Tổng quan khái niệM


NGUYÊN TẮC TRUNG THỰC TRONG THAM VẤN TÂM LÝtải về 2.18 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu31.01.2024
Kích2.18 Mb.
#56514
1   2   3
TRUNG THỰC

NGUYÊN TẮC TRUNG THỰC TRONG THAM VẤN TÂM LÝ


Nhà tham vấn có nghĩa vụ trung thực với thân chủ và cả chính mình về: danh tính, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng của mình. Trong trường hợp vấn đề của thân chủ vượt quá khả năng của nhà tham vấn thì nhà tham vấn sẽ bày tỏ với thân chủ giới hạn của mình. Khi nhà tham vấn ở trạng thái không sẵn sàng làm việc thì cần tạm dừng để tránh ảnh hưởng đến thân chủ.
Ngược lại, thân chủ càng cần phải trung thực để nhà tham vấn có thể dễ dàng tiếp cận và nắm rõ cũng như tìm thấy hướng giải quyết vấn đề của chính thân chủ

MỐI QUAN HỆ THAM VẤN


Rogers với quan điểm nhân văn đã nhấn mạnh đến thái độ, nhân cách của nhà trị liệu và chất lượng của mối quan hệ giữa thân chủ và nhà trị liệu. Ông coi đây là những điều kiện tiên quyết để đạt được kết quả khả quan trong trị liệu.
Ông cho rằng nhà trị liệu cần phải có những phẩm chất như sự trung thực, không hiện hữu tình cảm mạnh, cảm thông trọn vẹn và chính xác, chấp nhận vô điều kiện và tôn trọng thân chủ của mình (sự tôn trọng thân chủ thể hiện được việc có sự tận tụy với công việc). Những kỹ năng, kinh nghiệm mà thân chủ có được qua các buổi trị liệu giúp thân chủ có thể chuyển dịch sang các mối quan hệ bên ngoài với những người có vấn đề cần sự giúp đỡ.
Nhà tham vẫn phải thể hiện mình sao cho thân chủ nhận thấy nhà tham vấn là người "đáng tin cậy, chắc chân, trung kiên".
Như vậy, yếu tố trung thực, chân thành của nhà tham vấn phải được thân chủ cảm nhận thấy trong mối quan hệ tham vấn này.
Nhà tham vấn phải cảm nhận được điều gì đang xảy ra trong mình để diễn tả thông suốt và phù hợp giữa ngôn ngữ bằng lời và không lời; giữa lời nói và hành vi những điều mình muốn nói, để con người của nhà tham vấn luôn minh bạch, rõ ràng đối với thân chủ. Khi nhà tham vấn không ý thức được bản thân, có thể sẽ truyền đạt sự mâu thuẫn, sự phiền hà cho thân chủ. Điều này khiến cho thân chủ mất tin tưởng vào chính bản thân mình.

THỰC TRẠNG


TRÊN THẾ GIỚI

Xem xét các quy điều đạo đức hành nghề trợ giúp tâm lý của các nước trên thế giới, như Anh, Pháp và Mỹ , chúng tôi thấy điểm chung nhất của việc xây dựng các quy điều đạo đức là tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Với đạo đức hành nghề tâm lý của Pháp gồm ba phần lớn: Những nguyên tắc chung, công việc và hành nghề, quá trình đào tạo của nhà tâm lý. Trong đó đề cập đến sự tôn trọng quyền con người, tính trung thực, tính độc lập, trình độ khả năng, trách nhiệm, tôn trọng mục đích, phẩm chất khoa học.
Ở Việt Nam

Nghề tham vấn đòi hỏi sự "trong sáng về đạo đức" của các nhà tham vấn. Vì vậy, khi làm việc với khách hàng họ buộc phải tuân theo những quy tắc đạo đức hành nghề một cách tự nguyện. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp giúp làm rõ trách nhiệm của nhà tham vấn với xã hội, mang lại sự yên tâm cho khách hàng và giúp các nhà tham vấn duy trì tính chính trực nghề nghiệp.
Ở Việt Nam, tư tưởng "Dạy tâm lý học là dạy nghề tâm lý" chưa được thực sự quán triệt tại các cơ sở đào tạo. Chương trình đào tạo cho sinh viên ngành Tâm lý học không nhấn mạnh về đạo đức nghề nghiệp trong gần hết các bộ môn chuyên ngành nói chung và môn Tham vấn, trị liệu nói riêng. Vì vậy, hiện tượng thiếu trung thực trong quảng cáo của một số người đi làm nghề tham vấn/trị liệu nói trên đáng báo động.

TRUNG THỰC ÁP DỤNG TRONG CÁC KỸ NĂNG SỐNG


Kỹ năng đặt câu hỏi - Kỹ năng thông đạt - Kỹ năng bộc lộ bản thân - Kỹ năng đương đầu
tải về 2.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương