Tổng quan hồ chứa nưỚC 2 I. Vị trí công trình, các thông số cơ bản của hồtải về 1.7 Mb.
trang9/17
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích1.7 Mb.
#53242
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Bao cao TMKT ho DaLay (23-10)

TT

Ký hiệu

Sông

Diện tích lưu vực

1

Hồ Đạ Lây

Đạ Lây

186

Với đầu vào là số liệu mưa, bốc hơi của các trạm khí tượng Đăk Nông, Bù Đăng, Phước Long, Đạ Tẻh cùng với chuỗi thực đo dòng chảy của Trạm Đắc Nông từ năm 1981 đến năm 2019 (38 năm) để hiệu chỉnh và kiểm định độ chính xác và tin cậy của mô hình. Từ đó, áp dụng cho lưu vực hồ Đạ Lây.
Sử dụng bộ thông số đã hiệu chỉnh và kiểm định của trạm Đăk Nông và số liệu mưa, bốc hơi của các trạm khí tượng Đăk Nông, Bù Đăng, Phước Long, Đạ Tẻh để dự báo dòng chảy đến lưu vực hồ chứa.
  1. Số liệu yêu cầu


Những yêu cầu cơ bản về dữ liệu cho mô hình NAM bao gồm:
- Số liệu khí tượng thủy văn:
• Số liệu mưa: các trạm khí tượng Đăk Nông, Bù Đăng, Phước Long, Đạ Tẻh
• Số liệu bốc hơi: Số liệu bốc hơi ngày tại trạm Đăk Nông, Phước Long, Bảo Lộc từ năm 1981 tới năm 2019;
• Số liệu dòng chảy: Số liệu dòng chảy theo ngày tại trạm Đăk Nông từ năm 1981 tới năm 2019;
  1. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình MIKE - NAM


Hiệu chỉnh mô hình tại trạm Đăk Nông cho cho giai đoạn năm từ T1/2001-T12/2008 được thể hiện trên hình 3-4 và bảng 3-4;
Qua đó ta thấy quá trình hiệu chỉnh mô hình cho kết quả khá tốt, do vậy ta sẽ dùng bộ thông số sau khi đã hiệu chỉnh để chạy với các giai đoạn năm khác để khẳng định tính tin cậy của bộ thông số đã chọn.
Bảng 1-17: Bộ thông số mô hình NAM


tải về 1.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương