TỔng cục hải quantải về 3.76 Mb.
trang4/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.76 Mb.
#1383
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

10. Hiệu FORD mới 100%

191

8703

Xe ôtô 7 chỗ hiệu FORD I Max dung tích 2.000cc do Đài Loan sản xuất 2009

FORD

I MAX

2009

Đài Loan

Chiếc

10,000.00

192

8703

Xe ôtô 7 chỗ hiệu FORD EDGE LTD dung tích 3.500cc do Canada sản xuất 2007

FORD

EDGE LTD

2007

Canada

Chiếc

24,000.00

193

8703

Xe ôtô 7 chỗ hiệu FORD ESCAPE XLT dung tích 2.300cc do Mỹ sản xuất 2007

FORD

ESCAPE XLT

2007

Mỹ

Chiếc

17,000.00

194

8703

Xe ôtô 7 chỗ hiệu FORD EXPLORER dung tích 4.000cc do Mỹ sản xuất 2007

FORD

EXPLORER

2007

Mỹ

Chiếc

27,500.00

195

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu FORD MUSTANG, dung tích 4.000cc, Model 2008, Mỹ sản xuất 2008

FORD

MUSTANG

2008

Mỹ

Chiếc

20,900.00

196
11. Hiệu FERRARI đã qua sử dụng

197

8703

Xe ôtô 2 chỗ hiệu Ferrari dung tích 6.000cc do Ý sản xuất năm 2006

FERRARI
2006

Ý

Chiếc

170,000.00

198
12. Hiệu FIAT

199

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu FIAT BRAVO DYNAMIC dung tích 1.400cc do Ý sản xuất năm 2009

FIAT

BRAVO DYNAMIC

2009

Ý

Chiếc

19,500.00

200

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu FIAT 500 dung tích 1.200cc do Ý sản xuất năm 2009

FIAT

500

2009

Ý

Chiếc

12,000.00

201
13. Hiệu HONDA

202
13.1. Xe mới 100%

203

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu HONDA ACCORD LXP, do Mỹ - Nhật sx năm 2008, dt 2.354cc

HONDA

ACCORD LXP

2008

Mỹ-Nhật

Chiếc

19,500.00

204

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu HONDA ACCORD, do Đài Loan sx năm 2009, dt 2.354cc

HONDA

ACCORD

2009

Đài Loan

Chiếc

15,500.00

205

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ hiệu HONDA ACCORD, do Đài Loan sx năm 2009, dt 1.999cc

HONDA

ACCORD

2009

Đài Loan

Chiếc

12,500.00

206

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ hiệu HONDA ACCORD EX, do Mỹ - Nhật sx năm 2008, dt 2.354cc

HONDA

ACCORD EX

2008

Mỹ-Nhật

Chiếc

19,500.00

207

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA ACCORD EX, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ - Nhật sản xuất năm 2007, dung tích 2.354cc

HONDA

ACCORD EX

2007

Mỹ - Nhật

Chiếc

19,000.00

208

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA ACCORD EXL, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ - Nhật sản xuất năm 2007, dung tích 2.400cc

HONDA

ACCORD EXL

2007

Mỹ - Nhật

Chiếc

20,400.00

209

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA ACCORD EX, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ - Nhật sản xuất năm 2009, dung tích 3.500cc

HONDA

ACCORD EX

2009

Mỹ - Nhật

Chiếc

21,500.00

210

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA ACCORD EX, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ - Nhật sản xuất năm 2008, dung tích 3.500cc

HONDA

ACCORD EX

2008

Mỹ - Nhật

Chiếc

20,425.00

211

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu HONDA ACCORD EXL, do Mỹ - Nhật sx năm 2008, dt 3.500cc

HONDA

ACCORD EXL

2008

Mỹ - Nhật

Chiếc

21,500.00

212

8703

Ôtô du lịch hiệu Honda Civic, dung tích 1.799cc, 5 chỗ, Đài Loan sản xuất 2009

HONDA

CIVIC

2009

Đài Loan

Chiếc

12,000.00

213

8703

Ôtô du lịch hiệu Honda Civic, dung tích 1.799cc, 5 chỗ, Mỹ, Canada sản xuất 2007

HONDA

CIVIC

2007

Mỹ, Canada

Chiếc

12,850.00

214

8703

Ôtô du lịch hiệu Honda Civic, dung tích 1.799cc, 5 chỗ, Mỹ sản xuất 2008

HONDA

CIVIC

2008

Mỹ

Chiếc

15,000.00

215

8703

Ôtô du lịch hiệu Honda Civic, dung tích 1.300cc, 5 chỗ, Mỹ sản xuất 2009

HONDA

CIVIC

2009

Mỹ

Chiếc

13,500.00

216

8703

Ôtô du lịch hiệu Honda Jazz, dung tích 1.500cc, Nhật sản xuất 2008

HONDA

JAZZ

2008

Nhật

Chiếc

13,500.00

217

8703

Ôtô du lịch hiệu Honda Insight LX, dung tích 1.300cc, Nhật sản xuất 2009

HONDA

INSIGHT - LX

2009

Nhật

Chiếc

15,000.00

218

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA CR-V EX, loại 5 chỗ ngồi do Đài Loan sản xuất năm 2007, dung tích 2.000cc

HONDA

CR-V EX

2007

Đài Loan

Chiếc

12,500.00

219

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA CR-V EX, loại 5 chỗ ngồi do Đài Loan sản xuất năm 2007, dung tích 2.400cc

HONDA

CR-V EX

2007

Đài Loan

Chiếc

13,700.00

220

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA CR-V EX, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 2.400cc

HONDA

CR-V EX

2008

Mỹ

Chiếc

19,000.00

221

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA CR-V EX, loại 5 chỗ ngồi do Mexico sản xuất năm 2008, dung tích 2.400cc

HONDA

CR-V EX

2008

Mexico

Chiếc

19,000.00

222

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA CR-V EX L, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2009, dung tích 2.354cc

HONDA

CR-V EX L

2009

Mỹ+Nhật

Chiếc

19,500.00

223

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA CR-V EX L, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2008, dung tích 2.354cc

HONDA

CR-V EX L

2008

Nhật

Chiếc

19,500.00

224

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA CR-V EX, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2007, dung tích 2.400cc

HONDA

CR-V EX

2007

Nhật

Chiếc

19,000.00

225

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ hiệu HONDA ELEMENT SC, do Nhật sản xuất năm 2007, dung tích 2.354cc

HONDA

ELEMENT SC

2007

Nhật

Chiếc

17,300.00

226

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ hiệu HONDA FIT SPORT EXT, do Nhật sx năm 2008, dt 1.500cc

HONDA

FIT SPORT EXT

2008

Nhật

Chiếc

12,500.00

227

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA FIT, loại 5 chỗ ngồi do Nhật sản xuất năm 2007, dung tích 1.500cc

HONDA

FIT

2007

Nhật

Chiếc

11,300.00

228

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA FIT, loại 5 chỗ ngồi do Đài Loan sản xuất năm 2009, dung tích 1.500cc

HONDA

FIT

2009

Đài Loan

Chiếc

9,500.00

229

8703

Xe ôtô 8 chỗ hiệu Honda Odyssey EX-L dung tích 3.500cc, do Mỹ sản xuất năm 2008

HONDA

Odyssey EX-L

2008

Mỹ

Chiếc

28,000.00

230

8703

Xe ôtô 7 chỗ hiệu Honda Odyssey EX dung tích 3.500cc, do Mỹ sản xuất 2007

HONDA

Odyssey EX

2007

Mỹ

Chiếc

26,000.00

231

8703

Xe ôtô 8 chỗ hiệu Honda Odyssey Touring dung tích 3.500cc do Mỹ sản xuất 2008

HONDA

Odyssey Touring

2008

Mỹ

Chiếc

29,000.00

232

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA PILOT EXL, loại 8 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2009, dung tích 3.500cc

HONDA

PILOT - EX L

2009

Mỹ

Chiếc

29,500.00

233
13.2. Xe đã qua sử dụng

234

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA ACCORD, loại 5 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2006, dung tích 2.400cc

HONDA

ACCORD

2006

Mỹ

Chiếc

14,400.00

235

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ ngồi, hiệu HONDA FIT, dung tích 1.456cc, Nhật sản xuất 2006

HONDA

FIT

2006

Nhật

Chiếc

9,300.00

236

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA ODYSSEY, loại 7 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2008, dung tích 3.500cc

HONDA

ODYSSEY

2008

Mỹ

Chiếc

25,500.00

237

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA ODYSSEY, loại 8 chỗ ngồi do Canada sản xuất năm 2005, dung tích 3.500cc

HONDA

ODYSSEY

2005

Canada

Chiếc

16,000.00

238

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA ODYSSEY, loại 7 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2005, dung tích 3.500cc

HONDA

ODYSSEY

2005

Mỹ

Chiếc

17,000.00

239

8703

Ôtô du lịch hiệu HONDA PILOT EXL, loại 8 chỗ ngồi do Mỹ sản xuất năm 2005, dung tích 3.500cc

HONDA

PILOT EXL

2005

Mỹ

Chiếc

16,000.00

240

8703

Xe ôtô du lịch 5 chỗ hiệu HONDA PILOT EX, dung tích 3.500cc, Mỹ sản xuất 2005

HONDA

PILOT EX

2005

Mỹ

Chiếc

15,500.00

241

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ hiệu HONDA CRV dung tích 2.300cc, Mỹ sản xuất 2008

HONDA

CRV

2008

Mỹ

Chiếc

17,000.00

242

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ hiệu HONDA CIVIC HYBYRD dung tích 1.300cc, Mỹ-Nhật sản xuất 2007

HONDA

CIVIC

2007

Mỹ-Nhật

Chiếc

14,500.00

243

8703

Xe ôtô du lịch 05 chỗ hiệu HONDA CIVIC dung tích 1.800cc, Canada sản xuất 2006

HONDA

CIVIC

2006

Canada

Chiếc

13,500.00

244
14. Hiệu Hummer

245
14.1. Xe mới 100%

246

8703

Xe ôtô 6 chỗ hiệu Hummer H2 dung tích 6.200cc do Mỹ sản xuất 2007

HUMMER

H2

2007

Mỹ

Chiếc

39,000.00

247

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu Hummer H3-BASE dung tích 3.659cc do Mỹ sản xuất 2008

HUMMER

H3-BASE

2008

Mỹ

Chiếc

24,000.00

248
14.2. Xe đã qua sử dụng

249

8703

Xe ôtô 7 chỗ hiệu Hummer H2 dung tích 6.200cc do Mỹ sản xuất 2008

HUMMER

H2

2008

Mỹ

Chiếc

43,000.00

250

8703

Xe ôtô 7 chỗ hiệu Hummer H2 dung tích 6.000cc do Mỹ sản xuất 2006

HUMMER

H2

2006

Mỹ

Chiếc

32,250.00

251

8703

Xe ôtô 6 chỗ hiệu Hummer H2 dung tích 6.000cc do Mỹ sản xuất 2005

HUMMER

H2

2005

Mỹ

Chiếc

30,511.00

252

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu Hummer H3 dung tích 3.500cc do Mỹ sản xuất 2006

HUMMER

H3

2006

Mỹ

Chiếc

20,500.00

253

8703

Xe ôtô 5 chỗ hiệu Hummer H3 dung tích 3.500cc do Mỹ sản xuất 2005

HUMMER

H3

2005

Mỹ

Chiếc

18,000.00

254
Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 3.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương