Tổng hợp các phương pháp giải toán trên máy tính casio


V. Chuyển số thập phân tuần hoàn và không tuần hoàn ra phân sốtải về 474.42 Kb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích474.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

V. Chuyển số thập phân tuần hoàn và không tuần hoàn ra phân số:

Chuyển số thập phân tuần hoàn sang phân số


Công thức tổng quát đây:
* Dạng 1/ Ví dụ
Ta có: (123 gồm 3 số)
*Dạng 2/
Ví dụ
Ta có: gồm 4 số), (36 gồm 2 số)Chuyển số thập phân không tuần hoàn sang phân số

VD 1: A=0.152647975...
1/A=6.551020412 gán A
A-6=0.551020412 gán A
1/A=1.814814804 gán A
A*999=1812.999989 gán A
Làm tròn A=1813
A/999=1813/999=49/27 gán A
1/A=27/49 gán A
A+6=321/49 gán A (hồi nãy trừ 6 thì bây giờ cộng 6)
1/A=49/321 gán A
Kết quả A=0.152647975...=49/321

VD 2:


gán A
gán A
gán A
gán A
gán A
gán A
Làm tròn A=86
gán A
gán A (hồi nãy trừ 2 thì bây giờ cộng 2)
gán A
gán A (hồi nãy trừ 5 thì bây giờ cộng 5)
gán A
gán A (hồi nãy trừ 1 thì bây giờ cộng 1)
Kết quả


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương