TỔng cục hải quan


II. Xe ôtô khách từ 16 chỗ trở lêntải về 3.76 Mb.
trang12/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.76 Mb.
#1383
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

II. Xe ôtô khách từ 16 chỗ trở lên

768
* Hiệu HYUNDAI769
a. Loại từ 20 chỗ đến 30 chỗ

770
* Xe mới 100%771

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

28,000.00

772
* Xe đã qua sử dụng773

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

23,000.00

774

8702
HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

20,000.00

775

8702
HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

17,000.00

776

8702
HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

15,000.00

777
b. Loại từ 30 chỗ đến 40 chỗ

778
* Xe mới 100%779

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

38,000.00

780
* Xe đã qua sử dụng781

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

30,000.00

782

8702
HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

26,000.00

783

8702
HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

22,000.00

784

8702
HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

18,000.00

785
c. Loại trên 40 chỗ

786
* Xe mới 100%787

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

60,000.00

788
* Xe đã qua sử dụng789

8702
HYUNDAI
2008

Hàn Quốc

Chiếc

35,000.00

790

8702
HYUNDAI
2007

Hàn Quốc

Chiếc

31,000.00

791

8702
HYUNDAI
2006

Hàn Quốc

Chiếc

27,000.00

792

8702
HYUNDAI
2005

Hàn Quốc

Chiếc

23,000.00

793
III. Ôtô tải

794
1. Hiệu DongFeng

795
1.1. Xe mới

796
a. Xe ôtô sat xi797

8704

Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu DONGFENG DFL1250A2, công suất 191kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL1250A2
Trung Quốc

Chiếc

30,000.00

798

8704

Xe ôtô sat si có buồng lái hiệu DongFeng DFL 1311A1, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL 1311A1
Trung Quốc

Chiếc

34,986.00

799
b. Xe ôtô tải thùng800

8704

Xe ôtô tải thùng DONGFENG EQ 1161, công suất 132kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 16 tấn

DONGFENG

EQ 1161
Trung Quốc

Chiếc

18,500.00

801

8704

Xe ôtô tải thùng hiệu DONGFENG DFL1311A1, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL1311A1
Trung Quốc

Chiếc

38,000.00

802

8704

Xe ôtô tải thùng hiệu DONGFENG DFL1311A4, công suất 231kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL1311A4
Trung Quốc

Chiếc

39,000.00

803

8704

Xe ôtô tải thường DONGFENG DFL5311CCQAX1, công suất 206kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL5311
Trung Quốc

Chiếc

41,100.00

804

8704

Xe ôtô tải thường DONGFENG DFL5250CCQAX9, công suất 190kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL5250
Trung Quốc

Chiếc

41,900.00

805

8704

Xe ôtô tải thùng DONGFENG LZ 1360, công suất 250kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 36 tấn

DONGFENG

LZ 1360
Trung Quốc

Chiếc

43,000.00

806
c. Xe ôtô tải tự đổ807

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu Dongfeng Dfl3251GJBAX, Tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL3251GJBAX
Trung Quốc

Chiếc

40,800.00

808

8704

Ôtô tải tự đổ Dongfeng DFL3251A, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 24.8 tấn

DONGFENG

DFL3251A
Trung Quốc

Chiếc

38,600.00

809

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu Dongfeng Dfl3251A3, công suất 276kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL3251A3
Trung Quốc

Chiếc

42,300.00

810

8704

Ôtô tải tự đổ DONGFENG DFL 3310A, công suất 275kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL 3310A
Trung Quốc

Chiếc

51,000.00

811

8704

Xe ôtô tải tự đổ hiệu DONGFENG EXQ3241A3, công suất 275kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

EXQ3241A3
Trung Quốc

Chiếc

44,000.00

812

8704

Xe ôtô tải tự đổ DONGFENG EQ3312, công suất 250kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

EQ3312
Trung Quốc

Chiếc

50,500.00

813
e. Xe ôtô tải có gắn cần cẩu814

8704

Xe ôtô tải có cần cẩu hiệu DongFeng EQ1208, công suất 155kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 21 tấn

DONGFENG

EQ1208
Trung Quốc

Chiếc

59,600.00

815

8704

Ôtô tải có gắn cẩu hiệu DongFeng DFZ5250jsqa2, công suất 191kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFZ5250
Trung Quốc

Chiếc

60,000.00

816
g. Xe ôtôxitec817

8704

Xe Ô tô Xitec chở nhiên liệu hiệu: Dongfeng Eq5253gyy2, công suất 191kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

EQ5253
Trung Quốc

Chiếc

40,300.00

818

8704

Xe ô tô Xitec DONGFENG 5250, công suất 206kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

5250
Trung Quốc

Chiếc

51,000.00

819

8704

Xe Ô tô Xitec hiệu Dongfeng DLQ5310, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DLQ5310
Trung Quốc

Chiếc

58,000.00

820

8704

Xe Ô tô Xitec hiệu Dongfeng DFL5311, công suất 206kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

DFL5311
Trung Quốc

Chiếc

67,200.00

821

8704

Xe Ô tô Xitec chở xăng dầu hiệu Dongfeng CGJ5312, công suất 191kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

CGJ5312
Trung Quốc

Chiếc

46,500.00

822

8704

Xe ô tô xitec chở nhiên liệu DONGFENG, CSC 5310, công suất 221kw, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

CSC5310; CLW5310
Trung Quốc

Chiếc

48,000.00

823

8704

Xe ôtô xitec chở khí hóa lỏng DONGFENG, HT 5310, tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

HT5310
Trung Quốc

Chiếc

66,000.00

824
h. Xe ôtô trộn bê tông825

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Dongfeng, LG5250GJBC, công suất 250kw, Tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

LG5250GJBC
Trung Quốc

Chiếc

47,800.00

826

8706

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Dongfeng DFL5250GJBAX1, công suất 250kw, Tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL5250GJBAX1
Trung Quốc

Chiếc

46,300.00

827

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Dongfeng DFL 5251GJBA, công suất 250kw, Tổng trọng lượng có tải tối đa 25 tấn

DONGFENG

DFL5251GJBA
Trung Quốc

Chiếc

59,800.00

828

8705

Xe ôtô trộn bê tông hiệu Dongfeng LZ5311, công suất 250kw, Tổng trọng lượng có tải tối đa 31 tấn

DONGFENG

LZ5311
Trung Quốc

Chiếc

50,500.00

829
Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 3.76 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương