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 100

Vũ Thanh Tùng

Vũ Hoàng Thanh Trâm Sn: 1987

Vũ Hoàng Trúc Thuý Sn: 1989

Vũ Hoàng Minh Tuệ Sn:1996

Vũ Đình Minh Trí Sn: 1998

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 20/3/211(16/2/ Tân Mão)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 101

Trịnh Hoàng Hiền

Nguyễn Thị Kim Thu

Trịnh Phương Dung

Trịnh Thu Thảo

Trịnh Hoàng Minh

Đc: HCM


Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 19/3/211(15/2/ Tân Mão)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 102

Nguyễn Quang Lượng

Nguyễn Long Xuân

Diệp Thị Đặng

Nguyễn Tàn Đề Ly

Nguyễn Thị Minh Thư

Nguyễn Võ Hồng Ngân

Đc: Phú Hoà , Phú Yên

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 19/3/211(15/2/ Tân Mão)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 103

Phạm Thị Lài

Đc: Tp: ĐàLạt

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 18/3/211(14/2/ Tân Mão)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 104

Nguyễn Thị Quế PD: Diệu Hương

Nguyễn Thị Trầm

Và các anh chị em

Đc: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)Ngày 19/3/211(15/2/ Tân Mão)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 105

Phạm Thị Điển PD: Tâm Diệu

Đc: chúng Long Thọ , Khóm Tự Phước

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 16/3/211(12/2/ Tân Mão)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 106

Trần Thị Phước Bình 39t

Trần Xuân Mộc 65t

Nguyễn Thị Bế 63t

Nguyễn Hữu Đức 65t

Phạm thị Kim Phê 63t

ĐC : 48 DOUGLAS AVE STALBANS VIC 3021

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 25/05/T6an Mão ( 26/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 107

Nhận từ tài khoản : Thu Phi

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 05/02/ Tân Mão ( 09/03/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 108

Trang Thị Mai Hương

PD : Diệu Hạnh

ĐC : TPHCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 27/03/Tân Mão ( 29/04/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 109

Phạm Thị Tuyến PD : Ngọc Đức

ĐC : TPHCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 16/04/ Tân Mão ( 18/05/2011 )

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 110

Nguyễn Thanh Tuyền

Nguyễn Văn Hạnh

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thị Thanh Xuân

ĐC : TPHCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 05/05/ Tân Mão (06/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 111

Nguyễn Trần Chiến PD : Nhuận Sĩ

Hoàng Thị Dung PD : Diệu Hiền

Nguyễn Hoàng Mạnh

Nguyễn Hoàng Dũng

Nguyễn Hoàng Phương Trang

Nguyễn Hoàng Sang

Nguyễn Hoàng Triều

ĐC : TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 05/05/ Tân Mão ( 06/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 112

Hà Văn Phát

Ngô Lệ Hương

ĐC : TPHCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 07/05/ Tân Mão ( 08/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 113

Lê Đạt Khương

Võ Thị Hồng Hạnh

Lê Thị Hồng Phúc

Lê Đạt Nhơn

Lê Đạt Nghĩa

ĐC ; TPHCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 10/05/ Tân Mão ( 11/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 114

Công Ty Cổ Phần Đoàn Phát Triển Đô Thị Bảo An

Chủ Tịch : Nguyễn Văn Cường

ĐC : . Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 14/05/ Tân Mão ( 15/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 115

Trần Văn Minh PD : Minh Hiếu

Mai Thị Thảo PD : Thanh Nghĩa

ĐC : TP Đà Lạt, Lâm Dồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 21/05/Tân Mão ( 22/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 116

Đỗ Hoài Nam ( Trần Quốc Chính)

ĐC : TP Hà Nội.

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 27/05/Canh Dần ( 28/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 117

Nguyễn Minh Hiếu

Đc: , TP: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 3/2/Tân Mão (7/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 118

Gia Đình Phật Tử :

Lê Thị Thái PD Tâm Lai

ĐC : Chúng Long Thọ

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 119

Phương Anh Phát

Huỳnh KHánh Danh

Phương Gia Hy

Phương Gia Hiển

Đc: TP: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 26/3/211(22/2/ Tân Mão)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 120

Lâm Phú Xuân

Lê Thị Thảo

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 29/05/Tân Mão ( 30/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 121

Công Ty Địa Ốc Xuân Thảo

Lâm Phú Xuân

Lê Thị Thảo

Lê Văn Cương

Lâm Chí Hùng

Lâm Gia Huy

Phạm Thị Kim Hồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 29/05/Tân Mão ( 30/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 122

Lê Văn Việt Sn:1965

Đinh Thị Kim Tuyến Sn:1973

Lê Tuấn Đạt Sn:1993

Lê Tuấn Kiệt Sn:2000

Đc: Tp: HCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 27/1/Tân Mão(29/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 1

Cúng Chùa Linh Ẩn

Nguyễn Văn Năm Sn: 1931

Pháp Danh: Nguyên Cửu

Đc Tinh Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 04/6/CanhDần (15/7/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 2Cúng Chùa Linh Ẩn

Nguyễn Thị Loan

Đt: 0437614266

Đc: Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày 27/5/CanhDần(8/7/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 3Cúng Chùa Linh Ẩn

Phạm Văn Dũng Sn:1978

Pháp Danh:Nguyên Thịnh

Đc: Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười mươi triệu)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 4

Cúng Chùa Linh Ẩn

Đặng Châu Sương

Trịnh Thị Tuyết

Số đt: 0985113679

Đc: Huyện Lâm Hà Tỉnh Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày15/7/Canh Dần (24/8/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 5

Cúng Chùa Linh Ẩn

Lê Minh Thắng

Nguyễn Thị Phương Lan

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Đc: T. Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)

Ngày21/8/Canh Dần(28/9/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 6

Cúng Chùa Linh Ẩn

Trần Văn Sơn

Nguyễn Thị Lên

Đc: Tp: Hà Nội

Cúng 1 tượng Quan Âm 11,000,000 (mười một triệu)

Ngày22/9/Canh Dần(29/10/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 7 đến 14Cúng Chùa Linh Ẩn

NguyễnĐức Hưởng

Nguyễn Đức Lương Sn: 1962

Hoàng Phương Thảo Sn:1976

Nguyễn Hoàng Duy Sn:1991

Nguyễn Hoàng Anh Sn: 2000

Nguyễn Hoàng Nhi Sn:2004

Trần Thị Nê Sn:1932

Vong Linh

Hồ Thị Đắc PD: Đồng Ngã

Nguyễn Văn Bân Sn:1926

Đc:

Cúng 8 tượng Quan Âm 80,000,000 (tám mươi triệu)Ngày26/11/Canh Dần(31/12/2010)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 15 đến 16

Cúng Chùa Linh Ẩn

Nguyễn Ngọc Thuý PD: Diệu Ngọc

Nguyễn Duy Trung PD: Nguyên Kim

Nguyễn Đoàn Duy Anh

Nguyễn Đoàn Duy Thanh

Nguyễn Đoàn Duy Trực

Đc: TP:HCM

Cúng 2 tượng Quan Âm 20,000,000 (Hai mươi triệu)

Ngày 24/1/Tân Mão(26/2/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 17 đến 23

Cúng Chùa Linh Ẩn

Nguyễn Minh Hiếu

Đc: , TP: HCM

Cúng 7 tượng Quan Âm 70,000,000 (bảy Mươi triệu)

Ngày 3/2/Tân Mão (7/3/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 24

Cúng Chùa Linh Ẩn

Nguyễn Đức Thắng

ĐC : TPHCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng) Linh ẩn

Ngày 27/03/Tân Mão ( 29/04/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 25

Cúng Chùa Linh Ẩn

Nguyễn Thanh Tuyền

Nguyễn Văn Hạnh

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thị Thanh Xuân

ĐC : TPHCM

Cúng 1 tượng Quan Âm 10.000.000đ ( mười triệu đồng)

Ngày 05/05/ Tân Mão (06/06/2011)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 26Cúng Chùa Linh Ẩn

Huỳnh Thanh Sơn PD : Thiện Hòa

ĐC : Thành phố Cần Thơ.

Cúng 1 tượng Quan Âm 11.000.000 ( mười một triệu )

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 27 đến 30Cúng Chùa Linh Ẩn

Trương Quốc Huân Sn:1966

Nguyễn Thị Thanh Tâm Sn:1971

Trương Quốc Hiếu Sn:1993

Trương Quốc Khánh Sn:1999

Đc: Tp:HCM

Cúng 4 tượng Quan Âm 40,000,000 (bốn mươitriệu)

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 31

Cúng Chùa Linh Ẩn

Vũ Đình Nhiễu PD Nguyên Nhuận

Ngô Thị Kim PD Nguyên Trân

Nguyễn Hồng Sơn

Trần Thị Thắng

Lưu Văn Bi PD Nguyên Quả

Nguyễn Thị Thành PD Diệu Công

Trần Văn Xuất PD Nguyên Trí

Đỗ Thị Nga PD Diệu Thạch

Trần văn Lăng

Lê Thị Cúc

Trần Mạnh Tuấn

ĐC : Nam Ban , Lâm hà, Lâm Đồng

Cúng 1 tượng Quan Âm 14.000.000 ( mười bốn triệu )

Gia Đình Cúng Tượng Quan Âm



Tượng số 32Cúng Chùa Linh Ẩn

Ngô Xuân Đường

Nguyên Thị Hà

Ngô Xuân Dương

Ngô Thị Hoà

Đc:Khu Thành Công

Nguyễn Đắc Thiện

Trần Thị Đào

Đc: khu Chi Lăng 1

Cúng 1 tượng Quan Âm 10,000,000 (mười triệu)Mục Lục

  1. Nguyễn Thị Ninh

  2. Trần Ngọc Sơn

  3. Nguyễn Thị Minh Tâm

  4. Phạm Văn Dũng

  5. Trần Thị Ngọc Lan

  6. Nguyễn Thị Sáu

  7. Nguyễn Thế Nhã

  8. Nguyễn Thế Vũ

  9. Lưu Thị Túc

10.Thái Văn Thăng

11.Nguyễn Kim Thoa

12.Trần Thị Bích Hà

13.Nguyễn Thị Phê

14.Nguyễn Thị Tú

15.Trần Thành Lộc

16.Trần Thanh Tuyết

17.Võ Kim Sơn

18.Trần Thị Bích Hà

19.Trần Hữu Ngọc

20.Dương Phan Phát

21.Ngô thị Tâm

22.Công Ty Kiên Trung

23. Vũ Thị Mên

24. Cao Đức Nhân

25. Trần Thị Vinh

26. Võ Thị Tám

27. Trần Khánh Trung

28.Nguyễn Thị Thanh Hằng

29. Cô ba , Huệ Hải

30. Hà Thúy Linh

31. Lê Trung Hiền

32. Nguyễn Đức Hưởng

33. Nguyễn Thị Hồng

34. Nguyễn Văn Vinh

35. Lê Thị Hương

36. Nguyễn Quang Bảo

37. Hà Thị Hường

38. Phạm Thị Lệ Thu

39. Phạm Thị Mùi

40. Huỳnh Hớn Hòa

41. Lương Ngọc Lan

42. Nguyễn Ngọc Tấn

43.Phạm Thị Huỳnh Nhung

44.Phạm Văn Thêm

45.Ngô Văn Minh

46-49. Trương quốc Huân

50.Trần Hoàng Dũng

51. Nguyễn Thị Nở

52. Trần Quý Trang

53. Nguyễn Thị Mỹ Linh

54. Nguyễn Trường Sơn

55. Nguyễn Thị Tố Oanh

56. Nguyễn Công Chánh

57. Hà Thị Chắc

58. Nguyễn Thị Nhiếp

59.Huỳnh Thị Mai

60. Vũ Thị Kim Phượng

61. Vũ Thị Kim Khanh

62. Nhóm Phật Tử Huệ Tâm

63. Lê Cư

64. Nguyễn Tâm Thanh

65. Lâm văn Hai

66. Lâm Thị Mộng Liên

67. Huyền Tôn Nữ Thị Thanh Mai

68. Trần Thanh Nghị

69.Nguyễn Ngọc Đắc

70.Lâm hồng Quang

71.La Khoa Lập

72-74.Trần Quang Tuấn

75-76.Nguyễn Ngọc Thúy

77.Văn Kim Vân

78.Phạm Huỳnh Tạo

79.Võ Thị Thùy Trang

80.Trần Nguyễn Ngọc Thạch

81.Hồng Kiến Anh

82.Nguyễn Thị Kim On

83.Huỳnh Đình Quyền

84.Trần thị Đầm

85.Võ Văn Giác

86.Vũ Thị Nhuần

87.Chu Thị Thắm

88.Nguyễn Ngọc Long

89.Chu Duy Luận

90.Chu Duy Thảo

91.Trần Ngọc Sự

92.Nguyễn Minh Hiếu

93.Mai Thị Phương

94.Dương Thị Hải

95.Đồng Thị Lượm

96.Dương Thị Sáng

97.Nguyễn Thị Huệ Thu

98.Huỳnh Kim Loan

99.Ngô Vương Thiên Ân

100.Vũ Thanh Tùng

101.Trịnh Hoàng Hiền

102.Nguyễn Quang Lượng

103.Phạm Thị Lài

104.Nguyễn Thị Quế

105.Phạm Thị Điển

106.Trần Thị Phước Bình

107.Thu Phi

108.Trang Thị Mai Hương

109.Phạm Thị Tuyến

110.Nguyễn Thanh Tuyền

111.Nguyễn Trần Chiến

112.Hà Văn Phát

113.Lê Đạt Khương

114.Nguyễn Văn Cường

115.Trần Văn MInh

116.Đỗ Hoài Nam

117.Nguyễn Minh Hiếu

118.Lê Thị Thái

119. Phương Anh Phát

120-121. Lâm Phú Xuân

122.Lê Văn VIệtDANH SÁCH

CÚNG TƯỢNG QUAN ÂM

CHUÀ LINH PHƯỚC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương