Tổng hợp các phương pháp giải toán trên máy tính casio


Một số bài toán liên quan đến tính tổngtải về 474.42 Kb.
trang7/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích474.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. Một số bài toán liên quan đến tính tổng

Ví dụ: Cho

Tính ?Thuật toán:

Cách 1: Dùng chức năng có sẵn ,bấm quy trình sau (fx 570ES):

|shift| |log_□| |ALPHA| |X^| |Replay| || |1| |Replay| || |30| |=|

Đọc kết quảCách 2: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES):

X=X+1:A=A+X^3

Bấm CALC máy hỏi:X? Bấm 0=
A? Bấm 0=
===……

Trong đó X là tổng thứ X; A là giá trị của tổng thứ X.5. Một số dạng toán tính tích

Ví dụ: Cho (n là số lẻ).

Tính ?Thuật toán:

Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES):X=X+1:A=AX^2

Bấm CALC máy hỏiX? Bấm 0=
A? Bấm 1=
=== ……..

Trong đó X là tích thứ X; A là giá trị của tích thứ X.6. Tìm điều kiện của x để tổng tích thỏa mãn điều kiện đề cho

Ví dụ: Tìm giá trị gần đúng của x để:Thuật toán:

Cách 1: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570ES):

Bấm CALC máy hỏi:X? Bấm 0=

Bấm = = = … nhiều lần đến khi nào kết quả gần là thì dừng.Cách 2: Nhập biểu thức sau vào màn hình máy tính ( fx570MS, fx570ES):

X=X+1:B=B+

Bấm CALC máy hỏiX? Bấm 0=

B? Bấm 0=

Bấm = = = … nhiều lần cho đến khi nào kết quả gần là thì dừng.7. Một số bài toán liên quan đến tổng và tích

Bài 1: Cho

Tính ?Bài 2: Cho

Tính ?Bài 3: Cho

Tính ?Bài 4: Cho

Tính ?Bài 5: Tìm giá trị gần đúng của x thỏa:

a)

b)

c) .

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương