TỔng cục hải quantải về 3.87 Mb.
trang12/22
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.87 Mb.
#1382
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

9. Hiệu YUEJIN

754
9.1. Xe mới

755
- Xe ôtô tự đổ756

8704

Ôtô tải tự đổ hiệu YUEJIN, NJ3250, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

YUEJIN

NJ3250
Trung Quốc

Chiếc

38,600.00

757
10. Hiệu CAMC

758
10.1. Xe mới

759
a. Xe ôtô thùng760
b. Xe ôtô tải tự đổ761

8704

Ôtô tải tự đổ hiệu Camc, HN3250p34c6m, công suất 273kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

CAMC

HN3250
Trung Quốc

Chiếc

50,000.00

762

8704

Ôtô tải tự đổ CAMC, HN 3310, công suất 257kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

CAMC

HN 3310
Trung Quốc

Chiếc

59,500.00

763
c. Xe ôtô tải có cần cẩu764

8704

Ôtô tải có cần cẩu hiệu CAMC HLQ5311, công suất 273kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

CAMC

HLQ5311
Trung Quốc

Chiếc

56,500.00

765
11. Hiệu SHAANGI

766
11.1. Xe mới

767
- Xe ôtô tự đổ768

8704

Ôtô tải tự đổ SHAANGI Sx3254JS384, công suất 247kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

SHAANXI

Sx3254
Trung Quốc

Chiếc

43,000.00

769

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu SHAANGI, SX3341, công suất 275kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

SHAANGI

SX3314
Trung Quốc

Chiếc

46,000.00

770
12. Hiệu CIMC

771
12.1 Xe mới

772
- Xe ôtô tự đổ773

8704

Ôtô tải tự đổ hiệu CIMC, JG 3250, công suất 213kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

CIMC

JG3250*
Trung Quốc

Chiếc

44,000.00

774
13. Hiệu NORTH-BENZ 3310

775
13.1. Xe mới

776
- Xe ôtô tự đổ777

8704

Ôtô tải tự đổ hiệu NORTH-BENZ 3310, công suất 235kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

NORTH-BENZ

3310
Trung Quốc

Chiếc

53,500.00

778
14. Hiệu HYUNDAI

779
14.1. Xe mới

780
a. Xe ôtô sat si781

8704

Xe ôtô tải không thùng dạng satxi có buồng lái hiệu Hyundai HD-250, công suất 250kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 27,9 tấn

HYUNDAI

HD-250
Hàn Quốc

Chiếc

54,000.00

782

8704

Xe ôtô sat si có buồng lái, không thùng hiệu Hyundai HD260, tổng trọng lượng có tải tối đa 27,9 tấn

HYUNDAI

HD260
Hàn Quốc

Chiếc

54,000.00

783

8704

Xe ôtô satxi có buồng lái hiệu Hyundai HD 310, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 36 tấn

HYUNDAI

HD 310
Hàn Quốc

Chiếc

62,900.00

784

8704

Xe ôtô satxi có buồng lái hiệu Hyundai HD 320, tổng trọng lượng có tải trên 25 tấn dưới 45 tấn

HYUNDAI

HD 320
Hàn Quốc

Chiếc

66,000.00

785
b. Xe ôtô tải786

8704

Xe ôtô tải thùng cố định hiệu HYUNDAI HD-120, trọng tải 5 tấn

HYUNDAI

HD-120
Hàn Quốc

Chiếc

14,500.00

787

8704

Xe ôtô tải hiệu HYUNDAI HD-160, trọng tải 8 tấn

HYUNDAI

HD-160
Hàn Quốc

Chiếc

20,000.00

788

8704

Ôtô tải hiệu Hyundai HD-170, tải trọng 8.5 tấn

HYUNDAI

HD-170
Hàn Quốc

Chiếc

25,000.00

789

8704

Xe ôtô tải hiệu HYUNDAI HD-250, trọng tải 14 tấn

HYUNDAI

HD-250
Hàn Quốc

Chiếc

44,000.00

790
c. Xe ôtô tự đổ791

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu HYUNDAI HD-160, trọng tải 5 tấn

HYUNDAI

HD-120
Hàn Quốc

Chiếc

16,000.00

792

8704

Xe Ôtô tải ben tự đổ hiệu Hyundai, Hd 270, trọng tải 15 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 24 tấn dưới 25 tấn

HYUNDAI

HD-270
Hàn Quốc

Chiếc

64,500.00

793

8704

Ôtô tải tự đổ hiệu Hyundai Hd370, tổng trọng lượng có tải tối đa 41,6 tấn

HYUNDAI

HD-370
Hàn Quốc

Chiếc

87,000.00

794

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu Hyundai, tải trọng 25.5 tấn, tổng trọng lượng có tải dưới 45 tấn

HYUNDAIHàn Quốc

Chiếc

80,000.00

795

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu Hyundai, tải trọng 15 tấn, tổng trọng lượng có tải trên 24 tấn và dưới 45 tấn

HYUNDAIHàn Quốc

Chiếc

62,500.00

796
d. Xe ôtô trộn bê tông797

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai Hd 270

HYUNDAI

Hd 270
Hàn Quốc

Chiếc

83,000.00

798

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Hyundai, thể tích bồn 7m3

HYUNDAIHàn Quốc

Chiếc

69,800.00

799
e. Xe ôtô bơm bê tông800

8705

Ôtô bơm bê tông HYUNDAI HD 260, công suất 260kw

HYUNDAI

HD260
Hàn Quốc

Chiếc

260,000.00

801

8705

Ôtô bơm bê tông HYUNDAI H 380, chiều dài bơm 42m

HYUNDAI

H380
Hàn Quốc

Chiếc

270,000.00

802

8705

Xe ôtô bơm bê tông hiệu Hyundai, chiều dài bơm 37m

HYUNDAIHàn Quốc

Chiếc

250,000.00

803

8706

Xe ôtô bơm bê tông hiệu Hyundai, chiều dài bơm 52m

HYUNDAIHàn Quốc

Chiếc

360,000.00

804
14.2. Xe đã qua sử dụng

805
a. Xe ôtô tải thùng806
- Loại 5 tấn807

8704

Ôtô tải hiệu Hyundai, tải trọng 5 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

13,260.00

808

8704

Ôtô tải hiệu Hyundai, tải trọng 5 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

11,000.00

809

8704

Ôtô tải hiệu Hyundai, tải trọng 5 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

9,000.00

810

8704

Ôtô tải hiệu Hyundai, tải trọng 5 tấn, tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn, đã qua sử dụng

HYUNDAI
2004

Hàn Quốc

Chiếc

8,000.00

811
- Loại dưới 5 tấn812

8704

Ôtô tải thùng Hyundai Porter li trọng tải 1 tấn, sản xuất 2005, tổng trọng lượng có tải tối đa dưới 5 tấn

HYUNDAI

Porter

2005

Hàn Quốc

Chiếc

2,500.00

813

8704

Ôtô tải thùng rời cố định Hyundai Porter li trọng tải 1 tấn, sản xuất 2006, tổng trọng lượng có tải tối đa dưới 5 tấn

HYUNDAI

Porter

2006

Hàn Quốc

Chiếc

2,600.00

814

8704

Ôtô tải thùng hiệu Hyundai Mighty, trọng tải 3,5 tấn, sản xuất 2004, tổng trọng lượng có tải tối đa dưới 5 tấn

HYUNDAI

Mighty

2004

Hàn Quốc

Chiếc

3,600.00

815
b. Xe ôtô tải ben816

tải về 3.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương