Tổng hợp các phương pháp giải toán trên máy tính casio


III> Thuật toán tìm số chữ số của luỹ thừatải về 474.42 Kb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích474.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

III> Thuật toán tìm số chữ số của luỹ thừa:
Ví dụ tìm xem có bao nhiêu chữ số.
Ta có làm tròn thành .
Như vậy gồm số.
Lưu ý: ở đây là logarit cơ số 10 của 2
IV. Thuật toán tìm ƯCLN, BCNN:
Giả sử cần tìm UCLN và BCNN của 2 số A,B
Cách đơn giản ai cũng biết đó là ấn A/B rồi tối giản nó
Trong một số trường hợp vì A,B khá lớn và dạng tối giản của A/B không đủ màn hình để chứa thì sẽ ra dạng số thập phân. Với trường hợp này các bạn nên dùng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố bằng cách kiểm tra số nguyên tố để phân tích A,B ra dạng cơ sở.

Trường hợp tìm UCLN,BCNN của A,B,C thì sao?


Rất đơn giản (A,B,C)= ((A,B),C) và [A,B,C]=[[A,B],C]
Tuy nhiên có một số trường hợp tìm BCNN bằng cách trên sẽ khó khăn vì số tràn màn hình, để xử lý thì nên dùng công thức
[A,B,C]=ABC(A,B,C)/{(A,B).(B,C).(C,A)}

VD: tìm ƯCLN() ta làm như sau


(không ra phân số)
bạn bấm vào phím replay thì con trỏ xuất hiện trên màn hình sửa thành
ta lại lập PS
lại làm lại

thì
ta có thể gán các số vào trong máy sau đó kết quả phép tính thưc ba lại gán vô cho số lớn trong hai số cần tìm
ta dùng kiến thức này là với

(Tác giả:vanhoa )


Nếu dùng mà ko được:

------------ Đối với loại máy ms :

số A [shift] [sto] A [=]
số B [shift] [sto] B [=]
[mode]...fix 0
a[=]
nhập vào biểu thức:
10^(log Ans)-0.5:Ans/b[=] : 10^(log Ans) -0.5: b/Ans[shift][sto] B

rồi thực hiện dãy lặp: [shift][rnd][=]... đến khi có lỗi...


---------Đối với máy ES:

số A [shift] [sto] A [=]
số B [shift] [sto] B [=]
[mode]...fix 0
a[=]
nhập vào biểu thức:
10^(log Ans)-0.5:[shift][rnd]Ans/b[=] : 10^(log Ans) -0.5: [shift][rnd]b/Ans[shift][sto] B

rồi thực hiện dãy lặp: [=][=]...

Hình như vậy là tính được UCLN còn BCNN thi lấy tích A và B chia cho UCLN là xong.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương