Tổng hợp các phương pháp giải toán trên máy tính casio


Phương pháp tìm giới hạn hàm sốtải về 474.42 Kb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích474.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

9. Phương pháp tìm giới hạn hàm số

Ví dụ: Tìm lim khi n dần đến

Ghi vào màn hình:Bấm CALC máy hỏiA? Bấm máy hiện

Bấm CALC máy hỏiA? Bấm máy hiện

Bấm CALC máy hỏiA? Bấm máy hiện

Bấm CALC máy hỏiA? Bấm máy hiện

Bấm CALC máy hỏiA? Bấm máy hiện

Bấm CALC máy hỏiA? Bấm máy hiện ...

Từ đó kết luận lim=


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương