TỔng cục hải quantải về 3.87 Mb.
trang13/22
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.87 Mb.
#1382
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

- Loại 15 tấn817

8704

Ôtô tải Ben hiệu Hyundai, tải trọng 15 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

33,000.00

818

8704

Ôtô tải Ben hiệu Hyundai, tải trọng 15 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

32,000.00

819

8704

Ôtô tải Ben hiệu Hyundai, tải trọng 15 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

29,000.00

820

8704

Ôtô tải Ben hiệu Hyundai, tải trọng 15 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2004

Hàn Quốc

Chiếc

27,600.00

821
- Loại 24 tấn822

8704

Ôtô tải Ben hiệu Hyundai, tải trọng 24 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

40,000.00

823

8704

Ôtô tải Ben hiệu Hyundai, tải trọng 24 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

36,000.00

824

8704

Ôtô tải Ben hiệu Hyundai, tải trọng 24 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

33,000.00

825

8704

Ôtô tải Ben hiệu Hyundai, tải trọng 24 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2004

Hàn Quốc

Chiếc

30,000.00

826
c. Xe tải van827

8704

a) Xe tải VAN, có khoang lái (Cabin) và thùng chở hàng loại cabin đôi, có từ 4 đến 6 chỗ ngồi, 4 cửa, thùng hàng từ 600kg đến 800kg:828

8704

- Loại sản xuất năm 2004

HYUNDAI

STAREX
Hàn Quốc

Chiếc

6,000.00

829

8704

- Loại sản xuất năm 2005

HYUNDAI

STAREX
Hàn Quốc

Chiếc

6,500.00

830

8704

- Loại sản xuất năm 2006

HYUNDAI

STAREX
Hàn Quốc

Chiếc

7,200.00

831

8704

- Loại sản xuất năm 2007

HYUNDAI

STAREX
Hàn Quốc

Chiếc

8,500.00

832
b) Xe tải VAN, có khoang lái (Cabin) và thùng chở hàng loại cabin đơn, có từ 2 đến 3 chỗ ngồi, 2 cửa, thùng hàng 500kg tính bằng 80% loại cabin đôi, 4 cửa có cùng dung tích và năm sản xuất833
d. Xe đông lạnh834

8704

Xe ôtô Chở hàng đông lạnh hiệu Hyundai Porter, trọng tải 1 tấn, sản xuất 2004

HYUNDAI

Porter

2004

Hàn Quốc

Chiếc

5,000.00

835

8704

Xe ôtô chở hàng đông lạnh hiệu Hyundai Porter, trọng tải 1 tấn, sản xuất 2005

HYUNDAI

Porter

2005

Hàn Quốc

Chiếc

5,500.00

836

8704

Xe ôtô chở hàng đông lạnh hiệu Hyundai Porter, trọng tải 1 tấn, sản xuất 2006

HYUNDAI

Porter

2006

Hàn Quốc

Chiếc

6,400.00

837

8704

Xe ôtô chở hàng đông lạnh hiệu Hyundai Porter, trọng tải 1 tấn, sản xuất 2007

HYUNDAI

Porter

2007

Hàn Quốc

Chiếc

7,000.00

838

8704

Xe ôtô tải đông lạnh hiệu Hyundai Mighty, 2.5 tấn, sản xuất 2004

HYUNDAI

Mighty

2004

Hàn Quốc

Chiếc

7,000.00

839

8704

Xe ôtô tải đông lạnh hiệu Hyundai Mighty, 2.5 tấn, sản xuất 2006

HYUNDAI

Mighty

2006

Hàn Quốc

Chiếc

8,000.00

840

8704

Xe ôtô tải đông lạnh hiệu Hyundai Mighty, 3.5 tấn, sản xuất 2005

HYUNDAI

Mighty

2005

Hàn Quốc

Chiếc

8,000.00

841

8704

Xe ôtô tải đông lạnh hiệu Hyundai Mighty, 3.5 sản xuất 2006

HYUNDAI

Mighty

2006

Hàn Quốc

Chiếc

9,000.00

842
e. Xe ôtô trộn bê tông843

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai Hd 270, đã qua sử dụng

HYUNDAI

Hd 270

2007

Hàn Quốc

Chiếc

60,000.00

844

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai Hd 270, đã qua sử dụng

HYUNDAI

Hd 270

2006

Hàn Quốc

Chiếc

52,000.00

845

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai, đã qua sử dụng, thể tích bồn 6m3

HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

58,000.00

846

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai, đã qua sử dụng, thể tích bồn 6m3

HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

55,500.00

847

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai, đã qua sử dụng, thể tích bồn 6m3

HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

50,000.00

848

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai, đã qua sử dụng, thể tích bồn 6m3

HYUNDAI
2004

Hàn Quốc

Chiếc

48,000.00

849

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai, đã qua sử dụng, thể tích bồn 7.3m3

HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

57,000.00

850

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai, đã qua sử dụng, thể tích bồn 7m3

HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

56,000.00

851
g. Xe ôtô bơm bê tông852

8705

Xe ôtô bơm bê tông hiệu Hyundai, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

197,000.00

853

8705

Xe ôtô bơm bê tông hiệu Hyundai, chiều dài bơm 41m, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2004

Hàn Quốc

Chiếc

180,000.00

854
15. Hiệu DEAWOO

855
15.1 Xe mới

856
a. Xe ôtô sat xi857

8704

Xe ôtô sát xi có buồng lái hiệu DAEWOO P9CVF, công suất 258kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31tấn

DAEWOO

P9CVF
Hàn Quốc

Chiếc

68,300.00

858

8704

Xe ôtô sát xi có buồng lái hiệu DAEWOO M9CVF, tổng trọng lượng có tải tối đa 29,5 tấn

DAEWOO

M9CVF
Hàn Quốc

Chiếc

59,800.00

859
b. Xe ôtô tải tự đổ860

8704

Ôtô tải tự đổ DAEWOO N7DVF trọng tải 24 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa 43 tấn

DAIWOO

N7DVF
Hàn Quốc

Chiếc

81,500.00

861
c. Xe ôtô trộn bê tông862

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Daiwoo K4MVF

DAIWOO

K4MVF
Hàn Quốc

Chiếc

64,300.00

863
d. Xe ôtô bơm bê tông864

8705

Ôtô bơm bê tông KCP 36Zx170

DAEWOO

36Zx170
Hàn Quốc

Chiếc

250,000.00

865

8705

Ôtô bơm bê tông DAEWOO 36RX

DAEWOO

36RX
Hàn Quốc

Chiếc

273,600.00

866
16. Hiệu HINO

867
16.1. Xe mới

868
- Xe ôtô tải tự đổ869

8704

Ôtô tải tự đổ HiNo FM1JLUD trọng tải 15 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 45 tấn

HINO

FM1JLUD
Nhật

Chiếc

67,500.00

870

8704

Xe Ôtô tải ben tự đổ hiệu HiNo, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn và dưới 45 tấn

HINONhật

Chiếc

74,400.00

871
17. Hiệu Komatsu

872
17.1. Xe mới

873
- Xe ôtô tải tự đổ874

8704

Xe ôtô tải Ben tự đổ hiệu Komatsu HD 465-7, trọng tải 58 tấn

Komatsu

HD 465-7
Nhật

Chiếc

451,000.00

875

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu Caterpillar 773f, trọng tải 55.2 tấn

Caterpillar

773f
Mỹ

Chiếc

491,000.00

876

tải về 3.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương