TỔng công ty truyền tảI ĐIỆn quốc gia công ty truyền tảI ĐIỆN 4 (ptc4)


Phụ lục 2: Bảng Tổng kê Đường dâytải về 1.22 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.22 Mb.
#38989
1   2   3   4   5   6  1. Phụ lục 2: Bảng Tổng kê Đường dây  1. Phụ lục 3:Mẫu bảng căng dây công trình

Chương 5 CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾCác bản vẽ thiết kế bao gồm các bản vẽ được liệt kê trong bảng sau:

STT

TÊN BẢN VẼ

SỐ HIỆUPhụ kiện chuỗi néo phía cột cổng NCC.1-120

ĐD2-16-04D.ĐN-03/1Phụ kiện chuỗi néo phía cột cổng NCC.2-160

ĐD2-16-04D.ĐN-03/2Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn NDD.2-160

ĐD2-16-04D.ĐN-03/3Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn NDD.2-160(A)

ĐD2-16-04D.ĐN-03/4Phụ kiện chuỗi néo kép dây dẫn NDD.2-160(B)

ĐD2-16-04D.ĐN-03/5Phụ kiện chuỗi đỡ đơn dây dẫn ĐDD.1-120

ĐD2-16-04D.ĐN-03/6Phụ kiện chuỗi đỡ lèo dây dẫn ĐLD.1-70(A)

ĐD2-16-04D.ĐN-03/7Phụ kiện chuỗi đỡ lèo dây dẫn ĐLD.1-70(B)

ĐD2-16-04D.ĐN-03/8Ống nối ép dây dẫn

ĐD2-16-04D.ĐN-04Ống nối sửa chữa dây dẫn

ĐD2-16-04D.ĐN-05Khung định vị cho dây dẫn

ĐD2-16-04D.ĐN-06Tạ chống rung cho dây dẫn

ĐD2-16-04D.ĐN-07tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương