TỔng cục hải quan


II. Xe ôtô khách từ 16 chỗ trở lêntải về 3.87 Mb.
trang10/22
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.87 Mb.
#1382
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

II. Xe ôtô khách từ 16 chỗ trở lên

627
* Hiệu HYUNDAI628
a. Loại từ 20 chỗ đến 30 chỗ

629
* Xe mới 100%630

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

28,000.00

631
* Xe đã qua sử dụng632

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

23,000.00

633

8702
HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

20,000.00

634

8702
HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

17,000.00

635

8702
HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

15,000.00

636

8702
HYUNDAI
2004

Hàn Quốc

Chiếc

13,000.00

637
b. Loại từ 30 chỗ đến 40 chỗ

638
* Xe mới 100%639

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

38,000.00

640
* Xe đã qua sử dụng641

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

30,000.00

642

8702
HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

26,000.00

643

8702
HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

22,000.00

644

8702
HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

18,000.00

645

8702
HYUNDAI
2004

Hàn Quốc

Chiếc

15,000.00

646
c. Loại trên 40 chỗ

647
* Xe mới 100%648

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

55,000.00

649
* Xe đã qua sử dụng650

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

35,000.00

651

8702
HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

31,000.00

652

8702
HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

27,000.00

653

8702
HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

23,000.00

654

8702
HYUNDAI
2004

Hàn Quốc

Chiếc

18,000.00

655
III. Ôtô tải:

656
1. Hiệu Dongfeng

657
1.1. Xe mới

658
a. Xe ôtô sat xi659

8704

Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu DONGFENG DFL1250A2, công suất 191kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL1250A2
Trung Quốc

Chiếc

30,000.00

660

8704

Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu DongFeng DFL 1311A1, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL 1311A1
Trung Quốc

Chiếc

34,986.00

661
b. Xe ôtô tải thùng662

8704

Xe ôtô tải thùng DONGFENG EQ 1161, công suất 132kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 16 tấn

DONGFENG

EQ 1161
Trung Quốc

Chiếc

18,500.00

663

8704

Xe ôtô tải thùng hiệu DONGFENG DFL1311A1, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL1311A1
Trung Quốc

Chiếc

38,000.00

664

8704

Xe ôtô tải thường DONGFENG DFL5311CCQAX1, công suất 206 kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL5311
Trung Quốc

Chiếc

41,100.00

665

8704

Xe ôtô tải thùng DONGFENG LZ 1360, công suất 250 kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 36 tấn

DONGFENG

LZ1360
Trung Quốc

Chiếc

43,000.00

666
c. Xe ôtô tải tự đổ667

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu Dongfeng Dfl3251GJBAX, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL3251GJB AX
Trung Quốc

Chiếc

40,500.00

668

8704

Ôtô tải tự đổ Dongfeng DFL3251A, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 24.8 tấn

DONGFENG

DFL 3251A
Trung Quốc

Chiếc

41,496.00

669

8704

Xe ôtô tải tự đổ Dongfeng Dfl3251A3, công suất 276kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL3251A3
Trung Quốc

Chiếc

40,500.00

670

8704

Ôtô tải tự đổ DONGFENG DFL 3310A, công suất 275kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL 3310A
Trung Quốc

Chiếc

51,000.00

671

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu DONGFENG EXQ3241A3, công suất 275kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

EXQ3241A3
Trung Quốc

Chiếc

44,000.00

672

8704

Xe ôtô tải tự đổ DONGFENG EQ3312, công suất 250kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

EQ3312
Trung Quốc

Chiếc

50,500.00

673
e. Xe ôtô có gắn cần cẩu674

8704

Xe ôtô tải có cần cẩu hiệu DongFeng EQ1208, công suất 155kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 21 tấn

DONGFENG

EQ1208
Trung Quốc

Chiếc

59,600.00

675

8704

Ôtô tải có gắn cẩu hiệu Dong Feng DFZ5250jsqa2, công suất 191kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFZ5250
Trung Quốc

Chiếc

60,000.00

676
g. Xe ôtô xitec677

8704

Xe ôtô Xitec chở nhiên liệu hiệu: Dongfeng Eq5253gyy2, công suất 191kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

EQ5253
Trung Quốc

Chiếc

40,300.00

678

8704

Xe ôtô Xitec DONGFENG SLA 5311, công suất 206kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

SLA5311
Trung Quốc

Chiếc

51,000.00

679

8704

Xe ôtô Xitec Dongfeng DLQ5310, công suất 221 kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DLQ5310
Trung Quốc

Chiếc

58,000.00

680

8704

Xe ôtô Xitec hiệu Dongfeng DFL5311, công suất 206 kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL5311
Trung Quốc

Chiếc

67,200.00

681

8704

Xe ôtô Xitec chở xăng dầu hiệu Dongfeng CGJ5312, công suất 191 kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

CGJ5312
Trung Quốc

Chiếc

46,500.00

682

8704

Xe ôtô Xitec chở nhiên liệu DONGFENG, CSC 5310, công suất 221 kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

CSC5310; CLW5310
Trung Quốc

Chiếc

48,000.00

683

8704

Xe ôtô Xitec chở khí hóa lỏng DONGFENG, HT 5310, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

HT5310
Trung Quốc

Chiếc

66,000.00

684
H. Xe ôtô trộn bê tông685

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu DongFeng LG5250GJBC, công suất 250kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

LG5250GJBC
Trung Quốc

Chiếc

47,800.00

686

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu DongFeng DFL 5251GJBA, công suất 250kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL5251GJBA
Trung Quốc

Chiếc

59,800.00

687

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu DongFeng LZ5311, công suất 250kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

LZ5311
Trung Quốc

Chiếc

50,500.00

688

tải về 3.87 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương