TỔng hợp danh sách các giống đƯỢc công nhận cho sản xuất thử VÀ CÔng nhận chính thức từ trưỚc tới tháng 9 NĂM 2013tải về 2.31 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu08.07.2016
Kích2.31 Mb.
#1551
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC GIỐNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHO SẢN XUẤT THỬ VÀ CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC TỪ TRƯỚC TỚI THÁNG 9 NĂM 2013
TT

Cây trồng

Tên giống

Cơ quan tác giả

Năm
công nhận


Mức độ công nhận

Vụ, vùng được CN

Số QĐ

Ngày, tháng, năm

1

Lúa thuần

VN86

Viện KHKTNN miền Nam

1889

Chính thức

phía Nam

46

 

2

Lúa thuần

IR64A

Viện KHKTNN miền Nam

1889

Chính thức

phía Nam

46

 

3

Lúa thuần

IRR13240-39-3

Viện KHKTNN miền Nam

1889

Chính thức

phía Nam

46

 

4

Lúa thuần

TN108(NN10)

Viện lúa ĐBSCL

1889

Chính thức

phía Nam

46

 

5

Ngô lai

Ngô lai số 2

Viện CLT & CTP

1977

Chính thức

phía Bắc

482

 

6

Ngô lai

Ngô lai 2A

Viện CLT & CTP

1977

Chính thức

phía Bắc

482

 

7

Ngô lai

Ngô lai 2B

Viện CLT & CTP

1977

Chính thức

phía Bắc

482

 

8

Ngô lai

Ngô lai số 6

Viện KHKTNN Việt Nam

1977

Chính thức

phía Bắc

482

 

9

Lúa thuần

Xuân số 2

Viện CLT & CTP

1984

Chính thức

phía Bắc

245

 

10

Lúa thuần

184 (NN75-1)

Viện CLT & CTP

1984

Chính thức

phía Bắc

245

 

11

Lúa thuần

CR203 (MT41)

Viện BVTV

1984

Chính thức

phía Bắc

245

 

12

Lúa thuần

VN10 (NN75-3)

Trường ĐH Nông nghiệp 1

1984

Chính thức

phía Bắc

245

 

13

Lúa thuần

C22

Viện KHKTNN Việt Nam

1984

Chính thức

phía Bắc

245

 

14

Lúa thuần

NN 4B- phía Nam

Viện lúa ĐBSCL

1985

Chính thức

phía Nam

10

 

15

Lúa thuần

NN 5B

Viện lúa ĐBSCL

1985

Chính thức

phía Nam

10

 

16

Lúa thuần

IR 8423

Trường TCNN Long Định

1985

Chính thức

phía Nam

10

 

17

Lúa thuần

IR64

Viện lúa ĐBSCL

1986

Chính thức

phía Nam

402

 

18

Lúa thuần

NN9A

Viện lúa ĐBSCL

1986

Chính thức

phía Nam

402

 

19

Đậu tương

AK02

Viện KHKTNN Việt Nam

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

20

Khoai lang

HL4

Viện KHKTNN miền Nam

1987

Chính thức

phía Nam

16

 

21

Khoai lang

Dòng số 8

Viện CLT & CTP

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

22

Khoai lang

Dòng 59

Viện CLT & CTP

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

23

Lúa thuần

1548

Viện CLT & CTP

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

24

Lúa thuần

C10

Viện CLT & CTP

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

25

Lúa thuần

U14

Viện CLT & CTP

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

26

Lúa thuần

Nếp 415

Viện KHKTNN Việt Nam

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

27

Lúa thuần

CN2

Viện KHKTNN Việt Nam

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

28

Lúa thuần

C37

Viện KHKTNN Việt Nam

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

29

Lúa thuần

IR1820

Viện BVTV

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

30

Lúa thuần

IR50

Trung tâm BVTV

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

31

Ngô TPTD

MSB49

Viện Nghiên cứu Ngô

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

32

Ngô TPTD

TSB2

Viện Nghiên cứu Ngô

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

33

Ngô TPTD

HLS

Viện KHKTNN Việt Nam

1987

Chính thức

phía Bắc

16

 

34

Cà chua

Cà chua HP5

Trại An Hải, Hải Phòng

1988

Chính thức

phía Bắc

562

 

35

Cà chua

Cà chua số 7

Viện CLT & CTP

1988

Chính thức

phía Bắc

562

 

36

Lúa thuần

U17

Viện CLT & CTP

1988

Chính thức

phía Bắc

562

 

37

Lúa thuần

OM80

Viện & Cục BVTV

1988

Chính thức

phía Bắc

562

 

38

Lúa thuần

V14

Viện KHKTNN Việt Nam

1988

Chính thức

phía Bắc

562

 

39

Lúa thuần

IR17494

Viện BVTV

1988

Chính thức

phía Bắc

562

 

40

Cà chua

Cà chua số 214

Viện CLT & CTP

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

41

Cải bắp

CB1

Viện CLT & CTP

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

42

Lúa thuần

C180

Viện KHKTNN Việt Nam

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

43

Lúa thuần

CH2

Viện CLT & CTP

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

44

Lúa thuần

CH3

Viện CLT & CTP

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

45

Lúa thuần

V15

Viện KHKTNN Việt Nam

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

46

Ngô nếp

Nếp S2

Viện KHKTNN Việt Nam

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

47

Ngô TPTD

HLS

Viện KHKTNN miền Nam

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

48

Ngô TPTD

HSB1

Viện Nghiên cứu Ngô

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

49

Ngô TPTD

TSB1

Viện nghiên cứu ngô

1989

Chính thức

phía Bắc

397

 

50

Cải bắp

CB26

Viện Nghiên cứu Rau quả

1990

Chính thức

phía Bắc

369

 

51

Cải bẹ

Cải bẹ xanh mỡ

Viện KHKTNN Việt Nam

1990

Chính thức

phía Bắc

369

 

52

Cải củ

số 8

Viện CLT & CTP

1990

Chính thức

phía Bắc

369

 

53

Cải củ

số 9

Viện CLT & CTP

1990

Chính thức

phía Bắc

369

 

54

Đậu tương

VX9-3

Viện KHKTNN Việt Nam

1990

Chính thức

phía Bắc

369

 

55

Đậu tương

AKO3

Viện KHKTNN Việt Nam

1990

Chính thức

phía Bắc

369

 

56

Dưa hấu

Sugarbaby

Viện KHKTNN Việt Nam

1990

Chính thức

cả nước

369

 

57

Lạc

Sen lai75/23

Viện KHKTNN Việt Nam; Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội

1990

Chính thức

phía Bắc

369tải về 2.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương