TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 6.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích6.18 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1481/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay nhập kèm túi đựng

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Phân phối CMC
Tầng 12, tòa nhà CMC, lô C1A Cụm TTCN và CN nhỏ Q.Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC
CMCSI-Tầng 16, tòa nhà CMC, Phổ Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội;
- Công ty TNHH phân phối FPT
89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/CV-CNCSI ngày 16.12.2010 của Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC, công văn số 35/2010/CV-CMCD ngày 16.12.2010 của Công ty TNHH phân phối CMC và công văn số 1565FDC/XNK ngày 11.11.2010 của Công ty TNHH phân phối FPT về việc phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay nhập kèm túi đựng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2148/TCHQ-GSQL ngày 26.04.2010 hướng dẫn phân loại mặt hàng máy vi tính xách tay có kèm túi/ cặp đựng máy vi tính và công văn số 5759/TCHQ-TXNK ngày 28.09.2010 về việc xác định trị giá mặt hàng túi máy tính xách tay. Theo đó, mặt hàng máy vi tính xách tay có kèm túi/ cặp đựng máy vi tính được phân loại như sau: mặt hàng máy vi tính xách tay thuộc nhóm 84.71; mặt hàng túi đựng/ cặp đựng máy vi tính xách tay thuộc nhóm 42.02, mã số chi tiết tùy theo chất liệu của túi/cặp đựng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các công ty trên được biết./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương