TỔng cục hải quan bình dưƠNGtải về 8.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích8.85 Kb.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG


______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


__________________________________________

Số : 1741/HQBD-NV


V/v : Giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục Công ty TNHH Sam kwang Vina

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Cục Hải quan Bình Dương nhận được báo cáo số 1740/HQNKCN ngày 09/09/2008 của Chi cục Hải quan QL hàng XNK ngoài KCN, thuộc Cục Hải quan Bình Dương về việc đề nghị giải toả cưỡng chế cho Công ty TNHH Sam kwang Vina, Cục Hải quan Bình Dương xin thông báo đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

Ngày 05/08/2008, Cục Hải quan Bình Dương có công văn số 1451/HQBD-NV gởi Cục Hải quan tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp cưỡng chế làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Sam kwang Vina (MST: 3700622241, địa chỉ: Ấp 6, xã Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương) do chưa tiến hành thanh khoản các hợp đồng gia công đã quá hạn thanh khoản tại Chi cục Hải quan QL hàng XNK ngoài KCN.

Nay Công ty đã thực hiện xong thanh khoản các hợp đồng gia công quá hạn với Chi cục Hải quan QL hàng XNK ngoài KCN. Do vậy, Cục Hải quan Bình Dương đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục cho Công ty TNHH Sam kwang Vina.

Trân trọng.


KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


(Đã ký)
Nguyễn Phước Việt Dũng: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương